Brevkassen

Skal jeg svare, når chefen ringer?

23-06-2020
2 min.

"Jeg er sygemeldt og i tvivl om, hvordan jeg skal forholde mig. Er jeg fx forpligtet til at svare, når chefen ringer?"

Jeg har været sygemeldt i en uge og er i tvivl om, hvordan jeg skal forholde mig under sygemelding? Hvad er mine rettigheder og pligter? Er jeg fx forpligtet til at svare, når min chef ringer?

 

Kære sygemeldte

Sygdom anses som udgangspunkt for lovligt forfald fra arbejdet. Når din arbejdsgiver er korrekt informeret om sygefraværet, er du som udgangspunkt ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Orienter dig dog for god ordens skyld i arbejdspladsens eventuelle retningslinjer for sygemelding.

Hvis du kan sige noget om, hvornår du kan vende tilbage, er det almindeligt at orientere arbejdsgiver. Hvis du har arbejdsopgaver, der snart har deadline eller på anden måde haster, er det også almindeligt at orientere arbejdsgiver om dem. Du har ikke pligt til at arbejde, mens du er syg, og hvis din arbejdsgiver ringer gentagne gange med arbejdsrelaterede spørgsmål, må du venligt bede arbejdsgiveren om at respektere din sygemelding.

Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale senest fire uger efter første sygedag. Samtalen skal som udgangspunkt holdes som en personlig samtale. Føler du, at du er for syg til at deltage i sygefraværssamtalen, vil jeg anbefale, at du kontakter din læge. Vurderer din læge også, at du ikke bør deltage i en personlig samtale med din arbejdsgiver, kan samtalen afholdes telefonisk.

Vurderer din læge, at du er for syg til at deltage i en personlig eller telefonisk samtale med din arbejdsgiver, har du ikke pligt til at medvirke. Under dit sygefravær kan din arbejdsgiver kræve, at du dokumenterer dit fravær fx ved at bede dig fremsende en friattest, der er en lægeerklæring til dokumentation for sygdom.

Din arbejdsgiver kan også forlange en mulighedserklæring. En sådan bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til dit helbred for, at du helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet. Mulighedserklæringen er således et redskab, der skal bidrage til, at man som sygemeldt fastholdes på arbejdspladsen.Anmoder din arbejdsgiver om friattest eller mulighedserklæring, skal din arbejdsgiver betale for det. Arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler. Du er kun forpligtet til at oplyse, hvilke funktionsbegrænsninger du har i forhold til arbejdsopgaverne.

Hvis du er syg i længere tid, bliver du inden for de første otte uger af dit sygefravær kontaktet af en sagsbehandler fra kommunens jobcenter. Du får sendt et oplysningsskema, som du har pligt til at udfylde og returnere inden otte dage. Det er meget vigtigt, at du returnerer skemaet rettidigt, da du i modsat fald risikerer, at jobcentret stopper udbetalingen af sygedagpenge til dig eller sygedagpenge-refusionen til din arbejdsgiver. 

/Monica Hasanpour, chefkonsulent, Djøf 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.