Kandidatflugt

Mange studerende forlader RUC: ”Det lyder bare bedre at være kandidat fra CBS”

17-06-2020
4 min.
Både Sebastian Groth og Rikke Mean Hansen ser et skifte fra RUC til CBS som gavnligt for deres fremtidige jobmuligheder. Foto: Privat

RUC har en kedelig danmarksrekord: Ingen andre universiteter oplever, at så mange bachelorer vælger at læse deres kandidat på et andet universitet. Rektor erkender problemet og vil bl.a. forenkle RUCs uddannelser.

Rikke Mean Hansen har lige afleveret sit bachelorprojekt på Roskilde Universitet (RUC). Samtidig er hun blevet optaget på Copenhagen Business School (CBS).

Da hun fik at vide, at hun kunne begynde på kandidaten på CBS, ”følte jeg ligesom, at der var en sten, der lettede fra hjertet,” husker hun.

På RUC har Rikke Mean Hansen læst Arbejdslivsstudier, hvor de er omkring 50 studerende på årgangen.

”Da vi startede på sjette semester, var vi alle i gang med at søge kandidatuddannelser. Jeg kunne høre, at folk snakkede om at søge til CBS. Da vi var til åbent hus på CBS, var det næsten kun RUC-folk fra min linje, der sad der,” siger hun.

Hendes historie stemmer fint overens med erfaringer fra Djøfs studenterrådgivning. Cirka en fjerdedel af de RUC-studerende, rådgivningen ringer uopfordret til, taler om at skifte til et andet universitet. Det gælder særligt ved overgangen fra bachelor til kandidat. Det fortæller Lotte Jepsen, chef for studenterrådgivningen. Hun understreger, at det samme ikke gør sig gældende for studerende fra andre universiteter.

Flest skifter fra RUC

Tal fra Danmarks Statistik viser det samme. I 2016 valgte 28 % af de RUC-studerende, der gik direkte videre fra deres bachelorgrad til at læse en kandidat, at skifte til et andet universitet. På CBS og DTU var det kun 2 %. RUC ligger på en klar sidsteplads i den statistik.

Det vil RUC gerne rette op på, siger rektor Hanne Leth Andersen.

”Vi vil gerne have, at de studerende har lyst til at blive. Det er en væsentlig problemstilling, som vi arbejder på at løse, bl.a. gennem en ny kandidatreform,” forklarer hun.

Hun har erfaret, at de studerende har svært ved at navigere i RUCs kombinationsstruktur, hvor de frit kan kombinere to fag til én samlet uddannelse. Det giver stor frihed for de studerende, men resulterer også i mange og lange uddannelsestitler samt forvirrede studerende. Hvert år får RUCs studievejledning således 3.500 henvendelser med spørgsmål om struktur og studieplanlægning.

Det er alt for mange, mener Hanne Leth Andersen. Den nye kandidatreform, der træder i kraft i 2022, skal forenkle RUCs system og skabe mere tydeligt profilerede tværfaglige uddannelser. Dels for at de studerende bedre kan danne sig et overblik over, hvad de forskellige uddannelser tilbyder. Men også så arbejdsgiverne bedre forstår, hvad en titel fra RUC indebærer.

”Der bliver mindre valgfrihed og færre uddannelser. Vi fortsætter selvfølgelig med frit projektvalg og tværfaglighed, som er noget af det, der kendetegner RUC,” fortæller Hanne Leth Andersen.

"En CBS-uddannelse lyder bare sindssygt godt på papiret"

Der er flere grunde til, at Rikke Mean Hansen forlader RUC. For det første drømmer hun om at arbejde med HR. Det mener hun, at fag på CBS giver hende bedre muligheder for. Men hun fornemmer også, at hun får bedre jobchancer efter studiet ved at skifte nu.

”Om jeg vil det eller ej, tror jeg bare, det ser bedre ud på cv’et, hvis jeg har taget en kandidat et andet sted.”

