Din JØP-pension risikerer at blive udhulet

02-05-2011
1 min.

JØPs formand til de 23.700 medlemmer: Opgiv jeres høje grundlagsrenter. Ellers risikerer I, at jeres pensioner bliver udhulet.

Din pension udhules langsomt og sikkert, hvis du beholder din høje grundlagsrente, altså de garanterede ydelser på 4,25, 3,9 etc. i årlig forrentning. Garantierne lægger i dag så skrappe bindinger på dine penge, at de ikke kan komme til at yngle.

Det er budskabet fra JØPs bestyrelse til de 23.700 medlemmer i pensionskassens afdeling 1, der er den oprindelige afdeling, som medlemmerne blev optaget i frem til juli 2005, hvorefter afdeling 2 blev oprettet.

Efter generalforsamlingen i JØP i sidste uge står det nu fast, at der bliver omvalg i afdeling 1 til efteråret.

”Omvalget er et frivilligt tilbud. Men for langt, langt de fleste af jer vil det være en meget risikabel strategi at lade jeres pension stå med disse høje garantier,” sagde JØPs formand Agnete Raaschou-Nielsen på generalforsamlingen.

Fordele og ulemper skal lægges frem

Kort sagt: Medlemmerne kan efter JØPs vurdering bremse udhulingen af deres pensioner ved at vælge om til 0 i grundlagsrente. For så kan der føres en mere givtig investeringsstrategi for dem.

Agnete Raaschou-Nielsen understregede, at alle andre kasser med høje grundlagsrenter og livrenteordninger har det samme problem. Ikke mindst i kølvandet på EUs nye, skærpede krav til pensionsbranchen om økonomisk stødpude.

”JØP kan leve op til EUs nye krav. Men derfor skal der alligevel findes en løsning nu, for det er uholdbart, at pensionerne i afdeling 1 taber købekraft på grund af udefrakommende bindinger.”Hvert medlem får en individuel beregning i det materiale om omvalget, som JØP sender ud til efteråret.

”Samtidig vil vi gøre alt for at lægge alle forhold ved et omvalg frem. Både fordele og ulemper,” understregede formanden.

På JØPs generalforsamling, hvor der var en heftig debat, blev der rejst kritik fra en række medlemmer af bestyrelsens beslutning om omvalg til afdeling 1. Se link til artikler i højre spalte.

Kommentarer

Jeppe Jørgensen

03.05.2011 kl. 10.09

JØP mener, at alene medlemmerne af afdeling 1 skal betale for de forpligtelser, pensionskassen bliver underlagt som følge af de nye EU-regler.
Det svarer til, at jeg indgår en aftale med min bank om en indlånsrente på f.eks. 3%, men nogle år senere kommer banken og siger til mig, at de desværre kun har råd til at give 1,5%! Det er jo mig fuldstændig uvedkommende, for vi har indgået en aftale. Så i den situation vil jeg selvfølgelig føle mig gevaldigt taget ved næsen, og - lige så selvfølgeligt - straks skifte bank. Eksemplet adskiller sig dog desværre på ét punkt: Jeg kan ikke skifte pensionsselskab!

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anders Pabian

03.05.2011 kl. 10.47

Jeppe Jørgensen klager over, at afdeling 1 selv skal betale for de forpligtelser, der er skyldes de høje garantier - men hvem skal ellers betale?

Jeg håber ikke, at Jeppe Jørgensen opfordrer til, at lade afdeling 2 betale - for det vil da være et gigantisk generations tyveri at lade de unge betale for, at medlemmerne i afdeling 1 kan beholde garantierne og fortsat opnå pensionsbevarende afkast. Det er i øvrigt også i direkte strid med kontributionsreglerne, at lave en sådan omfordeling...

Så det er vel meget rimeligt, at dem, som ønsker at beholde de dyre garantier, også selv betaler for dem eller hvad?

PS - er selv medlem af afd. 1.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Ove Mussmann

04.05.2011 kl. 12.18

Jeg er hvilende medlem af Jøp. Jeg mener, at det er fornuftigt at foretage omvalg for medlemmerne af afdeling 1. Jeg er selv medlem af afdeling 1. Jeg mener ikke, at afdeling 2 skal betale for afdeling 1´s medlemmers dyrere pensioner. Banker ændrer jo også ofte rentesatser, og hvis der er generel nedgang i renteniveauet, kan man nok ikke få en væsentlig højere rente andre steder. Ved eventuel mulighed for skift af pensionskasse for afdeling 1´s medlemmer eller andre, ville man nok ikke få bedre vilkår i andre pensionskasser. Levealderen stiger jo. I øvrigt har jeg ikke grund til at være utilfreds med jøp pensions forrentning af mine tidligere indbetalinger til jøp pension. Forhåbentlig fortsætter det, men det er jo svært at spå om fremtiden.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.