#metoo

Sexchikane: Må du give en lussing på jobbet?

06-01-2021
6 min.
Under normale omstændigheder er det vold at smække en lussing. Men gælder det også, hvis en person udsætter dig for sexchikane? Illustration: Son of Alan/FolioArt

Sexchikane er forbudt på arbejdspladsen. Men hvor går grænsen, og er det overhovedet muligt at flirte på jobbet længere? Det har vi talt med en juridisk ekspert om.

Når Maria Rasmussen ikke lige skriver på sin erhvervs-ph.d. om seksuel chikane på arbejdspladsen, fører hun sexchikanesager som advokat for fagforeningen HK. Noget af det, der har overrasket hende mest ved de mange nye vidnesbyrd om seksuelle krænkelser på danske arbejdspladser, er, at nogen kan stille spørgsmålstegn ved, om et klap bagi eller en hånd på låret kan betragtes som sexchikane. For det kan det. I hvert fald hvis du kigger på juraen.

Maria Rasmussen forklarer, at sexchikane er defineret i to enslydende bestemmelser i ligebehandlingsloven og ligestillingsloven. Tilsammen dækker de to love over seksuel chikane i ansættelsesforhold, organisationer, foreninger, på universiteter og andre lignende steder.

Der er tre elementer, der skal være til stede, for at der er tale om sexchikane i lovens forstand:

”Der skal være en adfærd eller handling med en seksuel undertone. Den adfærd eller handling skal være uønsket. Og så skal den være egnet til at krænke en persons værdighed,” siger Maria Rasmussen.

Vi har bedt Maria Rasmussen give et bud på, hvornår noget er uønsket med en seksuel undertone og samtidig krænker værdigheden. Hun lagde ud med at understrege, at der ikke findes en facitliste til, hvad sexchikane er, og hvad der hører under de tre elementer. De tre spiller sammen og er afhængige af hinanden.

Seksuel chikane kan være af verbal karakter. Der er ikke noget krav om, at man skal sige fra umiddelbart i forbindelse med chikanen.
Seksuel chikane kan være af verbal karakter. Der er ikke noget krav om, at man skal sige fra umiddelbart i forbindelse med chikanen. Illustration: Son of Alan/FolioArt
Et klap bagi er ofte uønsket

Maria Rasmussen forklarer, at en adfærd eller handling er uønsket, hvis den person, der udsættes for handlingen, opfatter den som uønsket. Det er altså en subjektiv vurdering hos den potentielt krænkede.

”Det er meget godt illustreret ved, at et klap bagi ofte vil blive opfattet som uønsket, men hvis den kvinde eller mand, der modtager klappet, egentlig synes, at det er meget rart, så er det ikke seksuel chikane.”

Maria Rasmussen erkender, at det kan være sværere end som så for vedkommende, der udfører handlingen, at vurdere, om den er uønsket.

”Hvis en handling har en seksuel undertone, så må man forstå, at den nok også er uønsket. Det er i hvert fald krænkeren, der må bære risikoen for, om den bliver opfattet som krænkende.”

Maria Rasmussen siger, at man hurtigt kan gøre det til et kompliceret spørgsmål, om noget er uønsket eller ej. I virkeligheden er det dog ikke så svært.

”I udgangspunktet skal man lade være med at udvise en adfærd, som har en seksuel undertone på arbejdspladsen.”

Hun understreger, at der ikke er noget juridisk krav om, at den krænkede skal sige fra over for krænkeren, medmindre krænkelsen nærmer sig den ’nedre grænse’ for sexchikane.

”Krænkelser, der ligger i området omkring den nedre grænse, er typisk af verbal karakter. Fx kan der være tale om jokes med en seksuel undertone eller situationer, hvor krænkelsen består i fortællinger om egne oplevelser, der har en seksuel undertone. Der findes fx en dom, hvor det blev fastslået, at det ikke var seksuel chikane, at en mandlig chef fortalte en kvindelig ansat, at han havde været på strip-bar, og at han havde haft fat i en prostitueret, men at de var for dyre”.  