Desuden vil hun gerne prøve noget nyt og er blevet træt af projektarbejde,

Sebastian David Raymond Groth skiftede fra RUC til CBS sidste år. Også han tror, at skiftet kan forøge mulighederne for at få job, når han er færdiguddannet om et år.

”Det lyder bare bedre at være kandidat fra CBS end fra RUC,” siger han.

Hans primære årsag til at skifte var, at han ellers ville ende med en cand.comm.-titel fra RUC.

”Der bliver udklækket sindssygt mange cand.comm.’ere. På CBS læser jeg en cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse. Det er mere nichepræget, og vi er kun ca. 60 pr. årgang, der afslutter.”

For ham handler det om at skille sig ud.”Der er en forståelse blandt de studerende, jeg taler med, om, at hvis du kommer ud med en uddannelse fra CBS, lyder det bare sindssygt godt på papiret. Ledigheden blandt nye dimittender fra CBS er også generelt lavere end fra RUC.”

Både Rikke og Sebastian understreger dog, at de begge have været glade for at tage deres bachelor på RUC, og at de ikke ville have valgt anderledes i dag.

RUC: Der kommer flere til, end der rejser

Ifølge RUCs egne undersøgelser giver de studerende meget blandede forklaringer på, hvorfor de skifter.

”Der er nogle, der vil prøve noget andet, og andre, der alligevel ikke fandt den rigtige fagkombination. Og så er der også personlige årsager til at skifte. Det er meget svært at se et mønster i, hvad studerende gør. Det gælder også, når vi undersøger andre ting om dem,” fortæller rektor Hanne Leth Andersen.

Hun mener, at den høje andel af RUC-studerende, der søger kandidater andre steder, også kan være et tegn på, at RUC har gode bacheloruddannelser, som klæder de studerende på til at træffe mange valg. Til gengæld ser hun det ikke som noget positivt, at både Rikke Mean Hansen og Sebastian David Raymond Groth siger, at det er bedre at skrive noget andet end RUC på cv’et.

”Det er jo sådan nogle fortællinger, der kan cirkulere. Helt modsatrettet ved jeg, at blandt flere arbejdsgivere står RUC’ere meget højt på listen over arbejdskraft,” siger hun.

Hanne Leth Andersen understreger, at langt de fleste at de kandidatpladser, der ikke bliver taget af RUC’s egne studerende, i stedet bliver taget af andre.

”Samlet set har vi en nettotilstrømning. Vi får faktisk flere, end vi mister. De kommer fra andre universiteter, professionsuddannelser og også fra udenlandske universiteter. Men på naturvidenskab har vi stadig ledige pladser.”

Kommentarer

Oscar

20.06.2020 kl. 11.31

Cand.soc.politisk kommunikation og ledelse - "nichepræget"?
Mobilitet er godt, hvis den studerende er i stand til at reflektere. Jeg har selv haft stor glæde af mine to udvekslingsophold - andre tilgange til fag, undervisning, gruppearbejde, eksaminer, etc.
Prøv at zoome lidt ind på nogle af de andre universiteter. Der er rigtigt mange bachelorer fra statskundskab i Aarhus og Odense, der tager kandidaten i København. Det skyldes så primært studiejobmulighederne.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Emma

19.06.2020 kl. 17.07

Hvor bliver jeg træt af fordomme om RUC som dem udtrykt i ovenstående kommentarer. Jeg har selv en bachelor fra RUC, og har gennem min studietid læst på fire forskellige universiteter. Det er absolut på RUC, at jeg har mødt de dygtigste af mine medstuderende, og jeg finder at tankegangen og undervisningen på de såkaldte ‘eliteuniversiteter’ er konservativ og hæmmende for at udvikle analytiske evner og selvstændighed.

