Arbejdsmiljø

Derfor er det farligt, når der ikke er tillid mellem dig og chefen

10-11-2021
6 min.
Manglende tillid mellem medarbejder og chef blokerer ofte for, at man får taget de drøftelser, der er nødvendige for, at man kan afhjælpe stressproblemer i tide. Foto: Fizkes/Shutterstock

Hvis du ikke har tillid til din chef, stiger din risiko for stress voldsomt. Det samme gælder, hvis du føler, at din nærmeste leder ikke har tillid til dig.

Tillid hænger sammen med mindre stress, bedre work/life balance, større jobtilfredshed og større mening med jobbet og opgaverne. Det viser en ny analyse fra Djøf med svar fra 4.737 offentligt ansatte Djøf-medlemmer.

Resultaterne viser en klar sammenhæng på disse tre punkter:

1. Jo mindre tillid til ledelsen, desto mindre tilfredse er vi med vores job.

2. Jo mindre tillidsfuld en relation til ledelsen vi oplever, desto dårligere kollegialt samarbejde oplever vi.

3. Jo mindre tillid til ledelsen, både vores nærmeste og øverste ledelse, desto mere stressede oplever vi at være.

Hele 39% af dem, der ikke har tillid til deres nærmeste chef, svarer ja til, at de i høj eller meget høj grad oplever sig selv som stressede i hverdagen. Blandt dem, som har tillid til deres nærmeste chef, er andelen 11%.

Du har altså mere end tre gange så høj risiko for stress, hvis du ikke har tillid til din chef.

Det samme gælder, hvis din nærmeste leder ikke har tillid til dig. Her oplever 42% sig stressede i høj eller meget høj grad. Blandt dem, som oplever tillid fra nærmeste leder, er det 12%.

Djøf-rådgivere: Ja, stress handler ofte om chefen

"Det er præcis den sammenhæng, vi oplever i vores rådgivning med stress. Det er meget tit ikke fx mængden af sager, der giver stress, men derimod relationen med din chef, som afgør, om du får stress i et miljø med højt arbejdspres," siger Djøfs rådgivningschef, Mette Knudsen.

Den manglende tillid blokerer for, at du får netop de drøftelser med din chef, som kan være med til at afhjælpe stress.

"Når du ikke får taget de samtaler, bliver du meget lettere usikker på, om du gør det godt nok. Du får også sværere ved at tage den nødvendige samtale om, hvordan fx en vanskelig opgave skal løses, eller hvor mange opgaver du skal have i din portefølje. Det bliver en ond spiral."

I Djøfs karriererådgivning handler mange samtaler om relationen til chefen.

"Den er årsag til en stor del af de stresssamtaler, vi får ind. Oplevelsen af manglende tillid fra éns chef kan ofte give regulære katastrofetanker. Og jo mindre man hører fra chefen i sådan en situation, jo værre. Så ruminerer man – grubler over, hvad der måske er på vej – og bruger enormt meget energi på det, også i fritiden," siger chefkonsulent i Djøfs karriererådgivning, Jakob Sloth Petersen.

I boksen under artiklen fortæller han om, hvordan du gennemfører den svære samtale med chefen om usikkerhed og tillid. Måske kan du også have gavn af at prøve Djøfs trivselstest af.

Det er enormt belastende at gå med det alene. Og selvom dit problem eller din usikkerhed ikke bliver løst umiddelbart, er du et skridt på vejen, fordi du har sagt det højt

Mette Knudsen, rådgivningschef, Djøf
Afgørende for ledelse og trivsel

Lektor Caroline Howard Grøn fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har været projektleder på udviklingen af en ny fællesoffentlig ledelsesevaluering, som kan bruges af ledere i hele den offentlige sektor.

"Her har tillid været noget, vi er kommet tilbage til igen og igen. Det er faktisk et så centralt parameter, at alle, der skal bruge værktøjet, skal forholde sig til, hvordan det ser ud med tilliden."

"Tillid handler om åbenhed og ærlighed," siger psykologiprofessor på Aalborg Universitet Lene Tanggaard.

