Liste

Se de 20 djøf-uddannelser, der giver mest i løn

3.11.2022

af

PR-foto: ITU

PR-foto: ITU

Uddannelserne med masser af tal, formler og statistikker på pensum er vejen til den højeste indkomst. Det viser en ny opgørelse over, hvilke djøf-studier der giver højest indkomst. (Rettet 8.11.)

Forsikringsmatematik på Københavns Universitet indtager atter førstepladsen på listen over, hvilke djøf-uddannelser der fører til den højeste løn. Ligesom de foregående år afslører Djøfbladets årlige lønliste, at det særligt er de matematiske uddannelser, der efter et par år på arbejdsmarkedet giver mest til kontoen.

Tallene er hentet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets database Uddannelseszoom, og de viser medianlønnen for kandidater 10 år efter endt uddannelse.

Lønnen er opgjort på baggrund af et gennemsnit for de færdiguddannedes løn over de seneste tre år, hvor informationen er tilgængelig. Lønningerne er opgjort før skat, og pension er regnet med i beløbet.

Løn er vigtigt, men...

Løn fylder ofte meget i den offentlige debat om arbejdsmarkedet. Alligevel er den økonomiske gevinst tilsyneladende ikke det mest centrale, når vi søger job.

Djøf har tidligere i år spurgt sine nyuddannede medlemmer, hvad der er afgørende for, at de takker ja til deres første job. Her ligger løn helt nede på en delt syvendeplads sammen med et ønske om at blive ansat i en virksomhed med et godt brand/omdømme.

Ser vi derimod på, hvad der er det vigtigste for de nyuddannede, så er det at komme ind på arbejdsmarkedet, få ansvar og indflydelse samt fleksible arbejdstider og fokus på work-life-balance.

I en tid som denne, hvor inflation buldrer opad, går mange af os dog uvant meget op i, hvor mange penge der kommer ind på kontoen. Vores indkomst er afgørende for, hvordan vores hverdag kan og vil se ud. Der er derfor ingen tvivl om, at løn er vigtigt.

I bunden af artiklen kan du se den fulde liste over djøf-uddannelsernes løn og læse mere om, hvordan listen er lavet.

1. Forsikringsmatematik, KU: 77.700 kr.

Aktuarerne, som kandidaterne i forsikringsmatematik (cand.act.) kaldes, er ikke til at rokke. Igen i år topper de listen over de djøf-uddannelser, der giver flest penge på kontoen. Startlønnen lyder på 50.400 kr. om måneden, og efter 10 år har beløbet formeret sig til 77.700 kr.

Ser man på tænketanken CEPOS’ opgørelse over gennemsnitsindkomsten for 187 forskellige lange videregående uddannelser, er der heller ingen, der kan måle sig med aktuarerne og deres årsindkomst på 1,3 mio. kr. årligt. I CEPOS’ opgørelse af uddannelser er løn, indkomst til selvstændige, aktie- og renteindkomst samt overførselsindkomster som børnecheck medregnet.

2. Erhvervsøkonomi og matematik, CBS: 67.800 kr.

Som cand.merc.(mat.) går du højst sandsynligt en fremtid i den finansielle sektor i møde, hvor du fx vil varetage rådgivnings- og konsulentopgaver. Arbejdsopgaverne kan strække sig fra analyse af komplekse markedsforhold for en virksomhed eller rådgive virksomheder om deres økonomiske udvikling.

Deres kvalifikationer er eftertragtede på arbejdsmarkedet, hvilket afspejler sig i startlønnen på 45.400 kr. Ledigheden blandt dimittenderne fra studiet er også helt nede på 2%, og efter 10 år falder den til nul.

3. Business Administration and Information Systems, CBS: 67.150 kr.

Langt de fleste på top 20-listen bliver ansat inden for videnservice, finansiering og forsikring eller offentlig administration, forsvar og politi – men det bliver du ikke som cand.merc.(it). Her er der stor chance for at ende i information- og kommunikationsbranchen.

Som it-udvikler, projektleder eller konsulent i en branche, hvor manglen på it-medarbejdere er historisk høj, er du godt stillet – og lønnet. Business Administration and Information Systems placerer sig nemlig på en tredjeplads med en månedsløn på 67.150 efter 10 år på arbejdsmarkedet.

4. Revisorkandidat, cand.merc.aud., CBS: 66.600 kr.

Når nyudklækkede revisorkandidater træder ud på arbejdsmarkedet, er det ikke med den højeste startløn i vente. De begynder med at tjene 37.100 kr. Men alt godt kommer til dem, der venter. Med 10 års erfaring i rygsækken har revisorkandidaterne den højeste procentvise lønstigning på djøf-listen med hele 80% siden startlønnen.

