Lyspunkt

Fremragende nyt fra jobmarkedet

25-03-2021
6 min.
I flere brancher med mange Djøf-medlemmer ansat er der rigtig travlt i øjeblikket, og det kan ses på antallet af henvendelser, Djøf får om nye ansættelseskontrakter. Foto: Stockfour/Shutterstock

Flere henvender sig til Djøf, fordi de har fået nyt job, og færre har brug for hjælp, fordi de er ved at blive fyret. Dimittendledigheden falder, og i det offentlige er der færre afskedigelser end i årevis. Hjemmearbejde kan være en af forklaringerne.

Nu har corona-pandemien præget Danmark i godt år. Alligevel ser det uventet lyst ud på djøf-arbejdsmarkedet i øjeblikket.

”Ja, man studser lidt over tallene. Man skulle jo tro, at der ville være flere afskedigelsessager og færre kontrakter, og så er det lige omvendt,” siger Helene Rafn, der er lønforhandlingschef i Djøf.

Fra 1. oktober 2020 til 1. marts i år har konsulenterne i Djøf gennemgået næsten 200 flere ansættelseskontrakter for privatansatte medlemmer, end de gjorde i samme periode året før – 1.782 mod 1.589. Altså en pæn stigning midt i en corona-tid.

I samme tidsrum har Djøf oplevet et faldende antal sager, hvor privatansatte medlemmer har søgt bistand i forbindelse med en afskedigelse: 537 det seneste halve år mod 601 i det halve år, der lå lige forud for corona-krisen.

En af forklaringerne er formentlig, at de hårdt corona-ramte brancher som hotel-, restaurations- og turistbranchen fyrede ret hurtigt efter den første nedlukning, siger Helene Rafn.

”Og lige nu er der en hel del brancher, der buldrer derudaf. I revisionsbranchen bliver der løbet stærkt, fordi mange virksomheder har behov for assistance til hjælpepakker og regnskaber. I produktionsbranchen er der også fuld tryk på, samtidig med at de skal leve op til en masse krav om håndtering af medarbejderne.”

Desuden er der travlt i interesseorganisationerne – særligt i de faglige organisationer, fortæller Helene Rafn.

Ingen corona-depression

I den offentlige sektor har der været færre afskedigelsessager end længe. I alt blev 393 medlemmer af Djøf Offentlig opsagt i 2020, hvilket er mindre end i både 2019 (407) og 2018 (472).

Når Djøf-medlemmer får job i den offentlige sektor, er det ikke altid, de behøver fra Djøf i forbindelse med deres kontrakt, da deres ansættelse følger de offentlige overenskomster. Derfor er opgørelsen over, hvor mange ansættelseskontrakter konsulenterne i Djøf har gennemgået den seneste tid for de offentligt ansatte medlemmer, ikke den bedste indikator for, om der er gang i ansættelserne.

Men Maja Kure Kristensen, chefkonsulent i Djøf, siger, at hun og kollegerne også vurderer, at det går godt på det offentlige område.

”Det fornemmer vi dels ud fra antallet af stillingsopslag og fra den kontakt, vi har med medlemmer og tillidsrepræsentanter om bl.a. lønforhandling. Der bliver slået stillinger op, og de bliver besat. Så vi er ikke helt nedsunket i corona-depression,” siger hun.

Der har heldigvis altid været plads til de nyuddannede på det offentlige arbejdspladser, og det er der stadig. Det er nærmere dem i den anden ende af aldersspektret, der bekymrer os

Maja Kure Kristensen, chefkonsulent, Djøf

Nogle steder er jagten efter nye medarbejdere særlig intens.

”På skatteområdet er der stadig gang i ansættelserne, og så har corona betydet, at der har været nogle ansættelser rundt omkring til mere akutte opgaver,” siger Maja Kure Kristensen.

Det er også hendes oplevelse, at mange af dem, der mister jobbet, finder nyt arbejde.

”Når jeg hjælper medlemmer, der er blevet afskediget, spørger jeg dem, om de vil være søde at sende en mail, når de har fået et nyt job, så jeg ved, at de er kommet godt videre. Og der er mange, som vender positivt tilbage.”

Nyuddannede skal bevare optimismen

Selv om der er fine indikationer på, at der stadig er gang i jobmarkedet for Djøfs medlemmer, er ledighedstallene ikke helt tilbage på samme niveau som før coronaen (4,2% i februar 2020). Men de bevæger sig i den rigtige retning, viser tal fra Akademikerne.

I januar 2021 lå den gennemsnitlige ledighed for Djøfs medlemmer på 5%, mens den lå på 5,2% i oktober 2020. Og det går også den rigtig vej for de nyuddannede, selv om deres ledighed stadig er høj: 26,1% i januar 2021 mod 30,2% i oktober måned 2020. I januar 2020 var den 24,2%.

Helene Rafn siger, at når hun taler om ’gang i butikken’ på det private arbejdsmarked – så gælder det bredt.

”Jeg ser mange nyuddannede, der får job, så de, der ikke har fået job endnu, skal bestemt bevare optimismen – også selv om de kommer ud midt i en corona-tid,” fortæller hun.

Maja Kure Kristensen ser det samme billede på det offentlige område.

”Der har heldigvis altid været plads til de nyuddannede på det offentlige arbejdspladser, og det er der stadig. Der bliver også slået stillinger op specifikt målrettet dem uden så meget erfaring. Det er nærmere dem i den anden ende af aldersspektret, der bekymrer os.”