Maria Rasmussen vil dog til hver en tid anbefale, at man på den ene eller anden måde altid får sagt fra, hvis man udsættes for krænkelser. Ikke fordi det er et krav i loven, men fordi det forhåbentlig hurtigt og effektivt bringer krænkelserne til ophør, uden at det bliver nødvendigt at føre en sag.

Berøringer, der kan opfattes som seksuelt betonede, ligger inden for sexchikane-spektret. At lægge en hånd på et lår er således grundlæggende en risikabel vej at bevæge sig ind på.
Berøringer, der kan opfattes som seksuelt betonede, ligger inden for sexchikane-spektret. At lægge en hånd på et lår er således grundlæggende en risikabel vej at bevæge sig ind på. Illustration: Son of Alan/FolioArt
En tunge i øret har seksuelle undertoner

Loven kræver også, at den uønskede handling skal have seksuelle undertoner. Men hvad er seksuelle undertoner egentlig?

”Hvis man kigger væk fra juraen og tænker: ’Ved jeg godt, hvornår jeg siger noget, som har en seksuel undertone eller ej?’ Så vil jeg sige: ’Ja, det ved de fleste mennesker.’ Langt de fleste er i stand til at skelne mellem, hvad der er en kompliment, og hvad der er chikane med seksuelle undertoner.”

Maria Rasmussen nævner to åbenlyse eksempler på seksuelle undertoner fra sager, som hun selv har behandlet. I den ene blev der bl.a. sendt en sms til den krænkede om, at krænkeren ’ville kneppe hende, til hun blødte’. I en anden sag hilste chefen om morgenen på de kvindelige medarbejdere ved at sige ’godmorgen fisser’.

Maria Rasmussen er heller ikke i tvivl om, at en hånd på et lår eller en tunge i et øre er handlinger med seksuelle undertoner.

For at loven om sexchikane skal gælde, skal den uønskede seksuelle adfærd desuden også krænke en persons værdighed. Det er et nybrud i læren om sexchikane, som Maria Rasmussen er kommet frem til gennem sin forskning.

”Noget tyder på, at betingelsen om, at handlingen skal være værdighedskrænkende, er af mere objektiv karakter,” fortæller Maria Rasmussen. Altså at det er op til domstolene at vurdere objektivt, om en person har fået krænket sin værdighed.

Maria Rasmussen forklarer, at der kun findes ét eksempel fra domspraksis om værdighedskrænkelse.

Erhvervs-ph.d. Maria Rasmussen vurderer, at der ikke er tvivl om, at et slik i øret vil kunne betegnes som en handling med seksuelle undertoner – og dermed vil kunne karakteriseres som sexchikane.
Erhvervs-ph.d. Maria Rasmussen vurderer, at der ikke er tvivl om, at et slik i øret vil kunne betegnes som en handling med seksuelle undertoner – og dermed vil kunne karakteriseres som sexchikane. Illustration: Son of Alan/FolioArt

Det er en dom fra 2019, hvor en restaurationsejer flere gange fortalte en joke om en majskolbe. Retten fandt, at joken havde seksuelle undertoner. Til gengæld mente domstolen ikke, at joken var værdighedskrænkende, og derfor faldt den uden for definitionen af seksuel chikane, og arbejdsgiveren blev frifundet.

Maria Rasmussen fortæller, at de medarbejdere, der overhørte joken, ikke sagde fra over for restaurationsejeren, når han fortalte joken. Maria Rasmussen vil ikke udelukke, at sagen havde fået et andet udfald, hvis de havde sagt fra.

'Hvis jeg blev gramset på, ville jeg stikke en lussing,' lyder et af de argumenter, der jævnligt dukker op i #metoo-debatten. Men må du egentlig gøre det som reaktion på sexchikane?

”En lussing er som udgangspunkt vold, som du kan straffes for gennem straffeloven. Du kan dog ikke straffes for en handling foretaget i nødværge. Altså, hvor handlingen har været nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende angreb og ikke er ’voldsommere’ end det angreb, du forsøger at afværge,” forklarer Maria Rasmussen.

