Fleksibilitet

Hjemmearbejdet er på retur

14.9.2023

af

Foto af kvinde, der arbejder hjemme i sin stue

Foto: Seventyfour/Shutterstock

Vi er stort set tilbage på niveauet før corona, når det gælder hjemmearbejde. Den private sektor ligger dog klart højere end den offentlige, og det kan gøre det svært for de offentlige arbejdsgivere at beholde de mange medarbejdere, der ønsker sig fleksibilitet, påpeger Djøf.

Corona-pandemien gav et kolossalt gennembrud til hjemmearbejde på store dele af arbejdsmarkedet. Men nu er vi på vej tilbage til niveauet fra før pandemien.

Samlet set er der stadig lidt flere af os, der i et eller andet omfang arbejder hjemme, end der var i 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik (DST). Men antallet af dage, vi er derhjemme, falder. Og andelen, der arbejder ’hyppigt’ hjemme – hvilket DST definerer som mere end halvdelen af arbejdsdagene – er således tilbage på niveauet før corona.

Der er store forskelle på, hvor ofte vi arbejder hjemmefra. På tværs af alle privatansatte arbejder hver femte hjemme over halvdelen af ugen. Det er dobbelt så meget som blandt offentligt ansatte.

Omvendt er der flest offentligt ansatte, som kun arbejder hjemme mindre end én dag om ugen – 51,2% mod 43,4% af de privatansatte.

Blandt de privatansatte er der dog også store forskelle på hjemmearbejdsdage alt efter branche. I informations- og kommunikationsbranchen er det mere end hver fjerde, der arbejder hyppigt hjemme, ligesom det også er pænt udbredt i finansierings- og forsikringsbranchen. Mens omfanget af hjemmearbejde på det meste af arbejdsmarkedet er tilbage på cirka samme niveau som i 2019, ligger førnævnte brancher stadig markant højere, end de gjorde inden pandemien.

Nyt jobkriterie

"Du har mulighed for to ugentlige hjemmearbejdsdage." Sådan lød det for nylig i en jobannonce på Djøfbladet.dk. I en anden stod der: "Fleksibilitet i forhold til ønsker om at arbejde hjemme."

Før Covid optrådte ordet hjemmearbejde yderst sjældent i jobannoncer. Det siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex. Men i dag er det bestemt ikke usædvanligt ifølge en søgning, Jobindex har lavet for Djøfbladet. Og står det ikke i jobopslaget, er det ofte, fordi arbejdsgiverne tager det som en selvfølge, at de ansatte skal have mulighed for at arbejde hjemme, siger han. Altså i de job, hvor det kan lade sig gøre, hvilket det kan i langt de fleste djøf-job.

Og ét er sikkert. Et meget stort flertal af djøferne vil gerne have muligheden for at arbejde hjemme. En del ønsker sig også flere dage, end de aktuelt får mulighed for. Det gælder især de offentligt ansatte, viser en undersøgelse, som Djøf gennemførte blandt sine medlemmer i 2022.

Djøf-undersøgelsen viser også, at privatansatte medlemmer oftere oplever, at deres ledere har et positivt syn på hjemmearbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Århus Statsgymnasium
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst

Djøf: Arbejdsgivere har glemt corona-erfaringer

Når ordet hjemmearbejde optræder i en jobannonce slået op på Jobindex, er det da også i langt overvejende grad private arbejdsgivere, der er afsendere.

Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig, hører ofte ønsket om større mulighed for hjemmearbejde fra de offentligt ansatte medlemmer.

”Jeg har hørt, at hvis du arbejder i et af departementerne, kan du ikke få lov til at arbejde hjemme fast. Det er vildt, at man ledelsesmæssigt mener, det er umuligt. For jeg er ikke i tvivl om, at det er en parameter i rekruttering og fastholdelse, at man kan få lov til at arbejde hjemme.”

Derfor undrer det hende, at mange offentligt ansatte ikke får muligheden og mange ikke i det omfang, de ønsker.

 ”Det er ikke alle, der gerne vil kunne arbejde hjemme – men det er rigtig mange. Så jeg håber virkelig, at nogle offentlige arbejdsgivere vågner og får gjort noget ved det. At kunne tilrettelægge arbejdet fleksibelt, ved fx at arbejde hjemme et par dage om ugen, vil for mange af vores medlemmer være ret afgørende for, hvor de gerne vil arbejde.”

Har I været i dialog med de offentlige arbejdsgivere om bedre muligheder for hjemmearbejde?

”De overordnede rammer for at arbejde hjemme er allerede aftalt med de offentlige arbejdsgivere – det kræver blot, at man lokalt fylder rammerne ud. Og det er lige præcis det, vores tillidsrepræsentanter prøver med gode argumenter og konstruktive forslag. Men nogle steder – og desværre typisk der, hvor arbejdspresset er størst – har man åbenbart glemt, hvor effektivt der blev arbejdet hjemme under corona.”

ANNONCE

Generelt fylder ønsket om at kunne tilrettelægge arbejdet fleksibelt meget hos vores medlemmer, siger Johanne Nordmann.

