Studietrivsel

"Mindfulness har hjulpet mig hver eneste dag"

01-06-2022
5 min.
Ifølge jurastuderende Anne Viggers er mindfulness brugbart i mange sammenhænge. Foto: Privat

Et mindfulnesshold på universitetet har ændret Anne Viggers’ dagligdag. Det afgørende er fællesskab, siger hendes underviser, der giver nogle gode råd til, hvordan du selv kan komme i gang med mindfulness.

Da Anne Viggers så, at Københavns Universitet (KU) tilbød de studerende at deltage i et mindfulnesskursus, var hun ikke i tvivl om, at hun skulle gøre det. På det tidspunkt havde hun en masse uro i kroppen, som hun gerne ville lære at håndtere. 

Hun meldte sig derfor til kurset, og i de næste otte uger – to en halv time hver mandag aften – lavede hun mindfulness sammen med 15-20 andre studerende fra KU.

”Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. De første gange skal man lige ind i det, og pludselig sker der noget, hvor man kommer ind i en helt anden verden og bliver god til at skubbe alle andre tanker væk. Efterfølgende har det hjulpet mig hver eneste dag,” fortæller Anne Viggers, der studerer jura.

På den måde var mindfulness altså med til at hjælpe Anne Viggers i en svær periode af livet. Senere i artiklen får du nogle begyndertips, hvis mindfulness er noget, som du selv vil prøve. 

Det vigtige ved disse kurser er det fællesskab, der opstår mellem de studerende. I det fællesskab er det okay at være den, man er

Jacob Sander Bojsen, underviser i mindfulness
Mindfulness for alle

Underviseren på Anne Viggers’ hold er Jacob Sander Bojsen, som er certificeret underviser i mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Han er studie- og karrierevejleder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på KU, og siden 2018 har han sideløbende haft tre-fire mindfulnesshold om året.

Men fra 2020 begyndte han at undervise i mindfulness på fuld tid. Det skete, efter at en studiemiljøundersøgelse viste, at de studerendes trivsel var dårlig. Derfor blev der nedsat en tænketank, som skulle finde anbefalinger til, hvordan trivslen blandt de studerende kunne højnes, og denne var Jacob Sander Bojsen en del af.

”På det tidspunkt blev der bevilget penge fra ministeriet til alle universiteterne til at skabe bedre trivsel. Opfordringen var, at man gerne måtte tænke ud af boksen, men at man også godt måtte bruge allerede igangsatte initiativer. Jeg foreslog derfor at udvide mindfulnesskurserne til alle,” fortæller Jacob Sander Bojsen.

”Nogle af pengene blev brugt til at købe mig ud af studievejledningen på SUND i halvandet år for at kunne lave mindfulnesskurser for alle.”

Helt konkret er mindfulnessforløbene på KU to forskningsbaserede kurser, der indeholder øvelser inden for meditation og yoga samt nogle refleksionsøvelser – både alene og i grupper – ligesom der er undervisning om bl.a. stress og kommunikation.

Også på Aarhus BSS har der både i efteråret 2021 og i foråret 2022 været udbudt pladser til de studerende på mindfulnesskurser. Da de seneste kurser først for nylig er blevet færdige, har universitetet endnu ikke evalueret på, om der i fremtiden skal tilbydes mindfulnesskurser til de studerende.

På Syddansk Universitet er der ifølge Djøfbladets oplysninger ikke mindfulnesshold for studerende. Men Biologisk Institut er lige nu i gang med et pilotprojekt, som er et otte-ugers mindfulnessforløb inspireret af MBSR. Her mødes et hold af ansatte inklusive ph.d.-studerende halvanden time ugentligt. 

Mindfulness er en lille ven, jeg kan hive frem, hvis jeg har brug for det

Anne Viggers, jurastuderende
Fællesskabets betydning

Jacob Sander Bojsen mærker gennem sin kontakt med de studerende, at mange af dem trænger til et pusterum, hvor de ikke skal præstere eller opnå noget midt i et på flere måder hektisk studieliv.

”Flere studerende føler, de skal være på en bestemt måde, når de er på studiet og fremstå som værende stærke og ovenpå, samtidig med det hele går så stærkt, og der er ekstremt meget pres på dem.”

”Deltagerne opdager, at deres liv og studieliv ikke behøver at se ud på én bestemt måde. Og det vigtige ved disse kurser er det fællesskab, der opstår mellem de studerende. I det fællesskab er det okay at være den, man er,” fortæller Jacob Sander Bojsen.

Netop fællesskabet ligger Jacob Sander Bojsen særlig vægt på, fordi det er vigtigt at understrege, at fx stress, ensomhed og mistrivsel ikke er et problem, som skal bekæmpes individuelt. Han oplever også, at mange ansatte på KU arbejder på at forbedre de strukturelle faktorer, der presser de studerende. Samtidig mener han, at mindfulnesskurserne kan være med til at hjælpe dem, der har det svært eller bare vil passe på deres mentale helbred.

”At kurserne er der, synes jeg, viser, at der fra organisationens side bliver taget et vist ansvar, samtidig med at der sker en anerkendelse af, at det kan være hårdt at studere. Det bliver gjort klart, at det ikke er okay, at trivslen er dårlig, og at der må gøres noget ved det.”

”Deltagerne på kurset kommer ud med en bevidsthed om, at det ikke er dem, der bare skal dukke nakken og holde problemerne for sig selv. De får redskaber til at passe bedre på sig selv, samtidig med at de finder ud af, det er et fælles problem og ikke et individuelt problem, og hvis vi skal skabe et bedre miljø, skal vi gøre det sammen.”

Okay at sige stop

Netop betydningen af fællesskabet er også vigtig for Anne Viggers. Mens hun i starten primært meldte sig til kurset af personlige årsager, gik det undervejs op for hende, at de studerende var i samme båd, hvor flere følte sig pressede på den ene eller anden måde. I dag bruger hun i den grad de tillærte redskaber i sit studieliv, når der er et behov for det.”Det er klart et pusterum, som jeg bruger, også hvis studiet bliver for meget, eller hvis der er andet i mit personlige liv, der presser mig. Jeg føler, at mindfulness er en lille ven, jeg kan hive frem, hvis jeg har brug for det,” siger hun.

Gennem mindfulness har hun lært, at det er okay at tage en pause fra det hele en gang imellem, og at alt ikke nødvendigvis behøver gå så stærkt.

”Nu til dags skal man ofte være meget effektiv, og der er mindfulness en god ting at lave, da det netop er en måde at skrue lidt ned for tempoet. De metoder, jeg har lært, vil jeg kunne tage med mig hele livet, og det har faktisk ændret min dagligdag og min måde at tænke på,” fortæller Anne Viggers.

”Når studiet og alt andet kører på fuldt drøn, kan det godt føles, som om det hele går så hurtigt, at man ikke kan følge med, og måske mister man sig selv lidt i det. Jeg føler, at jeg har lært at være i nuet på en helt anden måde end før.” 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.