NYT JOB

Henrik skal forhindre, at corona-virus skræmmer folk fra at tage bussen

18-05-2020
2 min.

Henrik Morgen blev leder af en ny nordisk innovationshub for by-transport, lige før corona-krisen brød ud. Så nu handler det ikke bare om grøn transport og supercykelstier, men nu også om at forhindre, at virussen gør passagerne bange for at bruge kollektiv transport.

Lige før corona-krisen brød ud, blev Henrik Morgen direktør for den nordeuropæiske del af den nyetablerede EIT Urban Mobility med ansvar for bl.a. København, Stockholm og Hamborg.

Siden har han haft travlt med at håndtere alle udskydelserne af de mange planlagte aktiviteter og events. Men også med at tænke over, hvordan EIT Urban Mobility kan bidrage til at finde Covid-19-løsninger. Fx hvordan vi undgår, at virussen skræmmer folk væk fra byernes kollektive transport.

EIT Urban Mobility Innovation Hub North – som er del af et EU-født europæisk initiativ – skubber bag på virksomheder, bystyrer, universiteter, ingeniører og byplanlæggere for at få dem til at skabe 'green and connected' by-transport. Offentlig-privat innovation, som kan om- og forplante sig fra by til by inden for trængsel, vare- og mennesketransport, bortskaffelse af affald, supercykelstier og meget mere.

"'Green' giver sig selv – grønnere by-transport. 'Connected' står for, at by-transport i højere grad vil blive en service, man bestiller ad hoc på en app," forklarer Henrik Morgen.

Ud over teknologi, planlægning, regulering og økonomi er der fx også masser af sociologi i by-transport. Vidste du fx, at hvis en cykelsti ikke er snorlige, men slår slag uden for den lige linje fra A til B, er specielt mandlige cyklister mere tilbøjelige til at fravælge at bruge cykelstien?

Virus-afvisende tog- og businteriør

Corona-krisen har ført til helt nye projekter.

Henrik Morgen og EIT Urban Mobility opfordrede hurtigt samarbejdspartnerne til at byde ind med innovation, der kan modvirke de negative effekter af Covid-19 for by-transporten. Det handler ikke mindst om befolkningens tillid og tryghed.

Et af de allerede eksisterende projekter drejer sig om skidt og møg i den kollektive transport, og det overvejer man nu at udvide i lyset af Covid-19.

"Hvordan får man effektivt gjort rent? Og kan der fx udvikles materialer, som afviser virus, så folk er trygge ved at sætte sig på sæderne," forklarer Henrik Morgen.

Om Covid-19 får varig effekt på by-transporten, er svært at forudsige.



"Hvis folk fortsætter med at arbejde hjemmefra i større omfang, end vi har været vant til, også når den akutte krise er ovre, vil det betyde mindre trængsel i bytrafikken. Det vil jo så være med til at løse et af de store problemer, vi arbejder med i EIT Urban Mobility, som er et for stort trafikpres i byerne."

Omvendt vil trængslen blive større, hvis folk af angst for den skjulte fjende begynder at køre i bil på arbejde frem for at tage toget.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.