Stress

Forsker: Vi behandler mange stressramte helt forkert

12-05-2021
6 min.
For mange vidensarbejdere er det ikke store opgavedynger, der giver stress. Det er snarere strukturelle, kulturelle eller ledelsesmæssige forhold på arbejdspladsen, der forhindrer dem i at løse opgaverne på en meningsfuld måde. Illustration: Vectorium/Shutterstock

Når vidensarbejdere får stress, lyder rådet ofte, at de skal have færre komplicerede arbejdsopgaver og trykke på pyt-knappen. Men det gør bare det hele værre, siger ledelsesforsker Helle Hein, der har en bog på vej om emnet.

Hvorfor er det, at nogle har lyst til at kvæle deres stresscoach, når han siger, at de bare skal lære at trykke på pytknappen? Og hvorfor er det, at otte sessioner i mindfulness ikke hjælper spor på deres stresssymptomer?

Det har Helle Hein, cand.merc. og ph.d. undersøgt gennem mange års forskning og arbejde med motivation, ledelse og stress. Hun er på vej med en bog om emnet.

Når vi taler stress, er det helt klassisk, at vi taler om ubalance mellem krav og ressourcer. Løsningen er også helt klassisk: Skru ned for kravene eller øg ressourcerne. Men lige præcis den løsning rammer helt ved siden af hos en del stressramte og gør faktisk kun ondt værre – især hos vidensarbejdere, siger Helle Hein.

Når vi bliver mere stressede, end hvad sundt er, får vi alle de samme stresssymptomer: Søvnbesvær, hukommelsesbesvær, rastløshed, manglende overblik og energi, hjertebanken og hovedpine. Men vi får dem af helt forskellige og ofte helt modsatrettede årsager.

Vidt forskellige årsager til stress

Helle Hein deler os op i to typer på baggrund af en personlighedstest, hun har udviklet – vi er enten ligevægtssøgende eller spændingssøgende. Hun anslår, at 40-50% af arbejdsstyrken er spændingssøgende, men at tallet er højere blandt vidensarbejdere. Vi vil alle være det ene eller det andet, men i mere eller mindre udpræget grad, siger hun.

”De ligevægtssøgende mennesker befinder sig bedst og præsterer typisk bedst i en eller anden form for ligevægt – det kan være work-life-balance, det kan være oplevelsen af at føle sig kompetent i opgaveløsningen. De bliver udbrændte, når kravene overstiger ressourcerne – altså dét, vi normalt forbinder med stress.”

Men så er der alle de andre – de såkaldt spændingssøgende, der ifølge Helle Heins forskning bliver ramt af stress af helt andre årsager: Mangel på mening eller faglige udfordringer.

”Det vil være enormt meningsfuldt for dem at løse komplekse opgaver. Derfor vil de ikke i samme grad som de ligevægtssøgende bliver ramt af stress, når kravene overstiger ressourcerne – de kan udholde ret store belastninger, bare belastning og mening går hånd i hånd,” siger Helle Hein.

Så dér hvor den ligevægtssøgende vil blive stresset – altså når kravene overstiger ressourcerne – vil du som spændingssøgende menneske blive stresset, hvis dine ressourcer overstiger kravene: Opgaverne er for kedelige og er ikke udfordrende og udviklende.

Boreout og moralsk stress

Manglen på mening er den allervæsentligste stressfaktor for en spændingssøgende, siger Helle Hein.

”Det kan godt være, at du på papiret har komplekse opgaver, men der er forskellige barrierer og begrænsninger i dit arbejde, som gør, at du ikke kan få lov til at løse dem på en måde, som er meningsfuld for dig. Det kan være, at du skal følge en eller anden bestemt procedure. Det kan være, fordi du bliver afbrudt af møder hele tiden, eller fordi du sidder i storrumskontor. Det kan skyldes for korte deadlines. Alt muligt, der forhindrer dig i at gå på opdagelse og fordybe dig i dine opgaver og give dig en oplevelse af, at ’lige dér faldt brikkerne på plads.’”

Det skaber den stressform, Helle Hein kalder begrænsnings-boreout, og den er bestemt alvorlig nok, siger hun. Man kan faktisk kede sig til stress. Men der er en anden stressform, der er endnu mere alvorlig og meget overset.

Det æder nemlig i særligt høj grad de spændingssøgende op, hvis de føler, de er tvunget til at gå for meget på kompromis med det, de laver. Helle Hein kalder det moralsk stress.

”Du er overbevist om, at du ville kunne gøre en stor forskel, men det får du ikke lov til, fordi du har umulige vilkår at arbejde under af den ene eller den anden grund.”

Moralsk stress æder dig op, fordi du føler, du personligt har svigtet ’sagen’, siger Helle Hein.

