Orlov

Djøf: 11 øremærkede barselsuger er ikke nok

16-09-2021
4 min.
47% af de privatansatte fædre svarer i en ny Djøf-undersøgelse, at de gerne ville have holdt mere orlov med deres børn, end de gjorde. Foto: Bogdan Hoda/Shutterstock

Næsten hver anden djøf-mand har holdt mindre barselsorlov, end han gerne ville. Nu øger ny aftale om barsel antallet af øremærkede uger til manden. Men Djøf vil gerne endnu længere op.

En ny undersøgelse blandt Djøf-medlemmer i alderen 25-45 år med børn på 0-6 år viser, at kvinderne i gennemsnit holdt 10 måneders barselsorlov, mens mændene havde tre måneder. Landsgennemsnittet for mænd er 32 dage.

Undersøgelsen viser, at 40% af djøf-mændene gerne ville holde mere barselsorlov. Men at de især stødte på tre forhindringer:

  • De kunne ikke få løn under hele eller dele af orloven.
  • Det ville gå ud for hårdt ud over familiens samlede økonomi.
  • Den anden forælder ønskede mere af orlovsperioden.

Det er særligt de privatansatte mænd – som er de djøfere, som holder mindst barselsorlov – der gerne vil holde mere orlov, nemlig 47%. Også 34% af djøf-kvinderne ville gerne have holdt mere orlov.

Undersøgelsen viser, at hver anden Djøf-kvinde oplever, at deres barselsorlov har haft en negativ indflydelse på deres karriere. Blandt mænd gælder det 15%.

Djøf vil have 14 øremærkede uger

Undersøgelsen kommer samtidig med et udspil om nye barselsregler, der giver mere øremærket barsel til mændene. For det er et EU-krav.

De to store spillere på det danske arbejdsmarked, DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), er blevet enige om denne model, som de har lagt op til politisk drøftelse:

At 11 af ugerne kan være øremærket faderen mod de kun to uger, som fædre i dag har ret til lige efter fødslen. Det betyder, at mødre fremover maksimalt vil kunne få 37 ugers orlov efter fødslen mod 46 uger i dag. Begge forældre får 13 ugers orlov hver, som de frit kan fordele mellem sig.

De 11 øremærkede orlovsuger kan ikke overføres mellem forældrene, og det betyder, at de 11 uger går tabt, hvis manden (eller kvinden) ikke bruger dem. Forældrene har dog barnets ni første leveår til at bruge deres respektive 11 uger i.

Djøf er positivt stemt over for udspillet fra DA og FH.

"Det er umiddelbart et godt skridt mod en mere lige fordelt orlov, at man signalerer, at begge forældre er lige vigtige frem for som i dag, hvor loven understøtter moderen som den primære omsorgsperson og faderen som en biperson i familien," siger formanden for Djøf Privat, Henrik Funder.

Men Djøf ser gerne en udvidelse af barselsorloven med 14 øremærkede uger til hver forælder.

"Med 14 uger får moderen mulighed for at opretholde den barsel, hun har i dag," siger han.

"EU-direktivet giver os en historisk mulighed for at få en ambitiøs lovgivning, der kan bringe Danmark i samme liga som de andre nordiske lande. De har i årtier givet os baghjul, når det gælder faderens barselsrettigheder."

Djøf mener også, der er brug for mere enkle regler på området.

"Vi bør benytte lejligheden til at forenkle den komplicerede barselslovgivning, vi har i Danmark. Her kan vi også hente inspiration i vores nordiske nabolande," siger Henrik Funder.

Giver manden en helt anden platform

I Djøfs undersøgelse siger 43% af de offentligt ansatte mænd og 30% af de privatansatte mænd, at en af de primære grunde til, at de holdt mindre orlov end ønsket, var, at deres partner ville have mere orlov.

Så der er jo tilsyneladende et stort ønske fra kvinderne om at holde meget af barselsorloven?

