Læserbrev

Stop den populistiske snak om at spare milliarder på administration

17-10-2022
2 min.

Det er letkøbt og ude af takt med virkeligheden, når politikere taler om at hente milliardgevinster ved at fjerne unødigt bureaukrati, skriver tillidsrepræsentant Tania Karpatschof og efterlyser svar på, hvordan det skal ske.

Det er muligt, at jeg er blevet en smule kynisk efter 20 år som kommunal ansat i en administrativ stilling, heraf de fleste som tillidsvalgt. For jeg er næsten holdt op med at lytte efter, når skiftende regeringer og partier på pressemøder blæser til kamp mod det unødige bureaukrati og ved forskellige tvivlsomme regnestykker mener at kunne spare milliarder.  

Men hvis det bare var så nemt. For det er en myte, at udgifterne til ren administration i kommunerne bare stiger og stiger. Det viser en opgørelse fra Indenrigs- og Boligministeriets såkaldte benchmarkingenhed. Her har ministeriet belyst udviklingen i udgifterne til en række delområder inden for administration og ledelse. Opgørelsen viser, at udgifterne til administrativt personale som fx stabsmedarbejdere faktisk er faldende! Derimod har der været vækst i udgifterne til de borgernære opgaver i kommuner og regioner.

Så lad os starte med den svære øvelse at identificere de regler, der skal fjernes. Vi har snakket om regelforenkling, så længe jeg kan huske. Måske vi skulle interessere os for, hvorfor det er så svært, så vi kan komme lidt længere end bare at sige, at det skal ske. Tænk, hvis vi kunne få et bud på 'hvordan'... Måske endda sammen med en diskussion af, hvad det vil betyde for vores samfund. Men uden klarhed over, hvor de skal findes, risikerer vi at presse kommunerne til grønthøsterfyringer uden retning og på områder, der også vil ramme borgerne.

For administrative ansatte arbejder også med borgernære opgaver. Vi arbejder konkret med at sikre vandmiljø i kommunerne, godkender byggeansøgninger, mindske madspild, ligesom vi arbejder med udsatte børn og unge, der har behov for hjælp. Vi arbejder med at sikrer lokaldemokratiet, og vi laver arrangementer for borgerne på biblioteker – for bare at nævne nogle få områder.

I modsætning til hvad man kunne forledes til at tro, er administrationen faktisk en væsentlig forudsætning for, at alt andet fungerer og virker efter hensigten i kommunerne. At tro, at man kan uddelegere eller nedlægge vores administrative stillinger, er spild af ressourcer og faglighed. Ikke bare vores, men også for de mange kollegaer, der slet ikke har tid, uddannelse og resurser til eller interesse for at udføre vores arbejde. Men det er i endnu højere grad uheldigt for de mange borgere, som kommer til at lide under, at fx lederen har for travlt med administrativ planlægning og styring til at kunne arbejde med og udvikle institutionen, styrke medarbejdernes faglighed, sænke sygefraværet, sætte sig ind i ny viden og mange andre af de ledelsesmæssige opgaver, som den offentlige sektor skriger på.

Så i stedet for at komme med populistiske udtalelser og letkøbte forslag, som nedgør og udpeger forskellige faggrupper og i sidste ende bruges til at legitimere nedskæringer, der kun tjener til at skære ned på velfærden, er der behov for, at vi kræver, at politikerne har mod til at slippe kontrollen og dermed nogle af de mange krav om registrering, dokumentation, processer, planer og kontrol, der flytter tid og fokus fra det, der virkelig betyder noget: Arbejdet med borgerne.

Tania Karpatschof er fælledstillidsrepræsentant for AC’erne i Københavns Kommune. 

Kommentarer

Tomas Nielsen

16.11.2022 kl. 21.35

HVAD DE IKKE FORTÆLLER DIG - OM BUREAUKRATI
Der er nogle meget stærke kræfter på spil, der gør at love, regler og bureaukrati ikke er mindsket gennem årene, selv om det har været et politisk ønske. Kræfterne er så stærke, at der ikke er noget at stille op over for dem. I hvert fald ikke med den tænkning, som vi har nu - og der mener jeg stort set over hele verden, men specielt udtalt i den vestlige verden.

Jo mere menneskeheden udvikler sig jo mere forfiner vi vores måde at leve sammen på. Vi lærer hele tiden, hvordan vi kan leve sammen en lille smule bedre. I tidligere tider lærte vi de mest basale ting, men efterhånden bliver vi som samfund mere og mere detaljerede i vores læring. Vi udvikler sund fornuft på stadigt mere detaljerede og komplicerede områder og skriver denne sunde fornuft ned på papir. Sund fornuft i form af regler på papir som vi holder hinanden op på hele tiden. Regler kræver som bekendt håndhævelse ellers er de ikke noget værd og håndhævelse kræver ressourcer - mange ressourcer.

Med lov skal land bygges lyder det. Men har vi efterhånden nået til grænsen for, hvor meget land vi kan bygge ved at lave flere love?