”Derfor forsøger du at fortælle din leder, at du ikke kan stå inde for det, du bliver bedt om at lave. Men her lyder det klassiske svar: ’Det er et arbejdsvilkår.’ Dét svar skaber en afmægtighedsfølelse hos den spændingssøgende, der er så afgrundsdyb, at det kun forværrer stressen. Moralsk stress bliver i øvrigt ofte fulgt af depressioner.”

Når hjælpen gør ondt værre

Når de spændingssøgende oplever nævnte benspænd i jobbet, udvikler de fuldstændig de samme stresssymptomer, som de ligevægtsøgende gør. Derfor griber lederne ud efter det værktøj, de kender, når de skal hjælpe dem tilbage i jobbet igen, fortæller Helle Hein.

”I bedste mening bruger de trafiklysmodellen: ’Nu sørger jeg for, at du starter med de lette og ukomplekse opgaver.’ Det er et rigtig godt råd til en ligevægtssøgende. Men forestil dig, at man siger det til én, der er blevet stresset på grund af kedsomhed og for lidt udfordring. I virkeligheden skulle lederen sige: ’Nu får du nogle komplekse opgaver, og så fjerner vi nogle af de nemme og irriterende opgaver i en periode, så du kan få mening i arbejdet igen.’”

Er du spændingssøgende, gør det ondt værre at blive sendt til en stresscoach, der opfordrer dig til at trykke på pyt-knappen, siger Helle Hein.

”De bliver også dybt frustrerede, når de har været på mindfulnesskursus otte gange, og det ikke har hjulpet en dyt. For de spændingssøgende skyldes stressen meget ofte strukturelle, kulturelle og ledelsesmæssige forhold på arbejdspladsen, som den stressramte ikke selv kan løse – heller ikke med hjælp fra en psykolog eller en stresscoach. Det er kun arbejdspladsen og lederne, der kan løse det.”

’Det nytter ikke at behandle stressramte ens’

Ved de spændingssøgende selv, at deres stress typisk ikke handler om overload af opgaver?”Nej, for ligevægtsparadigmet er så udtalt, at spændingssøgende typisk også vil være farvet af den måde at se stress på. Derfor ræsonnerer de også ofte: ’Måske skal jeg lave noget mindre og holde noget mere fri.’ Men i min forskning kan jeg se, at de bliver frustrerede over, at det ikke virker.”

Men kan de spændingssøgende ikke også blive stresset af for stor en arbejdsmængde?

”De har selvfølgelig også en grænse. Men når jeg taler om de her to stressformer, taler jeg om, hvad der står forrest i køen hos den enkelte. Jeg siger ikke, at de aldrig kan blive ramt af udbrændthed, men jeg siger bare, at de hyppigere bliver ramt af boreout og moralsk stress. Ligesom en ligevægtssøgende også kan blive ramt af moralsk stress – de bliver bare meget oftere ramt af udbrændthed.”

Det lyder indlysende, men det nytter simpelthen ikke at behandle alle medarbejdere ens – heller ikke når det gælder stress, siger Helle Hein.

”De ligevægtssøgende finder ekstremt meget mening i afsluttede opgaver. De bliver stressede af aldrig at være i mål. Mens de spændingssøgende trives med selve processen og bliver generet af hele tiden at blive kaldt hen til målstregen.”

Hvordan løser lederne den udfordring?

”Det er jo det, man får et tjenestetillæg for som leder. Man kan godt have nogle generelle målsætninger i virksomheden, men dem kan man så gøre mere individuelle, så de ligevægtssøgende fx bliver målt på noget mere kvantitativt, mens de spændingssøgende bliver målt på noget kvalitativt og abstrakt,” siger Helle Hein.

Hvad er du selv?

”Jeg er spændingssøgende. Men en vigtig pointe er, at jeg – ligesom en del andre spændingssøgende – har brug for at restituere i ligevægt, hvis jeg har været langt ude i spændingsfeltet og har været der længe. Så jeg har perioder, hvor jeg godt kan lide at løse opgaver, som jeg ikke synes er specielt meningsfulde, men hvor jeg kan sige: ’Nu nåede jeg sgu alt det, der står på to do-listen i dag.’ Men der går typisk ikke ret lang tid, før jeg sukker efter faglige udfordringer igen.” 

Kommentarer

Esther Sorgenfrei Blom

03.10.2021 kl. 12.15

Tak for en tankevækkende læsning.
Overskriften er heldigvis mere nuanceret end indholdet.

Et af de store problemer i stress-diskursen er, at vi igen og igen forsøger at opdele i underkategorier og personligheds subtyper.

