Minksagen

Djøf: Hård kritik af embedsmænd under ekstremt pres

01-07-2022
8 min.
Minkkommissionen – fra venstre juraprofessor Helle Klunke, landsdommer Michael Kistrup (kommissionens formand) og advokat Ole Spiermann – bedømmer embedsværket meget hårdt, mener Djøf. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ti embedsmænd skal drages til ansvar, vurderer Minkkommission. Men fejlene blev begået under et ekstremt pres i tæt koordinering med det politiske niveau, og det bør man tage hensyn til, lyder det fra Djøfs formand Sara Vergo.

Det er Danmarkshistorie: Tre departementschefer og rigspolitichefen har begået tjenesteforseelser og bør drages til ansvar for det. Det samme gælder for seks embedsmænd mere. Det fastslår Minkkommissionen.

Fire absolutte topembedsmænd – Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, Justitsministeriets departementschef Johan Legarth og departementschefen i det daværende Miljø- og Fødevareministerium Henrik Studsgaard og rigspolitichef Thorkild Fogde – medvirkede til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet, da regeringen i november 2020 meldte ud, at alle mink skulle aflives og påbegyndte aflivningen, selv om der ikke var lovhjemmel til det.

Det er en hård vurdering, fastslår Djøf.

"Nu skal vi læse beretningen grundigt. Men det er allerede nu vores vurdering, at kommissionen kommer med en meget hård bedømmelse af embedsværket," siger Djøfs formand Sara Vergo.

Det er åbenlyst, at der blev begået alvorlige fejl på embedsside, understreger hun.

"Men fejlene blev begået under et ekstremt pres midt i en pandemi uden historisk sidestykke. I det lys er vurderingen af embedsværket meget hård."

Kommissionen skulle se på juraen i sagen, men du mener, at den ikke har taget nok højde for hele den samfundsmæssige situation?

"Ja, jeg er ærgerlig over, at det ser ud som om, at kommissionen ikke tager tilstrækkeligt hensyn til bagtæppet, når de kritiserer så hårdt. Danmark stod med internationalt ansvar i en sundhedskrise, som vi aldrig før har set, hvor det kunne handle om timer. Beslutningerne er blevet truffet under et ekstremt pres og under helt usædvanlige omstændigheder. Embedsmænd kæmpede bogstaveligt talt dag og nat for at få os igennem krisen."

Hvad statsministeren også gjorde meget ud af på pressemødet i dag (fredag 1. juli), understreger Sara Vergo.

"Mette Frederiksen udtrykte tillid til embedsværket – både til dem, der bliver kritiseret af kommissionen og til alle embedsmænd i centraladministrationen. Hun anerkendte deres store indsats under corona-krisen og sagde bl.a., at de havde arbejdet solen sort," siger Sara Vergo.

Var det på grund af politisk pres, at embedsmændene ikke fik fortalt ministrene, at der manglede lovhjemmel?

"Nej. Det handler ikke om politisk pres for at få gennemtrumfet en ulovlig beslutning. Det er der ikke belæg for i Minkkommissionens beretning. Der er ikke ifølge kommissionen nogen politikere eller embedsmænd, som har haft til hensigt at medvirke til ulovlige beslutninger."

Var det så, fordi embedsmændene var bange for – da Wuhan-scenariet stod og blinkede – at de bagefter ville blive bedømt hårdt for det, hvis de havde siddet på hænderne og nørdet jura og tabt tid?

"Jeg tror ikke, embedsmændene har siddet og tænkt på, hvordan andre bagefter ville se på dem. De har været optaget af at hjælpe deres ministre med at løse en meget svær opgave i en vanvittig presset situation."

Kommissionen lægger til grund, populært udtrykt, at der har været tale om en så centraliseret proces, at Statsministeriet reelt traf de afgørende beslutninger – Statsministeriet indtog en styrende rolle i en forceret proces, som kommissionen skriver.

Du mener altså ikke, der har været tale om politisk pres, men kan vi stadigvæk have tillid til Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen?

"Selvfølgelig kan man have tillid til hele embedsværket og Statsministeriets departementschef. Og jeg noterer mig, at statsministeren senest i dag har udtrykt tillid til de embedsmænd, der er blevet kritiseret, herunder også til Barbara Bertelsen."

Mette Frederiksen bakker op om embedsmænd

I sidste uge udsendte Sundhedsministeriets departement – som i øvrigt slipper for hård kritik i beretningen – en pressemeddelelse ud om, at de forventer et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af et sundhedsskadeligt arbejdspres under to års corona-håndtering.

