Fleksibilitet

Embedsmænd frustrerede over mangel på hjemmearbejde

09-06-2022
8 min.
Embedsværkets utilfredshed med manglende hjemmearbejde hænger sammen med det, en tillidsrepræsentant kalder "den store diskussion": Arbejdspresset i departementerne. Det eksploderede under coronaen og er aldrig kommet tilbage til normalen. Foto: Torben Åndahl/Ritzau Scanpix

I hovedparten af departementerne oplever djøferne, at de har ringe muligheder for at arbejde hjemme. Der er dårlig stemning, og ledelsens håndtering af hjemmearbejdet skaber usikkerhed.

I revisionsgiganten EY kører de med en 'fuldt hybrid model': Medarbejderne kan selv bestemme, hvor og hvornår de vil arbejde. I Microsoft Denmark kan de arbejde 50% hjemmefra uden særlige aftaler med chefen, når bare opgaven afgør, hvornår de er på kontoret. I Høje Taastrup bygger de nyt rådhus med plads til færre, end der er ansat, for nu er det nye tider, hvor alle aldrig er på kontoret på samme tid.

Sådan er det ikke i departementerne på Slotsholmen. For nylig bragte Djøfbladet et læserbrev skrevet af en specialkonsulent i et ministerium. Hun oplever til sin store forundring, at centraladministrationens ledelseslag forestiller sig, at man kan genindføre regler for hjemmearbejde som dem fra tiden før pandemien. Det læserbrev fik mange likes.

Djøfbladet har lavet en anonym rundspørge til tillidsrepræsentanterne i departementerne for at høre, om hun har ret. Vi spurgte, om tillidsfolkene vurderer, at det i deres departement er vanskeligere at få fleksible muligheder for hjemmearbejde end i andre dele af staten end departementerne eller i fx kommuner og på private djøf-arbejdspladser.

Vi har spurgt i 19 departementer og fået svar fra de 14 – enten fra tillidsrepræsentanten eller fra hele klubbestyrelsen. Og i 11 af de 14 departementer var svaret et klart ja.

Flere tillidsrepræsentanter nævner, at de har hørt, at det er besluttet på topplan, at hjemmearbejde som udgangspunkt ikke er foreneligt med arbejdet i et departement.

"Der er efter sigende indgået en musketer-ed mellem alle departementschefer om, at der ikke skal være fast mulighed for hjemmearbejde, fordi det ikke passer til arbejdsformen i departementerne," som en tillidsrepræsentant skriver til Djøfbladet.

Det rygte er det dog ikke lykkedes Djøfbladet at få bekræftet.

Fra to departementer lød svaret, at man har gode muligheder for hjemmearbejde.

I ét departement var man i tvivl: Billedet er for broget – afhængigt af den enkelte chefs indstilling – til at konkludere noget.

Det er ikke sjovt at bede om en hjemmearbejdsdag, når der er dårlig stemning om det

Tillidsrepræsentant i et departement
Kamp fra hus til hus

Noget går igen i adskillige af svarene fra tillidsrepræsentanterne: Det er op til de enkelte kontorchefer, ofte fra dag til dag, om man kan tage en hjemmearbejdsdag. Håndteringen er meget chefafhængig og varierer fra kontor til kontor. Det giver usikkerhed.

"Hjemmearbejdet skal være begrundet i konkret, faglig opgavevaretagelse og skal godkendes af en chef hver gang," skriver tillidsrepræsentanterne i et stort departement.

"En ujævn og uigennemsigtig tilgang, hvor nogle har mulighed for en eller flere faste hjemmearbejdsdage, mens andre ikke har," skriver tillidsrepræsentanterne fra et andet departement.

Flere understreger dog, at hjemmearbejde aftalt ad hoc er blevet mere gangbart end før coronaen.

Én skriver, at cheferne ikke italesætter hjemmearbejde som noget positivt, men det modsatte. En anden siger til Djøfbladet: "Det er ikke sjovt at bede om en hjemmearbejdsdag, når der er dårlig stemning om det."

Men som en tillidsrepræsentant siger til Djøfbladet, handler utilfredsheden også om "den store diskussion": Arbejdspresset i departementerne.

