Trivsel

Sådan vil universiteter bruge millioner til at genstarte studielivet

25-08-2021
5 min.
Millionbeløbene fra regeringen er endnu ikke udbetalt. I mellemtiden har universitetet i Aalborg selv afsat ekstra midler til sociale aktiviteter, fx i forbindelse med rusperioden. PR-foto: Aalborg Universitet

Regeringen afsatte i juni over 100 mio. kr. til at forbedre studielivet efter skrantende trivsel blandt studerende. To måneder senere er der igangsat få konkrete tiltag ude på universiteterne, men der er en lang række på vej.

Efter en lang periode med onlineforelæsninger, ingen fredagsbar og aflyste sociale arrangementer under corona er trivslen blandt de studerende faldet betydeligt.

Det fremgår af Djøfs seneste studielivsundersøgelse fra maj 2021. Her ligger de studerendes tilfredshed med deres studieliv i gennemsnit på 60, når man måler på en skala fra 0 til 100. I 2019 var tallet 67, og året før var det 68.

I undersøgelsen pointerer flere studerende, at de især savner socialt samvær. Det er svært at mærke, at de er en del af et studieliv.

En studerende skriver fx: ”Corona gør det sociale på studiet svært. Jeg føler ikke, at jeg kender ret mange af dem, som jeg studerer med.”

Studieliv i dvale

Vi befinder os i en ond cirkel, hvor der ikke er frivillige aktiviteter, og foreningerne på universiteterne har sværere ved at rekruttere nye studerende som frivillige, lyder det fra Djøf Studerendes formand, Rasmus Pilegaard Petersen.

”Studielivet har ligget i dvale, og man skal til at genopfinde det,” siger Rasmus Pilegaard Petersen.

Samtidig pointerer han, at trivslen allerede var udfordret før corona, og af den grund håber han, at politikerne holder fokus på trivsel.

”Corona har vist, hvor vigtig den fysiske tilknytning til studiet er, og at der er meget, der ikke kan flyttes online,” siger Rasmus Pilegaard Petersen.

Derfor er det ifølge ham positivt, at regeringen har afsat et trecifret millionbeløb til at forbedre trivslen på de videregående uddannelser.

I juni oprettede regeringen to puljer – én på 22,5 mio. kr., der er rettet direkte mod studiemiljøerne, og derudover 100 mio. kr. til en genstart af det gode studieliv.

Uddannelsesinstitutionerne har endnu ikke fået pengene, og flere universiteter afventer svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på, hvordan de må bruge midlerne.

Men på en række universiteter er der allerede lagt planer. Djøfbladet har spurgt, hvad de går ud på.

Trivselscaféer og fest

Københavns Universitet kan se frem til at modtage 12,6 mio. kr.

”Vi har allerede sat en del i gang, men meget af det ligger ude på fakulteterne, fordi det ikke nødvendigvis er det samme, alle studerende har brug for,” siger Julie Couneau Lohmann Rasmussen fra KU, der er sektionschef for studiestøtte og studiemiljø.

Fakulteterne har fået lov til at råde over pengene med det samme, men hvordan de konkret vil benytte dem, er endnu uvist. Universitetet vil bl.a. samarbejde med Studenterhuset, Studenterrådet og frivillige studenterdrevne initiativer og aktive studerende.

Der er sociale og trivselsmæssige tiltag på vej, fx trivselscaféer, hvor studerende kan tale med en pædagogisk konsulent. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil desuden skabe et bedre overblik over studenterdrevne aktiviteter.

Jura på KU afholdt i sidste uge en større fest for fakultetet kaldet ’Reclaim Campus’ med koncerter med Medina og Kidd, faglig paneldebat samt mulighed for studenterforeningerne at skabe synlighed om deres aktiviteter.

First year experience

Roskilde Universitet (RUC) får udbetalt 2,6 mio. kr. Vicedirektør med ansvar for uddannelse Trine Sand fortæller, at RUC er startet med at planlægge studieaktiviteter i forbindelse med studie- og semesterstart samt aktiviteter fordelt hen over de kommende semestre, da RUC ser studiestarten som en del af det, hun kalder ”first year experience”. Fokus er på aktiviteter, der kan styrke de studerendes motivation og faglige tilhør via uddannelsesnære aktiviteter med både fagligt og socialt indhold.

”På den humanistiske bacheloruddannelse har vi fx organiseret en festival, som består af nogle forskellige faglige tiltag, hvor de studerende bliver bragt sammen for at sikre, at de kommer godt fra start,” siger Trine Sand.

Derudover har universitetet etableret telte, der giver ekstra plads til semesterstartsaktiviteter, så der er gode rammer for de studerendes første tid tilbage på campus, ligesom RUC i september også afholder den traditionsrige årsfest med musik og madboder.

Opsøgende fraværsindsats

Aalborg Universitet (AAU) får 7,5 mio. kr.

Allerede i nedlukningsperioden har universitetet skruet op for en opsøgende fraværsindsats med videosamtaler og walk-and-talk. Fakulteterne kigger også på trivselsaktiviteter.

”Vi har ladet det være op til de faglige miljøer at vurdere, hvad de synes er mest vigtigt for at få de studerende godt tilbage socialt og fagligt,” siger Anne Marie Kanstrup, prorektor på AAU.

Anne Marie Kanstrup forventer en normal studiestart, og AAU har også selv uddelt nogle ekstra midler, der skal gå til genopbygning af sociale aktiviteter – fx rusarrangementer, studiefester og karrierearrangementer, som såkaldte trivselspiloter skal være med til at igangsætte.

Faglig sparring og studiegrupper

Hvad faglige tiltag angår, er KU stadig i gang med at planlægge, men har allerede udpeget nogle konkrete initiativer.Der kommer bl.a. ’writing retreats’, øget fokus på faglig sparring og opkvalificering af undervisernes brug af ’online og blended learning’.

Derudover har universitetet også fokus på læsegrupperne og hold. På jura er der overvejelser om at udbyde kurser, der skal forbedre måden, man samarbejder i en studiegruppe.

RUC vil ansætte en række ekstra faglige tutorer, der skal støtte underviserne i at give de studerende en god start. Det handler om at give de studerende mere kvalificerede redskaber og faglige introduktioner end tidligere år og styrke fællesskaberne, fortæller vicedirektør Trine Sand.

”Vi ved, at noget af det, som virker, er, når man kommer tæt på sine undervisere,” siger hun.

Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU) afventer nærmere information og vejledning fra ministeriet, før de går ud og planlægger aktiviteter.

Til gengæld har Aarhus Universitet tilbage i foråret afsat 1 mio. kr. til studiestart, som allerede er taget i brug i det nuværende semester.

Copenhagen Business School (CBS) har ikke svaret på Djøfbladets henvendelse. 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.