Guide

Sådan klager du over eksamen

8.6.2022

af

Foto: Bibiphoto/Shutterstock

Foto: Bibiphoto/Shutterstock

Du har ret til at klage over din eksamen, hvis du føler dig forkert behandlet. Hvordan det foregår, er forskelligt fra universitet til universitet. Vi guider dig til, hvordan du gør.

Måske blev censor ved med at bore i spørgsmål, der lå langt uden for pensum. Måske var eksamensspørgsmålene formuleret alt for uklart. Eller måske endte du med at få en urimeligt lav karakter.

Der kan være mange forskellige årsager til, at du ikke synes, at en eksamen er foregået, som den burde. Derfor har du mulighed for at klage, så du kan fx kan få vurderet opgaven igen eller komme til en ny prøve.

Klageprocessen foregår forskelligt rundt om i landet. Vi har samlet et overblik over en række af universiteterne her.

 

Københavns Universitet

Klagefrist: 14 dage fra du har modtaget din bedømmelse.

Sådan gør du: Du kan klage over bedømmelse, eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller retslige spørgsmål (fx hvis censor er inhabil). Din klage skal begrundes samt indeholde alle formalia som dit navn, karakter, eksamen og evt. navn på den kursusansvarlige i din klage. Skriv også gerne, om du ønsker en ny bedømmelse eller en omprøve.

Administrationen træffer afgørelsen. Sagsbehandleren har ikke den faglige indsigt i din eksamen. Sørg derfor for at udfolde dine argumenter, så sagsbehandleren har et så konkret grundlag at behandle klagen ud fra som muligt.

Klageprocessen: Sagsbehandleren indhenter kommentarer fra eksaminator og censor. Derefter sendes eksaminator og censors kommentarer til dig. Du har mulighed for at kommentere udtalelsen – normalt med en uges frist. Derefter træffer fakultetet en afgørelse på baggrund af din klage samt bedømmerens og dine kommentarer. Du kan enten få tilbudt en reeksamen, en ny bedømmelse eller et afslag. Den samlede behandlingstid er cirka fire-seks uger. Hvis du vil klage over afgørelsen, er der 14 dages frist.

Mere info: Hvis du vil klage, kan du få vejledning hos KU’s studenterambassadør.

Læs mere på universitetets hjemmeside.

 

 

Aarhus Universitet

Klagefrist: 14 dage fra du har modtaget din bedømmelse.

Sådan gør du: Du skal udfylde den elektroniske klageblanket på mitstudie.au.dk. Din klage skal indeholde en udførlig faglig begrundelse, hvor du forklarer, hvad du klager over og hvorfor. Du kan klage over bedømmelsen af din eksamen, prøveforløbet eller eksaminationsgrundlaget. Er I flere studerende, der vil indsende samme klage over eksaminationsgrundlaget eller prøveforløbet, opfordres I til at finde en repræsentant, der indsender klagen på vegne af gruppen. Det skal dog fremgå af klagen, at den indsendes på vegne af flere studerende.

Klageprocessen: Det er studielederen, der træffer afgørelse i klager, der vedrører eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, og i klager, der vedrører fejl eller mangler ved prøven. Hvis din klage vedrører bedømmelsen eller bedømmerne, får de to uger til at svare på din klage. Du vil få mulighed for at kommentere bedømmernes udtalelse. Derefter træffer studielederen en afgørelse. Den kan resultere i, at du enten får tilbud om en reeksamen med nye bedømmere, eller at du får afslag på din klage. Den samlede sagsbehandlingstid er fire-seks uger.

Læs mere på universitetets hjemmeside.

 

 

Syddansk Universitet

Klagefrist: 14 dage fra du har modtaget din bedømmelse.

Sådan gør du: Du har mulighed for at klage over både skriftlige og mundtlige eksamener. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Det betyder, at du skal forklare, hvorfor du mener, at bedømmelsen er forkert. Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet, bedømmelsen og retlige forhold (altså: Er regler og lovgivning overholdt?).
Nogle fakulteter har et klageskema, som du kan tage udgangspunkt i. Klagen skal stiles til dekanen og afleveres på fakultetssekretariatet.

Klageprocessen: Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger SDU straks klagen for bedømmerne, der har en frist på to uger til at afgive en udtalelse. Derefter træffer SDU en afgørelse, der kan resultere i et tilbud om ny bedømmelse (dog ikke mundtlige prøver), tilbud om ny eksamen, eller at du ikke får medhold i klagen.
Hvis afgørelsen er et tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal du, senest to uger efter at du har modtaget SDU's bedømmelse, acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve.

OBS: Du kan få vejledning hos studie- og trivselsvejledningen, inden du klager.

Læs mere på universitetets hjemmeside.

 

 

Copenhagen Business School

Klagefrist: 14 dage fra du har modtaget din bedømmelse.

Sådan gør du: Du kan klage over bedømmelse, eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller retslige spørgsmål (om gældende love og regler er overholdt). Din klage skal sendes til legal@cbs.dk og indeholde alle formalia som dit navn, karakter, eksamen og evt. navn på den kursusansvarlige i din klage. Hvis du klager over din karakter, skal du argumentere for, hvorfor du mener, at du har fået en forkert bedømmelse.

Klageprocessen: Hvis din klage vedrører bedømmelsen af en eksamen, har eksaminator to uger til at komme med en udtalelse. Du kan enten få tilbudt en ny bedømmelse, reeksamen eller få din klage afvist. Det kan tage op til to måneder, før der falder afgørelse i din sag.

OBS: Hvis du har spørgsmål vedrørende din klage, kan du kontakte Legal på Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg i B-tårnet på 3. sal. Der er åbent for personligt fremmøde mandag-fredag 9-15.00

Læs mere på universitetets hjemmeside

Så mange får medhold

CBS modtog 782 klager i begge semestre i 2021, og heraf fik 193 medhold. Antallet af studerende, der fik medhold i anden instans, var 37. Samlet fik 230 altså medhold, hvilket svarer til 29% af klagerne.

De seneste tre semestre har Jura på KU modtaget 406 eksamensklager på bachelorstudiet, hvoraf 63 fik medhold, hvilket svarer til 16%. På kandidatstudiet er der kommet 100 eksamensklager, hvoraf 18 fik medhold. Tallene gælder vintereksamen 20/21, sommereksamen 21 og vintereksamen 21/22. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Job
HK Danmark
Frist 18. jun. 2023
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet