Leder

Et glohedt jobmarked udfordrer

19-08-2022
2 min.

"Vi skal gøre noget ved det alt for høje arbejdspres, urealistiske forventninger til opgaveløsningen og manglende fleksibilitet," mener Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig.

Måned for måned kan vi se, at beskæftigelsen i Danmark sætter ny rekord. Ledigheden er rekordlav. Det samme gør sig gældende for djøfernes arbejdsmarked. Den seneste ledighedsstatistik fra Akademikerne fra maj måned viser en ledighed på 2,4 % for djøferne. Vi skal glæde os over, at så få ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet. Med den globale uro økonomisk og politisk kan det desværre hurtigt vende, selv om Danmark står godt rustet økonomisk.

Trods den lave ledighed bør alarmklokkerne alligevel ringe. Det er bekymrende historier, vi hører, hver gang et medie har fået aktindsigt i en trivselsmåling fra et af ministerierne. Senest så vi i juli måned en historie om et påbud fra Arbejdstilsynet til Sundhedsministeriet. Der skal gribes ind over for den alt for store arbejdsbelastning og en arbejdskultur med urealistiske krav og forventninger til, hvor hurtigt en sag kan løses.

Selvfølgelig har der været tale om ekstraordinære omstændigheder under håndteringen af corona-krisen. Men en vedvarende og høj arbejdsbelastning må ikke blive den nye normal for arbejdet i den offentlige sektor. Det vil naturligt føre til, at medarbejderne ser sig om efter bedre alternativer.

Advarselslamperne bør blinke, når medarbejderomsætningen stiger, og vi samtidig kan se, at den offentlige sektor i tiltagende grad har udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere med en lang videregående uddannelse. Den offentlige sektor har i mange år brystet sig af, at den tilbyder gode vilkår og spændende opgaver. Det kan man også få i den private sektor, hvor lønniveauet er markant højere. Den gennemsnitlige startløn for en privatansat djøfer er 5.400 kroner højere end for en nyuddannet offentligt ansat djøfer, viser Djøfs seneste lønstatistikker.

For tiden arbejder Lønstrukturkomitéen med at analysere forskellene mellem løn- og uddannelsesniveauer for forskellige faggrupper i den offentlige sektor. Det er også nødvendigt at se på, hvordan vilkårene ser ud for sammenlignelige faggrupper på tværs af den offentlige og private sektor, så vi kan få et reelt billede af de rekrutterings- og lønudfordringer, den offentlige sektor står med.Min klare opfordring til de offentlige arbejdsgivere er, at de skal tage udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere alvorligt. Vi skal gøre noget ved det alt for høje arbejdspres, urealistiske forventninger til opgaveløsningen og manglende fleksibilitet. Og så skal de muligheder, der allerede er for at give den enkelte en løn, der matcher den værdi, man har for arbejdsgiveren, bruges fuldt ud. I dag er der alt for mange arbejdspladser, hvor hele værktøjskassen ikke er i brug.

Og det haster. Alternativet er en mindre velfungerende offentlig sektor. Det har hverken medarbejdere, borgere eller virksomheder interesse i.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.