Nyt udvalg

Politisk pres mod embedsmænd skal undersøges

26-01-2022
5 min.
Et af formålene med det nye ekspertudvalg er at kaste lys over arbejdsvilkårene for embedsværket. "Vi skal passe på vores embedsfolk, for de er med til at passe på vores demokrati og går på arbejde for, at samfundet kan hænge bedre sammen," siger Karsten Dybvad. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Karsten Dybvad, tidligere departementschef i Statsministeriet, bliver formand for nyt ekspertudvalg om embedsmænd og politikere i kølvandet på rigsret og mink-afhøringer. "Noget kan tyde på, at der er ved at ske en forskydning i, hvor grænsen går i forhold til, hvad embedsværket skal levere," siger han.

Efter en rigsretsdom på 60 dages fængsel til en tidligere minister, en verserende Mink-kommission og FE-undersøgelser – alle sager med embedsmænd blandt hovedrolleindehaverne – nedsætter Djøf nu et ekspertudvalg. Det skal populært udtrykt levere en aktuel analyse af, om kompasset i regeringskontorerne er kalibreret rigtigt i Bermuda-trekanten mellem politikere, embedsværk og medier.

Kort sagt: Fortrænger politik fagligheden? Trumfer positionering, taktik og mediehensyn den faglige og saglige rådgivning?

Formanden for udvalget bliver Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, der var departementschef i først Finansministeriet og siden Statsministeriet i årene 2001-10. Desuden har han været adm. direktør for arbejdsgiverorganisationen DI.

Med i udvalget sidder endnu to tidligere departementschefer, Jakob Jensen og Kristian Wendelboe, i dag adm. direktør i hhv. DBU og KL, og tidligere Folketingets Ombudsmand, højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen.

Medierne er repræsenteret ved Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske, og Kristian Madsen, chefredaktør på A4 Medier.

De to tidligere ministre, Karen Ellemann (V) og Martin Lidegaard (RV), repræsenterer politikerne.

Og fra forskningen er hentet ph.d. i statskundskab, Amalie Trangbæk, der over to år har fulgt bl.a. otte departementschefer helt tæt, og dr.scient.pol. Lotte Jensen, der er direktør i VIVE.

Uheldige omstændigheder eller nedslidt model?

Karsten Dybvad, hvorfor er det her arbejde så vigtigt, at du har sagt ja til at blive formand?

"Det har jeg, fordi vi i Danmark har vi en tradition for et velfungerende samarbejde mellem politikere og embedsværk. Jeg ser frem til, at vi får en grundig debat og afdækning af dette samarbejde. For der skal ikke træffes forhastede beslutninger på baggrund af enkeltsager," siger Karsten Dybvad og understreger:

"Det vigtige spørgsmål er, om de sager er udtryk for uheldige tilfældigheder eller for en mere grundlæggende udvikling og nedslidning i vores model."

Udvalget skal som sagt belyse balancen mellem politiske ambitioner og fagligheden. Altså om ministrenes politiske krav til embedsværket går for vidt, og hvordan det står til med embedsværkets evne til at balancere politik og faglighed.

Hvordan vil I gribe denne næppe særligt lette opgave an?

"Vi vil selvfølgelig tage bestik af tidligere undersøgelser på området, og her kan udvalgsmedlemmerne – og især eksperterne – bidrage med relevant viden. Men vi vil også nedsætte nogle følgegrupper med yderligere fageksperter og medlemmer af Djøf, som kan bidrage til udvalgets vidensgrundlag. Jeg vil gøre mit til, at udvalget får det bedst mulige afsæt for nogle åbne og fordomsfri drøftelser," siger Karsten Dybvad.

Udvalget vil bl.a. gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt embedsværket – herunder også embedsmænd uden chefansvar for at få deres besyv med. Og så vil udvalget interviewe de forskellige interessenter, som er en del af det politiske maskinrum.

Balancen skal holdes også i kriser

Sagerne, vi har set det seneste år, har ramt medierne med voldsom kraft. Så når Djøf nedsætter udvalget, skyldes det ikke mindst bekymring for, at tilliden til både embedsværket og hele det politiske system er ved at blive undermineret.

Hvad er du bekymret for?

"Der har igennem flere år været en debat om, hvorvidt politikerne presser embedsværket for meget, og om embedsværket får sagt klart fra. Det er med til at udfordre tilliden til systemet," siger Karsten Dybvad.

"Det er klart, at embedsværket inden for lovens rammer skal hjælpe skiftende regeringer med at føre sin politik ud i livet, men noget kan tyde på, at der er ved at ske en forskydning i, hvor grænsen går, i forhold til hvad embedsværket skal levere. Vi skal derfor også se på, om der er sket en uhensigtsmæssig politisering. Når der opstår de problemer og kriser, vi har set, er det vigtigt at se på, om de her vigtige balancer er blevet forskubbet."