5. Matematik-økonomi, SDU: 64.400 kr.

Siden sidste år har Matematik-økonomi på Syddansk Universitet byttet plads på listen med samme uddannelse på Københavns Universitet. Det er dog ikke mere end 500 kr., der skiller dem fra hinanden.

Både SDU og KU har et adgangskrav på et karaktergennemsnit på 6. Men ser vi på adgangskvotienten, er der en lille forskel. I år lå den på 9,9 for KU, mens kvotienten for SDU ikke er til at se. Alle ansøgere til uddannelsen er nemlig blevet optaget i 2022.

6. Matematik-økonomi, KU: 63.900 kr.

Kandidaterne fra Matematik-økonomi på KU har en lønstigning på 33% i løbet af de første 10 år på arbejdsmarkedet. Det er den laveste procentvise lønvækst på årets liste, men det er der en god forklaring på: Dimittenderne fra Matematik-økonomi på KU er nemlig nogle af dem, som har den højeste startløn – hele 48.000 kr.

7. Økonomi, KU: 61.200 kr.

Økonomi optræder tre gange på årets top-20, hvor Økonomi på KU har indtaget en delt syvendeplads med selv samme uddannelse i Aarhus. Uanset om du har studeret det på KU eller AU, venter der nemlig en månedsløn på 61.200 kr.

Størstedelen af økonomerne fra KU finder arbejde inden for offentlig administration, forsvar og politik, mens en større andel af fagfællerne fra Aarhus ender i finansiering- og forsikringsbranchen. Fælles for dem er, at ledigheden ligger helt nede på 1% for dem, der har været 10 år på arbejdsmarkedet.

7. Økonomi, AU: 61.200 kr.

På det aarhusianske økonomistudie føler de studerende i høj grad, at uddannelsen har rustet dem til arbejdslivet. Dimittendernes vurdering ligger på 4,22 på en skala, hvor 5 er max.

Blandt de 20 uddannelser på denne liste har Uddannelseszoom på syv af dem spurgt de studerende, hvorvidt de føler sig stressede og ensomme på studiet. Tallene fra det aarhusianske økonomistudie Her viser, at 29% føler sig stressede på uddannelsen, mens 59% sjældent eller aldrig føler sig ensomme. Det giver dem titlen som det studie på top 20-listen, hvor færrest føler sig alene.

9. Erhvervsøkonomi, cand.merc., CBS: 60.650 kr.

Uddannelseszoom har også undersøgt den faglige motivation på syv af de uddannelser, der optræder på denne top 20. Blandt disse syv er erhvervsøkonomerne dem, der scorer højest på motivationen: 4,03 på en skala, hvor 5 er maksimum. Efter studiet venter en dimittendløn på 42.100 kr.

87% ender i private firmaer, hvor det tyder på, at de får lov til at arbejde for pengene. Erhvervsøkonomerne fra CBS er nemlig den uddannelse, som lægger flest timer i arbejdet med et gennemsnit på 44 timer om ugen.

10. International Business and Politics, CBS: 60.300 kr.

International Business and Politics på CBS debuterer i år på top 20-listen, hvor de er suset direkte ind som nr. 10. Her starter de nyuddannede ud med en løn på 38.500, hvilket efter 10 år vokser til til en medianløn på 60.300 kr.

Uddannelsen giver indsigt i internationale politiske forhold, og det er måske også forklaringen på, at det er et af de studier på listen, hvor flest arbejder i udlandet. 11% finder job uden for Danmark, og lige så mange tilbringer mere end 25 arbejdsdage i udlandet hvert år.

11. Erhvervsøkonomi og psykologi, CBS: 58.650 kr.

Både placeringen og lønnen på 58.650 kr. er uændret for cand.merc.(psyk.)-uddannelsen i forhold til sidste års liste. Som færdiguddannede finder mange kandidater jobs i det private erhvervsliv, hvor de typisk beskæftiger sig med forandringsledelse, kompetenceudvikling og uddannelse samt ledelses- og organisationsudvikling.

12. Revisorkandidat, cand.merc.aud., SDU (Kolding): 57.400 kr.

Hele 91% af revisorerne fra SDU i Kolding finder arbejde i det private. Det gør dem til den uddannelse på listen, hvor den allerstørste andel bliver ansat i private virksomheder.

Når de studerende fra Kolding har fået titlen som cand.merc.aud, går de en højere startløn i møde end deres kolleger med samme kandidatgrad fra AU og CBS. Dimittendlønnen for SDU’erne ligger nemlig på 42.800 kr.

13. Økonomi, SDU: 57.400 kr.

18% af økonomerne fra SDU finder job i udlandet. Det er altså den gruppe på årets top-20, hvor flest kommer til at arbejde uden for Danmark.

