Guide

How to hybridarbejde: 5 ting du er nødt til at kunne

23-09-2021
6 min.
Online-møder bliver der masser af fremover, og de kan blive en kilde til irritation på kontorerne. Det kommer til at stille nye krav til indretning og sociale spilleregler, vurderer ph.d. Anders Raastrup Kristensen, der er ekspert i selvledelse. Foto: Ģirts Raģelis/Shutterstock

Hjemmearbejde og digitale redskaber kan give os mere frihed og fleksibilitet, men kan også føre til endeløst arbejde og stress. Her får du gode råd til at lykkes i det hybride arbejdsliv – og til at undgå faldgruberne.

Corona-krisen har indvarslet en stor vækst i nye hybride arbejdsformer. Vi vil veksle mellem at være på kontoret og arbejde derhjemme, vi kommer til at blande fysiske møder og online-møder, og vi bestemmer selv meget mere over, hvor og hvornår vi vil arbejde.

Det kræver masser af koordinering og kreative løsninger i det fysiske og sociale arbejdsmiljø. Og ikke mindst stiller det endnu større krav til os, om at vi kan lede os selv, lyder det fra Anders Raastrup Kristensen, ph.d. og forfatter til flere bøger om selvledelse og det grænseløse arbejdsliv.

Han peger på fem tendenser, som vi skal være ekstra opmærksomme på.

"Ingen af dem er nye. De har hele tiden hørt til i det grænseløse videnarbejde. Men de nye hybride arbejdsformer forstærker dem," forklarer han.

 

Illustration: Astel Design/Shutterstock
1) Du udvider din arbejdstid – find balancen

Da vi arbejdede hjemme under corona-nedlukningerne, begyndte vi arbejdsdagen tidligere og sluttede den senere end på det fysiske job. Det var en generel tendens. Vi brugte den tid, vi sparede på transport, på i stedet at arbejde.

"Arbejdet er tilgængeligt for dig altid, når du også kan arbejde hjemmefra eller på farten. Du kan potentielt arbejde 24/7 eller alle steder. Dit liv er grænseløst, hvor arbejdsliv og familieliv flyder sammen," siger Anders Raastrup Kristensen.

Sådan gør du:

"Der er to strategier til at håndtere din work-life-balance i det grænseløse arbejdsliv. Den ene er at holde arbejdsliv- og familieliv adskilt. Det kan være, at du slet ikke arbejder hjemmefra eller først går på mailen, når ungerne er lagt i seng, så du forstyrrer familielivet mindst muligt. Den anden strategi er at integrere arbejde og familieliv: Du tager til dit barns fodboldtræning kl. 15 og svarer på nogle mails, mens ungen spiller. Den ene strategi er ikke bedre end den anden, og formentlig veksler du mellem dem. Men du skal kende din strategi for work-life-balance og være bevidst om, hvornår du bruger den ene og den anden – og hvorfor."

 

Illustration: Shutterstock
2) Få ro til at arbejde, når du er på kontoret

I det fleksible hybride arbejdsliv veksler vi konstant mellem arbejdsformerne. Fx mellem online-møder og fysiske møder. Så når du er inde på jobbet, har dine kontormakkere måske masser af online-møder, og det kan være ret irriterende.

"Der er typisk aldrig mødelokaler nok, hvor I kan gå afsides. Det var der heller ikke før coronaen, men i det nye hybride arbejdsliv er det blevet endnu mere presserende," siger Anders Raastrup Kristensen.

Sådan gør du:

"Man kan tilpasse de kontorregler og stilleregler, man har i forvejen, til de hybride arbejdsformer. Men man må være mere kreativ end det. Nogle virksomheder har fx øreklapstole specielt designet til at holde online-møder i. De kan stå hvor som helst, og så sidder man i sin egen lille hule og forstyrrer ikke andre med sit møde. Tænk i muligheder. Kan vi skabe mødesteder udenfor? Jeg har fx set et bord med plastictag på en parkeringsplads, som blev brugt til at holde møder udendørs.

Pointen er, at vi ikke bare skal fokusere på at reducere kvadratmeter, men at vi skal gentænke den fysiske indretning. Den skal passe til de forskellige aktiviteter, vi har i løbet af en dag – forskellige typer møder, fordybelse og sparring. Virksomhederne er nødt til at sørge for, at det faktisk er attraktivt at komme ind på jobbet og arbejde dér. Arbejdspladsen skal kunne noget mere end hjemmet."

 

Illustration: RR Works
3) Hvordan når du lige så meget på kontoret som derhjemme?

Under coronaen fandt mange af os ud af, at vi kunne nå mere, når vi var derhjemme. Og samtidig fik vi måske endda mere tid til børnene. Så nu, hvor vi er tilbage, kan vi ikke få det til at hænge sammen.

"Vi skal hver især tænke over, hvorfor vi nåede mere derhjemme. Hvad var det præcis, der gjorde det, og hvordan får jeg det med ind på det fysiske job?" siger Anders Raastrup Kristensen.

Sådan gør du:

"Vi kan fx begynde at tale om fælles fordybelses-tidsintervaller, hvor det er 'forbudt' at forstyrre hinanden. Om gode vaner med at stille telefonen om og lukke mailen ned i bestemte tidsintervaller, så man ikke forstyrrer sig selv. Eller fælles mødefri tidszoner. Skal vi fx undgå interne møder om formiddagen?

