Undersøgelse

Fremover siger folk op, hvis der ikke er fleksible rammer på jobbet

26.1.2022

af

Foto: Olena Yakobchuk/Shutterstock

Foto: Olena Yakobchuk/Shutterstock

Fleksibilitet vejer tungere for medarbejderne end løn, viser global undersøgelse. Udbredt hjemmearbejde bliver normen, og det stiller massive krav til både cheferne og indretningen af kontorerne.

Flertallet af Djøf-medlemmer vil gerne have mulighed for at arbejde hjemme en eller to dage om ugen – og hver 10. vil gerne op på mindst tre dage. Det viste en undersøgelse fra Djøf sidste forår.

Det mønster går igen uden for Danmark. Den internationale revisions- og rådgivningsvirksomhed EY, der har 300.000 ansatte på verdensplan, rådgiver en del af sine kunder om fremtidens kontorarbejdsplads. I den forbindelse har EY gennemført en stor global spørgeskemaundersøgelse med svar fra 16.000 ansatte på tværs af brancher, sektorer og lande.

Ni ud af ti vil gerne have mere fleksibilitet, både i forhold til hvor de arbejder og til arbejdstid, viser svarene.

"Det er ikke nogen stor overraskelse. Det er mere overraskende, at en meget stor andel af dem ønsker at arbejde hjemme i gennemsnit to-tre dage om ugen," siger Claus Frigaard Christensen, der er leder af Workplace of the Future i EY Danmark og EY Norden. 

Hele 54% af medarbejderne i den globale EY-undersøgelse svarer, at de overvejer at skifte job, hvis de ikke får den ønskede fleksibilitet.

"Det er et højt tal, og det bliver værre: Hvis vi kigger på de unge og dem med børn – altså fremtidens medarbejdere – vil det være endnu flere, som vil skifte job," forklarer han.

Og det bliver virkelighed.

"Vi vil snart se, at ansøgere siger nej til et jobtilbud, hvis de ikke kan få den ønskede fleksibilitet," spår Claus Frigaard Christensen.

EY spurgte også de 16.000 medarbejdere, hvad der var vigtigst for dem: Løn eller fleksibilitet? Og her pegede deltagerne mest på fleksibilitet.

"Det kan organisationer – og måske særligt offentlige organisationer – jo vende til noget positivt. For måske de ikke kan konkurrere på lønnen, men så kan de måske tilbyde en fleksibilitet, der passer til deres målgruppe og dermed bedre kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere."

Tag udgangspunkt i menneskets behov

Da pandemien ramte Danmark, blev EY's 16 kontorer herhjemme forvandlet til ca. 1.600 hjemmearbejdspladser. Siden har EY arbejdet med at udvikle sine egne arbejdspladser med udgangspunkt i tre nøgleord: Bricks, Bytes og Behaviour.

Bricks er indretningen af den fysiske arbejdsplads, Bytes er teknologi på arbejdspladsen, og Behaviour er måden, vi arbejder på.

"Vores råd til vores kunder og dét, vi selv har gjort, er, at man starter med Behaviour. Altså hvordan arbejder vi? Hvad er medarbejdernes behov – og chefer er også medarbejdere her. Hvad er det for en fleksibilitet, vi vil give medarbejderne, og hvad er formålet med den? Først derefter ser man på, hvordan Bricks og Bytes kan understøtte det, vi vil."

Kort sagt: Sæt mennesket i centrum som det første, lyder rådet fra EY.

"Undersøg individets behov, teamets behov og ledernes behov. Brug data, spørg medarbejderne – og cheferne – og studér deres reelle, fysiske adfærd, hvis det kan lade sig gøre. Det er den vej rundt, I skal begynde, og ikke omvendt. Selvom det er klart, at mange organisationer har udfordringer i form af de fysiske bygninger, de nu engang har," forklarer Claus Frigaard Christensen.

De nye kontorer er sat på budgettet

Det fysiske kontor skal forandres i kraft af medarbejdernes og ledernes ændrede behov.

Claus Frigaard Christensen henviser til fem forskellige syn på kontoret.

  1. Kontoret som det eneste sted, man arbejder fra: 'Jeg tager på arbejde'
  2. Kontoret som det faste anker, men nogle gange arbejder du hjemmefra: 'Jeg tager på kontoret i dag'
  3. Kontoret som et 'forbindelsessted', hvor man kun kommer for at samarbejde og være kreativ: 'Jeg tager ind på kontoret til møder og for at socialisere'
  4. Kontoret som et sted, hvor man kun møder op til læring og arrangementer: 'Jeg møder kun op på kontoret for at mærke og dyrke kulturen'
  5. Kontoret, hvor medarbejderne selv bestemmer, hvordan de vil lede sig selv og bruge kontoret: 'Jeg arbejder fra et Network of Spaces'

"Vi vil i fremtiden stille os selv spørgsmålet: 'Hvad skal jeg komme ind på kontoret efter, og hvad skal vores medarbejdere komme herind for?'" forudser Claus Frigaard Christensen.

De nye kontorkoncepter er på vej her i landet. EY har sammen med Dansk Facility Management lavet en undersøgelse, som viser, at danske organisationer har sat fremtidens kontor på budgettet:

  • Tre ud af fire vil ændre den fysiske indretning af deres kontorarbejdspladser inden for det næste år som følge af erfaringerne fra Covid-19.
  • 53% forventer at investere mere i it og teknologi inden for de næste tre år for at understøtte den fleksible arbejdsplads.
  • 73% forventer, at medarbejdernes krav til udstyr og ydelser i høj eller nogen grad vil stige i fremtiden.

Ingen af de adspurgte organisationer så fremtidens kontor som det eneste sted, man arbejder fra.

Da EY Danmark i sommer holdt et netværksseminar med 39 store nordiske organisationer, var billedet af nye tider meget udtalt.

Næsten halvdelen af deltagerne så det fremtidige kontor som model 3 ovenfor – 'forbindelsesstedet', hvor man kun kommer ind at samarbejde og være kreativ. Og 18% så den helt radikale model for sig – model 5, hvor medarbejderne har den totale frihed og fleksibilitet. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Færdselsstyrelsen
Job
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Job
Slagelse Kommune
Job
Kriminalforsorgen
Job
Socialpædagogerne
ANNONCE

Kommentarer

Hanne Kristoffersen
sidste år
Jeg har netop sagt nej tak til et job pga. manglende fleksibilitet. Jeg kunne kun få hensigtserklæringer om mulighed for hjemmearbejde. Jeg er i øvrigt enig i, at det ikke kun handler om at have mere fleksibilitet i arbejdstiden - men også i høj grad om måden at arbejde på - bl.a. det at have mere tid til fordybelse og koncentration.
Susanne Ejrup Jensen
sidste år
Enig. Vi der arbejder i jobcenter forventes at servicere borgerne imellem 8- 16, hvor jeg nogle gange føler mig inspireret til at arbejde efter kl.20 og om lørdagen. Dette er dog endnu ikke muligt. På min arbejdsplads har vi mulighed for en fysisk hjemme arbejdsplads, og har fået hæve sænkebord, kontorstol, lampe og nyt it udstyr. For 1 år siden. Der er mulighed for 1-3 hjemmearbejdsdage om ugen, hvor de telefoniske samtaler afholdes. De fysiske møder, kurser og socialisering samles på fremmøde dagene. En fleksibel måde at arbejde på, som jeg ønsker at fortsætte med.