Ser man på dimittendledigheden blandt de tre økonomiuddannelser på listen, topper den på SDU med 8%. Men efter 10 år i erhvervslivet vender statistikken. Her ligger ledigheden på 1% for de studerende fra AU og KU, mens den dykker helt ned til nul for SDU’erne.

14. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, CBS: 57.050 kr.

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura på CBS er også en genganger på listen over de 20 djøf-uddannelser, der giver mest i løn. Erhvervsjuristerne lægger ud med at tjene 39.700 kr. som nyuddannede, og efter 10 år venter en månedlig indkomst på 57.050 kr.

66% af kandidaterne arbejder i private firmaer. Ser man på brancher, fordeler kandidaterne sig jævnt over videnservice, finansiering og forsikring samt offentlig administration, forsvar og politik.

15. Erhvervsøkonomi, cand.merc., AU: 56.900 kr.

De studerende på Erhvervsøkonomi i Aarhus er nogle af dem, som har fået målt deres trivsel i år. Det ser godt ud, både hvad angår det faglige, sociale og motivationen. På alle tre felter ligger de studerendes vurdering i snit omkring 4 på en skala, hvor 5 er det bedste. Erhvervsøkonomi er også det studie på top 20-listen, hvor stress-statistikken ser bedst ud. 52% føler sig sjældent eller aldrig stressede.

Erhvervsøkonomerne fra AU er de eneste på årets liste, hvor industribranchen er det hyppigste sted at ende med at arbejde. 5% af de aarhusianske cand.merc.er har mere end 25 rejsedage til udlandet, og 11% får job i udlandet.

16. Samfundsfag, KU: 55.550 kr.

Ser vi på andelen af de studerende, som føler sig stressede, så topper samfundsfag på KU årets top 20-liste. Her har 32% svaret, at de altid eller ofte føler sig stressede. Samtidig oplever de fleste dog, at der er et godt socialt miljø på studiet. Her ligger gennemsnitsvurderingen blandt de studerende på 3,77 ud af 5.

Ledigheden for dimittenderne er den højeste på listen med 16%, men den daler helt ned til 2% efter 10 år.

17. Statskundskab, KU: 55.550 kr.

På statskundskab er der fokus på politologi med kerneområder såsom politisk teori, forvaltning og international politik. Studiet forbereder i høj grad de studerende på den virkelighed, der venter dem på den anden side af dimissionen. Det afspejler sig ved, at de færdiguddannedes gennemsnitlige vurdering af, om uddannelsen har rustet dem til deres seneste eller nuværende job, ligger på 4,04 ud af 5.

18. Revisorkandidat, cand.merc.aud., AU: 55.300 kr.

Revisorerne uddannet fra Aarhus Universitet får en lavere løn efter 10 år på arbejdsmarkedet sammenlignet med kollegaerne fra CBS og SDU. De har en startløn på 33.900 kr., og 10 år efter dimissionen er lønnen steget til 55.300 kr.

19. Jura, KU: 54.700 kr.

Den københavnske jura-uddannelse er den på listen, som optager flest nye studerende. I 2022 var det 835 af slagsen for at være helt præcis. For at komme ind på bacheloruddannelsen på jura på KU skulle man i 2022 have et snit på 8,9. 

20. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, AU: 54.500 kr.

Årets top-20 ender på det aarhusianske erhvervsjurastudie. Dimittenderne kommer hurtigt i job (ledigheden blandt nyuddannede er blot 3%), og startlønnen ligger på 36.100 kr.

Rettet 8.11.: I en tidligere udgave af artiklen rummede lønlisten en uddannelse fra ITU. Der var imidlertid en fejl i Uddannelseszoom-dataene, og derfor har vi nu fjernet uddannelsen.

Sådan har vi gjort

Informationer om løn, ledighed, branche, iværksætteri og job i udlandet er hentet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets digitale værktøj Uddannelseszoom og baggrundsinformation for hjemmesiden.

Lønnen er opgjort som medianløn på baggrund af et gennemsnit for de færdiguddannedes løn over de seneste tre år, hvor informationen er tilgængelig.

Lønningerne er opgjort før skat og inklusiv pension. Nyuddannedes løn er opgjort på baggrund af lønnen i deres andet år efter fuldførelse af uddannelsen.

Uddannelser fremgår ikke af listen, hvis de er oprettet for mindre end 10 år siden – eller hvis der er færre end 10 kandidater, der har færdiggjort uddannelsen. 

Karaktergennemsnit stammer også fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og kan findes her.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

ANNONCE

Kommentarer

Jens Bak Frølund
sidste år
Som én der var på første hold af Digital Innovation og Ledelse på ITU, vil jeg bare lige pointere at uddannelsen blev oprettet i 2013 og første hold dimitterede i 2015. Vi har altså ikke 10 års data endnu.