Det eksploderede under coronaen og er aldrig kommet tilbage til normalen. Nye kriser har stået i kø, og efter corona er forventningen om, at alt kan gå stærkt, forstærket. Hjemmearbejde er en måde at forebygge total nedslidning på, fordi man sparer transporttid, som man kan bruge på arbejde i stedet – og fordi man får arbejdsro. 

Men djøferne i Djøfbladets rundspørge skyder ikke på deres kontorchefer. For det her er komplekst. Det er også svært for cheferne.

"Det er ikke dem, der finder på, at det skal gå stærkt. Det er et eksternt pres, og i et system med en indbygget kultur om, at alting skal gå stærkt, er det bare nemmere, hvis man på to minutter kan samle folk i et lokale," som én siger.

Opgaverne blev løst, som de skulle under coronaen, så hvorfor skulle det ikke kunne fungere nu?

Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig
Djøf-formand: Ubegribeligt

Formanden for Djøf Offentlig, Johanne Nordmann, har også hørt rygtet om en musketer-ed blandt departementscheferne om, at hjemmearbejde ikke passer til opgaverne i et departement.

"Det er mig ubegribeligt, hvis det er rigtigt. Opgaverne blev løst, som de skulle under coronaen, så hvorfor skulle det ikke kunne fungere nu?" siger hun.

Hun er bekymret for, at det her i bund og grund også handler om, at cheferne i departementerne er så overbelastede med sager, at de ikke har tid til at være personaleledere.

"Jeg vil ikke skyde på nogen ledere. Men hybrid ledelse, fleksibilitet og hjemmearbejde kræver ledelseskraft. Hvis cheferne ikke har tid til det, fordi hverdagen er én stor krisehåndtering og med én lang mødemaraton, er det nemmere som organisation bare at køre videre i de vante spor. Men så får man ikke opbygget de organisatoriske kompetencer, der skal til i det moderne, fleksible arbejdsliv."

Konsekvensen kan blive, at folk stempler ud af departementerne, fordi de kan få større fleksibilitet andre steder, siger hun.

"Omsætningshastigheden er høj nok, som den er. Bliver den højere, mener jeg, at vi står med et alvorligt problem. Vores store offentlige maskineri er komplekst. Man er afhængig af, at der er nok medarbejdere, som kender butikken. Hvis centraladministrationen skal være attraktiv – både for dem, som allerede er der, og for de nye årgange, som skal vælge deres vej – tror jeg, at arbejdsgiver skal skele lidt mere til, hvordan der arbejdes med fleksibilitet og arbejdsliv uden for Slotsholmen."

Hvis en organisation ikke ændrer grundlæggende på de vante strukturer, bliver det enormt besværligt for den enkelte leder at give medarbejderne fleksibilitet

Anders Raastrup Kristensen, ekstern lektor, Copenhagen Business School
Ingen rettigheder

Ph.d. og ekstern lektor på CBS Anders Raastrup Kristensen forsker i det moderne, grænseløse arbejdsliv. I corona-tiden var han ude i adskillige ministerier og holde oplæg.

"Dér oplevede jeg, at der stod et vindue åbent for, at man godt kunne gøre noget af det samme, som de globale private virksomheder har gjort i årevis ved hjælp af hybride værktøjer. For man så jo, at det sagtens fungerede," siger han.

Men så sandede det hele til, fordi man skulle vente på en ny vejledning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om hjemmearbejde i staten, og da den endelig kom, stod der intet afgørende nyt i den. Og så var timingen ligesom forpasset, mener han.

I stedet er det blevet til en 'smal' diskussion med den enkelte leder om, hvorvidt man må tage en eller to hjemmearbejdsdage om ugen eller ej, konstaterer han.

"Det er ærgerligt. Men jeg vil ikke pege fingre ad kontorcheferne. For hvis en organisation ikke ændrer grundlæggende på de vante strukturer, bliver det enormt besværligt for den enkelte leder at give medarbejderne fleksibilitet. Så bliver man trukket tilbage i de vante mønstre med, at det bare er nemmere, at folk er på deres pind."Flere af tillidsrepræsentanterne i Djøfbladets rundspørge giver da også den nye vejledning tørt på. Bundlinjen i den er, at hjemmearbejde er en ledelsesbeslutning lokalt, men sådan var det også før corona, som de siger. Og vigtigt: Vejledningen indeholder ingen rettigheder til medarbejderne om hjemmearbejde. 