”Vi ser frem til at drøfte, hvordan arbejdet kan tilrettelægges fleksibelt med de offentlige arbejdsgivere ved de kommende overenskomstforhandlinger. Hjemmearbejde kunne være en af de ting, vi fik drøftet i den sammenhæng, men blot for at slå det fast, så er der altså absolut ingen formelle hindringer for, at man allerede i morgen kan lave gode lokale aftaler om hjemmearbejde. Jeg tror, nogle ledelser undervurderer den positive signalværdi, det ville have.”

Kaare Danielsen er overbevist om, at arbejde på distancen efter Covid er blevet et endnu vigtigere kort i jagten på nyere medarbejdere end nogensinde.

”Vi har lavet en undersøgelse blandt it-folk. De stiller hjemmearbejde som et krav. Hvis ikke de kan arbejde hjemme, er de ikke interesserede i jobbet.”

De har også selv mærket det internt hos Jobindex.

”Vi har en mødebooking-afdeling, hvor vi har haft lidt udfordringer med at tiltrække medarbejdere. Så der er vi begyndt at ansætte folk, der sidder 100% hjemme. Vi har lige ansat én i Randers – ham får vi ikke set meget til, men vi kan jo måle på, hvor meget han sælger.”

Kommentarer

Marietta Jeppe
6 dage siden
Vi har mange opgaver i familien: Tidligere lå ens hjem tæt på børnenes børnehave og skole, læge, tandlæge, fritidsinteresser og arbejdspladsen. I dag er alt blevet mere spredt. Samtidig skal vi gøre flere ting selv, som for eksempel at køre børnene til skoletandlæge, fordi tandlægen ikke længere er på skolen. Derudover er vi nødt til at hjælpe bedsteforældre i forbindelse med sygdom og alderdom, såsom tøjvask, transport og kommunikation med myndighederne. Mange af os bidrager også i frivilligt arbejde, som i sportsklubber, på frivilligtelefoner, i foreninger og meget mere. Ønsket om at arbejde hjemmefra hænger meget sammen med ønsket om at få hverdagen til at gå op. Med 2 timers transport om dagen og åbne kontorlandskaber, hvor det ikke er muligt at finde ro til at koncentrere sig, er hverdagen blevet svært belastende for mange. Vi er dødtrætte, når vi kommer hjem. Udenlandsk arbejdskraft i Danmark arbejder hjemmefra i Indien: Desværre er det ikke lykkedes danske arbejdsgivere at skabe en kultur, hvor et hybridt arbejdsmiljø er helt naturligt. Det er interessant, når man tænker på, at der er rigtig mange mennesker inden for IT i Danmark, der arbejder hjemmefra i Indien, USA, Tyskland og mange flere lande. Misforståelse om hvad der skaber innovation: Jeg tror, at mange arbejdsgivere tror, at hvis bare folk sidder i samme lokale, så skabes der innovation. Det gør der ikke. En organisation har så mange faste processer og procedurer, at der skal foretages aktive ledelsesmæssige beslutninger, før forandringer sker. Innovation er noget, der skabes, fordi arbejdsgiveren skaber et "rum", hvor det er muligt for mennesker at lære af deres succeser og fejl uden at skamme sig. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl, måske handler det ikke om innovation, men om kontrol. Arbejdsgiverne ønsker måske blot at kontrollere, at vi laver noget. Men nej, bare fordi vi sidder på arbejdspladsen, betyder det ikke, at vi laver noget relevant. Jeg begynder at se, at arbejdsgiverne ikke har afklaret med sig selv, hvad medarbejderne skal bidrage med på en arbejdsplads, og derfor heller ikke har afklaret med sig selv, hvordan de skaber det "rum", hvor de får det, de ønsker. Danmark har utvivlsomt et stort uudnyttet potentiale: For mit vedkommende ved jeg, at jeg er væsentlig mere effektiv og innovativ, når jeg er på en arbejdsplads, hvor de har en kultur, hvor de anvender teknologierne til at skabe sammenhæng på tværs af mennesker, og hvor de bidrager til at skabe relationer mellem mennesker, der kan skabe innovation. Men altså, jeg kan selvfølgelig være den eneste, der føler, at det danske arbejdsmarked har meget uudnyttet potentiale for innovation, der kan bringe Danmark ind i fremtiden.
Laila Østergren
6 dage siden
Jeg har selv dagligt overvejelser om mere/mindre hjemmearbejde blandt mine medarbejdere. Det centrale for mig er, at hvis man arbejder hjemme, fordi der er for meget uro og støj på arbejde, så er det ikke godt nok af arbejdspladsen. Dvs. vi har løbende snakke om, at det skal være muligt at arbejde effektivt også på den fysiske arbejdsplads. Det kan jo ikke passe, at folk er nødt til at sidde hjemme, fordi de ikke kan få ro og koncentrere sig inde. Der er så mange andre grunde til, at folk gerne vil arbejde hjemmefra. Og det er ikke noget problem. Men som sagt er det min opgave at sørge for ordenlige rammer sammen med medarbejderne, så den fysiske arbejdsplads ikke er noget, man bliver nødt til at flygte fra.