Læserbrev

Djøf hjalp mig ikke, da jeg blev fyret

30-01-2020
5 min.

Efter Djøfbladets nylige tema om fyringer fortæller Hans Erik Hermann i et læserbrev om sin egen fyring – og om hvor skuffet han var over Djøfs indsats. Djøf svarer på kritikken.

I anledning af forsiden af Djøfbladet nr. 1/2020 – "DU ER FYRET!" – og de fem artikler om medlemmer, der har prøvet at blive fyret, vil jeg fortælle, at jeg også har oplevet at blive fyret.

Det hele begyndte med en pludselig indkaldelse til et møde med det formål at give mig en advarsel. I det følgende vil jeg undlade at fortælle selve historien om min afskedigelse, selv om den på mange måder er nok så interessant. Jeg vil i stedet gå nærmere ind på, hvordan jeg i den konkrete sag oplevede min fagforening, Djøf.

Da jeg modtog den ubehagelige mødeindkaldelse fra min leder, kontaktede jeg straks tillidsrepræsentanten på min arbejdsplads. Jeg ville også gerne diskutere sagen med en rådgiver fra min fagforening, hvorfor jeg straks kontaktede Djøf.

Til min store overraskelse viste Djøf ikke megen interesse for hverken mig eller min sag. Jeg ønskede et personligt møde med en rådgiver fra Djøf, men rådgiveren kunne i første omgang blot tilbyde mig en telefonsamtale. Først da jeg insisterede på at få et personligt møde, lykkedes det.

På mødet virkede rådgiveren slet ikke, som om hun var interesseret i min sag. Derimod nedtonede hun den forestående advarsel fra min arbejdsgiver med ordene om, at "det var der så mange, der havde fået før mig, uden at det egentlig havde udviklet sig til mere".

Mit eget initiativ udløste tre måneders løn (inklusive pension) mere end det, jeg havde opnået, såfremt jeg havde fulgt opfordringen fra Djøf

Nuvel – mødet hos min arbejdsgiver endte med, at jeg blev fyret fra mit job, og at jeg modtog et forslag til en afvikling af min ansættelse fra min arbejdsgiver. Aftalen var jeg imidlertid utilfreds med, så jeg tog igen kontakt til Djøf. Jeg talte igen med den samme rådgiver, som til min store overraskelse syntes rigtig godt om det forslag til min afvikling, som min arbejdsgiver havde forelagt mig. Det viste sig også på mødet, at min repræsentant fra Djøf kendte HR-medarbejderen, der repræsenterede min arbejdsgiver, og hun undlod ikke at sige, at "ham syntes hun i øvrigt godt om".

Jeg fik nu en grim følelse af, at Djøf slet ikke var interesseret i hverken mig eller min sag, og jeg sagde til repræsentanten fra Djøf, at jeg nu var kommet i tvivl om, hvilke interesser Djøf egentlig varetog: Mine eller min arbejdsgivers?

Jeg gik meget skuffet hjem fra mødet med Djøf. Gudskelov var jeg så fattet, at jeg selv kunne skrive et alternativt forslag til en 'afviklingsaftale' til min arbejdsgiver. Det adskilte sig på mange punkter fra den aftale, som min arbejdsgiver først havde forelagt mig, og som Djøf opfordrede mig til at underskrive. Jeg sendte aftalen til min arbejdsgiver, som underskrev mit fremsendte forslag uden forbehold.

Og således udløste mit eget initiativ tre måneders løn (inklusive pension) mere end det, jeg havde opnået, såfremt jeg havde fulgt opfordringen fra Djøf.

Efterfølgende har jeg ikke haft meget til overs for Djøf. Jeg har altid været medlem af en fagforening, fordi jeg grundlæggende mener, at resultater skabes, når man står sammen. Som økonom var jeg tidligere medlem af C3, som (desværre) blev fusioneret med Djøf tilbage i 2009. Jeg fortsatte naturligvis som medlem af Djøf, men overvejer i dag at melde mig helt ud pga. mine oplevelser i den konkrete sag om min afskedigelse.