Og om hvornår på dagen, vi hver især arbejder bedst. At det fx er helt ok at starte pc´en op derhjemme tidligt om morgenen og få taget den koncentrationskrævende opgave eller hastesagen og så tage ind på jobbet op ad formiddagen. Eller tage hjem efter frokost for at arbejde koncentreret.

Alt dét, som gør, at vi hver især og som kollektiv får de bedste arbejdsbetingelser i løbet af en dag. Det kalder jeg for den 'sociale indretning' af arbejdspladsen."

 

Illustration: Yugoro/Shutterstock
4) Du skal kunne lede dig selv endnu bedre end før

I det grænseløse videnarbejde har du altid skullet lede dig selv. Men jo mere du også bestemmer over, hvor og hvornår du arbejder, desto mere skal du også lede dig selv.

"Jo mere hybridt arbejdslivet er, jo vigtigere er din egen selvledelse. Og jo vigtigere er det, at du 'leder' din leder til at hjælpe dig med at lede dig selv," siger Anders Raastrup Kristensen.

Sådan gør du:

"Frihed og fleksibilitet er aldrig gratis. Der følger et ansvar med. Du kan regne med, at det hybride arbejde fører til mindre fokus på din tilstedeværelse og mere fokus på din performance. Ikke mindst i de private virksomheder.

Derfor skal du blive endnu bedre til at lede dig selv, så du definerer og afgrænser dine opgaver i det grænseløse arbejde.Stil dig selv tre spørgsmål: Hvad, hvorfor og hvordan? Det vil sige: Hvad er opgaven, målet, resultatet, min rolle, prioriteringen? Hvorfor skal jeg løse den, hvilken værdi skal opgaven give for hvem, hvad er formålet? Og hvordan løser jeg opgaven?

De samme spørgsmål skal du stille til din leder. Du kan tale med din leder om, hvilken ledelse du har brug for, og om, hvad du ikke skal lave for at få reduceret kompleksiteten i opgaven. Den gode leder tager af egen drift den dialog med dig. Hvis ikke lederen gør, så må du tage initiativet."

 

Illustration: Iryna Alex/Shutterstock
5) Kom i sync med dine kolleger

I den hybride verden med hjemmearbejdsdage er det dumt at møde ind på jobbet uden at bruge tid på at snakke med kollegerne.

"Under coronaen kom vi ud af sync med vores kolleger. Så når det hele fremover bliver mere hybridt med mere hjemmearbejde, bliver vi nødt til at tænke over, hvordan vi holder fast i følelsen at høre sammen på en arbejdsplads," siger Anders Raastrup Kristensen.

Sådan gør du:

"Det handler ikke kun om, at der bliver lavet sociale arrangementer. Men også om at sørge for at få snakket med sine kolleger. Så når du er på arbejde, så brug noget tid på at være social. Læg det ind i planlægningen af din arbejdsdag. Find dage, hvor I kan spise sammen i kantinen. Sørg for, at der er nogle fælles arbejdsopgaver, når I er fysisk på jobbet.

Ledelsen skal understøtte, at fællesskabet fungerer i det hybride arbejdsliv. Det handler bl.a. om balancen mellem den enkeltes ønske til fleksibilitet, og hvad der er godt for fællesskabet.

Et dilemma for ledelsen vil fx være, om arbejdspladsens A-hold – eksperterne, de uundværlige specialister, dem, der bare kan sige, at de finder et andet job i morgen – får lov til mere fleksibilitet end dem, der let kan erstattes. Det vil give en skævvridning både i det sociale og det faglige."

Kommentarer

Jonas

24.09.2021 kl. 15.21

Jeg savner noget om lederens muligheder for hybriditet. fokus er i alle artikler - jeg har læst - på medarbejderens hybride arbejdsplads og hvordan vi kan flekse. Men kan lederen også?

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans

24.09.2021 kl. 10.34

"Et dilemma for ledelsen vil fx være, om arbejdspladsens A-hold – eksperterne, de uundværlige specialister, dem, der bare kan sige, at de finder et andet job i morgen – får lov til mere fleksibilitet end dem, der let kan erstattes. Det vil give en skævvridning både i det sociale og det faglige."

Sådan er det allerede i dag. Og nej, det giver absolut ingen skævvridning. Tværtimod, det giver noget at stræbe efter, for de stræbsomme. Giften her ligger et helt andet sted: når det ikke er A-holdet, der er udnævnt til A-hold, men chefens venner, dem der ser godt ud, og dem med de rigtige meninger.
På den anden side.. det giver jo ingen mening at lave politiske udnævnelser, hvis ikke der er fordele knyttet til positionerne... Så det kan næppe undgås.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans

24.09.2021 kl. 10.26

"Virksomhederne er nødt til at sørge for, at det faktisk er attraktivt at komme ind på jobbet og arbejde dér. Arbejdspladsen skal kunne noget mere end hjemmet."

Det er en genial kommentar! Det burde være selvindlysende for arbejdsgivere, men er det ikke.

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.