Er det bl.a. de arbejdsvilkår, du mener, kommissionen skulle have medtænkt?

"Fejlene er begået. Det kommer vi ikke udenom. Men embedsmændene, som kommissionen kritiserer så hårdt, gav alt, hvad de havde i sig. Forvaltningen skal være lovlig, men vilkårene, man arbejdede under, bør vi også huske, når vi bedømmer nogle hårdt. Men det rejser da en helt anden diskussion om arbejdsvilkårene generelt i centraladministrationen, som Djøf er meget optaget af og mange gange har problematiseret."

På pressemødet i dag bakkede statsminister Mette Frederiksen totalt op om sit embedsværk, og hun sender ingen topembedsmænd hjem her og nu – hvordan tolker du det?

"Jeg tolker det sådan, at hun godt ved, at disse embedsmænd var på arbejde i døgndrift for at håndtere en samfundskrise uden fortilfælde, og at det hele skete i tæt koordinering med det politiske niveau, hvor der fra politisk hold var et ønske om, at det skulle gå ekstremt hurtigt på grund af de helt usædvanlige omstændigheder. Hvad hun jo også sagde på pressemødet."

Kommissionen har vurderet, at ti embedsmænd har begået en tjenesteforseelse – skal det ikke have konsekvenser?

"En kommission er ikke en disciplinærret. Den eventuelle ansvarsvurdering kører som altid i et andet personaleretligt spor. Så nu skal ansættelsesmyndighederne vurdere, om der skal rejses disciplinære sager mod nogle embedsmænd. Det kommer til at ske med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som central rådgiver, som statsministeren redegjorde for på pressemødet. Det er fornuftigt, at der ikke handles overilet, og at man giver sig god tid til at vurdere de eventuelle følger, der skal drages af kritikken. Her bliver man også nødt til at se på, hvilken situation de kritiserede fejl blev begået i."

Du siger 'om' – mener du, at det kan ende med, at der ikke gennemføres disciplinærsager efter den hårde kritik fra kommissionen?

"Det, jeg siger, er, at en kommission ikke er en disciplinærret, og at spørgsmålet om disciplinærsager nu skal afgøres i regi af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og at det afventer vi. Og kommer det til sager, bistår Djøf naturligvis berørte medlemmer."

Har embedsværket i Danmark styr på det?

Medierne skriver om en kæmpekrise for det danske embedsværk – hvad betyder den her hårde kritik fra kommissionen for vores tillid til embedsværket?

"Jamen, jeg tror da, at hele denne her medierutsjetur får folk til at tænke: Har embedsværket i Danmark styr på det? Men realiteten er, at vi har et af verdens bedste embedsværk, hvad alle internationale analyser viser. Vi har superdygtige embedsmænd. Vi har alle erkendt, at der blev begået fejl på embedsside i den her ekstreme situation. Men jeg synes ikke, det er retfærdigt, hvis vi af den grund nu mister tilliden til embedsværket. Jeg synes, vi skal huske på, at Danmark kom bedre gennem corona-krisen end langt de fleste andre lande, blandt andet fordi vi havde et embedsværk, som knoklede så hårdt for det, som de gjorde."Men der bliver vel et genopretningsarbejde i forhold til tilliden– hvordan kan Djøf bidrage til det?

"Nu vil vi i Djøf nærlæse, hvilken målestok kommissionen har lagt ned over de konkrete ansvarsvurderinger og vurdere, hvad det betyder for, hvordan man skal agere som embedsmand. Og så har Djøf nedsat Karsten Dybvad-udvalget for at få belyst samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier for netop at bidrage til at kvalificere en nødvendig debat om rammerne for arbejdet.

Hvad hvis embedsmændene i den videre proces, der nu skal ske i regi af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, først bliver sendt hjem og efterfølgende dømt for tjenesteforseelser i en disciplinærret?

"Så må vi alle sammen stille os det spørgsmål, hvad det betyder for pligter og ansvar og for kulturen i embedsværket. Det vil mane til en uproduktiv nulfejlskultur, fordi man ved, at takken for at arbejde i døgndrift er, at man risikerer at få en tjenstlig sanktion, hvis man kommer til at lave en fejl. Jeg synes, vi alle sammen skal tænke over, om det er den kultur, vi gerne vil byde vores embedsværk."

På pressemødet annoncerede statsministeren en række initiativer, som skal følge op på Minkkommissionens beretning. Det var bl.a. et demokratiudvalg og en ændring af regeringens arbejdsgange og beslutningsprocesser ved store samfundskriser.