Jeg mener at der skal præsteres et langt større modtryk mod lovjunglen end man lige regner med for bare at opnå et stop for yderligere produktion af love og regler. Hvis mængden af love og regler derudover skal reduceres kræver det ikke mindre end en kraftanstrengelse.

Meget af svaret ligger i at være ekstrem kritisk hver gang der foreslås ny lovgivning samt gennemgå den tidligere lovgivning med langt større kampgejst end nu.

Det hele skal bygge på en ændring af tænkemåden i forhold til magt og styring i et samfund.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Steffen

21.10.2022 kl. 17.57

Hej Tania. Du har fuldstændig ret. Det er politikerne, der skal afskaffe unødvendige regler! Det siger de, at de vil - og så beslutter de nye regler, måske fordi der et sted er afsløret en uheldig sag.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lars Ingemann

21.10.2022 kl. 14.09

Det er en ret typisk kommentar fra en som ikke vil bide i den hånd som føder en.
offentlig forvaltning skaber en masse små kongeriger hvor der sidder små og måske en masse prinser og prinsesser, hvis de da ikke er blevet gjort til grever. Hver kongerige søges udvidet med mere "terræn" og flere undersåtter. Man finder fine begrundelser for det nyttige arbejde man mener at udføre. Mit mest pædagogiske eksempel men nok ikke det vigtigste er opstilling af fodhvilere og elektroniske tavle med oplysninger om tiden til næste på cykelstier. Er det en nødvendig opgave i det offentlige budget hvis det mangler arme og ben og bleer i social- og sygehusvæsnet. Og lad mig endelig ikke komme i gang med de offentlige it-systemer. Troen på at man spare mange penge ved en 100 procents digitalisering er sket ved indoktrinering fra selvstændige it-konsulenter der naturligvis har en væsentlig interesse og sikkert også en stærk tro deres arbejdes lyksaligheder. Sigter man mod exv. 80% ville man høste de nemme og billige frugter og samtidig bevare et menneskeligt ansigt i administrationerne. Det er værd at erindre at der er 7 gange hurtigere at tale fremfor at skrive og mange problemer løse i samtalen fremfor i længere email-korrespondacer. Jow, der er nok at tage fat på fr. tillidsrepræsentant.

1 kommentar
1

Marrin

21.10.2022 kl. 17.30

Du har jo alle forklaringerne og løsningerne. Sådan er det oftest med dem, som ikke selv sidder med arbejdet og ansvaret

1 kommentar
0

Lars Ingemann

07.11.2022 kl. 14.32

Marrin, hvad mener du med ikke sidde med arbejdet og ansvaret. Jeg har i modsætning til mange djøf'ere siddet på begge sider af skrivebordet og har kunnet konstatere både de gode og dårlige sider i den offentlige forvaltning (og i den private sektor).

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jesper

21.10.2022 kl. 13.51

Man skal huske at gøre sig klart, at en masse af det, som normalt betegnes administration, faktisk er produktion - hvis man administrerer en given lov, vil det output, der retter sig mod borgere eller virksomheder, faktisk være produktion. Derfor skylder man fra politisk hold at sige, hvad der ikke skal produceres - byggetilladelser, lokalplaner, miljøtilladelser eller sociale ydelser.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

John Nørbjerg

21.10.2022 kl. 10.25

spot on Tania.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Filip

21.10.2022 kl. 09.41

Er uenig i det, der står i artiklen. Arbejder selv i administrationen som jurist og kender systemet indefra og skal være med til at udføre og lave en masse tåbelige og unødige regler, der sagtens kunne undværes, ligesom at opgaverne næsten altid skal gennem flere chefer før det kan godkendes (vi taler om 4-5 forskellige chefer!), som er fuldstændig unødvendigt og meget andet. Og de tåbelige regler, de kommer fra politikerne selv, fordi de jo netop lever af at lave den ene reform efter den anden. Hvordan skulle de ellers kunne sælge sig selv og holde sig beskæftiget! Tag skattelovgivningen som eksempel (den koster rigtig mange milliarder i administrationen!), den ændrer sig så ofte og der kommer flere regler til hvert år, fordi det er der politikerne bedst kan lide at lave reformer og det kræver jo en masse omkostninger i administration. Så hvis det ikke var for alle de unødige regler, så ville der sagtens kunne spares mange milliarder på administration.

0 kommentarer
8
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Steen Sloth

21.10.2022 kl. 08.24

Jeg mener du giver svaret på hvor, i dit sidste afsnit: kontrolelementet, og al den registrering det kræver. Og et område mere: i nogle af de kommunale delorganisationer foretages den ene omorganisering efter den anden, og ofte uden at dem på gulvet kan se formålet. Er de skabt for at lederne holder sig beskæftiget?

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Eva Ethelberg

17.10.2022 kl. 16.44

Trist læsning, fordi det er en skræmmende sandhed. De borgerlige lukrerer på at plante og udbrede tanken om, at administration, styring, registrering kan (og bør) undværes eller i det mindste skæres ned til et minimum.
Det administrative arbejde er “usynligt”, men nødvendigt. Selvfølgelig findes der også administrativt arbejde, der kan rationaliseres, men formålet og indholdet bør ikke skades af den grund.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.