Jeg er i dag ledig og søger en masse jobs, som jeg desværre også får afslag på. Jeg er sund, rask og frisk – men jeg har også passeret de 60 år og kan for alvor mærke aldersdiskriminationen på arbejdsmarkedet. Og for hver dag der går som arbejdsløs, føler man sig mere og mere ladt i stikken af såvel arbejdsmarked som af egen faglig organisation.

Med venlig hilsen

Hans Erik Hermann

Kære Hans Erik Hermann

Det er for rigtig mange en voldsom oplevelse at blive fyret. Derfor skal vi som rådgivere også gøre vores bedste for både at nå et godt resultat, men også tilrettelægge vores rådgivning, så den opleves som nærværende og relevant. Det sidste er vi ikke lykkedes med i forhold til dig, og det beklager jeg.

Vi vil altid gerne mødes med et medlem i en konkret sag, men vi vil også altid afstemme med medlemmet, om det er nødvendigt med et fysisk møde, eller om det kan klares over telefonen. Og der blev jo faktisk aftalt et møde med konsulenten. Men du skal selvfølgelig ikke føle, at din henvendelse er ubelejlig.I det her tilfælde skulle du til en samtale, hvor arbejdsgiver påtænkte at give dig en advarsel, og du havde en tillidsrepræsentant fra Djøf med som bisidder. Mødet med konsulenten kom til at handle om, hvad det betyder at få en advarsel. Netop en advarsel er ikke en fyring, men kan være et skridt i den retning, og derfor vil konsulenten også fokusere på, hvad der skal til for at få samarbejdet tilbage på sporet og dermed afværge en afskedigelse. Det er ærgerligt, at du har oplevet dette som en bagatellisering af den situation, som du stod i.

Du valgte på mødet med din arbejdsgiver at tilkendegive, at du ønskede at indgå en fratrædelsesaftale, og den havde du – som du også beskriver – ønsker til. På baggrund af det mandat, som du derfor gav konsulenten, blev der forhandlet en aftale med arbejdsgiver, som du tiltrådte. Når vi har en god relation til en modpart, og vi mener, at det kan gøre medlemmet mere tryg, så kan det sagtens være noget, som vi nævner.

Din sag ligger omkring halvandet år tilbage, og jeg håber – på trods af dine bekymringer om alder og arbejdsmarked – at jobjagten alligevel bærer frugt. Jeg ved, at du har en aftale i bogen med en af vores karriererådgivere, og da vi mødtes nyligt i anledning af dit læserbrev, fortalte jeg dig, at det, vi måler os selv på, er din tilfredshed med vores bistand i en svær situation. Her er vi ikke lykkedes, og jeg tager dine kommentarer med tilbage.

Med venlig hilsen

Mads Carstensen

Forhandlingschef, Djøf 

Kommentarer

Erik B

05.02.2021 kl. 10.44

Altid belejligt npr man lige får lov til at hvidvaske sig selv...

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Offentlig ansat

31.10.2020 kl. 16.22

Denne beskrivelse ligner meget min sag, hvor der var ingen hjælp fra TR i en statslig styrelse. Jeg har sagt det før og siger igen "det er kæmpe ressourcespild, som gør ingen nytte for medarbejdere". I stedet burde Djøf bruge pengene på lønforhandlingskurser til offentlige ansætte og på personalerådgivning med tilknyttet sagsbehandler, som følger sagen fra A til Z.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Michael Poulsen

17.07.2020 kl. 09.17

Forløbet bekræfter desværre mit indtryk af DJØF som en gul fagforening med et misk mask af ledelses-og lønmodtagerinteresser.
Hvorfor tager DJØF ikke en sag på sådan en totalt urimelig fyring og slæber de magtfulde topchefer i retten. Det har de respekt for. De har endnu mere respekt for at komme i pressen og der kunne den her historie også være kommet.
Se også på DJØF-bladet der mest minder om et managementmagasin med historier om succesfulde karrieremagere.
Den store interesse for den her historie kunne også bruges som et hint om, at DJØF-bladet i højere grad skulle afspejle de menige medlemmers holdninger.
Faktisk skulle der laves 2 blade eller i det mindste 2 sektioner, hvor det ene var forbeholdt almindelige ansatte. Så kunne cheferne lave deres eget.