Det hilser Sara Vergo velkomment.

"For os er det centralt, at man lærer af de fejl, der blev begået i håndteringen af beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. Vi synes, det er godt, at regeringen vil nedsætte et demokratiudvalg, der skal belyse de mere generelle forhold i samspillet mellem politikere og embedsmænd."

Det samme er Djøf allerede selv i gang med, understreger hun.

"Med Karsten Dybvad-udvalget har vi selv taget initiativ til et sådant arbejde, og vi hilser det velkomment, at regeringen nu følger op. Der er brug for en grundig debat om, hvordan vi sikrer de bedst mulige rammer for arbejdet i demokratiets maskinrum. Alle sager skal være ordentligt belyst, inden der bliver truffet beslutninger og Folketinget vedtager nye love."

 

Kommentarer

Kim Hjerrild

17.07.2022 kl. 11.35

Kære DJØF, her slutter så mange års medlemskab af foreningen. Som flere i tråden her er inde på, så har DJØF i alt for høj grad udviklet sig til at være en standsforening for chefer, med en svigtende evne til at se på samfundsudviklingen fra andre positioner end egen privilegerede position. Med forpersonens stillingtagen til Mink-sagen bliver problemet tydeligt for enhver. Jeg kunne - og burde nok også - bruge mere tid på at udfolde en bredere og mere udfoldet og argumenteret kritik af DJØF og foreningens snævre systembevarende perspektiv, men ærlig talt: Ville det være umagen værd? Tak for tiden som medlem, hvor jeg mere end en gang har modtaget god rådgivning fra foreningens kompetente rådgivere. Bedste hilsen, Kim Hjerrild

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anne Petersen

15.07.2022 kl. 14.43

Som sædvanlig stiller DJØF sig på chefernes side. Selvom den adfærd der er udvist i den grad også skader de menige DJØF'er.
Barbara Bertelsen ageren og utilstedelige sprogbrug burde ikke være tilladt for en af de mest magtfulde embedsmænd.
Jeg syntes, at DJØF tackler den her sag helt forkert!

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marietta Jeppe

08.07.2022 kl. 17.27

Jeg er en af de embedsmænd, som direkte siger til min chef, når jeg mener noget er økonomisk urentabelt, ikke bidrager til bedre arbejdsgange til gavn for borgerne og virksomhederne eller er i en juridisk gråzone - og jeg bliver altid ignoreret og bedt om at udfører opgaven.

Jeg oplever, at det er politisk selvmål for ens karrierer, at stille spørsmål ved en opgave til din overordnet, om det så er mellem fuldmægtig og afdelingschef, mellem afdelingschef og koncernchef eller mellem koncernchef og politisk chef. Hvilket dertil bidrager til en nul-fejls-kultur, for der er ikke nogle, der har lyst til at sige højt, de ikke har styr på det.

Og alle ledere i koncernen i staten har hele ansvaret for denne usunde arbejdskultur. Ledelsen må derfor også bære det fulde ansvar, at de under minksagen ikke var gode forvaltere af vores demokrati.

0 kommentarer
13
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Gitte Kirkeby

08.07.2022 kl. 15.58

DJØF bør være til rådighed for de faktisk mange embedsmænd som - især under corona - men også i andre sammenhænge - Ukrainekrig, EU-forhold eller andet - kommer under pres. Det skal være sådan at man kan ringe op og få en pejling på hvor langt man er ude og sejle, og hvor store og livsfarlige de omgivende bølger er. Dette er man sig ofte ikke bevidst, fordi man står midt i det, og fordi tingene i dag går alt, alt, alt for hurtigt. Så det bør og skal embedsværket være bevidst om og aktivt medvirkende i at ændre. Og her kan DJØF aktivt medvirke!

Jeg synes det er glimrende at DJØF nu markerer sig, med Minkkomissionens rapportering og de politiske udmeldinger osv. men jeg tror ikke den brede offentlighed hører DJØFs udtalelser - og hvis de før, føler sig overbevidst om, at Djøfferne tjener dem og vores land godt. For det er jo langt, langt overvejende del virkeligheden. Men der er desværre disse - efterhånden mange rigtig mange (læs fx Mørkelygten af Jesper Tynell) - eksempler på højtstående DJØF'ere, der lader sig kører rundt af den politiske magt, eller selv aktivt indgår i den. Så der er tale om en problematisk faglig og juridisk kultur, hvor at dømmekraften kunne være bedre. - Ja, mildt sagt!

