LØN

Hvem får mest i bonus?

12-06-2019
3 min.

Fik du bonus i 2018? Eller måtte du gå tomhændet hjem? Se her, hvor mange der fik bonus eller engangsvederlag i din branche eller inden for dit arbejdsområde. Og hvor store beløb der er tale om.

I nogle brancher får halvdelen af medarbejderne bonus, og beløbene kan sagtens ligge på den gode side af 50.000 kr. I andre dele af den private sektor er det kun et lille mindretal, der får andet end den faste løn, og de, der trods alt får bonus, når som regel ikke længere op end 15.000 kr.

Så mens der fortsat bliver udbetalt bonus og engangsvederlag til mange djøfere – både i det private og det offentlige – er der stor variation fra branche til branche, viser et udtræk fra Djøfs lønstatistik for 2018.

I det offentlige får medarbejderne væsentligt mindre bonusbeløb end i det private, og de ansatte i staten får noget mere end deres fagfæller i kommuner og regioner.

Bonus er allermest udbredt i medicinalbranchen (inklusive biofarma og biotek). Og ikke så overraskende er det blandt cheferne, at den supplerende aflønning forekommer hyppigst. Tre ud af fire chefer får nemlig bonus, mens det gælder 64 pct. af de øvrige medarbejdere.

På sidstepladsen blandt 14 brancher ligger interesseorganisationerne, hvor det samlet set kun er 20 pct., der får bonus eller engangsvederlag.

Jo længere oppe i hierarkiet man er placeret, desto højere bonus/engangsvederlag falder der. For privatansatte direktører er det hele 60 pct., som får bonus, for chefer er det 49 pct. og for ikke-chefer 34 pct. i gennemsnit i det private.

Menige i finans får mest

Når man kigger på medarbejdere uden cheftitler, finder man de absolut højeste bonusbeløb i finanssektoren. Her er den gennemsnitlige bonus på lidt over 94.000 kr., og hele 41 pct. af ikke-cheferne får bonus, viser Djøfs lønstatistik.

HR-chef for Nordea i Danmark Camilla Beckmann fortæller, at variabel aflønning primært bruges for at tiltrække, motivere og fastholde visse medarbejdere. Eksempelvis er det en normal del af lønpakken inden for trading. Desuden har Nordea en generel ’Profit Sharing Plan’, så alle øvrige medarbejdere får andel i overskuddet i forhold til en række finansielle og ikke-finansielle kriterier – eksempelvis kundetilfredshed og efterlevelse af Nordeas værdier. Ingen ansatte er dog på forhånd garanteret en bonus.

Under 20 pct. af samtlige ansatte i Nordea får variabel løn, og der er ikke planer om at udvide andelen, som får bonus.

”Mit indtryk er, at der generelt er en vis tilbageholdenhed i branchen, når det handler om at udvide antallet af medarbejdere på variabel aflønning. Det gælder også hos os," siger Camilla Beckmann.

Djøfs lønstatistik viser i øvrigt, at netop finanssektoren er en af de brancher, hvor der er størst spredning i, hvor store bonusudbetalingerne er. Gennemsnittet for Djøf-medlemmerne i denne branche ligger på 133.000 kr. i bonus og engangsvederlag for 2018, men beløbene varierer fra 24.000 kr. i det nederste kvartil til 150.000 kr. i det øverste kvartil – og 328.000 kr., når man ser på de øverste 10 procent.

Mindre bonus i det offentlige

I det offentlige er bonus og engangsvederlag ikke nær så udbredt som i det private. Alligevel får 32 pct. af de statsligt ansatte ikke-chefer bonus, og det samme gælder for 16 pct. i kommunerne og ni pct. i regionerne.I staten stiger beløbene med anciennitet og mere ansvar, idet der uddeles bonus til 32 pct. af fuldmægtigene, 48 pct. af specialkonsulenterne og 60 pct. af chefkonsulenterne. I den del af Djøfs lønstatistik, som denne artikel bygger på, indgår der ikke oplysninger om de offentlige chefers bonusser. Men tidligere i år viste en undersøgelse fra Moderniseringsstyrelsen, at 88 procent af de statslige chefer i 2017 fik en eller anden form for præstationsløn.

I kommuner og regioner er der ikke samme lineære forløb. I kommunerne får 16 pct. af fuldmægtigene bonus, mens det gælder 27 pct. af specialkonsulenterne og 26 pct. af chefkonsulenterne. I regionerne får ni pct. af fuldmægtigene bonus, 18 pct. af specialkonsulenterne og 12 pct. af chefkonsulenterne.

Beløbsmæssigt ligger de offentlige arbejdspladser væsentligt efter det private, idet ikke-cheferne i staterne har fået bonus på ca. 22.000 kr. i gennemsnit i 2018. Tilsvarende er der gennemsnitlig givet ca. 14.000 kr. i kommunerne og ca. 15.000 kr. i regionerne.

Kommentarer

Kim Paulsen

14.06.2019 kl. 10.07

Nok en pind til den økonomiske ulighed. Artiklen burde være suppleret med en sammenligning af tallene fra før finanskrisen til belysning af udviklingen på området.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.