"Det er en slatten vejledning med gummiregler og nul rettigheder. Man flytter bare aben ud lokalt, og så må man selv finde ud af det. Det er fint nok dér, hvor cheferne er med på at give folk hjemmearbejde. Men skidt dér, hvor de ikke er, og så går det ud over dem med små børn og langt til arbejde, for de har mest brug for hjemmearbejde," siger en tillidsrepræsentant til Djøfbladet.

"Vejledningen står i vejen for nytænkning. Ledelsen bruger den som figenblad for ikke at prøve noget nyt," skriver en tillidsrepræsentant.

"Langt bagud i forhold til det private"

Men findes der en musketer-ed blandt departementscheferne om, at hjemmearbejde ikke passer til opgaverne i et departement?

Djøfbladet har spurgt Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, som sidder for bordenden i departementschefskredsen. Men Statsministeriet sender bolden videre til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Herfra vil man ikke kommentere forlydendet om en musketer-ed. Men styrelsens direktør, Signe Friberg Nielsen, skriver i en mail til Djøfbladet:

"Vi har alle fået nye erfaringer under corona-hjemsendelserne, og dem tager vi også med os videre på de statslige arbejdspladser. Det gælder både nogle af de muligheder, der kan være ved hjemmearbejde fx i forhold til øget fleksibilitet for medarbejderen, og de opmærksomhedspunkter, der også kan være bl.a. i forhold til sammenhængskraft og onboarding af nye medarbejdere på arbejdspladsen."

Hjemmearbejde er en lokal ledelsesbeslutning på de statslige arbejdspladser, fordi der er stor forskel på opgaverne, understreger hun.

"Variationen i opgaverne har betydning for, hvordan arbejdet kan tilrettelægges bedst muligt, og derfor er det også en lokal ledelsesbeslutning, om og hvordan hjemmearbejde kan bruges under hensyntagen til fx opgavernes karakter, medarbejdersammensætning, geografi og sammenhængskraft. Vi ved fra vores dialog med de statslige arbejdsgivere, at der generelt er fundet gode lokale løsninger, der tager højde for forholdene på den enkelte arbejdsplads."

Men som en tillidsrepræsentant i et departement siger til Djøfbladet:

"Ja, tak, det kan godt være, at man kan finde gode lokale løsninger nogle steder. Problemet er jo, hvis man ikke kan. Vi har spændende jobs at tilbyde på Slotsholmen, men når det gælder fleksibilitet, er vi langt bagud i forhold til det private. Det er jo ikke så godt, når vi heller ikke kan konkurrere på lønnen. For så får vi et tiltagende problem med at fastholde folk." 

Kommentarer

Ole

15.06.2022 kl. 14.34

Arbejdsmarkedet strammer i den grad til nu ... det bliver (er allerede) sælgers marked. Jeg bliver bekymret for, hvordan det vil gå med rekrutteringen af nye, kvalificerede medarbejdere på de statslige arbejdspladser, hvis man ikke kan (vil?) tilbyde reel, tidssvarende fleksibilitet til medarbejdere og ledere.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kasper Simonsen

12.06.2022 kl. 17.19

Jeg synes godt nok der er mange negative kommentarer herinde, men jeg synes faktisk de nye regler er en styrke.

Som ansat i en styrelse, og som en der klart foretrækker at arbejde på kontoret er det fuldkommen ødelæggende for det sociale og arbejdsmæssige liv når hele enheder bliver fuldstændig affolkede for medarbejdere fordi folk og chefer vil arbejde hjemme.

