GDPR

Djøfernes pensionskasse får alvorlig kritik af Datatilsynet

05-12-2019
3 min.
Efter kritik fra Datatilsynet er P+ nu nødt til at gå i arkivet og kigge de konkrete dokumenter igennem, hvis medlemmer beder om indsigt i deres egne sager. Dermed er det slut med generelle afslag på den type anmodninger. Foto: Thayut Sutheeravut/Shutterstock

P+ (det tidligere JØP) afslog at give et medlem indsigt i en lægerapport, der indgik i hans egen sag. Det har affødt alvorlig kritik og et påbud fra Datatilsynet, hvilket kan få konsekvenser for hele pensions- og forsikringsbranchen.

Pensionskassen P+ har fået alvorlig kritik og et påbud fra Datatilsynet, efter at et medlem klagede over, at P+ afviste at give ham indblik i en række dokumenter om hans egen sag.

Det er Anders, der har klaget. Han er på sin tredje midlertidige invalidepension hos P+ (tidligere JØP) på grund af mén efter en psykisk arbejdsskade. Han kæmper for at få tilkendt en varig pension.

Derfor har han bedt P+ om at få indsigt i den lægekonsulentvurdering, der bl.a. ligger til grund for vurderingen af, hvorvidt han kan tilkendes varig pension. Han har også søgt indsigt i kommunikationen mellem lægekonsulenten og P+ i forbindelse med hans sag.

Det har P+ afslået med henvisning til, at det er fast praksis, at disse lægefaglige vurderinger ikke bliver delt med de enkelte medlemmer, fordi der er tale om interne dokumenter. Men da der er tale om personlige oplysninger, der har afgørende betydning for Anders’ sag og for, hvorvidt han kan få varig invalidepension, valgte han at klage til Datatilsynet.

Kritik i den tunge ende

I afgørelsen fra Datatilsynet har P+ som nævnt fået både alvorlig kritik og et påbud.

Kritikken går på, ’at man som altovervejende hovedregel’ skal give indsigt i personoplysninger. Der findes dog nogle få undtagelser i Databeskyttelsesloven, fx ’afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed’ eller ’hensynet til den pågældende selv’.

Men hvis man bruger en af undtagelserne og ender med at give afslag på en anmodning om indsigt, skal det altid ske efter en konkret vurdering af den enkelte sag. Det var derfor ikke i orden, at P+ – som det var tilfældet i sagen med Anders – brugte et generelt afslag og ikke konkret var inde at kigge på Anders’ sag.

Det er første gang, at Datatilsynet træffer afgørelse om det spørgsmål, fortæller Camilla Andersen, fuldmægtig i Datatilsynet.

Når I kalder det alvorlig kritik, hvad ligger der så i det?

”Her i tilsynet arbejder vi med to kritikgrader – der er ’kritik’, og der er ’alvorlig kritik’. Så vi er altså i den tunge ende.”

Principiel problematik

Brancheforeningen Forsikring og Pension er også blevet en del af sagen, da der er tale om en principiel problematik for forsikrings- og pensionsbranchen.

Hvad kan det komme til at betyde for dem?

”Hvis de – eller for den sags skyld andre dataansvarlige – har samme praksis, håber jeg da, at de læser den her afgørelse. Og at de så overvejer, hvordan deres behandling af indsigtsanmodninger sker, så de ikke også bare kategorisk afviser at give indsigt i personoplysninger, men altid går ind og foretager en konkret vurdering i den enkelte sag,” siger Camilla Andersen.

Ifølge complidia.com siger chef for juridisk afdeling i Forsikring og Pension, Torben Weiss Garne, at organisationen nu vil vejlede deres medlemmer om betydningen af den nye afgørelse fra Datatilsynet.

Næste trin

Datatilsynet påbød P+ at foretage en konkret vurdering af, om Anders kunne få indsigt. Det fik han d. 3. december.

En nærlæsning af korrespondancen mellem P+ og lægekonsulenten og udtalelser fra lægekonsulenten har på ny fået Anders til tasterne.Anders har skrevet til P+ og spurgt, om særligt én udtalelse fra lægekonsulenten ikke har givet anledning til at genoverveje afslaget på varig invalidepension. Hvis ikke det er tilfældet, vil han bringe sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Vi har spurgt P+, om de vil genoverveje deres afslag til Anders. P+ meddeler i en mail, at pensionskassen ikke vil kommentere enkeltsager.

Vi har også spurgt P+, om Datatilsynets afgørelse vil føre til en ændring af praksis fremover – og i givet fald hvordan.

Her lyder det skriftlige svar fra pensionskassen:

”Vi har på baggrund af afgørelsen fra Datatilsynet besluttet at ændre vores procedure omkring indsigt i personoplysninger. Fremadrettet vil det være således, at vi fra sag til sag vil foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der kan gives medlemmet indsigt i yderligere personoplysninger om medlemmet, der er indeholdt i lægekonsulentvurderingen.” 

Anders har ønsket ikke at optræde med fuldt navn, da han frygter, at dette vil kunne spænde ben for ham i fremtiden. 

 


Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.