Ledelse

Direktør: 8 ting, jeg har lært under corona-krisen

4.8.2020

af

Tine Santesson

Screengrab fra Hørsholm Kommune-video

Screengrab fra Hørsholm Kommune-video

Sygefraværet blandt medarbejderne er faldet, der bliver givet max gas fra hjemmearbejdspladserne, og hierarkier forsvinder eller flader ud. Men samtidig er der sat en fed streg under, hvor vigtig ledelse er. Læs om, hvad corona-månederne har lært kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon om at være leder.

Siden corona-virussen i marts vendte op og ned på arbejdslivet og hverdagen, har Pernille Halberg Salamon fulgt sportstøjsfirmaet Nikes slogan: ’Just do it’.

"Det er jo det, vi har gjort – vi har været nødt til at handle og prøve nogle ting af, selv om vi ikke vidste, om det virkede.”

Pernille Halberg Salamon er kommunaldirektør i Hørsholm Kommune. Og det var en træt kommunaldirektør, der gik på sommerferie – men træt på den gode måde. For hun synes, det er helt utroligt, hvordan hun, hendes chefkolleger, alle medarbejdere i kommunen – ja, hvordan hele Danmark er lykkedes med én fælles opgave og ét fælles mål: At reducere smitte og forhindre smitteudbrud.

Og her på bagkanten (forhåbentlig) af coronakrisen opsummerer hun de de ledelseslæringer, hun har gjort sig som chef for omkring 1.800 medarbejdere. Langt de fleste er positive aha-oplevelser, som hun gerne vil holde fast i og implementere, når det igen er hverdag i Hørsholm Kommune. Men hun er også blevet opmærksom på nogle ting, som hun synes, de skal gøre mindre af.

Den første øjenåbner fik Pernille Halberg Salamon, dagen efter at Danmark var blevet lukket ned, og hun sad og afprøvede det virtuelle mødeværktøj Teams sammen med borgmester Morten Slotved. Det var let at finde ud af, og det fungerede med det samme, erfarede hun til sin overraskelse.

Her kommer lidt mere om dét og de andre læringer, hun vil tage med sig.

1) MERE DIGITALISERING: ”Min borgmester, der har været leder i IBM, fortalte, at da han kom til kommunen for 10 år siden, foreslog han at indføre et digitalt mødeværktøj. Det fik han nej til. Det var for besværligt – og møder er bedst ansigt til ansigt, fik han at vide. Hvis han havde spurgt mig før corona, havde jeg sandsynligvis givet ham det samme svar. Derfor er det tankevækkende, at vi fik indført Teams i løbet af et par timer – vi gjorde det bare – og det viste sig, at det var enormt effektivt. Vi ændrede vores adfærd og vores vaner bare sådan. Så når vi taler digitalisering, tænker jeg, at vi fremover skal prøve noget mere af i stedet for at starte med at sige, at det ikke kan lade sig gøre.”

2) MERE TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE, MINDRE HIERARKI: ”Vi etablerede hurtigt en tværgående krisestyringsstab med centerchefer og strategisk placerede medarbejdere. Dét, der kendetegner sådan et krisestyringsberedskab, er, at hierarkierne bliver fladere eller helt forsvinder. Vi tænkte hele corona-håndteringen meget bredt med de problemstillinger, der var eller kunne opstå. Vi gjorde det i praksis, som vi snakker så meget om på det teoretiske plan: Vi satte borgerne og opgaverne i centrum – det var det, det handlede om – ikke den interne organisering. Aldrig har vores kerneopgave – borgerne – været mere i fokus. Og jeg har aldrig oplevet at have ét fælles mål, som alle har bidraget til, og som er løst på tværs. Så mere af det.”

3) MERE (GOD) LEDELSE: ”Normalt er der en tendens til, at chefgrupper bliver til administrative støttefunktioner – sådan er det i hvert fald hos os. Så hvordan sikrer vi, at det er de borgernære opgaver – altså kerneopgaven – der afspejler sig i den måde, vi arbejder på i sådan et mødeforum? Under corona-krisen er vi i chefgruppen gået fra at være et almindeligt team til at være et stærkt high performance team, fordi vi ganske enkelt har arbejdet så godt sammen om den her fælles opgave. Så hvad kan vi gøre for, at den måde, vores chefgruppe har fungeret på under corona-krisen, bliver ved med at være lige så god? Det er helt sikkert noget, vi kommer til at tale om.”