Godtgørelserne for sexchikane burde være højere

Hvis forbuddet om sexchikane overtrædes, kan arbejdsgiver ende med at betale en godtgørelse til den krænkede. Typisk omkring 33.000 kroner. Men hvis arbejdsgiver med det samme reagerer på henvendelser om potentiel sexchikane og gør noget ved sagen – fx ved at undersøge sagen og ved at give advarsler og tilbyde psykologhjælp – slipper arbejdsgiveren for at betale godtgørelse. I en nyere dom blev arbejdsgiver også ansvarlig, fordi vedkommende ikke havde forebygget, at der overhovedet opstod sexchikane. Den krænkede kan desuden også kræve erstatning direkte af krænkeren.Maria Rasmussen mener, det kunne være en god idé at hæve niveauet for godtgørelserne.

”Vi sikrer en særlig opmærksomhed og et særligt incitament for virksomhederne til at få udmøntet forbuddet om sexchikane på arbejdspladserne, hvis en overtrædelse af forbuddet udløser en godtgørelse, der kan mærkes. Det kan godtgørelserne ikke nu.” 

Illustration: Son of Alan/FolioArt

Lad os her til sidst runde en anden velkendt indvending fra debatten om grænserne for sexchikane – nemlig at det efterhånden er blevet umuligt at flirte på jobbet. Rent juridisk har det dog intet på sig, betoner Maria Rasmussen. Men man skal selvfølgelig tænke sig om.

”Der er ikke nogen lov, der forbyder flirt. Men lad være, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er flirt eller sexchikane. En flirt kan ligge uden for definitionen af sexchikane, men den kan også hurtigt bevæge sig ind i en gråzone.”

Kommentarer

Per

08.01.2021 kl. 17.42

Løsningen må være den mandefri arbejdsplads. Så bliver alt godt! Eller Jan Grarup, der bare ikke længere ønsker at arbejde sammen med kvinder - det er for risikabelt.

1 kommentar
0

Asta

16.07.2021 kl. 08.41

Hej Per

Et alternativ er at de mænd der pt. ikke ved det, lærer at intimsfære betyder man ikke rører ved andre seksuelt, før de selv har sagt god for det. Det er også en glimrende løsning.,

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lars

08.01.2021 kl. 10.40

Må tilslutte mig de øvrige bemærkninger, artiklen er forudindfattet og langt fra nøgtern og præcis. Må man give en lussing ? hvis udsat for verbal sexchikane - absolut ikke ! Ved fysisk uønsket berøring (hånd på lår, skulder, lænd a la kærtegn) - absolut ikke ! Ved "klap i røven" - svært, da det ikke er et angreb, men opleves det som slag, ja ! Ved fysisk angreb eller forsøg herpå, må man slå, sparke, bide - og man bør råbe op - for at afværge angrebet/voldtægtsforsøget.
Jeg håber, artiklen vil blive redigeret, så den fremstår mere neutral og faktuel - med svar - og have en faglig standard, der er djøf og djøf'ere værdig.

1 kommentar
0

Asta

16.07.2021 kl. 08.29

Kære Lars. Definitionen af om man må give en lussing er her juridisk. Når du skriver at du er uenig, er det så på et juridisk grundlag, eller udfra hvad du subjektivt mener er socialt i orden?

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Paul

08.01.2021 kl. 09.40

Jeg finder dette indlæg har en slagside. For det første er hele opsætningen mandschauvinistisk, samtlige tegninger er sat op til, det er mænd, og kun mænd, der ikke kan opføre sig ordentligt.
Mine egne erfaringer, som tidligere mellemleder er, at kvinder har gjort tilnærmelser til mig, hvor jeg har sagt fra. Deres tilnærmelse er blevet gjort for at opnå arbejdsmæssige fordele. Jeg har i årevis navigeret efter et meget simpelt princip. Aldrig indlede et forhold til en kollega. Enkelt princip, men også en erkendelse af, der findes moralsk anløbne mennesker, der ikke skyer nogle midler for at forbedre deres jobmæssige situation eller hævne sig på et andet, og helt uskyldigt menneske, hvis ikke de får deres vilje.
Jeg har dertil ofte lyttet til kvinders kommentarer om mandlige kollegers seksuelle udstråling. Primært går de altid på mandens seksuelle orientering, hvis han ikke viser hende eller hendes kvindegruppe interesse.
Når jeg går på arbejde, har jeg altid Emma Gad i tankerne, så går man ikke helt galt i byen, da jeg kan tillade mig at sige, nej, tak, til en invitation fra en kvindelig kollega samt – med hænderne på ryggen, holde en armslængde afstand.
Hvad undrer mig mest er dog, at DJØF ikke går i flæsket på hele den såkaldte ”me-too-bevægelse”, der er gennemsyret af foragt over for retsstaten. Hvad dertil undrer mig er, at DJØF ikke undersøger, hvor mange DJØF’ere, der har mistet en mulighed for forfremmelse, et arbejde eller en karrieremulighed, netop fordi de sagde fra, hvor andre fik fordele af at handle som de gjorde.