Det går ud over det sociale på arbejdspladsen som er nødvendig for trivslen, ligesom det går ud over det faglige niveau, da den videndeling der er nødvendig for at kunne udføre ens job bliver så meget mere vanskelig for ikke at tale om nogle gange umulig at kvaliteten af arbejdet daler når folk arbejder hjemme.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Peter

11.06.2022 kl. 21.35

Jeg arbejder i en decentral styrelsesenhed. Vi har i snart en del år haft mulighed for at arbejde hjemme - efter behov, opgaver og selv styret det, så der altid var tilstrækkelig bemanding på kontoret.
Selv har jeg de seneste godt 5 år haft minimum 2 ugentlige hjemmearbejdsdage af hensyn til helbredsbetinget fysioterapeuttræning. Dertil har jeg som led i en senioraftale haft mulighed for at arbejde i kortere perioder fra et fritidshus i udlandet. - Jeg har til gengæld selv været meget fleksibel. - Det har jeg sat stor pris på, TAK!
Men vi har også oplevet at der efter genåbningen efter coronanedlukningerne blev sat begrænsninger på muligheden for at arbejde hjemme. - En uventet, uforståelig og mærkværdig måde at sige tak til medarbejderne på - medarbejdere som havde arbejdet meget, lagt hjem, el, varme, udstyr m.m. til for at holde samfundet i gang. - Som at få en våd klud i ansigtet.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marie

10.06.2022 kl. 19.22

"Når du strammer garnet, så kvæler du jo barnet" lyder det i den folkekære julesang "Højt fra træets grønnetop".

Jeg er lige startet nyt job i en statslig enhed og søger allerede nyt job - alene fordi arbejdspladsen ikke fungere som en hybrid arbejdsplads. Hvilket jeg først fandt ud af efter ansættelsen.

Jeg har i mange år arbejdet under meget frie rammer og har erfaret, at jeg ubetinget er den bedste arbejdskraft en arbejdsgiver kan ønske sig, når jeg får lov til at skabe merværdi, der (tid og sted) hvor det giver mening.

Kan jeg ikke få lov at lave meningsfuld værdiskabelse for min arbejdsgiver, er jeg ikke en loyal medarbejder. Jeg hører nemlig til den moderne professionelle generation af medarbejdere, der gerne vil udvikles personlig og fagligt. Og her er der ikke plads til arbejdsgivere med arkivskabsmentalitet.

1 kommentar
10

Benedikte

15.06.2022 kl. 19.33

Jeg har for ikke så længe siden været med i en ansættelsesrunde, i et af departementerne.
Ved at se på de spørgsmål jeg selv havde forberedt at ville stille, blev det tydeligt for mig, hvor stor vægt jeg lægger på fleksibilitet, også lederes mentale fleksibilitet, i det miljø jeg arbejder i.

Samtalen og kemien var god, faktisk rigtig god og gav energi, men stemningen ændrede sig og blev forhippet, da jeg stillede spørgsmål til hvorvidt de matcher de høje krav de stiller til medarbejderens drive og fleksibilitet i et stykke intellektuelt krævende og usynligt arbejde, med fleksible rammer til så også at navigere i det, selvstændigt. Om fleksibiliteten går begge veje, eller om den primært var til gavn for arbejdsgiveren. Arbejdstid, hjemmearbejde. Det handler i vid udstrækning om menneskesyn og hvad for en verden vi gerne vil skabe.
Det var ikke et match.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Teamleder

10.06.2022 kl. 15.31

Jeg arbejdede i et departement til og med maj 21, og kunne tydeligt mærke at der var meget forskellige holdninger til hjemmearbejde blandt lederne i mit center. Det giver grundlæggende bare en dårlig stemning mellem medarbejderne, når der er forskellige vilkår.

Nu er jeg teamleder i en kommune og i min afdeling har vi lagt planlægningen af hjemmearbejde ud i de enkelte teams. Så har vi sat nogle få rammer op. Fx skal der minimum være tre konsulenter fra hvert team på kontoret hver dag, møder trumfer planlagt hjemmearbejde mv.
Medarbejderne er super glade for det, særligt fordi det giver medbestemmelse, indflydelse og en følelse af at løfte en opgave i fællesskab. Kan kun anbefale det.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Fuldmægtig

10.06.2022 kl. 13.58

Jeg er ansat i en styrelse, og i min sektion bliver adgangen til hjemmearbejde brugt af sektionschefen som et led i hendes generelle "del og hersk-ledelse". Nogle medarbejdere kan på det nærmeste blot orientere om, at de arbejder hjemme de og de dage, mens andre medarbejdere skal stå med hatten i hånden og redegøre for, hvorfor det er nødvendigt, hvorefter de måske kan få lov. Det siger næsten sig selv, at antallet af hjemmearbejdsdage varierer markant mellem sektionens medarbejdere, men det samlede gennemsnit for sektionen ligger sikkert udmærket i forhold til direktionens udmeldinger.

