Pensionskasse

Sol og vind deler kandidater ved kampvalg i P+

30-03-2021
6 min.
Inden JØP blev til P+, investerede pensionskassen i 2018 i et stort solenergianlæg i den chilenske Atacamaørken. Investeringer i klimavenlig energi – eller måske snarere tidshorisonten for disse investeringer – er blandt de emner, der skiller fløjene ved det kommende bestyrelsesvalg i P+. Foto: abriendomundo/Shutterstock

Klimadagsordenen splitter kandidaterne ved bestyrelsesvalget i P+, hvor bestyrelsens kandidater forsøger at mobilisere medlemmer for at forhindre et grønt flertal i pensionskassen. Vi har talt med en kandidat fra hver fløj.

Der er heftig debat på de sociale medier og på pensionskassen P+’s hjemmeside forud for generalforsamlingen d. 6. april. Alt tyder på, at der bliver kampvalg mellem to fløje, når bestyrelsen skal besættes. Og især klimaet er på dagsordenen.

I kampen for at bevare sin plads i pensionskassen P+’s bestyrelse er den 68-årige jurist Åse Kogsbøll særdeles aktiv på LinkedIn og i debatsporet på P+’s hjemmesiden. Hun har arbejdet 34 år med forsikring og pension.

På LinkedIn skriver hun:

’Del! Del! Del! De bør ikke ensidigt have lov til at tage magten over forvaltningen af medlemmernes penge i pensionskassen. Hvis det sker, så er det ikke godt for din pension.’

Med ’de’ mener Åse Kogsbøll fire kandidater, som har opbakning fra de to organisationer AnsvarligFremtid og Demokratisk Erhvervsnetværk, der arbejder for at få sikret flere klimaansvarlige investeringer i pensionskasser og -selskaber og få udfaset investeringer i fossile virksomheder.

Den ene kandidat er dog også at finde blandt de fire kandidater, som den siddende bestyrelse har peget på. Bestyrelsen i pensionskassen har syv medlemmer, så de fire kandidater kan få bestyrelsesflertallet i P+, der opstod i 2020 efter en fusion mellem pensionskasserne JØP og DIP.

’Der skal ikke drives politik i P+’

Men måske er der er slet ikke så stor uenighed blandt de to fløje. Eller er der? Bedøm selv. Vi har talt med en kandidat fra begge lejre.

Den ene har vi allerede præsenteret; nemlig Åse Kogsbøll, der er noget nervøs for, at hendes fløj mister majoriteten i bestyrelsen.

Hvad er det, du frygter?

”Jeg er bange for, at der så drives politik og ikke pensionskassevirksomhed. Vi er jo ikke sat i verden for at optræde på den politiske arena, men for at sikre medlemmerne nogle gode pensioner.”

Aase Kogsbøll
Aase Kogsbøll

Sidste år på generalforsamlingen vedtog et flertal af medlemmer et forslag, som bestyrelsen ikke bakkede op om, nemlig at frasælge aktier i nogle olieselskaber.

”Så nu har vi solgt kulaktier, vi har solgt tobaksaktier og altså også olieaktier. Hvad bliver det næste? At vi skal sælge alle aktier, der på en eller anden måde er relateret til sukkerproduktion eller alle aktier, der er relateret til spiritus? Til sidst får vi en meget snæver portefølje, og så har vi forsyndet os mod den grundlæggende regel, at når du investerer, skal du sikre risikospredning,” siger Åse Kogsbøll.

Uenighed om fossile investeringer

Den anden kandidat, Djøfbladet har talt med, er Katrine Ehnhuus, 31-årig statskundskaber og fuldmægtig i Rigsrevisionen.

Hun er en af modkandidaterne til den siddende bestyrelse.

Åse Kogsbøll er bange for, at der med en stor udskiftning i bestyrelsen vil blive drevet politik i stedet for pensionskasse-virksomhed. Hvad siger du til det?

”Det er jeg helt uenig med hende i. Det handler ikke om politik. Det handler om, at man som investor er nødt til at forholde sig til det samfund, man investerer i, og hvor fremtidens afkast skabes. Hvis der er gang i en markant grøn omstilling i samfundet, og de virksomheder, man investerer i, ikke følger med den omstilling, risikerer de at tabe i værdi. Så det er ikke, fordi vi vil bedrive politik – vi er ganske enkelt bekymrede for vores egne og for vores medlemmers opsparing,” siger Katrine Ehnhuus.

Hun er bange for, at P+ allerede har tabt penge, fordi bestyrelsen efter hendes opfattelse har holdt fast i kul- og olieaktier for længe.

Åse Kogsbøll synes omvendt, det går for stærkt med at sælge ud.

”Det kan godt være, at kurserne faldt i 2020 – formentlig på grund af corona, men aktier er jo en langsigtet investering. Hvis du ser det over en længere tidshorisont, viser det sig, at olieaktier har givet et bedre afkast end alle mulige aktieindeks, man kan måle dem op imod. Og de har da også rettet sig igen her i 2021.”