"Når man kan dele indsigter, erfaringer og viden på en åben og tillidsfuld måde, så får vi velfungerende organisationer og højere kvalitet. Det er derfor, at tillid er så afgørende for ledelse og medarbejdertrivsel."

Hvis vi omvendt søger at sløre uenigheder og konflikter eller prøver at opretholde konsensus for at undgå en konflikt, så trues tilliden, forklarer hun.

Seks tegn på tillid

Djøf-undersøgelsen oplister seks parametre for tillid baseret på de temaer, som ofte kommer op i medlemsrådgivningen, når medlemmerne selv sætter ord på udfordringerne i relationen til deres nærmeste leder.

Det er:

1. Er min leder lyttende og inddragende?

2. Skaber min leder et sikkert rum, hvor man kan tale fortroligt uden at være bange for konsekvenserne?

3. Er min leder god til at se mine kompetencer?

4. Har min leder faglig indsigt i mine opgaver?

5. Er der sammenhæng mellem, hvad min leder siger og gør?

6. Evner min leder at prioritere i mine opgaver?

Dertil dukker der yderligere to temaer op i de åbne tekstsvar fra deltagerne i undersøgelsen:

7. Lederens synlighed. At lederen prioriterer tid til medarbejderne og er tilgængelig.

8. Lederens menneskelige kompetencer. Fx at ledere viser, at de også er mennesker, at fejl sker, og at gode personlige relationer prioriteres højt.

Få taget den svære samtale

Det er Mette Knudsens klare råd, at man skal prøve at få taget den svære samtale med chefen om sin usikkerhed.

"For det første er det vigtigt, at du får afklaret, om dét, du oplever i forhold til din chef, reelt har med dig at gøre. Det kan være, at det slet ikke handler om dig, men om nogle strukturelle forhold på arbejdsstedet. Fx hvis du ikke må tage hjemmearbejdsdage, eller du oplever, at du bliver kontrolleret. Det skal du have rede på."

For det andet er tillid noget, der opbygges over tid, og hvis du kan tale med din chef om det, der er svært i jobbet, kan det være et vigtigt skridt i forhold til at opbygge tillid, pointerer hun."Det er enormt belastende at gå med det alene. Og selvom dit problem eller din usikkerhed ikke bliver løst umiddelbart, er du et skridt på vejen, fordi du har sagt det højt."

Inden kan det dog være en god idé at stikke fingeren i jorden hos dine kollegaer for at høre, hvordan de oplever, at chefen reagerer i den type af samtaler, råder hun.

Skal jeg blive eller gå?

I sidste ende kan det være, at du er nødt til at stille dig selv spørgsmålet: Skal jeg blive, eller skal jeg finde et nyt job, siger Mette Knudsen.

"Det gælder, hvis du virkelig oplever et mismatch i tillid. Hvor din chef ikke giver dig mulighed for, at I tager de nødvendige samtaler, eller hvor din chefs svar til dig bare uddyber tillidskløften."

Det råd er Mette Knudsen ikke så bange for at give lige nu.

"Djøf-arbejdsmarkedet er gunstigt nu, og så er det måske tiden at søge væk fra noget, du har svært ved at tro kommer til at fungere."

Djøf-undersøgelsen viser dog, at tre ud af fire af deltagerne i undersøgelsen rent faktisk har tillid til deres nærmeste leder. 76% har tillid til deres nærmeste leder. 85% oplever, at deres nærmeste leder har tillid til dem. 

Caroline Howard Grøn pointerer samtidig, at de offentlige ledere ikke kan skabe et tillidsbaseret arbejdsmiljø alene. Det starter ovenfra.

"Djøfs undersøgelse påpeger meget fint, at tillid hænger sammen med oplevelsen af at blive inddraget, og at lederen skaber et fortroligt rum. Men det, som undersøgelsen ikke belyser, er, at det langtfra er de offentlige ledere alene, der kan sikre sådan et arbejdsmiljø. I politiske organisationer arbejder lederne ofte i en ramme, hvor dagsordenerne kommer oppefra, og så kan det være svært fx at skabe en meningsfuld inddragelse," siger hun.

"Så når vi taler om ledelse og tillid, må vi ikke glemme, at det starter i toppen af de offentlige organisationer." 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.