Rustur

CBS må trække straf for ølstafet tilbage

30.1.2020

af

Emma Brink

Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

I december bortviste CBS 25 studerende og udskrev dem midlertidigt fra universitetet. Men CBS har nu måttet erkende, at det ikke var lovligt at udskrive de bortviste.

I december kunne Djøfbladet fortælle, at 10 studerende på Copenhagen Business School var blevet midlertidigt bortvist efter en rustur. De var introvejledere for nye studerende, og universitetet konkluderede, at de gennem deres handlinger – bl.a. ved at arrangere en ølstafet – havde opfordret til kraftigt alkoholindtag, herunder af stærk alkohol. Det er forbudt ifølge reglerne for introforløbene.

I artiklen fortalte den anonyme kilde Anders, der var en af de 10 introvejledere, at hans største anke var, at straffen ramte forhold, der enten lå uden for universitetets indflydelse eller uden for bortvisningsperioden. Samtidig med bortvisningen blev de studerende nemlig også midlertidigt udskrevet af studiet, hvilket kunne påvirke deres ret til SU, studiebolig og studiejob samt muligheden for at søge om udvekslingsophold.

På samme tidspunkt fik 15 andre introvejledere en lignende straf i en anden sag. Men nu har alle de 25 bortviste fået en kontramelding fra CBS: Universitetet må nemlig slet ikke udskrive dem af studiet, når de er midlertidigt bortvist.

Kun varigt bortviste kan udskrives

CBS skriver i en pressemeddelelse, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse har påpeget over for universitetet, at den praksis, CBS indtil nu har fulgt i forbindelse med bortvisningerne, ikke er lovlig ifølge den såkaldte adgangsbekendtgørelse. Her fremgår det nemlig, at man skal udskrives, hvis man er "varigt bortvist". De 25 bortvisninger er netop ikke varige, men midlertidige.

Djøfbladet har spurgt CBS, hvordan universitetet ikke kunne være klar over, at det var i strid med bekendtgørelsen at udskrive de midlertidigt bortviste.

”Det er naturligvis beklageligt, at vores ordensregler ikke har været i overensstemmelse med adgangsbekendtgørelsen på dette punkt, samt at det ikke tidligere er blevet opdaget,” skriver juridisk chef for CBS Legal, Mette Kuhlen Gullach, i en mail og tilføjer:

”Vi har desværre ikke haft grund til at betvivle grundlaget for de eksisterende regler, men vil naturligvis nu sørge for at opdatere regler og praksis.”

Åbner for udvekslingsmuligheder

Fordi de studerende stadig er midlertidigt bortvist, er de udelukket fra undervisning, eksaminer og andre CBS-relaterede aktiviteter. Men da de nu alligevel er indskrevet på studiet, kan de søge udvekslingspladser for efterårssemestret.

”Vi har orienteret de berørte studerende om, at de nu har mulighed for igen at søge om udveksling, og de har fået tilsendt link til ansøgningsskema, ligesom vores internationale kontor står klar med vejledning og hjælp. Endvidere har vi løbende tilbudt midlertidigt bortviste studerende at hjælpe med dokumentation for tilknytning til CBS i forhold til bolig og studiejobs, og SU-kontoret gør deres bedste for at informere om konsekvenser,” skriver Mette Kuhlen Gullach i mailsvaret.

Annulleringen af den midlertidige udskrivelse kan også få betydning for de studerendes SU, og for de studerende, der bor i en studiebolig eller har et studiejob, der kræver, at de er studieaktive.

Går glip af udvekslingspladser

Vi har spurgt Anders, hvad den nye udvikling får af betydning for ham. Hans svar er: Ikke så meget.

”Det kommer til at betyde, at jeg kan få lov til at søge udveksling – men først i anden runde, da den første ansøgningsrunde allerede er ovre. Ændringen betyder, at jeg ikke burde have været udelukket fra den første ansøgningsrunde, men det er ligesom for sent nu,” siger han.

Derfor ærgrer han sig over, at universitetet først nu opdager, at han og hans medstuderende ikke kan midlertidigt udskrives.

De pladser, der besættes under første ansøgningsrunde, er nemlig ikke med i anden runde. Så udvalget af pladser er derfor mindre, og Anders er ikke sikker på, at nogle af hans ønskede pladser er tilbage.

I sin pressemeddelelse nævner CBS også selv, at der er en mulighed for, at de studerende nu vil kunne modtage SU i bortvisningsperioden. Men det er endnu ikke lykkedes Anders at få svar fra SU-kontoret på CBS på, om det er muligt. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
Job
Hillerød Business College U/Nord
Job
Vento Energy Support
ANNONCE