Gruppen over 50 år er nemlig overrepræsenteret i statistikken over opsagte, fortæller Maja Kure Kristensen.

”Det betyder heldigvis ikke, at alle over 50 skal kigge sig over skulderen. Men i kombination med, at det er sværere at komme i job igen, og vi alle skal være længere på arbejdsmarkedet, er det en bekymrende tendens,” siger hun. 

Netop på grund af corona har folk måske fået rum til at overveje, om de har lyst til at prøve noget andet. Det er, som om alt bliver kastet op i luften

Helene Rafn, forhandlingschef, Djøf
Færre konflikter med chefer og kolleger

Men generelt set er der altså blevet længere mellem afskedigelserne – både i den private og den offentlige sektor.

Og ud over at de corona-klemte brancher for længst har afskediget, er der formentlig også en anden forklaring på, at der er færre fyringer end længe, er Maja Kure Kristensen og Helene Rafn enige om.”I forhold til tidligere oplever jeg ikke så mange henvendelser fra medlemmer, hvor det er gået i hårdknude med chefen eller en kollega. Det er rent gætteri fra min side, men jeg vil tro, at fordi så mange arbejder hjemme, ser vi ikke de samme konflikteskaleringer med nærmeste chef eller med kolleger, som ellers typisk godt kan munde ud i en afskedigelse,” siger Helene Rafn.

Maja Kure Kristensen har samme fornemmelse.

”Antallet af afskedigelser er faldet lidt, og det tænker jeg da er en positiv corona-effekt. Når vi arbejder hjemme, tror jeg, konfliktniveauet generelt set falder. Det kan også være, at nogle oplever, at de er blevet mindre stressede, fordi de ikke har den der chef, som plejer at stå over nakken på dem, eller fordi de ikke sidder i storrummet længere, hvor de hele tiden blev forstyrret af et eller andet.”

Hun understreger dog, at stressen til gengæld også er steget for nogle under corona-nedlukningen.

”Der er jo nogle, der har haft sindssygt travlt netop på grund af corona-situationen – så det er lidt dobbelt.”

Flere overskudssamtaler

Djøfs karriererådgivere oplever, at de har flere karrieresamtaler end nogensinde, fortæller Frederik Iuel, chefkonsulent i Djøfs Karriere og Erhverv. Han og kollegerne havde godt 16% flere samtaler i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Og langt de fleste handler om at komme ’hen imod’ frem for ’væk fra’.

”Der er en overvægt af ’overskudssamtaler’ med medlemmer, der er i job, men som gerne vil udvikle sig og prøve noget andet. Vi holder mange samtaler, der handler om at rykke i karrieren,” siger Frederik Iuel.

Det samme mærker Helene Rafn.

”Netop på grund af corona har folk måske fået rum til at overveje, om de har lyst til at prøve noget andet. Det er, som om alt bliver kastet op i luften. I forbindelse med de ansættelseskontrakter, vi gennemgår, hører vi også om mange, der beslutter sig for at skifte spor og prøve noget helt andet. Corona har tilsyneladende ikke gjort djøferne til tryghedsnarkomaner.” 

Kommentarer

Karsten Lodahl Madsen

13.04.2021 kl. 12.42

Det er dejligt, at der er gang i jobmarkedet. Det er et inspirerende budskab, som selvfølgelig skal formidles.
Jeg undrer mig dog over, at artiklen kan konkludere, at dimittendledigheden falder. AC opgør beskæftigelsen for denne gruppe hver måned. Dimittender defineres som personer, der har afsluttet en kandidatuddannelse inden for de seneste 12 måneder.
I februar 2020 var ledigheden for djøf-dimittender 24.7%. I februar 2021 var den 26.4%. AC følger også sommerdimittender, altså kandidater der afslutter uddannelse i juni, juli og august. Status er, at ledigheden for dimittender fra 2020 er højere end for kandidater uddannet i 2019 og 2018.
Der er sæsonudsving på arbejdsmarkedet. Derfor skal man være varsom med at sammenligne tal fra oktober 2020 og februar 2021 uden at forholde sig til sæsonvariationer, som der gøres i artiklen.
Der er rigtig mange nyuddannede, der får job. Det er virkelig glædeligt. Men at dimittendledigheden falder, synes ikke at fremgå af AC's ledighedsstatistik. Djøferne kan så glæde sig over, at de klarer sig relativt godt sammenlignet med de øvrige akademiske faggrupper.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mette Wiege

05.04.2021 kl. 08.45


Tendensen med, at gruppen over 50 år er overrepræsenteret i statistikken over opsagte på det offentlige område, er i allerhøjeste grad bekymrende specielt, fordi det også er en gruppe, der kan have svært ved at få job igen. Når man allerede i 50'erne risikerer at ryge ud af arbejdsmarkedet, er der lang vej hjem til pensionsalderen.
Det ville være relevant at høre mere om statistikken bag og udviklingen i tallene, en analyse af årsagerne til, at 50+ er overrepræsenteret, hvilke mekanismer der ligger bag tendensen og måske et bud fra DJØF på, hvordan man kan gå op i mod denne tilsyneladende triste udvikling.

1 kommentar
0

Ole Brauer

14.04.2021 kl. 09.36

Jeg støtter meget Mette Wieges ide om en nærmere undersøgelse af grundene til at vi 50+ ledige har så svært ved at finde nye jobs. Er vi bare blevet for gammeldags i vores tænkning etc. (hhv. tror de yngre bare det)? Er vi (overenskomstmæssigt) for dyre? Eller hvad sker der?

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.