1 kommentar
3

Offentlig Ansatt

31.10.2020 kl. 17.37

Jeg er helt enig. Djøf vil gerne stå for både leder og ansatte og det kan bare ikke lade sig gøre. Desværre ender det med at de ansatte i Djøf ikke har en reel fagforening bag sig, men en organisation, som har en stor intern interessekonflikt.

Jeg og flere af mine kollega har desværre oplevet præcis det samme da min arbejdsplads gik igennem en massefyringsrunde. Djøf havde bare en interesse og det var at få os fyrede at underskrive så hurtigt som muligt, fordi det var det billigste for dem. De førte ikke vores sag, folk fik juridisk forkerte svar og blev presset af Djøf at de skulle underskrive det første tilbud arbejdsgiveren kom med.

Nogen tog op kampen og det viste sig at nogen af fyringerne var usaglig og at de kunne få en meget bedre fratrædelsesaftale på plads end det Djøf oprindelig mente var muligt.

Djøf gjorde heller ikke nogen indsats mhp forhandlinger som ville haft flyttet en gruppe gruppe ansatte, inkl. mange der havde mistet deres job, til en anden afdeling med bedre økonomi og som var meget åben overfor forslaget. De affejede samtlige klager mhp de mange urimeligheder i processen og undersøgte ikke en eneste af dem.

Men det som var toppen i det hele, var at Djøf ikke en gang var i stand til at beskytte sine egene tillidsrepræsentanter. En tillidsrepræsentant træk sig i protest over ledelsens opførelsen uden at Djøf fulgte op på det, en blev fyret uden videre konsekvenser.

Alt i alt var det den ringeste og mest amatøragtige rådgivning jeg har mødt i lang tid. Det gør mig ond, at jeg har indbetalt kontingent i mere end 10 år og dermed understøttet denne organisation. Ikke længere, efter denne oplevelse har jeg meldt mig ud af Djøf. De får mig aldrig tilbage mere.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anne Petersen

13.02.2020 kl. 07.38

At man ikke kan sidde i et ansættelsesudvalg og komme med sin mening uden at blive fyret, gør dette til en meget alvorlig sag.
Dertil kommer forflyttelsen som den pågældende ikke ønskede.
Og oveni er medlemmet formentlig +60 som gør det meget svært at finde nyt arbejde + han er også er blevet stemplet som ballademager.
Alt dette gør at advarslen/fyringen var af en så principiel karakter, at DJØF burde have kastet alle kræfter ind på at fastholde medlemmet i sit nuværende job.
Man kan ikke være venner med både arbejdsgiveren og de menige medarbejdere.
DJØFs ageren i denne sag og ikke mindst indlæggene fra Mads Carstensen, demonstrerer at DJØF er den mest skvattede og slatne "fagforening" der findes.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kjeld Bjarne Christensen

11.02.2020 kl. 20.55

Når et Hans Erik henvender sig til DJØF og åbenbart tidligt får at vide af sin sagsbehandler, at hun har et godt kendskab til modparten og har et godt indtryk af vedkommende, må det føles i den grad "op ad bakke" for ham, og det virker besynderligt og i strid med god rådgiverskik, at rådgiveren ikke straks viger pladsen for en kollega, der ikke har noget privat mellemværende. Det ville et respektabelt advokatfirma gøre, og som medlem kan man vel forvente det samme af sin fagforening.
Dette og det, at man som professionel rådgiver ikke kunne opnå lige så godt resultat som medlemmet selv, kunne Mads Carstensen passende have beklaget i stedet for de gennerelle betragtninger over situationen som fyret medarbejder. Standardbemærkningen om "den følelse, HE sidder tilbage med" siger næsten, at Mads Carstensen lige vil minde om, at den følelse ikke nødvendigvis er berettiget, selv om Hans Erik fremhæver to konkrete
forhold, som i hvert fald burde beklages af DJØF.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans Peitersen

