Debat

Kære medlem af P+: Brug din viden, som klimaforskerne anbefaler

Det er afgørende, at de mange milliarder i pensionskasser som P+ bliver investeret på en måde, der gavner klimaet, mener de fire læserbrevsskribenter. Foto: Tony Moran/Shutterstock

Som optakt til generalforsamlingen i P+ d. 6. april opfordrer fire medlemmer af P+ til at bakke op om klimavenlige forslag – og om bestyrelsesmedlemmer, der sikrer, at forslagene bliver til handling.

Det er igen blevet sæson for generalforsamlinger i vore pensionskasser. I de seneste år er der kommet mere fokus på, at pensionskasserne gennem deres investeringer kan påvirke samfundsudviklingen. Dermed er det også blevet mere og mere tydeligt, at vi som medlemmer har mulighed for at bruge vore opsparede milliarder på, at vi aktivt bidrager de aftalte mål for CO2-reduktionen, og at vi generelt fremmer en ansvarlig grøn og bæredygtig udvikling.

Vi udsender denne opfordring, fordi vi på baggrund af vore egne erfaringer ved, at vi som medlemmer af en pensionskasse hverken er særlig godt informeret eller deltager særlig flittigt i generalforsamlinger eller orienteringsmøder.

De fleste af os djøfere har nok gennem mange år haft stor tillid til, at vi trygt kunne overlade det til bestyrelse og administration at sørge for, at vore pensioner var sikre og store. Først gradvist er vi blevet opmærksomme på, at der i pensionskasserne kan være både modvilje og træghed ift. at erkende, at klimakrisen kræver, at vi på alle planer prøver at tage ansvar for, at udviklingen går i den retning, som klimaforskerne anbefaler, for at vi når Paris-aftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til ”et stykke under 2 grader med sigte på at begrænse stigningen til 1,5 grader”.

Vi kan hverken overlade pensionsmilliarderne til traditionel pensionskassestrategi, som vil være træg, eller til frit-valgs-puljer, som betyder, at vi fralægger os det kollektive ansvar for, at udviklingen går i den rigtige retning. Vi bliver nødt til at engagere os i vores pensionskasse og øve indflydelse på, hvordan investeringspolitikken udvikles og gennemføres.

Vi vil derfor bede dig om at engagere dig i den kommende generalforsamling, således at du tager stilling til både forslag og kandidater til bestyrelsen.

Der er en gruppe medlemmer af P+ bestående af både ingeniører og djøfere, som er engageret i enten AnsvarligFremtid eller Demokratisk Erhvervsnetværk, som har arbejdet på at tydeliggøre, at pensionskassens strategi skulle ændres, hvis vi skal leve op til Paris-aftalens anbefalinger.

Arbejdet har båret frugt. På sidste generalforsamling blev der vedtaget forslag, som både udstikker en ny strategi og sikrer større gennemskuelighed. Ved det sidste bestyrelsesvalg blev der tillige valgt to i bestyrelsesmedlemmer, som aktivt kunne arbejde på at gøre forslagene til praktisk virkelighed, hvilket til dels er lykkedes.Det er imidlertid også blevet tydeligt, at der skal følges op på dette arbejde ved den kommende generalforsamling. Vi anbefaler derfor dels at stemme samlet på fire kandidater, som udgør et hold med netop de kompetencer, der efter vores mening skal til at stå i spidsen for en pensionskasse. Vi har tillige stillet to forslag, som efter vores mening er vigtige for at sikre, at den grønne linje fortsættes, og at medlemsdemokratiet sikres.

Vi anbefaler, at du stemmer på Helle Munk Ravnborg, Katrine Ehnhuus, Kenneth Karlsson og Thomas Damsgaard Tørsløv, og at du stemmer for de forslag, som fremsættes af AnsvarligFremtid. Du kan stemme enten elektronisk ved generalforsamlingen, eller du kan stemme pr. fuldmagt.

Nathalie Perregaard, Mia Arp Fallov, Merete Monrad og Morten Ejrnæs er alle medlemmer af P+.

Kommentarer

Åse Kogsbøll

26.03.2021 kl. 08.05

Kære alle.
Vi skal virkelig passe på med at drive politik frem for pensionskassevirksomhed. Vi har efter loven en forpligtelse til at sikre det bedst mulige afkast til vores medlemmer. Og det er det, som bestyrelsen skal leve op til. Jeg har siddet i bestyrelsen i snart 4 år og tager gerne 3 år til. Kollektivt skal der være de fornødne kompetencer til stede i bestyrelsen. Se om mit valggrundlag på www.pplus.dk og giv mig gerne en fuldmagt.
Bh Åse Kogsbøll

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Tonny Lacomble Nielsen

25.03.2021 kl. 10.05

Mine penge skal ikke undergrave min egen eller mine børns fremtid, så derfor skal de selvfølgeligt forvaltes ansvarligt … og i overensstemmelse med de pejlemærker, som både Danmark og det internationale samfund styrer efter på klimaområdet. Det er i øvrigt sund fornuft at trække sig fra investeringer i kul, olie og gas i god tid. Tak for opdateringen og anbefalingerne.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Vicki Schmidt

20.03.2021 kl. 16.11

Jeg synes, debattørerne har glemt, hvad hovedformålet er med en pensionskasse: At sikre sin alderdom økonomisk. En pensionskasse skal ikke være politisk. Jeg synes faktisk, det er lidt uartigt, at der er folk, der meget aktivt forsøger at føre politik med andre folks midler og forsøger at bruge en pensionskasse som talerør for at opnå en agenda.
Jeg synes en pensionskasse først og fremmest har behov for bestyrelsesmedlemmer med forstand på investering og hvis primære formål er at sikre et godt afkast og lave administrative omkostninger. Dette må altid være hovedformålet, selv om pensionskassen naturligvis godt sekundært kan have andre gode formål.
Derfor anbefaler jeg at stemme på de kandidater, som bestyrelsen har indstillet.

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rune Stig Mortensen

12.03.2021 kl. 16.57

Ok at have en politisk sag med særlige synspunkter og interesser. Men ”kompetencer” er det ikke, som indlægget uafvidende viser.
Her vælges i stedet forhåbentlig personer med forstand på at lede en pensionskasse.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Terje Kartvedt

12.03.2021 kl. 08.08

Jeg vil gerne opfordre alle P+ medlemmer til at stemme på de bestyrelsesmedlemmer, der vil sikre os det højest mulige afkast, ved at investere i lovlige virksomheder. Hvis grønne aktier giver det højeste afkast, så er det grønne aktier, der skal investeres i. Hvis det er våben-, olie- eller vodkaaktier, der giver det bedste afkast, ja, så må det blive disse aktier, vores PENSIONSselskab skal investere i!!!

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.