Brevkasse

Kan vi få betalt ekstra arbejde?

21-05-2019
2 min.
Det er rigtig vigtigt at få betingelserne for overarbejde på plads, inden timerne er blevet lagt. Illustration: Djøf

Det næste halve år vil et stort projekt kræve, at vi lægger nogle timer ekstra hver eneste uge. Hvilke muligheder er der for at få honoreret indsatsen, spørger to medlemmer med udsigt til overarbejde.

Min chef har spurgt mig og en anden fuldmægtig, om vi vil hjælpe til på et projekt i styrelsen, der kræver ekstra ressourcer. Hun siger, at der mindst bliver tale om fem timers ekstra arbejde om ugen ud over normal arbejdstid i det næste halve år. Hvilke muligheder har vi for at få honoreret den ekstra arbejdsindsats?

’Et par fuldmægtige’

Kære fuldmægtige

Hvor er jeg glad for, at I spørger, inden I har lagt den ekstra arbejdsindsats. Selv om de almindelige regler om betaling for merarbejde selvfølgelig også gælder her, er det nemlig ikke altid lige nemt at nå til enighed, når først man har lagt de mange ekstra timer på arbejdet. Jeg synes derfor, I skal overveje mulighederne for på forhånd at aftale med jeres chef, hvordan den ekstra arbejdsindsats skal honoreres.

I har for det første mulighed for at lave en slags ’resultatlønskontrakt’ med jeres chef. Det fremgår nemlig af overenskomsten, at hvis ledelsen og den ansatte er enige om det, så kan der – hvor det anses for hensigtsmæssigt – på forhånd fastsættes en fast merarbejdsgodtgørelse for et forventet merarbejde i forbindelse med et konkret, afgrænset projekt.

Hvis merarbejdet har været og fortsat forventes at være af regelmæssig karakter, har I også mulighed for at indgå en aftale med jeres chef om at konvertere merarbejdet til et fast månedligt tillæg.

Endelig er der også den mulighed, at I indgår en individuel aftale om plustid med jeres chef. Med en plustidsaftale kan I forhøje den sædvanlige arbejdstid på 37 timer op til 42 timer om ugen mod til gengæld at få mere i løn. Jeres grundløn og eventuelle tillæg forhøjes forholdsmæssigt, mens jeres rådighedstillæg og rådighedsforpligtelse kun gør det, hvis I konkret aftaler det.

I skal lige være opmærksomme på, at en aftale om plustid fortsat kræver, at der er indgået en iværksættelsesaftale i styrelsen – også selv om kravet blev ophævet i forbindelse med OK18. Det er nemlig sådan, at den gamle overenskomst gælder, indtil der er kommet en ny, og på det statslige område lader den desværre vente på sig. Indtil vi får en underskrevet overenskomst for perioden 2018-21, gælder de hidtidige regler om plustid derfor.Hvis I vil høre mere om fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, er I meget velkomne til at ringe til Rådgivningen på telefon 33 95 97 00 hver dag fra kl. 9.00-16.00. I kan også tage fat i jeres tillidsrepræsentant og få hjælp.

/Anja Iben Kepka, chefkonsulent, Djøf

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.