08.02.2020 kl. 11.38

Jeg er enig med dig Steffen! Svaret fra Mads Carstensen er en soleklar ommer. Hvad er DJØF enig med Hans Erik Hermann i, og hvor bestrider man hans udsagn?? Jeg bliver som læser irriteret over svarets afglidende form. Hvad kan jeg bruge det til? Og for Hans Erik Hermann kan jeg vanskeligt tro andet end, at han oplever det som salt i såret. Ikke godt DJØF!

1 kommentar
5

Niels

08.02.2020 kl. 16.45

Jeg er enig - DJØF svarer generelt meget afglidende på samtlige bemærkninger til sagen. Det er meget frusterende at læse og kommer til at fremstå meget arrogant. Det giver et billede af en fagforening, der glemmer, hvad god kommunikation er, og hvem det egentligt er, de er her for.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Bettina Pedersen

08.02.2020 kl. 11.19

Jeg har desværre samme oplevelse af Djøf i forbindelse med min afskedigelse for et år siden. Jeg følte mig negligeret og tilsidesat. Jeg er overbevist om at min afskedigelse var usaglig og jeg ringede for at få hjælp og nok også bare noget støtte. Det var der ikke noget af. Jeg måtte bare gå på arbejde som om intet var hændt. Jeg brød sammen i telefonen for det var simpelthen så uretfærdigt og ubærligt i mine øjne. Heldigvis har jeg en meget støttende kæreste, der hjalp mig. Det var også ham der tog med mig til møde på jobbet for at forsøge at aftale de nærmere vilkår for min afskedigelsesperiode. Da jeg senere talte med Djøf og en anden konsulent, hvor udtrykte min undren var svaret, at hvis der skulle have været gjort mere ved den sag skulle der have været reageret umiddelbart efter min afskedigelse. Dette var ca. 3-4 uger senere. Det forstår jeg godt, men det var ikke mig der ikke havde reageret eller ageret. Der var bare ikke nogen hjælp at hente for mig, da det lige var sket.
Jeg er klar over at når afskedigelsen er afgivet er der ikke noget at gøre, men jeg følte mig meget alene i en temmelig svær tid.
Jeg var ikke stærk nok til at kræve personlige møder eller andet. Så jeg klarede det selv med hjælp fra min kæreste. Jeg ved ikke rigtig hvad Djøf kan gøre for mig, hvis det skulle ske igen. Jeg tror faktisk ikke jeg ville ringe og forsøge at få hjælp.

1 kommentar
4

Mads Carstensen

08.02.2020 kl. 18.52

Hej Bettina. Det beklager jeg! Du må meget gerne skrive til mig på mca@djoef.dk, så ser jeg på det og vender tilbage. God weekend, Mads

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anne Petersen

05.02.2020 kl. 07.38

En advarsel er altid det første skrift til en fyring. Derfor skal DJØF og TR på banen med det samme og få taget kontakt til arbejdsgiver og medlem. Det kan godt være, at arbejdsgiveren HAR besluttet sig for at skille sig af med medlemmet koste hvad det vil, men det skal ikke ske uden sværdslag.
Som forløber er beskrevet kan jeg ikke se at DJØF har ageret som en troværdig beskytter af det pågældende medlems rettigheder.
Men hvad kan man forvente af en gul fagforening?