4) MERE UDDELEGERING AF ANSVAR: ”I min kommune har vi en ledelsestilgang, hvor vi lægger meget af ansvaret ud decentralt. Men under corona-krisen har vi gjort det i endnu højere grad, og det har understreget nødvendigheden af, hvor vigtigt det er, at ansvaret også kommer ud til dem, der skal udføre opgaverne – både på leder- og medarbejderniveau. Det enkelte skoleleder og den enkelte plejecenterleder har selvfølgelig fulgt de overordnede retningslinjer, men de har selv haft ansvaret for at eksekvere og for, hvordan de vil gøre det. Og det vil jeg tage med ind i den måde, vi leder kommunen på fremadrettet.”

Flere steder fra hører vi også medarbejderne sige, at de har oplevet mere nærvær fra deres leder, på trods af at de har siddet hjemme. Og det er da tankevækkende

Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør, Hørsholm Kommune

5) MERE KOMMUNIKATION: ”Selv om det var langt ude over min comfort zone at blive filmet, sprang jeg bare ud i det og lavede en videohilsen til alle medarbejdere en gang om ugen. Det vil jeg fortsætte med – dog nok ikke ugentligt, men jeg vil helt sikkert bruge det som kommunikationsform. Jeg må i det hele taget sige, at jeg er blevet endnu mere opmærksom på, hvor fuldstændig afgørende kommunikation er. Flere steder fra hører vi også medarbejderne sige, at de har oplevet mere nærvær fra deres leder, på trods af at de har siddet hjemme. Og det er da tankevækkende.”

6) MERE FLEKSIBLITET: ”Det har været en øjenåbner, at hjemmearbejde har vist sig at være så effektivt blandt de administrative medarbejdere. Vi har ikke målt på det, men jeg er imponeret over, hvor meget der er blevet nået, mens en stor del af medarbejderne har skullet arbejde hjemme – nogle endda med små børn. Så der er ingen tvivl om, at vi vil videreføre fleksibiliteten i forhold til at arbejde hjemme, dér hvor det kan lade sig gøre.”

7) MINDRE NULFEJLSKULTUR, MERE MOD: ”Vi har været nødt til at prøve nogle ting af, selv om vi ikke vidste, om det virkede. Det har gjort os mere modige og bevæget os længere væk fra en nulfejlskultur. Selvfølgelig er det nemmere under en krise, hvor man bare bliver nødt til at handle nu. Men jeg håber, at vi er blevet mere skarpe på, hvornår vi er nødt til at have nogle længere processer, og hvornår vi i virkeligheden kan træffe en beslutning her og nu. Vi har i hvert fald fået en bevidsthed om, hvor befriende det er at kunne handle hurtigt.”

8) MERE HÅNDSPRIT, MINDRE SYGEFRAVÆR: ”Vores sygefravær har været ufatteligt lavt under coronakrisen. Og det er stadig lavt – alle steder og blandt alle medarbejdergrupper. Det kan der være flere forklaringer på. Når en del af os arbejder hjemme, kan vi jo ikke smitte hinanden. Men jeg tror, den primære årsag er øget hygiejne. Så det skal vi holde fast i – og for dem, der har oplevet det her, tror jeg også, det er en god vane, der er kommet for at blive.”

Det er de otte ting, Pernille Halberg Salamon lige nu og her har lært af corona-tiden. Men der kommer formentlig flere læringer.

”Vi står jo stadig midt i det, så vi kan først rigtig evaluere effekten af, hvad det har ført til af adfærdsændringer om måske et år eller to. Lige nu ligger der en opgave hos lederne om at fastholde og stå på de gode erfaringer, vi har fået, for de kan meget nemt forsvinde sammen med coronaen, og det vil da være ærgerligt. Samtidig skal vi også være realistiske om, hvad vi kan bringe med videre, for der er så mange ting, der er anderledes, når vi er i en krise – og det skal det også være.” 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
Job
Hillerød Business College U/Nord
Job
Vento Energy Support
ANNONCE