2 kommentarer
0

Asta

16.07.2021 kl. 08.38

Kære Paul

Er der pt. ikke statistisk flere sexchicane sager mod mænd end kvinder? Det er jo muligt det primært statistisk er mænd der er tiltalt i de sager der her er beskrevet? Du kan jo spørge ind til hvorfor de har valgt kun at vise mænd der krænker? Jeg oplever illustrationerne som tegnet efter de domme der bliver refereret til

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Bettina

08.01.2021 kl. 14.51

Du har galt fat i mandschauvinisme, Paul. https://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=mandschauvinisme&query=mandschauvinist

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

08.01.2021 kl. 09.20

Erstatning for sexchikane er alt for lave. Jeg håber, at der vil blive arbejdet for, at erstatningerne kommer til at stige markant. Minimum en månedsløn, svarende til den øverste ledelses månedsløn, til den forurettede.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans

08.01.2021 kl. 09.16

DJØF: Nu er vi her igen: I har en overskrift - sågar en nyhedsmailheader - som lyder: "Sexchikane: Må du give en lussing på jobbet?"

Det er et ja/nej spørgsmål.

Hvorefter der rables løs om alt muligt andet i en meget lang tekst, og der kommer aldrig et svar.

Det tætteste på et svar er, at en lussing ikke må være "’voldsommere’ end det angreb, du forsøger at afværge". Altså nej på jurasprog? Eller hvad?
For hvis du bliver 'angrebet' voldsommere end en lussing og det har en seksuel undertone, så er det jo klassificeret som et voldtægtsforsøg og ikke blot sexchikane... Eller hvad?

Hvis pointen er, at en kvinde, der siger fra overfor en mand på en fysisk måde, vil miste jobbet samtidig med manden, så sig dog dét!
Og ellers så ved jeg virkelig ikke, hvad det er, I prøver at sige.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Nikolaj Willadsen

08.01.2021 kl. 08.33

Følgende må vist siges at være et grænseområde...:

"Lad os her til sidst runde en anden velkendt indvending fra debatten om grænserne for sexchikane – nemlig at det efterhånden er blevet umuligt at flirte på jobbet. Rent juridisk har det dog intet på sig, betoner Maria Rasmussen. Men man skal selvfølgelig tænke sig om.

”Der er ikke nogen lov, der forbyder flirt. Men lad være, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er flirt eller sexchikane...".

Nej, der er ikke nogen lov der forbyder flirt, men man skal immervæk være mere sikker i sin sag om modtagerens reaktion - særligt når denne med 10-20 års forsinkelse kan ændre sin perception af tilnærmelsen, eller sin perception af den efterfølgende sex-akt, med tilhørende efter-sex-smøg.

NB! Jeg foragter sexchikane, og har i min tid som leder altid været ham der forlod julefrokosten før tilnærmelserne fra de kvindelige ansatte som håbende på avancement gennem en quickie, og jeg har været med til at behandle sager om sexchikane, hvor den mandlige krænker er blevet bortvist, har fået tilhold m.v.
Udfordringen med nutidens populistiske SoMe tilgang til problemet er, at den anklagede er skyldig til det modsatte er bevist. Det er ikke et demokrati værdigt.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Nils

08.01.2021 kl. 07.56

I fritiden går jeg ud fra.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Nils

08.01.2021 kl. 07.54

Fin artikel!
Hvordan defineres "på arbejdspladsen"?
Nogle af de sager som har været i pressen handler om krænkelser imellem kolleger, som er sket i private hjem.
Er det arbejdsgivers ansvar og kan det give ansættelsesretlige konsekvenser?

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.