Ekstraarbejde

Digitaliseringens bagside er usynlig for lederne

23.3.2022

af

Illustration: Thit Thyrring

Illustration: Thit Thyrring

Digitaliseringen i offentlige organisationer er en løbende proces, men medarbejderne får ikke den fornødne tid til at få it-løsningerne til at fungere, lyder det fra et hold CBS-forskere.

Digitaliseringen af Danmark er kendt som en succeshistorie. Men glansbilledet af den friktionsfrie, digitale vindernation mangler en del nuancer. Dem har forskerne Ursula Plesner og Lise Justesen fra Copenhagen Business School (CBS) undersøgt.

Under et tidligere forskningsprojekt bemærkede de, at digitaliseringen næppe foregår så gnidningsløst, som den bliver italesat. Der syntes at være vedvarende ekstraarbejde ved digitalisering, som ikke er med i planlægningen af de store digitaliseringsprojekter, og som heller ikke bliver identificeret og anerkendt i det videre forløb.

”Begrebet 'usynligt arbejde' har været kendt inden for organisationsstudier og teknologistudier i årtier. I digitaliserede organisationer drejer det sig i høj grad om at kompensere for, at digitale infrastrukturer ikke nødvendigvis hænger sammen, eller at data bare flyder mellem systemer. På den måde får det en mere fundamental karakter,” siger Ursula Plesner, da Djøfbladet møder de to lektorer på CBS.

Den oprindelige undren har ført til et projekt støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Gennem fire casestudier i offentlige organisationer belyser projektet det usynlige arbejde, som er en konsekvens af digitalisering. Det handler om følgerne for medarbejderne, ledelsen og organisationen som sådan.

Tunge overgange

Hvad består det usynlige arbejde så i?

”Det kan være, at man ikke længere kan få backup til den nuværende teknologiske løsning, og så er man nødt til at opdatere. Måske kommer der et it-system, som taler dårligt sammen med det hidtidige system, og så skal man træde til for at afhjælpe det. Det kan også være ny lovgivning, som medfører, at man skal tilpasse sin håndtering af data,” siger Ursula Plesner.

Alle medarbejdergrupper bliver berørt, tilføjer hun.

Lise Justesen forklarer, at merarbejdet desuden kan opstå, når organisationer skal udveksle data. Fx hvis den anden organisation, som data skal integreres med, ændrer praksis, så man må finde en ny snitflade i samarbejdet.

"Indtil da er det nødvendigt med en uformel koordinering, hvor man måske griber til gammeldags mekanismer såsom at ringe sammen. Der skal bindes sløjfer på tingene, og det er ekstraarbejde,” siger hun.

CBS-forskerne tør ikke sætte tal på, hvor meget af den formelle arbejdstid der ædes af ekstraarbejde. Der mangler stadig tidsstudier og analyser til at komme med et skøn. Og selv et overslag vil dække over betydelige udsving. Det kan fylde en dag om ugen i et halvt år, og så holder det måske op. Eller det kan optage tre timer om måneden. Meget af det er problemer, der opstår pludseligt og skal løses.

”Det er daglige, ugentlige, månedlige stykker af tid, som mange mennesker i en digitaliseret organisation er nødt til at dedikere til dette,” siger Ursula Plesner.

Der kan være en tilbøjelighed til at undervurdere omfanget af merarbejde og tidsforbruget, som opdateringer, fejlretning og andre former for tilpasning giver. Altså at se implementeringen som noget midlertidigt, og at det derefter kører

Lise Justesen, lektor, Copenhagen Business School

Ikke kerneopgaven

Det usynlige arbejde er ifølge Lise Justesen og Ursula Plesner usynligt i den forstand, at det generelt ikke er omtalt i strategier, budgetter og forretningsplaner, der bliver fremlagt, når man går i gang med digitaliseringsprojekter.

Det kan være usynligt for ledere, hvor meget tid og hvor mange ressourcer det egentlig optager.

”Men det sker også, at det er usynligt for medarbejderne, fordi det måske ikke er indeholdt i jobopslag og funktionsbeskrivelser, og de derfor ikke betragter det som væsentligt for udførelsen af deres arbejde, og det bliver til forstyrrelser eller irritationsmomenter for dem,” siger Lise Justesen.

Det usynlige arbejde er ofte kendetegnet ved, at det ikke er en kerneopgave i organisationen, og at det ikke anerkendes som værdifuldt.

Lise Justesen siger på baggrund af interviews med eksempelvis akademiske medarbejdere, at mange finder mening i andre dele af deres arbejde.