Det er enormt lærerigt at skifte universitet, så det mener jeg kun er positivt, at mange RUCere gør. Men at det er forældede fordomme som ovenstående, som er skyld i det, er virkelig en skam.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans

19.06.2020 kl. 11.20

Jeg kunne aldrig drømme om at ansætte en RUC kandidat! De er simpelthen ikke gode - med få undtagelser har de aldrig lært noget, ej heller lært at tage personligt ansvar.
Jeg forstår simpelthen ikke dét "universitet". Og det er 100 % MIT problem!! Problemet for RUC er bare, at min fordom og erfaring er udbredt...

Noget godt skal siges: mange RUC'ere er gode til at indgå i grupper og alliancer. Hvis det er en nødvendig kompetence på en arbejdsplads, vil jeg kigge efter RUC'ere - og se helt bort fra kandidater fra "elite-universiteter", hvor egoisterne med de høje gennemsnit trives.

Og det er så derfor, mange studerende vælger RUC/CBS kombinationen... Begge uddannelser kan tages uden at forlade Københavns natte- og café-liv. Begge uddannelser er "volumen-fabrikker", hvor det er "nemt" at komme ind og alle kender nogen derfra. Og de giver hvert sit kompetence-sæt, så de studerende senere i jobsøgningen kan fremhæve den del, der efterspørges og nedtone den anden.
Ren RUC eller ren CBS er bare meget mere risikabelt. Og af de to, så ligger RUC kandidaterne klart lavest i lønstatistikken. Resten er en no-brainer og rektor Hanne Leth Andersen løser ikke problemet med en reform og lidt bedre vejledning. Det er brandet, der er problemet. Og det er studerende, der er produktet, så det løses heller ikke med en kampagne på de sociale medier og et par biografreklamer.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rasmus Gjedssø Bertelsen

19.06.2020 kl. 10.47

Hvorfor er det et problem, at RUC bachelorer er mobile og på udkig? Hvorfor er det ikke nærmere et problem, hvis andre danske universiteters bachelorer ikke er mobile og på udkig?

Burde danske arbejdsgivere ikke nærmere være på udkig efter mobilitet og udsyn?

Inden for retskrav på kandidatgrad, som er afgørende, så burde:

bachelorer ved alle danske universiteter overveje, hvad er den bedste master-uddannelse i ind- eller udland, som jeg kan kvalificere mig til og få adgang til.

alle danske universiteter overveje, hvordan rekrutterer vi de allerbedste kandidatstuderende fra resten af Norden, Europa og Verden.

Jeg var i sin tid postdoc på Harvard og bemærkede i høj grad værdien af amerikansk akademias kontante krav til mobilitet mellem BA og MA/PhD og efter PhD. Selv vil jeg hverken godtage en PhD studerende med intern BA og MA eller efterfølgende ansætte intern PhD.

2 kommentarer
3

Naja Christensen

19.06.2020 kl. 14.26

God pointe. Her i USA adskiller man typisk sin BA og MA med en kortere arbejdsperiode, og læser dem på forskellige uddannelsesinstitutioner - tit tilmed i forskellige stater. Stof til eftertanke!

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans

19.06.2020 kl. 11.34

Meget fornuftig holdning! Specielt i forskermiljøerne giver indavl ingen mening. Og hvis man ikke gider flytte sig i løbet af 8 års uddannelse - hvor magelig kan man så ikke udvikle sig til, når man får fastansættelse?

Mobilitet og rotation mellem inspirationskilder, "tanke-skoler" og vejledere er selve grundstenene i akademisk uddannelse.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kevin

19.06.2020 kl. 09.01

Jeg tænker at mange ved allerede at de ikke vil læse kandidat på RUC allerede inde de starter på bachelor. Mange af bachelorlinjerne på fx CBS og KU kræver et ret højt gennemsnit, så hvis man ikke kommer derind så søger man igen til kandidat hvordet ofte er nemmere at komme ind.

Afstand og rejsetid må også spille ind hvis man bor i København, hvor de fleste studiejob også er.

Jeg tror ikke at ændre kandidaterne vil gøre den store forskel. Jeg tror mange af RUCs studerende er lånestuderende som ved inden de starter vil læse videre et andet sted

0 kommentarer
6
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.