På jagt efter milliarder

Skattesheriffen

01-05-2019
7 min.
Det har forbløffet Steen Bechmann Jacobsen, hvor meget arbejdet i Skattestyrelsen minder om hans tid som anklager: "Du kan få en hverdag fyldt med action ved at være her. Det har overrasket mig." Foto: Per Morten Abrahamsen

Steen Bechmann Jacobsen håndterer nogle af de største svindelsager i Danmarkshistorien. Som Skattestyrelsens chef for Særlig Kontrol har den tidligere chefanklager en nøglerolle i jagten på de 12,7 mia. kr. fra udbytteskattesagen.

Det krævede ikke meget betænkningstid, før Steen Bechmann Jacobsen var overbevist om, at han skulle være fagdirektør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen. Den daværende chefanklager i Bagmandspolitiet, SØIK, syntes simpelthen, at opgaven var for spændende til, at han kunne lade jobtilbuddet ligge.

For blot få år siden ville Steen Bechmann Jacobsen ellers have forsvoret, at han skulle komme til at sidde i skattevæsenet. Han var vant til langt mere action i Bagmandspolitiet, og Skattestyrelsens mangeartede problemer er kendt for de fleste.

Men nu opfatter Steen Bechmann Jacobsen situationen i Skattestyrelsen helt anderledes. Det vender vi tilbage til.

Arbejdet med den særlige kontrol, som Steen Bechmann Jacobsen står i spidsen for, ledes fra et anonymt kompleks af blokke i Høje-Taastrup, hvor Værdipapircentralen tidligere havde domicil. Her tager man plads i Skattestyrelsens venteværelse sammen med mere regulære skatteborgere. Mange kommer for at hente nummerplader, betale restancer eller tale om en skattesag. Personerne på Steen Bechmann Jacobsens liste har ikke just for vane at dukke op personligt.

Hans opgave er at bekæmpe svindel i den helt store skala, bl.a. i den højt prioriterede udbyttesag. Arbejdsdagene er lange og hektiske, for han er nødt til at være tæt på de største og vigtigste sager.

”Det helt afgørende er, at borgerne får en meget, meget klar opfattelse af, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at komme til bunds, så tilliden til Skattestyrelsen kan genoprettes,” siger Steen Bechmann Jacobsen.

450 er stævnet

Foreløbig har Steen Bechmann Jacobsens fagområde med bistand fra Kammeradvokaten og udenlandske advokatfirmaer stævnet mere end 450 personer og selskaber i bl.a. USA og Storbritannien for i alt 12,7 mia. kr. Ingen sager er afgjort endnu, bortset fra at der er indgået et par amerikanske forlig, og det vil tage flere år og sikkert flere retsinstanser, inden alle sager er afgjort.

Selv om Steen Bechmann Jacobsen kun har været fagdirektør hos Skattestyrelsen i godt et år, kender han så udmærket til svindlere. Han jagtede dem også i sit tidligere virke i Bagmandspolitiet. Sagerne har ikke overrasket ham, men det har omfanget til gengæld:

”At der har været så mange professionelle aktører involveret i at udføre det her formodede svindel-set-up, det kunne man ikke vide på forhånd. Man ville tro, at det var nogle enkelte grupper af kriminelle personer, men det folder sig hastigt ud og inddrager mere og mere af det, man nok normalt ville opfatte som det normale, regelrette forretningsliv,” fortæller Steen Bechmann Jacobsen.

Kan man tale om et skred i normer?

”Ja, det kan man sådan set godt. Der har jo i hvert fald været en accept af, at man vil gå meget, meget langt for at hive penge ud af skattesystemet,” fortsætter han.

Har I og måske andre myndigheder været naive?

”Det kan man sikkert godt sige. Den kontrol, der har været på udbytteområdet, viste sig jo på ingen måde at være tilstrækkelig, desværre.”

Alt i alt synes han dog, at skattemyndighederne er kommet forholdsvis langt i genopretningen. Der er nu styr på, hvad der rent faktisk er sket – og der er iværksat en lang række tiltag for at få ryddet op og få hentet nogle af pengene hjem igen. Der arbejdes også på en helt ny model på udbytteområdet, som indebærer både nye it-løsninger og ny lovgivning.

Det har slået mig, at medarbejderne i Skattestyrelsen virkelig er drevet af en indre ild og vil det bedste. For man kunne sagtens forestille sig, at mange var slukørede på baggrund af den historik, der omgærder skatteforvaltningen

20 år som anklager

Men hvordan har Steen Bechmann Jacobsen så oplevet jobskiftet fra Bagmandspolitiet til Skattestyrelsen?

Ja, han ser nærmest sine nye arbejdsopgaver som et spejlbillede af, hvad han arbejdede med i SØIK, nu blot med et skattemæssigt fortegn. Og han bruger rigtig meget fra de 20 års erfaring som anklager, hvor han beskæftigede sig med samme type sager, blot senere i procesforløbet.

Nu ligger det ham meget på sinde at få skabt en skattesagskæde, der er så effektiv som muligt – lige fra at mistanken opstår, til der kræves politimæssig efterforskning, og når der måske senere bliver brug for, at anklagemyndigheden rejser en sag. Samarbejdet skal skærpes, så medarbejderne bliver bedre til at opbygge sager, der kan glide igennem systemet og føre til, at svindlere bliver dømt, når der er grundlag for det.