"Ja, men vi ved også fra forskning på området, at den konkrete fordeling sjældent er til reel forhandling i familierne, men at familierne tværtimod ofte indretter sig, som det forventes. Derfor er det så vigtigt, at danske fædre får langt bedre støtte i lovgivningen til at kunne holde orlov med deres barn. Det vil give en helt anden platform for drøftelserne på arbejdspladsen og i familien," siger Henrik Funder.

Han pointerer, at erfaringerne fra de nordiske lande entydigt viser, at fædre gør brug af orlovsrettigheder, når de er en individuel ret, der ikke skal forhandles med partneren.

Lige nu kører der en stor debat i medierne, om familierne nu ikke mere selv må bestemme?”Ja, og den diskussion har jeg også med venner og bekendte. Her er argumentet ofte, at det er svært som mand at holde flere måneders orlov. Men det er jo også en udfordring, som mange kvinder oplever – og betaler dyrt for, jævnfør Djøfs nye undersøgelse," siger Henrik Funder.

"I stedet for at fastholde en myte om det frie valg er det på tide, at danske fædre får bedre mulighed for at indgå på lige fod med deres partner i forældreskabet og knytte tætte bånd til børnene. Det er til gavn for børnene, mødrene, familierne og samfundet."

Og så skal vi selvfølgelig bruge de kommende nye regler som afsæt til at sikre ordentlig løndækning for begge parter under orloven, understreger Henrik Funder.

Usikkerhed blandt djøfere

Lige nu oplever Djøfs Rådgivningscenter, at vordende forældre ringer og spørger, om dét, de har planlagt i familien, nu ikke kan lade sig gøre.

Svaret til dem er, at modellen fra DA og FH er et oplæg til politisk drøftelse, og at nye regler først skal vedtages i Folketinget. Og efter en vedtagelse vil der være en implementeringsperiode, før de træder endeligt i kraft.

Kort sagt: Venter I barn, kan I roligt fortsætte med den plan, som I allerede har lagt, lyder det fra Djøf.

 

Du kan få hjælp til at finde rundt i de nugældende regler via Djøfs barselsberegner

Kommentarer

Jette

18.09.2021 kl. 11.03

Det er som om man fuldstændig glemmer barnets tarv i diskussionen, og det i stedet kommer til at handle om betaling, pension og karriere. Man får vel børn, fordi man ikke kan lade være, og som med så meget andet, koster det at forfølge sine drømme.
Jeg må indrømme, at jeg bliver lidt træt, når jeg ser forældre i min omgangskreds afholde restbarsel og -forældreorlov, fordi det skal nås, inden ydelserne bliver forældet, og vel at mærke ikke altid sammen med børnene.
Det skal ikke være omkostningsfrit at sætte børn i verden. En selvbetalt forsikringsordning kunne være løsningen; så kan de, som ønsker børn, spare op til det, og forældrene selv sætte grænsen for, hvor meget det må koste at få et barn.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marrin

17.09.2021 kl. 19.45

Nej tak. Mænd kan ikke amme, og i øvrigt ville det være rart hvis man nu bare selv kunne fordele frit. Tvang er ikke vejen frem. Selvfølgelig vil mænd gerne have mere tid med deres børn, det vil alle forældre, men der skal være mulighed for at indrette sit familieliv selv. Det her vil bare betyde mindre barsel overall, fordi de fleste vælger mindre barsel til manden også økonomi. Så det går ud over børnene og hjælper ikke mænd alligevel. Dårligt

