Brevkasse

Hvor meget får jeg, mens jeg er på barsel?

19-10-2021
2 min.

"Min arbejdsgiver har ikke en barselsordning. Som jeg forstår det, vil det sige, at jeg kun har ret til halvdelen af min månedsløn på 38.000 kr. Er det korrekt? Og hvad kommer den nye aftale om øremærket forældreorlov til at betyde?"

Jeg skal være mor om et halvt år. Ifølge min kontrakt er jeg omfattet af barsels- og funktionærlovens bestemmelser, og min arbejdsgiver har ikke en barselsordning. Som jeg forstår det, betyder det, at jeg kun har ret til halvdelen af de 38.000 kr., jeg får i månedsløn. Er det korrekt? Og hvad kommer den nye aftale om øremærket forældreorlov til at betyde for vores barselsplanlægning?

 

Kære medlem

Tillykke med den kommende familieforøgelse.

Funktionærloven giver dig krav på halv løn i fire uger før termin og 14 uger efter fødslen. Resten af orloven vil være på barselsdagpenge. Dagpengesatsen er dog p.t. 19.322 kr. om måneden, og da halvdelen af din løn på 38.000 kr. er mindre end det, vil du i stedet få dagpenge i hele perioden.

Djøfs undersøgelser viser, at mere end 70% af de kvindelige medarbejdere, som har haft barselsorlov inden for de seneste to år, har haft bedre barselsvilkår end funktionærloven. Jeg vil derfor anbefale, at du forsøger at forhandle dig til bedre vilkår. En typisk barselsordning i den private sektor giver moren ret til fuld løn fire uger før termin og 24 uger efter fødslen.

Hvis du skal overbevise din arbejdsgiver, vil jeg anbefale, at du gør opmærksom på de muligheder, der er i barselsfondene. Din arbejdsgiver skal betale til en barselsfond, så den udgift har de allerede haft. Fonden giver en øget refusionsmulighed, som betyder, at arbejdsgiveren vil kunne betale dig en højere løn under barsel, uden at det giver en tilsvarende øget lønudgift.

Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark samt refusion fra fondene kan give en samlet refusion svarende til 29.109,52 kr. plus feriepenge om måneden.

Din arbejdsgiver kan få refusion fra fire uger før forventet fødsel, to uger efter fødsel samt yderligere 25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem dig og faren/medmoren. Så hvis du får fuld løn i en periode, hvor arbejdsgiver også kan få refusion fra Udbetaling Danmark og en barselsfond, vil deres udgift 'kun' være knap 9.000 kr. om måneden.

Vil din arbejdsgiver ikke betale fuld løn, kan I også aftale, at du i stedet får en løn svarende til refusionen. Det vil betyde, at du får ca. 10.000 kr. mere om måneden, end hvis du bare fik barselsdagpenge, uden at arbejdsgiveren har reelle udgifter til din løn.

Selv om arbejdsgiverne skal betale til en barselsfond, er de ikke forpligtet til at bruge fonden og altså heller ikke til at betale løn under orloven. Du skal derfor indgå en aftale med din arbejdsgiver om løn under orlov.

Hvad angår den nye aftale om øremærket forældreorlov, er den alene et forslag fra DA & FH, som først vil træde i kraft, hvis det vedtages ved lov – og derefter vil der formentlig gå noget tid, før det træder endeligt i kraft. Jeg tror derfor ikke, I skal forvente, at dette får betydning for jeres kommende barsel og barselsplanlægning.

Du er velkommen til at kontakte Djøf for at blive klædt på til din forhandling.

Med venlig hilsen
Julie Christiansen, chefkonsulent i Djøf 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.