DJØF bliver nød til at kommunikere mere offensivt og tydeliggøre løsningerne - og dermed selv vise sig som en del af oplagt, troværdig del af løsning. Det er rimeligt at forsvarer medlemmer, men der må også være en tydelig grænse, hvor DJØF som aktør og medlemsorganisation kan sige fra. Det vil klæde DJØF at være mere tydelig og klart pege på hvilke værdier og præmisser at embedsværket skal fungere. - Måske også ved, langt mere modigt, at pege på de Djøffere, der gør forsvarer den gode og rigtige embedsførelse - og dermed virker vej for, hvordan DJØf-arbejde skal gøres, selvom det kan koste dem meget af deres karriere - i hvert fald på kort sigt.

DJØF skal på den måde også animere medlemmer til at være tydelige og modige; de skal være klare i spyttet overfor overordnede og politikere, og være forbilleder for kollegaer, såvel som for borgere og Danmark i almindelighed.

Dét vil give stor værdi og mening til mit medlemsabonnement!


medlemmere

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kai

08.07.2022 kl. 12.07

Ingen, der deltog i det møde, kunne være i tvivl om karakteren af den løsning, de opfandt under mødet. Jobbet - uanset om det er som minister eller departementschef - kræver, at man kan arbejde inden for rammerne af gældende ret. Det er ikke en undskyldning, at de ikke havde fortsæt eller var under pres. De har handlet uden hjemmel, og det skal de stå til ansvar for. De skal forestille at være rollemodeller for alle os andre...

0 kommentarer
20
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Henriette

08.07.2022 kl. 09.30

Jeg bliver lidt i tvivl om, hvorvidt DJØF er i stand til at passe på embedsværket eller kun på toppen af embedsværket. Kritikken går vel netop på, at hvis de øverste chefer ikke kan finde ud af at snitfladerne til det politiske og sige fra over for politisk pres - hvordan skal den menige medarbejder med den faglige viden så komme igennem med sine budskaber?

0 kommentarer
28
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lars

08.07.2022 kl. 08.59

Betyder regeringens centralisering af magten i centraladministrationen og ”kammeratlige samtaler” med forskere, som udtaler sig mod regeringens linje, at det er blevet sværere at sige magten imod?

0 kommentarer
9
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jette Nielsen

08.07.2022 kl. 08.36

"Det vil mane til en uproduktiv nulfejlskultur, fordi man ved, at takken for at arbejde i døgndrift er, at man risikerer at få en tjenstlig sanktion, hvis man kommer til at lave en fejl."

Seriøst DJØF?? - embedsmændene deltog aktivt i lukningen af et helt erhverv uden hjemmel.

Kodex VII
1. Lovlighed
Embedsmænd skal sikre sig, at lovforslag, som ministeren fremsætter for Folketinget, ikke strider mod grundloven.
— Embedsmænd skal sikre sig, at lovforslag, som ministeren fremsætter for Folketinget, ikke strider mod Danmarks internationale retlige forpligtelser, herunder EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis en regering i en særlig situation vælger den principielle beslutning at fremsætte lovforslag, der strider herimod, skal det klart fremgå af lovforslaget.
— Embedsmænd skal sikre sig, at de dispositioner, der træffes i ministeriet, er i overensstemmelse med den relevante lovgivning på området, herunder har den fornødne hjemmel og overholder de gældende for-
valtningsretlige regler.
— Embedsmænd skal være bevidste om, hvornår ministeren handler som forvaltningschef – f.eks. i forbindelse med konkrete forvaltningsafgørelser – idet der gælder et særligt retligt grundlag herfor. Der gælder bl.a.
grundlæggende forvaltningsretlige regler om habilitet og forbud mod usaglig forskelsbehandling.
— Embedsmænd må ikke rådgive på en måde, som indebærer, at der handles i strid med gældende ret. Og de skal advare ministeren, hvis denne er på vej til at handle i strid med gældende ret.
— Hvis ministeren eller en overordnet giver en ordre til en handling, skal embedsmænd sige fra, hvis det er klart, at handlingen er ulovlig, jf. den femte pligt om ansvar og ledelse

Mener DJØF seriøst, at der skal gælde en særlig ansvarsfrihed, fordi man er højt placeret embedsmand og under pres?

Min påstand er, at der hver dag er mennesker, som i deres job oplever et urimeligt arbejdspres, og som laver fejl, men som ikke vurderes i samme lys.

Hvis disse embedsmænd ikke vidste, hvad de gjorde, burde de ikke sidde, hvor de sidder. Og hvis de vidste det, burde de heller ikke. Længere er den vel ikke.

0 kommentarer
34
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.