Studieliv

Hårde odds for tutorer: Sådan holder universiteterne introforløb

Årets nye studerende på universiteterne kommer til at skæve en del til vejrudsigterne i den kommende tid. Store dele af årets introforløb for de dugfriske bachelorstuderende er nemlig nødt til at foregå udenfor. Foto: Jakob Boserup/CBS

I Aarhus er hele introprogrammet på statskundskab aflyst. I Odense må de nye studerende ikke få mad, og rusværterne skal have gummihandsker på. Vi har taget en rundtur blandt universiteterne for at høre, hvad de stiller op med introforløbene i en corona-tid. (Rettet 14. august)

2020 bliver på mange måder et usædvanligt år at begynde på universitetet. Normalt ville hele årgangen kunne samles i et auditorium, store fællesspisninger ville kun stille krav til kokkene, og rusturen ville være rimelig uproblematisk (bortset fra eventuelle tømmermænd).

Men det har en kinesisk flagermus lavet helt om på. Denne sommer har universiteterne – og ikke mindst de tutorer, der skal tage imod de nye studerende – derfor været nødt til at lægge anderledes planer for introugerne. For hvordan kan de alle de dugfriske bachelorstuderende komme til at lære hinanden godt at kende, uden at de risikerer at udsætte hinanden for corona-smitte?

Det har Djøfbladet ringet rundt til universiteterne for at spørge om. Og vi begynder i Aarhus, hvor ledelsen på Institut for Statskundskab har måttet træffe en drastisk beslutning. (Præciseret 14. august, da det tidligere ikke fremgik, at beslutningen kun omfatter Institut for Statskundskab, red.)

Aarhus: Introprogrammet er aflyst

Det nye kuld studerende på statskundskab ved Aarhus Universitet kan se frem til en noget anderledes studiestart. Som følge af den store smittespredning af corona-virus i byen og myndighedernes retningslinjer er hele introprogrammet skrottet.

Trine Holm er kandidatstuderende på statskundskab og russekretær for de nye studerende på uddannelsen. Hun forstår udmærket ledelsens overordnede beslutning om at aflyse programmet, men der er stadig en vis ærgrelse at spore i stemmen.

”På den ene måde er det rart, at der er andre, som har taget en overordnet beslutning for os, så vi russekretærer ikke skal stå med ansvaret. Men det er drønærgerligt, da vi har lagt så meget arbejde i at strikke et godt program sammen. Det er dog mest synd for de nye studerende, som får sværere ved at blive rystet sammen,” forklarer hun.

Frygter frafald

I og med at der er mindre kontakt end vanligt til studerende internt på stamholdene samt til hele årgangen, og det dermed er sværere at lære hinanden at kende, frygter Trine Holm og de andre russekretærer et større frafald blandt nye studerende. Hun påpeger nemlig, at flere studier viser vigtigheden af et stort og godt netværk, når det handler om at trives som studerende.

”Det bliver spændende at se, hvad dette får af konsekvenser. Jeg frygter virkelig, at der er en del studerende, som vil forlade studiet, da de aldrig når at finde sig ordentligt til rette rent socialt,” siger hun.

Håb i horisonten

Men selv om introprogrammet for de nye statskundskabsstuderende er aflyst, er det stadig vigtigt at forsyne dem med nødvendige startinformationer, hvilket kommer til at foregå online.

Hvorvidt selve undervisningen vil være af fysisk karakter, eller om den også bliver digital, vides endnu ikke.

Trine Holm kan dog komme med en lille positiv forhåbning for de nye studerende, når de kigger det kommende semester i øjnene.

”Hvis det til den tid er sundhedsforsvarligt, håber vi på, at vi i løbet af semesteret kan lave et lille socialt arrangement internt for hvert stamhold – måske i slutningen af september. Vi kan ikke garantere noget, men vi håber på det,” siger hun.

KU indfører opholdszoner under studiestarten

Normalt bliver de nye jurastuderende på Københavns Universitet (KU) budt velkommen med bl.a. en idrætsdag og en rustur. Det sker ikke i år. Til gengæld bliver det udendørs campus-område opdelt i zoner, hvor der maksimalt må være 50 studerende ad gangen.

”Under udendørsaktiviteter er arealerne på campus blevet delt ind i zoner, som tilhører forskellige studieretninger. På Jura har vi syv zoner,” fortæller studiekoordinator Milan Sufi.

Det er tutorernes job at være vagthunde og holde øje med, at zonerne ikke bliver fyldt op til mere end 50 mennesker. Og de forskellige hold må ikke have kontakt til hinanden.

