Læserbrev

Djøf bakker ikke embedsmændene op i minksagen

3.8.2022

af

Det er en fornærmelse af hele embedsmandsstanden, når DJØF vælger at insinuere nødret og fabulere om embedsmændenes indsats under corona og fremhæver det hårde arbejdspres, skriver Susan Kronborg, MF for De Radikale i dette debatindlæg. Djøfs formand Sara Vergo svarer på kritikken.

Som medlem af Djøf og som folketingsmedlem irriterer det mig, at Djøfs reaktion kan tolkes som en underkendelse af minkkommissionens rapport.

Det er mig ubegribeligt, at Djøf har udmeldt, at de ”vil gerne minde om, at alle embedsmænd har gjort alt, hvad de kunne for at skærme Danmark mod coronapandemien".

Hvis Djøf mener, at der er tale om nødret, så modsiger man jo minkkommissionen, som klart udtaler, at der var tilstrækkeligt med tid til at konstatere den manglende hjemmel.

Samtidig mangler jeg, at DJØF påtaler det åbenlyse. Som tidligere embedsmand i Skatteministeriet og Skattestyrelsen ved jeg, at embedsmænd for det første selvfølgelig sørger for, at ministrene er klædt på. 

For det andet vil den omhyggelige embedsmand sørge for at melde op i systemet, hvis der mangler lovhjemmel. 

Det betyder, at jeg forventer med de kommende embedsmandssager, at diverse sms’er, mails og notater vil komme frem i lyset.

Det er børnelærdom, at man som embedsmand sørger for at kunne dokumentere, at man har givet besked til den nærmeste chef om eksempelvis manglende hjemmel.

Djøf burde nok koncentrere sin tankevirksomhed på at indprente Djøf-medlemmerne denne vigtige læresætning.

Det er en fornærmelse af hele embedsmandsstanden, når Djøf i stedet vælger at insinuere nødret og fabulere om embedsmændenes indsats under corona og fremhæver det hårde arbejdspres.

Embedsmændene har gjort det, de skulle. Det eneste vi mangler er, at de får chancen for at dokumentere deres advarsler til deres respektive nærmeste foresatte.

Og her er det meget vigtigt at pointere, at en embedsmand ikke skal fremsætte sine protester ved at gå til pressen. En embedsmand skal heller ikke oplyse om manglende hjemmel på bannere opsat på ministeriets bygning eller i øvrigt informere andre ministerier udenom den nærmeste chef. Det kan hverken forlanges eller forventes. 

Susan Kronborg er medlem af Folketinget for Radikale Venstre

Djøf: Behov for at kigge på arbejdsgange og kultur

Kære Susan Kronborg

Tak for dit indlæg. Ingen – heller ikke Djøf – er i tvivl om, at der blev begået fejl i forbindelse med beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. Da Minkkommissionen kom med sin beretning, fandt Djøf det alligevel relevant at påpege de helt ekstraordinære omstændigheder, beslutningen blev truffet under – altså det politiske og tidsmæssige pres, der var omkring håndteringen af sundhedskrisen. Det er ikke en underkendelse af kommissionens arbejde eller vurderinger, men et vigtigt element i forståelsen af – og refleksionerne over - dét forløb, der nu udestår.

Det er åbenlyst, at både resultatet af Minkkommissionen, men også udfaldet af Instrukskommissionens og Tibetkommissionens arbejde, giver nye bidrag til fortolkningen af, hvordan man skal agere som embedsmand i tilspidsede situationer, og hvordan ansvaret placeres, når en opgave bliver løftet på tværs af forskellige ministerier og administrative systemer. Det er en debat, der kommer til at udfolde sig den kommende tid.

Der udstår også en meget relevant og nødvendig debat om, hvorvidt vores politiske og administrative systemer er indrettet optimalt. Her har Djøf nedsat Karsten Dybvad Udvalget, der aktuelt arbejder med analyser af samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier. Jeg har noteret mig, at regeringen vil nedsætte et Demokratiudvalg, der skal se på nogle af de samme forhold. Det er absolut positivt og understreger, at der er behov for at få kigget arbejdsgangene – og kulturen - i det demokratiske maskinrum efter i sømmene.

Hvad udfaldet af arbejdet bliver, skal jeg ikke foregribe, og det vil under alle omstændigheder være et oplæg til en nødvendig debat – både blandt embedsmænd, men også i forhold til jer folkevalgte politikere på Christiansborg.

For Djøf er det centralt, at der er tillid til kvaliteten af det arbejde, der hver dag foregår i hele den offentlige sektor. Og jeg vil gerne understrege, at jeg er bekymret for, at sagerne er med til at underminere eller devaluere befolkningens tillid både til politikerne og embedsværket. Selvom det lyder lidt højtravende, så er den tillid en grundsten i vores demokrati.

Med venlig hilsen

Sara Vergo, formand for Djøf

    

 
Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Villum Fonden
Job
KL - Kommunernes Landsforening
Job
Wonderful Copenhagen
Job
Hvidovre Kommune
Job
Djøf
ANNONCE

Kommentarer

Anne Petersen
sidste år
Er det efterhånden ikke alment erkendt, at embedsmændene var så bange for Barbara Bertelsen, at de tabte hovedet og ikke fik trukket det manglende lovgrundlag frem? De var bange for at risikere deres karriere, hvilket de måske - måske ikke kommer til nu. DJØF skal ikke gå ud og forsvare de beslutninger. DJØF skal forsvare den samlede embedsmandsstand gode ry.
Anonym
sidste år
Sara Vergo, jeg læser kommentarerne ovenfor og mange andre steder fra “menige” DJØF’ere. Må jeg ikke i den anledning appellere til dig om at erkende, at du er formand for andre end embedsmændene berørt af mink-sagen. Vi kommer aldrig i nærheden af at blive en egentlig profession, hvis ikke vi er i stand til selvkontrol, som man kender der fra revisor- og advokatverdenen. Det påvirker mig utroligt negativt, at du vedblivende forsvarer disse embedsmænd, og overtager lingoen om fejl under tidspres. Det er vel enhver fartbølles undskyld, men ulovligheden er lige stor af den grund. Måske du bare kan tie stille i debatten, når du ikke er i stand til at fremføre menige djøferes holdning. Og Dybvad-udvalget, og Bo Schmidt-udvalget … hvorfor skal vi altid have folk til at undersøge deres gamle venner og kollegaer. Dybvadudvalgets rapport kan jeg skrive på en formiddag, så spar gerne de kontingentmidler.