NY REGERING

Syv punkter i regeringspapir glæder Djøf

26-06-2019
2 min.

Regeringspapiret rammer plet på syv politikområder, siger Djøf om den såkaldte aftale om politisk forståelse, som Socialdemokraterne indgik med RV, SF og EL i denne uge. Læs hvad det er, der glæder Djøf.

Aftalen mellem S, RV, SF og EL, som blev indgået i denne uge, og som er udgangspunktet for en ny regering, indeholder syv punkter, som glæder Djøf.

"I Djøf bidrager vi meget gerne med at gøre dem til virkelighed," siger en tilfreds Djøf-formand, Henning Thiesen i en pressemeddelelse.

Her er de syv punkter:

1. Afbureaukratisering og tillid

For det første er der programerklæringen om, at der skal gøres op med unødigt bureaukrati i den offentlige sektor og skabes en større tillid til medarbejdernes faglighed. Det falder i tråd med de ni såkaldte velfærdsdogmer, som Djøf og fagforbundet FOA i fællesskab spillede ud med under valgkampen.

2. Styrke den danske arbejdsmarkedsmodel

For det andet programerklæringen om, at der skal findes nye rammer for de offentlige overenskomstforhandlinger, så de fremover i højere grad bliver præget af respekt og dialog mellem parterne.

3. Årlige uddannelsesbesparelser skal væk

For det tredje programerklæringen om, at der skal gøres op med det såkaldte omprioriteringsbidrag på uddannelserne (de årlige to-procents besparelser). Der skal også gøres op med uddannelsesloftet (dét at man i dag ikke kan tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau før efter seks år).

4. Arbejdsmiljøet skal forbedres

For det fjerde programerklæringen om, at arbejdsmiljøet skal forbedres, så færre bliver slidt ned, ligesom der skal arbejdes for, at flere seniorer fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet også efter den formelle pensionsalder.

5. Udenlandske studerende og udenlandsk arbejdskraft

For det femte programerklæringen om, at udenlandske studerende kan få lov til at bruge den uddannelse i Danmark, som de har taget i Danmark. Ligesom der skal ses fordomsfrit på, at virksomhederne ansætter udenlandske medarbejdere, så længe det foregår på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

6. Tech-giganter bidrager ikke nok til fællesskabet

For det sjette programerklæringen om, at de nye globale tech-giganter ikke bidrager tilstrækkeligt til fællesskabet. Det ligger i forlængelse af det, som Djøfs TechDK Kommission lige har fremlagt.

7. Bedre ligestilling mellem mænd og kvinder

For det syvende programerklæringen om, at den nye regering ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder.

Henning Thiesen: Pas på det ikke bliver for dyrt

Djøf-formand Henning Thiesen understreger dog, at djævelen som bekendt ligger i detaljen."Ambitionsniveauet er højt i aftalen mellem S, RV, SF og EL, og mange af hensigterne forekommer dyre," siger han.

Han understreger, at Djøf meget gerne deltager i en konkretisering af de politiske idéer.

Det gælder, hvad enten det handler om en mindre bureaukratisk offentlig sektor, styrkelse af de offentligt ansattes ytringsfrihed – som aftalen også har et punkt om med en særlig løftet pegepinger til de offentlige ledere – bedre ligestilling mellem kønnene og et mere rummeligt arbejdsmarked.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.