”Holdene må ikke mingle på tværs. De skal holde sig til deres eget hold. Desuden er alle tutorerne blevet udstyret med håndsprit og uddannet i at overholde retningslinjerne,” fortæller Milan Sufi.

Tutorerne har fået frie tøjler til at planlægge aktiviteter for de nye jurastuderende, bare de altså overholder de retningslinjer, som de er blevet instrueret i. Det indebærer fx at minde de studerende om at holde afstand og bruge håndsprit.

Velkomstdagen bliver atypisk i år

Københavns Universitet har valgt at droppe den traditionelle måde at byde det nye hold velkommen på. De tidligere år har alle de omkring 800 nye jurastuderende været samlet i ét lokale for at høre velkomsttaler og blive introduceret til deres tutorer og hold.

Det kommer ikke til at ske i år.

”Alle 22 hold ankommer i bølger af forskellige tidsintervaller, og så bliver der sørget for, at der ikke er overlap. Første gruppe bestående af fem til seks hold kommer ind med en meters afstand og spritter af, hvorefter hvert hold bliver fulgt hen til deres stamlokale,” fortæller Milan Sufi.

Musik og velkomsttaler er dog ikke udeladt, og ifølge Milan Sufi skal de studerende nok blive rystet godt sammen på deres hold under introforløbet.

”Der kommer nok en form for speeddating og teambuilding, som man kender det fra arbejdspladser. Men det er ikke vildere end det,” siger Milan Sufi.

En efterårsfestival er måske på trapperne

KU har dog et es i ærmet. Hvis regeringens retningslinjer tillader det, vil universitetet arrangere en heldagsfestival i efteråret, som de nye studerende skal være med til at planlægge.

”Vi har snakket om at lave en heldagsfestival, hvor de nye studerende gerne skulle inddrages i planlægningen, som kommer til at ligge engang i løbet af efteråret med den forudsætning, at vi kan lave en festival ude på campus forsvarligt,” siger Milan Sufi.

Dagen vil komme til at bestå af live-musik, food trucks, nogle debatpaneler og boder til foreningerne, som kan få mulighed for at introducere sig selv og vise de nye jurastuderende, hvordan de kan engagere sig i studielivet på universitetet. Det kan eksempelvis være vinklubben, diskussionsklubben eller teaterklubben.

CBS: Kanalrundfart nu – rustur senere

Corona-virussen gør det vanskeligt at være mange sammen, og det er også begrænset, hvor meget de studerende må opholde sig på campus på Copenhagen Business School (CBS).

Derfor bliver introforløbet på Europæisk Business ved CBS markant anderledes end normalt.

”De nye studerende kommer nok til at mangle følelsen af det `rigtige´ uni-liv, når de starter deres introforløb. Hele forløbet bliver nemlig spredt mere ud, og oplæg i store forsamlinger er forbudt, hvorfor disse kommer til at foregå online,” fortæller Emma Kayerød-Rasmussen.

Hun læser selv Europæisk Business og skal netop påbegynde 3. semester. Derudover er hun studiestartskoordinator for nye studerende på uddannelsen.

Rusturen rykkes

En af de helt store forskelle fra tidligere er, at den klassiske rustur, som skal ryste de studerende sammen, ikke er en del af introforløbet, men derimod er rykket til perioden mellem 1. og 2. semester. Det er både godt og skidt, mener Emma Kayerød-Rasmussen.

”En fordel er, at de studerende kender hinanden lidt bedre, hvorfor folk måske slapper mere af, når de er af sted. Omvendt kan man sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at ryste de studerende sammen, når de allerede har gået et halvt år på skolen,” siger hun.

Hvad med det sociale?

De nye studerende kommer til at være mindre på CBS end førhen. De må maksimalt være en halv dag på campus ad gangen, mens resten af dagen i introforløbet kommer til at andetsteds.

De bliver desuden inddelt i mindre hold med omkring 28 personer, når de går rundt på studiet. Til arrangementer væk fra campus kommer de nye studerende dog til at være sammen i stamhold på cirka 45.

”De får en større social omgangskreds fra start af, eftersom de 28 personer på campus ikke er de samme som de 45 uden for campus. Dét er anderledes end tidligere, hvor man udelukkende lavede ting med sit stamhold på de 45,” forklarer studiestartskordinatoren.

Deciderede byture bliver der ikke noget af, men der vil stadig være kanalrundfart, fester og andre arrangementer i løbet af introforløbet. Hele uge 35 er fuldt booket, og der vil også løbende være begivenheder hen over semestret. Alle disse arrangementer kommer dog ikke til at foregå for hele årgangen, men derimod på holdplan.