0 kommentarer
6
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Steffen

01.02.2020 kl. 17.21

De faktiske oplysninger om forløbet i medlemmets læserbrev og DJØF's svar stemmer ikke overens. Derfor er det umuligt for andre at tage stilling i denne ulykkelige sag.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Britt

31.01.2020 kl. 19.15

En fyring er en følsom sag og det kan være svært at vurdere hvad der er op og ned og objektivt. I forhold til om det kan forventes at DJØF kan tilbyde en fysisk rådgivning, så ville jeg være ked af mine medlemspenge går til et korps af rådgivere der skal sidde fysisk parat over hele landet. Jeg var glad for telefonisk rådgivning ved min fyring, ligesom jeg hellere ikke tænker over at bankrådgiveren, lægen og andre anvender telefonen. Mon I glemte at drøfte at et video konferencekald kunne have været en mellemløsning.

1 kommentar
0

Anne Petersen

06.02.2020 kl. 06.58

Du kan ikke sammenligne din situation med den der er beskrevet her. Når du er blevet fyret er der ikke noget at gøre og det gælder om at få lavet en god fratrædelsesaftale.
I lige netop det her tilfælde var der en advarsel, hvorfor det er på et tidspunkt hvor der måske var muligt at få ændret situationen - f.eks. i form af en forflyttelse til en anden afdeling. Det er en situation der skal tales godt igennem og mange muligheder skal vendes og drejes. Derfor giver det god mening med en personlig samtale.

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jan Sørensen

31.01.2020 kl. 19.03

Tak til Hans Erik for at dele et eksempel om fyring og om i en høj alder igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Jeg læser det som bl.a. passion og retfærdighedsfølelse. Heroverfor står de klassiske Djøf dyder: vi snakker sammen, vi forhandler professionelt, har gode relationer til chefer og medarbejdere (ja vi organiserer begge parter), vi tager ikke en kamp for et enkelt medlem. Tjah, sådan er det gået godt i mange år - men det kan være, at Hans Erik og flere efter ham i de kommende år forventer noget andet. Det forventer jeg som medlem, at Djøf ruster sig til sammen med medlemmerne.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans Erik Hermann

31.01.2020 kl. 16.16

Først og fremmest tak til Mads Carstensen, fordi du reagerede positivt på mit kritiske læserbrev, og fordi du arrangerede et møde med mig, inden læserbrevet blev bragt.

Også tak til dig, fordi du på mødet foreslog mig at skabe kontakt til en karriererådgiver, som jeg har aftalt møde med d. 4-2-2020. Jeg ville ønske, at det kunne resultere i at jeg fik et job.

Når du skriver, at det er en voldsom oplevelse at blive fyret, så må jeg korrigere dig. Efter min mening kan det bedre beskrives som et overgreb.

Det jeg oplevede i Djøf håber jeg aldrig, vil ske for andre. For det første måtte jeg INSISTERE på at få et personligt møde med en rådgiver. Det på trods af at jeg forklarede, at det med advarslen blot var formalia. Det var min afskedigelse, som det reelt drejede sig om.

SAGEN KORT: Ledelsen på min virksomhed havde nemlig længe forinden besluttet sig for at afskedige mig.
Det skete efter at jeg havde medvirket i et ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelsen af en ny sektionschef.
Mine kolleger havde bedt mig om at repræsentere dem i et ansættelsesudvalg, der skulle ansætte en ny sektionschef, fordi de frygtede, at en intern kandidat, der havde udvist negativ og ikke-kollegial adfærd, ville blive udnævnt.
Der var imidlertid gode eksterne kandidater til stillingen, og selv om flertallet i ansættelsesudvalget sagde nej til at udnævne den interne kandidat, som gjorde topledelsen det alligevel.
Jeg forlangte herefter, at topledelsen ved udnævnelsen gjorde opmærksom på, at de handlede helt i strid med flertallet i ansættelsesudvalget.
En time efter den skandaløse udnævnelse blev jeg indkaldt til topledelsen og fik at vide, at jeg nu skulle flytte afdeling og fremover arbejde for netop den ubehagelige person, som jeg kort forinden havde sagt NEJ til at skulle forfremmes og få en lederrolle.
Kort tid efter modtog jeg en indkaldelse fra min ny chef til et møde med henblik på at give mig en advarsel - i øvrigt på et helt usagligt grundlag.

