Havearbejde

Stine hjælper beboerne med at slå rod i samfundet

15-10-2022
3 min.
Haj og Zahra Rezal er nogle af de Herredsvang-beboere, som Stine Mahler har hjulpet i gang med fælleshaverne. Foto: Simon Jeppesen

Stine Mahlers job er at danne fællesskaber i et socialt udsat boligområde. Det kræver bl.a., at hun holder sin lyst til at handle og eksekvere nede.

Solen skinner på Stjernehaverne, hvor nogle af Herredsvangs beboere er i gang med deres små jordlodder. Boligsocial medarbejder Stine Mahler hilser på og spørger, hvordan det går.

Herredsvang, i udkanten af Aarhus, er et socialt udsat boligområde, hvor tallene for beskæftigelse, kriminalitet og uddannelse er markant dårligere end i resten af byen. Halvdelen af beboerne har anden etnisk herkomst end dansk.

Stine Mahler har arbejdet her i fem år. Hun er del af en helhedsplan for området og har til opgave at bringe beboerne tættere på det omgivende samfund. Både i statistikken og som mennesker.

Det handler bl.a. om at skabe bæredygtige fællesskaber. Fx via foreningstanken med generalforsamling, bestyrelsesmøder med en dagsorden og medansvar.

Stjernehaverne er resultatet af et ønske fra beboerne om fælleshaver, som Stine startede for fire år siden. Ved seneste generalforsamling var der 16 fremmødte – mod seks året før. Nu kører det stort set af sig selv.

”Målet er at sikre ejerskab og forankring, at jeg kan trække mig fra de projekter, jeg starter op, som jeg har gjort her.”

Den tilgang kan være krævende for hende selv, fortæller hun.

”Jeg er et handlingsmenneske, jeg kan godt lide at eksekvere, men i arbejdet med frivillighed skal jeg ofte holde mig tilbage, sidde på mine hænder.”

Brobygning

Da hun begyndte, var en af Stine Mahlers største udfordringer, at ingen kendte hende.

”Jeg var til møder i afdelingsbestyrelserne, daginstitutionerne, hjemme hos beboerne, jeg var over det hele. Efter et års tid begyndte det at blive lettere. Det var en investering at møde folk, hvor de var, og den investering bar frugt.”

Nogle af beboerne i Herredsvang er blandt de mest udsatte i samfundet. Det er ikke alle, som passer ind i de kommunale indsatser, der allerede eksisterer.

Så der skal skabes eller findes et tilbud, der svarer til et særligt behov. Det kan være træning for tosprogede kvinder uden for arbejdsmarkedet. Træning øger kvindernes fysiske trivsel, så de bedre kan mærke deres egen krop. Den træning kan bygge bro til beskæftigelse.

Det kan være en mandegruppe, hvor enlige mænd mødes til en aktivitet som petanque. Den mandegruppe er ved at finde sin form – et fællesskab, hvor de er trygge, som kan lede videre til kommunale tilbud om træning og beskæftigelse. Ved det seneste møde så en af deltagerne Stine i øjnene og sagde: ”Det skal være et mandested, Stine.”

Koblinger

Nogle projekter slår fejl. Stine forsøgte at lave velkomstteams, der kunne tage imod nye beboere:

”Jeg prøvede på alle mulige måder i to år. Det kom aldrig i gang.”

Hun tænker sig om og fortsætter:

”Vi arbejder jo med frivillighed, og jeg kan ikke bare tildele beboerne opgaver. Jeg skal hele tiden finde de rigtige mennesker med engagement og motivation.”

Den vigtigste måde at gøre det på er ved at tale med beboerne. Når der er sommerfest, ser det ud, som om Stine bare står og hygger med folk. Det gør hun ikke kun. Hun står også og ”laver koblinger,” som hun udtrykker det: Hvem passer til hvem eller til hvilke projekter?Hun holder rede på sine mentale noter. Er der én, hun ikke har set i to måneder, spørger hun til en eksamen eller til børnene:

”Jeg holder meget af mit arbejde og mine relationer til beboerne, og jeg bruger mig selv meget i mit arbejde. Derfor kan min evne til empati og socialt engagement være helt udtømt, når jeg kommer hjem.”

Måles og vejes

Det kan være en udfordring for Stine Mahler, at sociale processer er svære at måle og veje.

”Jeg skal turde lade tingene tage tid for at skabe resultater, samtidig med at jeg selv bliver målt og vejet, både socialt og konkret. Kan mit arbejde måles i statistikkerne?”

I forhold til de eksterne midler, der finansierer helhedsplanen, er det i høj grad antallet af aktiviteter eller deltagere, der tæller. For beboerne tæller det, om de har haft en god oplevelse.

Men de statistikker, der bliver opsamlet for området, bevæger sig den rigtige vej. Den seneste områdeprofil fra Herredsvang viser en positiv udvikling på flere parametre. 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.