Selv har han fået en helt anden forståelse for sammenhængskraften, hvad udfordringerne kan være, og at man skal blive bedre til at melde tilbage til det, man kommer fra, tale samme sprog og skabe større gensidig forståelse.

”Jeg har jo skullet omplante mig selv til ikke at være sherif – hvis man kan sige det – og ikke være så tæt på efterforskningen. I Særlig Kontrol i Skattestyrelsen efterforsker vi ikke, men vi laver nogle undersøgelser og kommer ofte frem til, at sagerne skal gives videre til politiet. Vi har ikke kompetencen eller de redskaber, der skal til for at foretage politimæssig efterforskning. Det er ikke vores opgave. Og det er skidt for tilliden og den konkrete sag, hvis vi bevæger os uden for de rammer,” siger fagdirektøren.

Gejst og indre ild

Da Steen Bechmann Jacobsen startede i sit nye job i februar 2018, havde han i baghovedet, at skattevæsenet havde været igennem nogle forfærdelige år og havde fået mange tæsk. Og han lader også forstå, at omfanget kan virke større, når man først kommer inden for dørene.

Men ét er problemer og udfordringer. Noget andet er den gejst, han har mødt blandt ledere og medarbejdere, selv om de har været meget igennem.

”Det har slået mig, at medarbejderne i Skattestyrelsen virkelig er drevet af en indre ild og vil det bedste. For man kunne sagtens forestille sig, at mange var slukørede på baggrund af den historik, der omgærder skatteforvaltningen,” siger han.

Hvad angår hans egen ledelsesstil, så har han ikke ændret meget, efter at han startede i Skatrestyrelsen. Men han har dog forsøgt at indføre en meget høj kvalitets-dagsorden, bl.a. fordi hans medarbejdere arbejder med et meget principielt område, som politikere og medier også til tider viser stærk interesse for.

Fokus på kvalitet betyder, at flere læser dokumenterne igennem, inden de kommer videre, og at der bliver ændret i teksterne. Det er en metode, som fagdirektøren selv blev opdraget til i anklagemyndigheden.

”Man skal altså affinde sig med, at man bliver rettet, for at sige det lige ud. Det er dog ikke sådan en nul-fejl-kultur, jeg forsøger at indføre, for det skaber sjældent noget godt. Men man skal lære af sine fejl, for det er den måde, man bliver bedre på,” forklarer Steen Bechmann Jacobsen. 

Selv om han for få år siden ville have forsvoret, at han nogensinde skulle arbejde i skattevæsenet, synes Steen Bechmann Jacobsen, at hans nuværende job rummer nogle af karrierens mest interessante udfordringer.
Selv om han for få år siden ville have forsvoret, at han nogensinde skulle arbejde i skattevæsenet, synes Steen Bechmann Jacobsen, at hans nuværende job rummer nogle af karrierens mest interessante udfordringer. Foto: Per Morten Abrahamsen
Brug for mange nye

Afdelingen for Særlig Kontrol leder efter mange nye medarbejdere, da der har været omkring 10 års ansættelsesstop i skattevæsenet. Ja, faktisk er en enorm rekrutteringsopgave i gang. Og hvad er det så Steen Bechmann Jacobsen og hans enhed er på udkig efter?”Et dybfølt engagement, uanset niveau. Og vedholdenhed – at man virkelig bliver ved med at bore ned og ikke bare skøjter videre. At man ikke lader sig nøje med, at det går nok. At man tager problemerne nu og her og får dem løst,” siger Steen Bechmann Jacobsen.

Der er brug for nye jurister, økonomer – også gerne fra CBS – og mange med andre uddannelser, som ikke behøver være på kandidatniveau.

Bachelorer kan også bruges. Det afgørende er, at medarbejdere er drevet af en indre ild og vil være med til at løse en meget, meget vigtig samfundsmæssig opgave.

Den svære tillid

Hans egne ambitioner går på, at han gerne vil være med til at skabe et nyt skattesystem, som både befolkningen og politikerne har tillid til. Der skal være en bevidsthed om, at der er en professionel og kompetent myndighed, som kan agere hurtigt og effektivt på en ordentlig måde, når der opstår svindel.

Og Steen Bechmann Jacobsen håber også at kunne vise, at de sager og indsatser, der er sat i søen – også vedrørende afsløringerne om skatteunddragelse i forbindelse med de såkaldte Panama Papers – rent faktisk munder ud i nogle afgørelser ved domstolene, som viser, at skattemyndighederne har fat i den lange ende.

Indtil videre er han tilfreds med, at hans enhed har fået etableret sig som et nyt fagområde – uden at bruge al energi til opbygning af organisationen. Meget hurtigt har enheden fået skabt et nyt fagområde, hvor de ansatte er klar over, hvad opgaven er, og hvor der er opnået en aktionsparathed, så man er klar til at handle, når nye trends inden for skatteunddragelse opstår.

”Det kan godt være, vi har mange udfordringer. Men det er noget af det mest spændende, jeg nogensinde har arbejdet med. Det er så meningsfyldt og så tæt forbundet med det, jeg kender som gammel anklager. Du kan få en hverdag fyldt med action ved at være her. Det har overrasket mig.”

I den første udgave af artiklen blev Skattestyrelsen ved en fejl flere steder betegnet som Skat.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.