Det er rigtigt, at det kan give greb ind i at forstå det komplekse bedre. Men vi risikerer også at misse selve kompleksiteten og dermed bliver det vanskeligere at finde på noget fornuftigt, der favner netop denne.

Som i når vi fx. gerne vil opdele i, hvad stressen skyldes. Arbejdsrelateret/strukturelt relateret eller privat/personligt relateret. Helles bud er spændende og head-on hvad angår det, der foregår på arbejdspladserne.

Stress udvikles dog ofte i en synergi mellem alle enkeltdelene i ens liv og kræver derfor også en behandling og tilgang, der afspejler det. Det vil sige, både indsatser på det indre plan, det personlige, og på det ydre plan, på arbejdet, uddannelsen, de sammenhænge, vi indgår i.

Der er ikke nogle seriøse stressforskere, der vil hævde, at stress behandles bedst med lidt mindfulness eller pyt. Stress behandles bedst - og forstås bedst - som en kompleks størrelse, hvor alle aspekter af et given stressramts liv addresseres: krop, sind og liv.

Det har man vidst længe i udlandet, fx. i Sverige, hvor man især på Institut for Stress og Medicin i Göteborg har forsket i multidisciplinære indsatser overfor stress i henad 20 år.

I Danmark er vi desværre bagud. Vi er stadig opdelte og sidder og råber i forskellige lejre, at "denne metode er bedst". Det skal ikke være enten mindfulness eller arbejdspladsrelateret intervention. Det skal være både-og.

Det samme gælder, når vi ser på mennesker med stress; at væres spændingssøgende eller ligevægtssøgende kan sagtens være sameksisterende med et fintfølende nervesystem. Og er det, vil jeg mene.

Lad os se på det, der er fælles for forskellige mulige suptyper af stress-profiler, og ikke kun opdele og adskille. Og lad os udvikle forståelser, der kommer flest mulige til gode. Det kan et fokus på de mere grundliggende aspekter af stresstilstandene på tværs af de individuelle tendenser føre til.

Tak, Helle, for at have inspireret her til morgen.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anne

20.07.2021 kl. 08.13

Det var præcis hvad jobkonsulenterne hos IDA sagde til mig da jeg henvendte mig i mit første job for at undersøge hvorfor jeg ikke trivedes. Det var i 2010

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jens

16.07.2021 kl. 16.01


Tak for spændende artikel. Men moralsk stress er altså ikke et begreb som Helle Hein har opfundet. Det er forsker Pelle Korsbæk Sørensen der har bragt det til DK. Journalisten på Djøf bladet burde lave interview med ham. Se hans forskning her: https://forskning.ruc.dk/da/publications/moralsk-stress-en-arbejdslivsanalyse-af-psykisk-arbejdsmiljø-delt

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans

16.07.2021 kl. 14.15

Holy shit! Jeg har fuld plade på "spændingssøgende" og 2 flueben på "ligevægtssøgende".

Jeg glæder mig til at læse bogen!
Jeg genkender mønstret fra min sindssyge arbejdsplads. Jeg genkender ubehaget ved den meget moderne "scrum" metode (som åbenbart ikke er for de spændingssøgende ??). Og jeg genkender beskrivelsen af at skulle restituere i ligevægt efter for lang tid i spænding.

Spændende tanker!

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Karen

24.06.2021 kl. 09.19

Den her artikel er den største AHA oplevelse at læse. Pludselig kan jeg se med andre øjne på min stresssygemelding i en tidligere stilling - og hvorfor jeg synes, at arbejdsstedets håndtering ikke hjalp! Jeg havde selv nogle fornemmelser (sagde selv den gang at det ikke var mængden af arbejde, der stressede), men nu har jeg pludselig fået et ordforråd forærende til at tale om det!
Vil glæde mig til bogen kommer!

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lonny Kobberup

31.05.2021 kl. 19.24


Fantastisk artikel. Kan næste ikke vente på at bogen udkommer.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Sanne

28.05.2021 kl. 13.04


Interessant og genkendeligt, men vil dog tilføje, at når man som spændingssøgende først er brændt sammen, så kan man godt være hæmmet på at udføre de komplekse opgaver, som man trives med, fordi man er ramt på de kognitive funktioner. Så er mindre krævende opgaver vejen frem for en periode, når man kommer tilbage på arbejdet.