Der er to prominente repræsentanter med fra medierne – hvad skal de bidrage med?

"Mette Østergaard og Kristian Madsen skal på baggrund af deres kendskab til Slotsholmen bidrage med deres perspektiv på, hvilken rolle medierne spiller, når der udvikles og implementeres politik. Nogle siger, at vi har fået 'pseudopolitik på steroider' på grund af de mange forskellige medier, der er kommet frem de senere år, særligt på de sociale platforme, og fordi medierne presser både politikere og embedsværk for hurtige svar og løsninger. Alt det her med medietrykket, nyhedshastigheden og i hvilken grad politiske beslutninger hastes igennem, er relevant også at diskutere i udvalget."

Hvad håber du selv på, at der kan komme ud af det her udvalgsarbejde?

"Jeg håber, at udvalget kan kvalificere den offentlige debat om forholdet mellem politikere og embedsværk og finde ud af, om de seneste års sager blot er tilfældige eller udtryk for, at der er noget mere grundlæggende galt med systemet. Mit mål er, at vi kan komme med nogle konkrete anbefalinger til, hvordan rammerne for samspillet mellem politikere og embedsværk kan styrkes."

Rapport klar i efteråret

Udvalget kan forhåbentlig også samtidig være med til at sætte embedsværkets arbejdsvilkår bedre på landkortet, understreger Karsten Dybvad."Vi skal passe på vores embedsfolk, for de er med til at passe på vores demokrati og går på arbejde for, at samfundet kan hænge bedre sammen. Derfor skal vi sikre, at alle ved, hvad der forventes af dem i givne situationer. Også når hastigheden er høj og tiden knap. For uanset svære arbejdsforhold er det embedsværket og ministeren som øverste forvaltningschef, der skal være garant for, at tingene går ordentligt og rigtigt til."

Ekspertudvalget mødes første gang i februar måned. Udvalget forventer at afslutte sit arbejde i september 2022, og resultaterne skal koges ned til en rapport på 100 sider, som fremlægges på et 'topmøde' på Christiansborg med partilederne, eksperter, mediefolk og meningsdannere i øvrigt.

Sidste gang Djøf iværksatte et eftersyn af samspillet mellem politikere og embedsmænd, var for seks år siden med Bo Smith-udvalget, opkaldt efter formanden. Arbejdet mundede ud i bogen 'Embedsmanden i det moderne folkestyre', som kan hentes gratis på djoef.dk.

En undersøgelse gennemført af Djøf i juni 2021 blandt medlemmer i centraladministrationen viste, at mange oplevede, at hastigheden er så stor, at det påvirker både trivsel og kvaliteten af arbejdet. 

Kommentarer

Chris

29.01.2022 kl. 09.47

Jøsses, flere statskundskabere der skal undersøge om, der er sket en politisering? De ønsker den her svenske model. Som jurist siger jeg nej tak. Som jurist siger jeg, statskundskaberne er en del af problemet - og de er jo så også typisk ledere

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jeanette Christensen

28.01.2022 kl. 14.06

Ser lidt højredrejet ud i forhold til deltagende politikere...

1 kommentar
1

Rasmus

04.02.2022 kl. 22.25

Jeg synes tværtimod, det ser lidt venstredrejet ud…

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Michael Wolffhechel

28.01.2022 kl. 10.39

Hvad er forskellen på dette udvalg og Bo Smith-udvalget? Jeg har vanskeligt ved at se, at det er viden om problemet, vi mangler. Naturligvis kan viden altid udbygges, men vi har allerede rigeligt til at starte en kvalificeret debat. En ny udvalgsrapport kunne så følge i hælene på denne. Norskov Nielsen udgav sin rapport i 1993, Bo Smith rapporten kom i 2014 og Jesper Tynells Mørkelygten fra samme år gav sin tankevækkende (og ærligt, indsigtsfulde?) version af virkelighedens udfordringer.

Problemet er ikke manglende viden, men manglende vilje til for alvor at adressere de kulturelle fænomener, der afstedkommer problemerne. Men det tør ingen indrømme, da konsekvenserne er for uoverskuelige. Så vi tager endnu en udvalgstur for prins Knud..

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

28.01.2022 kl. 09.36

Hvor mange undersøgelser behøver vi? Læs Mørkelygten og det vil fremgå klart, hvad problemet er. Lad os skæve til Sverige, og bruge deres model for hvordan statsadministrationen skal administrere.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Nikolaj

28.01.2022 kl. 08.25

Hvad med at tilføje et par fuldmægtige og special- og chefkonsulenter fra centraladministrationen til det ekspertudvalg, så der ikke bare kommer til næsten udelukkende at bestå af topchefer og tidligere ministre?

1 kommentar
15

Chris

29.01.2022 kl. 09.49

Helt enig! Prøv at holde cheferne ude - og lav to rapporter: én fra gulvet, én fra ledelsesklubben

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.