Katrine Ehnhuus
Katrine Ehnhuus

Når de to bestyrelseskandidater kigger ud i fremtiden, er de altså uenige om, hvilke aktier det giver mening at satse på.

”Åse Kogsbøll og jeg er sådan set enige om, at bestyrelsen skal sikre et solidt afkast til medlemmerne. Men hvor vi også har de etiske briller på, har hun udelukkede de økonomiske briller på. Men selv om hun har dem på, så tror jeg ikke, hun ser den risiko, der er forbundet med fortsat at investere i olie og gas,” siger Katrine Ehnhuus.

Hun understreger, at hendes fokus også er ’et solidt afkast’ til medlemmerne.

”Men det handler også om, at vi synes, at pensionskassen skal bære sin del af klimaansvaret – at man skal investere ansvarligt.”

For grønt?

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at P+ – ligesom en række andre pensionskasser og pensionsselskaber – skal have forskellige investeringspuljer, så medlemmerne selv kan vælge, hvor deres penge skal placeres.Her foreslår Åse Kogsbøll, at én af dem bliver en ’grøn’ ESG-pulje. ESG står for miljøansvarlighed, social ansvarlighed og governance.

”Der kan vi sætte turbo på ansvarlighed. Og så kan vi lave en anden pulje, der minder om den investeringsstrategi, vi har i dag. Endelig skal vi have en indekspulje, der investerer i hele markedet, om som ikke er begrænset af særlige ESG-hensyn. På den måde respekterer vi, at folk har forskellige holdninger.”

Katrine Ehnhuus ser også positivt på en fritvalgsordning. Men det kan også blive for grønt.

”Vi skal passe på, at investeringsuniverset bliver for snævert. Hvis en ’grøn’ pulje udelukkende skal bestå af grønne investeringer, bliver det simpelthen for risikofyldt. Jeg synes ikke, man skal spille på, at medlemmer med gode, grønne værdier skal sætte hele deres pensionsopsparing i noget, der er for risikofyldt.”

Men det grønne fokus skal fylde mere og hurtigere i P+ – ikke kun i én pulje, men over hele linjen, mener Katrine Ehnhuus.

”De pensionskasser, som allerede har bevæget sig i den retning, har jo skabt et væsentligt større afkast til deres medlemmer. Og jeg tror, der er rigtig mange medlemmer, der mener, at de både gerne vil have en god pensionsopsparing, når de går på pension, og at der til den tid er et klima i balance.”

Det er okay med Åse Kogsbøll, at P+ går i front, når det gælder klimaet.

”Jeg er ikke uenig i, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at investere i mere miljøvenlig energi. Men det er vigtigt med timingen, for det må ikke ske på bekostning af afkastet. Jeg går ud fra, at vi alle sammen gerne vil bevare det leveniveau, vi har i dag, når vi går på pension. Men hvis vi fra den ene dag til den anden sælger det hele ud og kun investerer ’grønt’, kommer vi til at leve som på vores bedsteforældres tid, og det er vi ikke interesserede i.”

Ny formand på vej

Tidligere er valget til bestyrelsen foregået via en urafstemning efter generalforsamlingen. I år kommer det til at ske på selve generalforsamlingen – enten ved fremmøde eller ved fuldmagt.

Ud over valget til bestyrelsesposterne skal generalforsamlingen også vælge ny formand for bestyrelsen. Her er Kim Duus den eneste kandidat til at overtage efter Anders Eldrup. 

Kommentarer

Tonny Lacomble Nielsen

11.04.2021 kl. 17.02

Pension handler om min fremtid … og det gør klimaet også. Klimaet handler endda også om mine børn og børnebørns fremtid. Det er det afgørende for mig … og i øvrigt er jeg helt overbevidst om, at fossile brændsler strukturelt er en rigtig usund investering på sigt … uanset fluktuationer undervejs.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Michele Fejø

31.03.2021 kl. 22.58

Djøf har fuldstændig overset, at der er faktiske to andre uafhængige kandidater, som er hverken i bestyrelsen eller en del af ansvarlig fremtid. Det vil sige, at der er ikke kun de to fløj, som artiklen skriver.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

John Nordbo

30.03.2021 kl. 04.55

Åse Kogsbøll giver indtryk af, at olieinvesteringerne har været gode, men sagen er, at P+ har holdt fast i olieaktierne alt for længe, og det har kostet på afkastet. Se fx her https://www.facebook.com/290304768567003/posts/800406740890134/

1 kommentar
0

Åse Kogsbøll

30.03.2021 kl. 21.13

John Nordbo begår den fejl, at han ser på afkastet over en alt for kort periode. Pension er langsigtet, og derfor skal afkastet også ses over en lang periode.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.