Alt dette interesserede min rådgiver sig slet ikke for. Jeg havde også svært ved at nå at forklare sagen for hende, for da det endelig lykkedes mig at få et personligt møde med hende, var det første, som hun sagde, "at hun blot kunne afse 20 minutter, fordi hun så skulle videre til et andet møde".

Så kom hele forløbet med aftalegrundlaget, som min rådgiver foreslog, at jeg skulle skrive under på (hvilket jeg gudskelov ikke gjorde). Og herefter bemærkningen om, at hun i øvrigt syntes godt om HR repræsentanten fra min arbejdsgiver.

Det ændringer i aftalegrundlaget som jeg herefter selv udarbejdede, fik jeg Djøf til at gennemse for eventuelle fejl eller uhensigtsmæssige formuleringer. Den opgave løste Djøf godt.

Jeg håber, at mit tilfælde har været enkeltstående, at andre medlemmer aldrig udsættes for det samme og at denne debat kan få Djøf til at tage sager om 'advarsler' eller 'fyringer' (for det er jo næsten to sider af samme sag, ikke?) mere alvorligt.
Man kunne jo fx starte med at afvikle den nuværende praksis med af foreslå medlemmer 'telefonmøder' i forbindelse med sager om 'advarsler' eller 'afskedigelse' og afholde personlige møder i stedet for (uden tidsbegrænsning).

1 kommentar
5

Olga Hermann

31.01.2020 kl. 20.32

Det er godt at historien kommer i lyset i Djøf ladet, og jeg er sikker på at den ikke er enkeltstående. Jeg er meget skuffet over Djøf og deres TR, som skal repræsentere mine interesser på en statslig arbejdsplads. Det er spild af ressourcer og medlemspenge, da de holder på arbejdsgivers side og optrædder uprofessionelt.

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Sofie

31.01.2020 kl. 13.06

Meget enig med de foregående kommentarer, og jeg undrer mig tilsvarende meget over at DJØF kommer med kommentarer om sagen, som medlemmet ikke selv har givet. Hvilken DJØF'er behersker ikke udtrykket at man ikke kan kommentere op den konkrete sag? Det virker forbitret og meget uprofessionelt.

1 kommentar
3

Mads Carstensen

31.01.2020 kl. 13.15

Hej Sofie

Vi svarer selvfølgelig på Hans Eriks læserbrev, når han bringer konkret kritik.

Jeg prøver der at beklage, at Hans Erik oplevede det som han gjorde - for vi tog sagen meget alvorligt. Og hans oplevelse skal vi selvsagt lære af.

Med venlig hilsen
Mads

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Charlotte

31.01.2020 kl. 10.32

Hvor er det dog et ringe, men desværre ikke et overraskende svar.
DJØF, herunder de lokale tillidsrepræsentanter, skal ikke være “venner” med vores arbejdsgivere, men alene repræsentere medlemmet bedst muligt. Det er det man som medlem betaler kontingent for. Ikke så lidt endda.
Som jeg læser det sørgede Hans selv for en bedre aftale end den som DJØF mente han skulle tiltræde. Det svares der behændigt ikke på.

1 kommentar
6

Mads Carstensen

31.01.2020 kl. 11.26

Hej Charlotte.

Vi forhandlede en aftale med arbejdsgiver, som matchede Hans Eriks ønsker, og det var den han indgik. Der blev ikke anbefalet andre eller ringere aftaler.

Jeg er selvfølgelig helt enig med dig i, at vi skal repræsentere medlemmet bedst muligt.

Med venlig hilsen
Mads

1 kommentar
0

Hans Erik Hermann

01.02.2020 kl. 21.44

Hm - der var nu mig selv, der ændrede aftalen i forhold til, hvad jeg var blevet foreslået at skrive under på af DJØF. Min tekst så DJØF herefter igennem. Men det var bestemt ikke DJØF som fik forhandlet 3 måneders ekstra løn til mig. Det oplæg kom fra mig selv.

