DJØF Privats repræsentantskabsmøde 2007

15-11-2007
3 min.

DJØF må meget gerne mene noget.

Der blev i den grad delt roser ud fra talerstolen, da en række af deltagerne på DJØF Privats repræsentantskabsmøde den 10. november kommenterede DJØFs skattepolitiske forslag. Et forslag der blandt andet går ud på at øge bundfradraget i topskatten.

DJØF Privats næstformand Søren Peter Jensen, der nu har trukket sig som bestyrelsesmedlem, har været en af rorgængerne bag den task force, der står bag forslaget. Og fra de begejstrede deltagere på repræsentantskabsmødet lød der ord som: "Befriende", "Tillykke" og "Endelig tør DJØF mene noget - det er det bedste, der er sket i den tid, jeg har været medlem".

Men, men - det er ikke bare DJØF, der mener noget. Mange andre mener også noget om DJØF, sagde Jan Helmer, DJØF Privats formand, da han indledte sin mundtlige beretning og hev ordet djøfisering frem.

"Men hvad mener vi selv (djøferne, red.)," spurgte Jan Helmer og hentydede til medlemskampagnen "Forsiden af medaljen", hvor 10.000 medlemmer af DJØF på den ene eller anden måde har deltaget i at tegne et billede af dagens djøfer. Og selv om djøferne er en broget skare, står der et billede tilbage af en typisk djøfer, der er meget engageret i samfundet og er politisk bevidst.

"En anden fællesnævner er, at vi langt hen ad vejen befinder os på øverste etage af arbejdspladsernes hierarki og ikke kunne tænke os at være andre steder," sagde Jan Helmer.

Han kunne også slå fast, at flere og flere djøfere er privat ansatte - 9.000 mod 3.000 i starten af 1990'erne.

Af samme grund blev der også stillet og vedtaget et forslag om at udvide bestyrelsen fra syv til otte fremover. Og ja det er positivt med en så markant medlemstilvækst, sagde Jan Helmer - men:

"Rigtig mange kommer ind ad døren. Men for en del af vores medlemmer bliver det også en svingdør, hvor de hurtigt ryger ud igen. Vores udmeldelsesprocent er simpelthen alt for høj." Her pegede Jan Helmer på, at 3.500 DJØF privat medlemmer har meldt sig ud de seneste ti år.

Så der skal gøres en særlig indsats, lød det fra Jan Helmer, der nævnte, at sekretariatet vil kontakte flere tusinde medlemmer hvert år for at fortælle om de tilbud, DJØF har netop til dem. Samtidig vil DJØF i endnu højere grad rådgive medlemmerne ansigt til ansigt rundt om i landet.

Meget er sket det forgangne år, men især på et felt, er der brugt særligt meget krudt, og samtidig har det i særdeleshed fået pressens bevågenhed. Det drejer sig om de såkaldte hemmelige aftaler, hvor to eller flere arbejdsgivere bag om ryggen på medarbejderne aftaler, at de ikke ansætter hinandens medarbejdere. Ifølge Jan Helmer har Beskæftigelsesministeren bevidst trukket sagen i langdrag.

"Senest har han så fremsat et lovforslag, der langt fra levede op til vores krav - og efterfølgende trak han lovforslaget. Men nu tager vi sagen op igen, og jeg har en tro på, at vi i det kommende år får set et lovforslag, der forbyder jobkarteller."

Ellers er kikkertsigtet sat mod erhvervspolitikken, hvor DJØF Privat ved hver eneste mulige lejlighed gør opmærksom på, hvor vigtigt det er ikke bare at prioritere natur-teknik og sundhedsområdet men også djøf-områder.Og så er det ikke slut med at mene noget. Jan Helmer kunne berette, at DJØF også har nedsat en task force for livsfasestrategier, en for eliteuddannelser og en om køn og ledelse.

"Task forces er noget relativt nyt i DJØF. Det er grupper med et klart kommissorium og med inddragelse af medlemmer, som har viden og fokus på netop det enkelte område."

Og nej, DJØF og DJØF Privat skal ikke ligge på den lade side, for der er nok at tage fat på, og så vendte Jan Helmer tilbage til udgangspunktet - nemlig djøfernes egen selvforståelse og identitet. Og det forpligter.

"Den moderne djøfer er udviklingsorienteret og forventer i øvrigt det samme af sin faglige organisation."

Hvis der ellers ikke mod forventning inden for en frist på 14 dage bliver stillet en modkandidatliste til den bestyrelse, der blev nikket til på repræsentantskabsmødet, så hedder formanden stadig Jan Helmer. Der er skiftet ud på et par af de øvrige pladser og bestyrelsen er som sagt udvidet med en enkelt.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.