”At arbejde med sager – det er det, de brænder for. Det er også det, de er ansat til. Når de så bliver udsat for, at de skal rette fejl, som de måske ikke selv har forårsaget, eller de skal lave traditionelt sekretærarbejde, kan de få en følelse af, at de ikke kan udrette det, som de håbede, og det kan udfordre deres faglige identitet,” siger Lise Justesen.

Klar, parat, kør

Ifølge forskerne er der en forestilling om, at det afgørende er, at ledelsen afsætter ressourcer til selve introduktionen af nye it-systemer. Men it-systemer er ikke statiske.

”Der kan være en tilbøjelighed til at undervurdere omfanget af merarbejde og tidsforbruget, som opdateringer, fejlretning og andre former for tilpasning giver. Altså at se implementeringen som noget midlertidigt, og at det derefter kører," siger Lise Justesen og konstaterer:

"Det er måske overoptimistisk, set i lyset af at medarbejdere rapporterer om det som permanent. Digitalisering er altså ikke en undtagelsestilstand." 

CBS-forskerne siger, at medarbejdernes oplevelse af meningsfuldhed og deres trivsel risikerer at blive forværret, hvis digitaliseringen bliver ledsaget af, at ledelsen skærer ned i antallet af medarbejdere på grund af den forventede effektiviseringsgevinst.

”Digitaliseringen gør meget godt i organisationerne, og medarbejderne føler, at deres arbejde bliver lettet på en række punkter. Sagerne bliver samlet og er let tilgængelige. Men der er stadig behov for en mere realistisk opfattelse af det ekstraarbejde, som det kræver at få it-systemer til at fungere i hverdagen,” siger Lise Justesen.

Ursula Plesner og Lise Justesen kommer ikke med konkrete løsninger på, hvordan man kan hive det usynlige arbejde frem i lyset. Men de vurderer, at det vil være gavnligt at indlede en kortlægning på tværs af organisationen om, hvilke ikke-beskrevne opgaver medarbejderne bruger tid på. Kortlægningen kunne følges op af en bred diskussion om, hvilket af dette merarbejde der er væsentligt – og derfor værdifuldt – og som bør afspejles i planlægningen.

”Hvis der er tale om arbejde, som er vigtigt for opgaveløsningen, er det ikke hensigtsmæssigt, hvis det bliver set som forstyrrelser eller noget forbigående. I så fald burde det anerkendes ved, at der sættes tid af til det,” siger Lise Justesen.

Forskningsprojektet handler om ekstraarbejde i offentlige organisationer, men CBS-forskerne antager, at mange af de samme mekanismer kan genfindes i private virksomheder. 

Om projektet 

Forskningsprojektet undersøger værdisætningen og anerkendelsen af det usynlige arbejde, der følger af digitalisering i offentlige organisationer. 

Ursula Plesner og Lise Justesen, begge lektorer, leder projektet. Desuden er ph.d.-stipendiat Louise Jørring og postdoc Frank Meier tilknyttet projektet. Alle fire er tilknyttet Institut for Organisation på Copenhagen Business School.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Ankestyrelsen
Job
Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for It og Læring
Job
Finanstilsynet
Job
Frederiksberg Kommune, Rådhuset
ANNONCE

Kommentarer

Vagn Bendz Jørgensen
2 år siden
Efter at Nets begyndte at fungere, solgte man butikken til en kapitalfond, og ledelsen blev forgyldt til overmål. (Hvem husker ikke billederne af en storgrinende direktør?). Så viste det sig, at systemet ikke var sikkert nok. Så fik vi to-faktor godkendelse. Da man havde vænnet sig til det, fik vi en nyt og konkurrerende system Mit.Id. Systemet virkede ikke de første tre dage, og nu har vi to parallelle systemer, som ikke kan helt det samme. Vældig smart. Det er sikkert hårdt for medarbejdere i det offentlige at få skidtet til at virke. Men hvordan med borgerne? De bruger oceaner af tid på at forstå mangelfulde vejledninger og kører ofte fast i en uendelighed af passwords etc. Telefonerer man til det offentlige, er der timelange køer - medarbejderne er normalt venlige og henviser ofte til, at man igen besøger deres hjemmesider og begynder forfra, indtil man kører fast igen. Måske kunne det gøres bedre?
Svend Erik Bruhn
2 år siden
Jeg finder, at det ofte er troen på, at man kan spare årsværk, som ender i ekstra-arbejde. Jeg vil gøre mig endnu mere umage med at tage dette aspekt med i mine designs. Og håber, at projektet stadig vurderes levedygtig / at der er en fortsat forretningsbegrundelse. Husk at man i it-projekter aldrig må bruge ordene: kun, inden, nemt, hurtigt, bare, ... find selv på flere!