1 kommentar
3

Marie

11.06.2022 kl. 09.00

vildt! Tak fordi du deler denne viden

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jette

10.06.2022 kl. 13.49

Jeg har altid arbejdet hjemmefra, ca. en gang om ugen i snit, både da jeg var i et depatement og på min nuværende arbejdsplads i en politikreds. Det har aldrig tidligere været et problem, og jeg har altid leveret på mine opgaver og overholdt deadlines, og har også altid haft en meget høj arbejdskapacitet med en del mertid og merarbejde. Efter hjemsendelsen ophørte, fik hele arbejdspladsen ordre på at være fuldt tilbage og vi måtte ikke længere arbejde hjemme. Det har skabt så stor mistrivsel, at en meget stor procentdel af os søger væk. Det har øverste ledelse ikke forstået. Jeg spurgte på et tidspunkt Djøf, hvad deres synspunkt var, og om de ikke kunne komme med nogle retningslinjer, men deres svar var, at det er et lokalt anliggende. Det ville have været rart, hvis Djøf på dette område bakkede mere op om det og meldte ud at vi ikke kan blive ved med at vente på personalestyrelsens udmelding, som udsættes igen og igen.

0 kommentarer
6
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marle

10.06.2022 kl. 13.39

Der hvor jeg arbejder, er vi tilbage på det samme som før pandemien. Det er op til den enkelte chef at bestemme over hjemmearbejde. Og det vil sige maks to dage om ugen i gennemsnit. Så den største forskel er nok, at nu kan man også blive kontrolleret for, om man nu er der nok. Det skete ikke før i tiden. Og selvfølgelig leverede vi, som alle andre, det samme under pandemien som før - hvis ikke lidt mere... Det er utilfredsstillende

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Sofie

10.06.2022 kl. 12.56

Det skulle være så godt - og så blev det faktisk skidt.
Jeg arbejder i en styrelse og kan fuldstændig genkende det, der står i artiklen. Ledelsen ryster i bukserne over risikoen for at der opstår lokalaftale, hvor medarbejderne pludseligt får ret til hjemmearbejde, og derfor får ingen lov til at arbejde hjemme - eller det afhænger i hvert fald utrolig meget af hver enkelt chef. Dette begrundes hver gang med de retningslinjer der er udstukket fra Medarbejder og Kompetence styrelsen.
Hjemmearbejdet betød utrolig meget for min familie og jeg under corona, da transporttiden på 1,5 timer om dagen blev reduceret til 0 for begge forældre. Vi var meget mere afslappede og glade, havde bedre tid til hinanden, og der var pludselig overskud til at være gode forældre med plads til spontanitet og godt humør - til trods for coronanedlukninger og alt muligt andet.
Nu er vi så tilbage i møllen igen, hvor hver enkelt hjemmearbejdsdag skal godkendes på email til chefen, og hjemmearbejdet skal begrundes i hvilke opgaver man sidder med den aktuelle dag. Konsekvensen er manglende arbejdsglæde, sure eller trætte forældre og børn, og meget mindre tid til familielivet, som ellers burde være det vigtigste.
Jeg er utrolig glad for mit arbejde, men jeg bliver nok nødt til at skifte til en anden arbejdsplads, som enten ligger tættere på, hvor jeg bor, eller som har bedre forståelse for hjemmearbejdets glæder. Det er ikke nok at jeg er glad for jobbet - det er også vigtigt at familien og jeg selv har det godt.
Vi arbejder begge for staten, og det har vi tidligere været både glad for og stolte over. Nu er vi i stedet i en situation, hvor vi begge overvejer jobskifte, og alternativt at sige op uden at have et andet job på hånden - for at værne om det allervigtigste i livet.
Det er synd, at de statslige arbejdspladser får ry for at være en dårlig arbejdsplads, når det er så lidt der skal til. Har medarbejderne ikke bevist sit værd under pandemien?

0 kommentarer
9
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anonym

10.06.2022 kl. 11.01

Jeg har sagt nej tak til en stilling i et departement, fordi de er så rigide med arbejdsformen. Jeg var faktisk overrasket, for jeg troede da bestemt, at man trods alt havde lært noget af nedlukningerne. Hjulene gik jo ikke i stå, og mange medarbejdere var glade og mindst lige så produktive som før.

Hvorfor skulle man gide sidde 40+ timer i en kontorbygning om ugen, og bruge en masse tid på transport, når nu det faktisk ikke er nødvendigt? Det burde have været vand på regeringens mølle at sikre, at der ikke sker unødig transport alene af hensyn til klimadagsordenen.

Hvordan har man mon forestillet sig, man skal sikre rekruttering og fastholdelse fremadrettet? Man kan næppe klare sig med "prestige" alene.

0 kommentarer
15
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

En ansat

10.06.2022 kl. 10.21

Jeg arbejder i en styrelse, der er udflyttet. Udflytningen betyder meget frie rammer for hjemmearbejde, hvilket er nødvendigt for at tiltrække og fastholde medarbejdere. De fleste arbejder hjemme 3-4 dage om ugen, også cheferne. Gad vide, om det samme gælder andre udflyttede styrelser?
Vi holder dog meget lav profil ift vores gode vilkår for hjemmearbejde, da vi er bange for, at der ellers vil komme påbud ovenfra for at rette ind ift. departement og andre styrelser.

0 kommentarer
9
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rasmus

10.06.2022 kl. 10.21

Som ansat i en kommune lyder det utroligt gammeldags og ufleksibelt. Kunne slet ikke forestille mig at arbejde under forhold, der ikke indebærer en højere grad af tillidsbaseret ledelse og fleksibilitet for den enkelte.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Susanne Kappel Hansen

10.06.2022 kl. 10.17

Jamen, det kan da ikke passe! De chefer lider åbenbart af kontrollitis og tror at der kun arbejdes når man er på kontoret. Tyv tror hver mand stjæler!!!
De trænger åbenbart til en klar udtalelse om tillid og ledertræning. Tilbage i geleddet!

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Markus

10.06.2022 kl. 10.02

Sådan er det desværre også i den styrelse, jeg er ansat i. Vi skal helst arbejde på kontoret hver dag, men kan arbejde hjemme, hvis der er behov for det. Dog skal det godkendes af kontorchefen hver gang

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Stine

10.06.2022 kl. 09.44

Dette er ikke kun forholdene i departementer, men også i den styrelse hvor jeg arbejder. Ingen mulighed for faste aftaler. Hjemmearbejde skal være begrundet, og chefen skal spørges hver gang.

2 kommentarer
4

Benedikte

15.06.2022 kl. 19.51

Jeg kan ikke forstå, at et arbejde der forventligt kræver stor selvstændighed, fordrer at man retfærdiggør de rammer man har behov for i arbejdsgangen og opgaveløsningen... Det giver ikke mening

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marie

11.06.2022 kl. 09.05

Forfærdeligt (:

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Holm

10.06.2022 kl. 09.13

Det må være en opgave for DJØF at sætte dem stolen for døren. Den enkelte medarbejder kan ikke gøre andet end at forlade stedet. DJØF kan sige at de vil opfordre deres medlemmer til at søge væk, hvis forholdene ikke forbedres.

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Amanda

10.06.2022 kl. 08.12

Departementerne bliver forhåbentlig straffet for det her på ansættelsesfronten. Arbejdsmarkedet er brandvarmt, og mulighed for (fast) hjemmearbejde er et vigtigt parameter, når nu man langt fra er lønførende i det offentlige. Jeg er så heldig, at vi har en fremsynet direktør og derudover ligger vores styrelse på flere lokationer, så næsten alle har mulighed for fast hjemmearbejde op til to dage ugentligt. Men vi er et fåtal. Og vores søsterstyrelse og departement har ikke samme muligheder. Det er mærkeligt, der skal være så store forskelle inden for samme ministerium.

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jens

09.06.2022 kl. 11.02

Sådan er det, da også i mange af styrelserne.

0 kommentarer
10
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.