3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Niels

31.01.2020 kl. 10.17

Hej Mads - og DJØF

Jeg står også lidt forundret overfor de bemærkninger, der gives retur til Hans Erik. Fordi for det første undrer det mig, at en fagforening netop ikke gik nærmere ind i, hvad en advarsel kunne føre til. Også undrer det mig meget, den måde DJØF har håndteret det her på, fordi hvis en advarsel fører til fyring på mødet, er mødet enten gået virkelig galt, eller så har TR og DJØF virkelig sovet i timen. Den førte jo til en fyring. DJØF bagatelliserede både før og nu her igen jo netop situationen. At Hans Erik samtidig vælger at tage imod en fratrædelsesaftale, får du/I til at lyde, som om Hans Erik selv har valgt vejen, og at han tilsyneladende har skabt problemerne for sig selv, og at DJØF så ikke har kunne hjælpe ham - men hvis Hans Erik har haft en TR med til mødet, har pågældende vel rådgivet ham og hjulpet ham gennem processen, herunder hvilke muligheder han har?

Jeg kender ikke den konkrete sag, men jeres svar giver ikke mig mere tryghed i, at DJØF som ens repræsentant i et af livets sværeste situationer, er den, der tager styringen og kæmper for en, når man har mest brug for det.

Og så bryder jeg mig ikke om sætningen om, at sagen ligger halvandet år tilbage i tid - en oplysning Hans Erik ikke selv giver os. Hvad er formålet med den bemærkning? Er det I mener, at Hans Erik ikke helt kan give slip? Eller at fortælle offentligheden at Hans Erik har været arbejdsløs i halvandet år? Som medlem af DJØF bryder jeg mig ikke om, at I udleverer et andet medlem på den måde.

I skriver, at I beklager. Jeg ser oplevelsen som en situation, hvor DJØF skulle have taget kontrol og ansvar. Det fremmer dit svar ikke indtrykket af, at I har gjort - eller gør.

1 kommentar
10

Mads Carstensen

31.01.2020 kl. 11.50

Hej Niels

VI gik bestemt ind i sagen om en advarsel. I det her tilfælde var valget at bede os om at forhandle en fratrædelsesaftale fremfor måske at risikere en afskedigelse.

Jeg prøver ovenfor at beklage, at Hans Erik oplevede det som han gjorde - for vi tog sagen meget alvorligt. Derfor er det også ekstra beklageligt at Hans Erik sad tilbage med en anden oplevelse, og det skal vi selvsagt lære af.

Med venlig hilsen
Mads

1 kommentar
0

Niels

08.02.2020 kl. 16.56

Hej Mads. Tak for at vende tilbage. Jeg må være ærlig at sige, at jeg egentligt bare bliver stødt af dit standard svar. Jeg nævner fx at I udstiller Hans Erik, hvilket du ikke forholder dig til - eller givet anledning til selvreflektion. Det giver mig anledning til eftertanke om, hvor professionelle I er som organisation. Det er virkelig dårlig stil, det I har gang i! Når man læser de øvrige svar, er det hele meget trættende og virker meget arrogant. I kommer ikke særligt godt i mål i den her sag, og ærligt talt så er jeres nuværende håndtering ikke særlig gavnligt for jer.

2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Andreas

31.01.2020 kl. 08.18

Kan godt forstå hvis Hans Erik føler at DJØF’s svar er en spand vand i hovedet for det der bliver tilkendegivet er at det er beklageligt at han føler at han har haft en dårlig oplevelse men alt er foregået efter bogen og vi slår ring om medarbejderen og tillidsrepræsentanten..

1 kommentar
22

Mads Carstensen

31.01.2020 kl. 11.53

Hej Andreas

Jeg prøver faktisk at give alt andet end en spand koldt vand. Derfor har jeg også mødtes med Hans Erik. For det betyder faktisk noget, hvilken oplevelse Hans Erik sidder tilbage med.

Med venlig hilsen
Mads

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.