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Josefine

17.09.2021 kl. 14.20

Er der en som kan uddybe hvorfor det går ud over kvinden, at manden nu endelig får noget? Har kvinden ikke forsat de 14 uger øremærket barsel, samt 13 ugers forældreorlov? Eller har jeg misset noget? Og hvordan kan det gå udover barnet at der kommer to primære omsorgspersoner? Dernæst så er der nogen gange brug for politiske tiltag for at ændre på noget. Øremærket barsel til mænd vil være med til at fremme ligestillingen. Personlig må jeg sige, at jeg bliver overrasket over hvor mange kvinder, som er modstander. Når man tænker på hvad det betyder for ligestillingen løn og pensionsmæssigt, når vi kvinder tager alt eller meget af barslen. Det er jo derfra at lønforskellene for alvor begynder. Og dem som er bekymret for privatøkonomien, fordi mændene ikke bliver økonomisk kompenseret - det skal jo nok komme, når der komme øremærket barsel. Øremærket barsel vil jo netop være med til at skubbe dette i en positiv retning - så økonomien i de private hjem ikke længere skal være undskyldningen for, at fædre ikke kan tage mere barsel. Og jer kvinder som bruger barnet som undskyldning for, at I skal have alt barslen. Fædre kan være lige så gode omsorgspersoner for barnet som I kan. Og det kan ikke være dårligt for barnet at have to primære omsorgspersoner. Samt ligestilling går begge veje.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

SJ

17.09.2021 kl. 12.13

Jeg kan ikke begribe, at DJØF som fagforening for begge køn nu pludselig kun repræsenterer mændene. Hvorfor skal fædres barselsrettigheder opnåes på bekostning af mødres? Det er så uambitiøst, visionsløst og krænkende et forslag, og jeg håber virkelig, I vil trække det tilbage, når I har tænkt jer om en ekstra gang og lige får alle nuancerne med. Der er faktisk andre måder at opnå ligestilling på.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Karina

17.09.2021 kl. 09.05

Som medlem af Djøf må jeg bare sige NEJ tak. Barslen er ikke et spørgsmål om forældrenes rettigheder, men barnets behov. Som djøf'er skulle man da mene at vi er voksende og veluddannede nok til selv at finde den løsning, som passer bedst til vores liv, karrieremuligheder og barnets behov. Det mener jeg bestemt ikke, at hverken I eller andre skal dikterer og da slet ikke pakket ind i ligestillingens navn. Hvad med at kæmpe for bedre lønrettigheder til mænd på barsel i stedet, når det er den primært grund til at mændene ikke tager mere barsel. Hvis det er Djøfs agenda at øremærke mere barsel så det begrænser familiernes frie valg, så send mig lige nummeret til jeres medlemsafdeling, så jeg kan opsige mit medlemskab hos jer.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kai

17.09.2021 kl. 08.50

11 uger er en gavebod. Hvem betaler? Skatteborgerne. DJØF kunne måske overveje at tage del i ansvaret for helheden, fremfor kun de få. "Velfærds"staten kan ikke finansiere alt til alle. Det er i høj grad op til den enkelte at planlægge sit liv og sin karriere, og prioritere sine ambitioner efter mulighederne. En "barsels"forsikring, efter samme model som en A-kasse, burde kunne hjælpe de mennesker, der ønsker mere, end hvad staten - skatteborgerne - kan finansiere.

1 kommentar
0

Marrin

17.09.2021 kl. 19.36

Der er ikke kommet mere barsel. Staten betaler stadig den samme takst til arbejdsgiverne. Og i øvrigt er børn en god investering for samfundet. Så dit argument holder ikke på hverken den ene eller den anden måde.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Simon

17.09.2021 kl. 08.47

Nej tak. DJØF skal respektere familiernes frihed og selvbestemmelse. Barsel handler om barnets behov, ikke politiske agendaer. Djøf skal holde sig væk.

1 kommentar
1

Herman

19.09.2021 kl. 11.09

Jeg synes det er helt fint. Jeg får lov til at holde fri med løn på samme tid som min kone.. Hun vil stadig amme og passe barnet mest. Hvis naturen ønskede at både mænd og kvinder skulle udføre det samme arbejde ifm. børnepasning, så ville vi være blevet skabt ens.. Barnet kommer alligevel ikke til at huske om det var far eller mor der skiftede bleer.. om de legede med hunden eller katten i de første 4 år.. Mere "ligestillingsregler" for min skyld.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

17.09.2021 kl. 08.12

Barslen...

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

17.09.2021 kl. 08.11

Fordel barske ligeligt mellem mor og far, seks måneder til hver.

1 kommentar
0

Marrin

17.09.2021 kl. 19.47

Så dropper vi bare amningen, på trods af de sundhedsfaglige råd. Flot

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.