1 kommentar
2

Hans

16.07.2021 kl. 14.05

Eller måske de samme opgaver - bare med meget mere støtte og ro end før.
Deadlines er kun et problem, hvis man ikke har en chance for at nå dem. Men måske man kun skal løse 3 vigtige og komplekse opgaver på et år - og ikke 15, som chefen bad om sidste år. Og sammen med andre, ikke alene.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Janni Vindelev

28.05.2021 kl. 08.25


Virkelig rart at du får stress meget mere nuanceret. Jeg oplever også utrolig mange med stress pga uventede oplevelser, så de går i “høj arausal” ved fx udadreagerende borger etc. og tidligere traumer aktiveres.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Thomas Abildgaard

27.05.2021 kl. 11.12


Så fedt at læse :) ..godt skrevet! Meget beskrivende for min tidligere situation, hvor jeg selv befandt mig i en situation, invalideret af stress.
Min coach var og er fantastisk, og "pytknappen" var ikke at finde i min coach's repertoire (heldigvis).
I mit tilfælde synes meget af det der beskrives kom til "syne" gennem dialogen med min coach.
Dertil sagt, vil jeg glæde mig til at læse din bog, og få et dybere indblik i, og overblik over stress-mekanismer kontra personlighedtyper, meget meget spændende :)
Hvornår kan vi læse bogen ?

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marianne Lerholt

22.05.2021 kl. 18.00


Den bog bliver så interessant at læse. Skriv hurtigere ;-)

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mette

19.05.2021 kl. 21.52

Virkelig interessant artikel. Sætter mange tanker igang.
Kan dog ikke lade være med at undre mig over, at svaret på, hvordan lederne skal løse den udfordring, er: ”Det er jo det, man får et tjenestetillæg for som leder".
Har I glemt noget af svaret i artiklen, eller blev det virkelig så arrogant sagt?
Tænker bare, at vi jo alle kunne blive klogere her...

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Maria

18.05.2021 kl. 09.14

Tusind tak, endelig noget der gir mening :-)

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Helle

18.05.2021 kl. 07.36

Jeg kan fint genkende det med de strukturelle og ledelsesmæssige udfordringer som du kan se er galt men ikke kan gøre noget ved. Det er frustrerende og førte til stress.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anni schøtt

17.05.2021 kl. 19.44


Helt enig Godt ramt lige som jeg havde det????

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Eva Vilhelmsen

17.05.2021 kl. 18.00

Så genkendeligt!

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jane Prior

15.05.2021 kl. 15.56

Det er så godt set. Tillykke. Det giver god mening, spot on, og jeg kan se, at det moralske, eller manglende mening med dikterede kalkuler, har forårsaget min stress i 2007.
Det var ikke mængden af arbejdsopgaver, eller kompleksiteten, for det trives jeg med, det var diktaturet, for en løsning, som ikke gav mening. at stå med et ansvar for noget, som jeg hverken kunne forklare eller understøtte.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mads

14.05.2021 kl. 11.58

Vildt intressant! Kan genkende mange frustrationer jeg går med lige i øjeblikket.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rasmus Gjedssø Bertelsen

14.05.2021 kl. 09.25

Meget værdifuldt!

Jeg kan se, at jeg selv er spændingssøgende - og det er nok typisk for forskere.

Universiteter kan have meget dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det forklares nok ganske godt med den spændingssøgende personlighed.

Forskere vil ofte opleve tåbelige regler og bureaukrati som den store kilde til stress.

Misforholdet mellem intellektuelt krævende opgaver og konkurrence og så benspænd.

Ofte ser jeg offentlig universitets- og forskningspolitik som den største trussel mod universitetet og kvalitet af forskning og uddannelse (se fx fremdriftsreform). Politikker åbentlyst udformet af folk uden indsigt i og erfaring med området.

1 kommentar
0

Caroline Henriksen

15.05.2021 kl. 18.40

Det giver SÅ meget mening nu... Tak fordi du forsker i det og deler dine resultater og pointer. Ønsker mig den bog ??

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Annica

14.05.2021 kl. 09.20

Ok, denne artikel var en aha oplevelse, den forklarer i få ord min stress sygemelding

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Dorthr

14.05.2021 kl. 08.54

Jeg håber DJØF allerede har booket HH til at holde oplæg- gerne virtuelt, så vi kan være mange.
Det er virkelig interessant og relevant.

2 kommentarer
1

Kirstine Søndergaard Jernved

28.07.2021 kl. 09.57

Den mest rammende artikel længe.. Øv, jeg har haft så meget andet om ørerne og først nu ser, der har været afholdt webinar - er jeg så heldig, det er blevet optaget, så jeg kan se det?

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lise

14.05.2021 kl. 10.52

Enig, det ville være SÅ givtigt!

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Tine

14.05.2021 kl. 08.29

Det er virkelig så interessant og relevant viden - det er spot on og en kæmpe øjenåbner.
Alle burde læse denne bog, så de er bedre klædt på til at håndtere stress ramte. Der er desværre alt for lidt viden på området og hjælpen er meget enkel og ensrettet - men desværre ikke altid særlig effektiv.
Vil glæde mig til at læse hele bogen.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.