Aalborg: Hamsterbold og rundtur i Nordens Paris

HA-studiet på Aalborg Universitet (AAU) er vokset med knap 10 %, så der i år er blevet optaget 342 kommende erhvervsøkonomer. Når de mange nye studerende starter deres introforløb, er flere ting ikke, som de plejer.

Den store rustur og pubcrawl er sløjfet på grund af regeringens corona-retningslinjer. De studerende kommer stadig til at lære hinanden at kende til flere sociale og faglige aktiviteter, hvor de er opdelt i otte klynger af cirka 40 personer.

Bag kulissen står et hold af 38 tutorer og tre koordinatorer klar til at byde de studerende velkommen. Djøfbladet har talt med én af de tre koordinatorer, Rikke Bjorholm Johansen, som går på 5. semester på HA.

Tour De Nordens Paris

De nye studerende på HA kan se frem til et helt nyt arrangement kaldet Tour De Nordens Paris. Her skal de byen rundt og finde otte poster på velkendte steder i Aalborg.

”De skal bl.a. hen til spritfabrikkerne på den vestlige del af havnen, forbi Utzon Center (museum, red.) og Aalborghus Slot,” siger Rikke Bjorholm Johansen.

Da det langtfra er alle studerende, som kender Aalborg, når de flytter til byen, får de her en oplagt mulighed for at lære den at kende. I løbet af dagen bliver de også præsenteret for fun facts om områderne og udfordret i en lille quiz.

Hamsterbold og håndsprit

Selvom introforløbet i år ser noget anderledes ud, er der en genganger – nemlig aktivitetsdagen.”Dagen består af en lang række konkurrencer, hvor klyngerne konkurrerer imod hinanden i forskellige discipliner og får point for det,” siger Rikke Bjorholm Johansen.

Universitetet plejer at anvende Funcenter i Aalborg til aktiviteter, og det gælder også i år. Her kan Rikke Bjorholm Johansen afsløre, at der kommer nogle store 'hamsterbolde', som man kan løbe rundt inde i, mens man spiller fodbold og tackler hinanden.

De studerende kan føle sig trygge, for AAU har taget sine forholdsregler og vurderet, at det er forsvarligt at bruge aktivitetscenteret.

”Universitet har allieret sig med Funcenter, der har gjort deres aktiviteter forsvarlige. Fx skal de studerende mellem hver aktivitet bruge håndsprit,” fortæller Rikke Bjorholm Johansen.

De sidste par arrangementer planlægger tutorerne senere i august på nogle seminardage. Tutorerne er fri til at komme med ideer til arrangementer som grillhygge, så længe det er forsvarligt og bliver godkendt af koordinatorerne.

SDU tager ud i det blå – og på rustur

Nye studerende på psykologi ved Syddansk Universitet (SDU) kan godt forberede sig på masser af frisk luft – og krydse fingre for, at sommervejret bliver hængende.

Emilie Sand Kristensen er koordinerende tutor og læser på 3. semester af uddannelsen. Hun fortæller, at tutorholdet så vidt muligt har prøvet at fastholde det oprindelige og klassiske program – dog med visse corona-restriktioner.

”Vi har holdt fast i det meste af det normale program, men der vil for eksempel være lidt færre lege, og vi må heller ikke servere mad for de studerende. Hertil holder vi selvfølgelig afstand, bruger gummihandsker samt håndsprit. Den største ændring er, at vi ikke må holde vores arrangementer indendørs, så vi skal være udenfor hele tiden. Vi håber virkelig på godt vejr!” siger hun til bladet.

Kort rustur

Rusturen aflyses ikke helt, men den bliver udbudt i en noget komprimeret og mindre udgave end normalt. De studerende samles en lørdag over middag, hvorefter der vil være adskillige aktiviteter på programmet. Farvel og tak er i løbet af natten.

”Vi mødes og laver nogle arrangementer – som fx diverse navnelege, quizzer og speeddating. Dagen bliver afsluttet med et natteløb, hvorefter de studerende tager hjem,” forklarer Emilie Sand Kristensen.

Hjælp fra SDU

Sammen med resten af tutor-holdet frygter Emilie Sand Kristensen, at det lidt anderledes og mindre sociale introforløb vil have negative konsekvenser i form af et større frafald blandt de nye studerende. Hun mener nemlig, at de kommende studerendes forudsætninger for at etablere et socialt netværk er dårligere end normalt, men heldigvis er der hjælp at hente.

”SDU har virkelig været god til at prioritere 1.- og 2.-semesterstuderende. Det er dem, som har fortrinsret til at modtage fysisk undervisning, og så må vi ældre studerende komme i anden række. Forhåbentlig kan den fysiske undervisning gøre det lidt nemmere for de nye studerende at oparbejde en god social omgangskreds,” lyder det fra den koordinerende tutor. 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.