Rustur

CBS-studerende smidt ud for ølstafet

19.12.2019

af

Emma Brink

PR-foto: Bjarke MacCarthy/CBS

PR-foto: Bjarke MacCarthy/CBS

10 introvejledere fra Copenhagen Business School er blevet midlertidigt bortvist, fordi de arrangerede en ølstafet på introforløbets hyttetur. Djøfbladet har talt med en af dem.

En stor gruppe studerende på Copenhagen Business School (CBS) blev i begyndelsen af december midlertidigt bortvist fra studierne, fordi de har brudt reglerne om alkohol på introforløbet.

CBS ville ikke fortælle mere om de konkrete sager, men det kan Djøfbladet nu. Vi er kommet i kontakt med en af de bortviste studerende og har interviewet ham om forløbet. Han ønsker af hensyn til sit videre uddannelsesforløb at optræde anonymt, og derfor kalder vi ham for Anders.

Anders er blevet midlertidigt bortvist indtil april sammen med ni andre introvejledere. Samtidig blev 15 andre introvejledere midlertidigt bortvist, men det hænger ifølge Djøfbladets oplysninger ikke sammen med Anders' sag.

Klage over ølstafetten

Anders var med til at arrangere introforløbet sammen med ni andre vejledere fra samme studieretning.

En af de planlagte aktiviteter var en hyttetur i august. Et af arrangementerne på hytteturen var en slags ølstafet, og i september resulterede det i en anonym klage til skolen fra en deltager på turen.

Klagen går ifølge den senere afgørelse bl.a. på:

  • At der blev opfordret til overdrevet alkoholindtag – deriblandt stærk alkohol – i sådan et omfang, at der var en forventning om, at deltagerne kastede op.
  • At introvejlederne kom med tilråb.
  • Og at det ikke var tydeligt, at det var frivilligt at deltage.

Det fremgår direkte af CBS' regler for introforløbet, at aktiviteter, der opfordrer til at indtage alkohol, ikke er tilladt. Ølstafetter er nævnt som et eksempel på dette. Derudover fremgår det, at der ikke må være stærk alkohol på introforløbet.

Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der forudsætter indtagelse af alkohol eller som opfordrer til indtagelse af alkohol (herunder ’ølstafet’ eller lign.) og alkohol må ikke indtages før kl. 17. Dette gør sig gældende både på CBS’ campus/områder og evt. hyttetur.

Uddrag fra CBS' regler om god etisk adfærd på introkurser

”Vi videreførte stafetten, fordi vi synes, at det var noget af det fede på vores eget introforløb. Vi sørgede for at købe en masse vand og sodavand, og vi har været meget omhyggelige med at sige, at det var frivilligt at deltage. Vi tænkte ikke, at det ville være et problem, når vi tog alle de forholdsregler og ellers var meget opmærksomme,” siger Anders og fortæller, at han så flere af deltagerne drikke vand eller sodavand i forbindelse med aktiviteten.

Anders og de øvrige introvejledere fik mulighed for at læse klagen og kommentere den skriftligt. I hans svar beklagede han og anførte, at han ikke kunne genkende den måde, forløbet blev beskrevet på. Den 6. december fik han så en mail om, at der var kommet en afgørelse: Han var blevet midlertidigt bortvist.

Ifølge afgørelsen, som Djøfbladet har læst, begrundes bortvisningen med, at den planlagte aktivitet ”opfordrede til indtagelse af alkohol, hvilket er i strid med Code of Conduct Intro og De Etiske Regler, ligesom aktiviteten blev gennemført på en sådan måde, herunder med tilråb, at de studerende muligvis følte, at de ikke havde mulighed for at sige fra eller undlade at deltage."

Anders beklager, at stafetten er blevet opfattet, som den gjorde, af CBS og den anonyme studerende.

”Hvis der er en person, der har haft det svært med det, så synes jeg selvfølgelig, at det er utroligt trist. Det har aldrig været hensigten. Vi brugte jo flere uger på at lave et godt introarrangement,” siger han.

Konsekvenserne

Den midlertidige bortvisning betyder, at de 10 introvejledere indtil april er udskrevet fra studiet. De kan ikke få SU, da de i studieperioden ikke længere er studieaktive.

Flere af introvejlederne bor i studieboliger, som de risikerer at skulle forlade, medmindre de får dispensation til at blive boende. Flere af dem har også studiejob, der kræver, at de er indskrevet på studier. Derfor har de også her måttet bede om dispensationer, hvis de fortsat skal være ansat.

Og så kommer bortvisningerne også til at gå ud over deres muligheder for at tage på udvekslingsophold, når bortvisningsperioden er overstået.

En hård straf

På grund af de mange følgevirkninger, bortvisningen får, mener Anders, at straffen er helt ude af proportioner. Bl.a. i forhold til det grundlag, der ligger bag bortvisningen.

”Det er virkelig ærgerligt, at nogen har haft en negativ oplevelse på hytteturen. Men at én persons anonyme henvendelse får lov at vægte så meget, det virker umiddelbart som et svagt grundlag for en så hård straf,” siger han.

CBS har ikke ønsket at udtale sig yderligere til Djøfbladet om grundlaget for bortvisningerne og henviser til et interview med rektor Nikolaj Malchow-Møller i Berlingske.

Da avisen spurgte Nikolaj Malchow-Møller, om straffen var for hård, lød svaret:

”Jeg vil sige, at vi indførte de her regler i 2016, fordi vi ville have gjort op med den adfærd, der var på introforløbene på daværende tidspunkt. Når man så alligevel konstaterer, at de her meget klare regler åbenlyst ikke bliver overholdt, så synes jeg ikke, det er en hård sanktion.”

Straffen falder først nu

Anders hæfter sig ved, at han selv deltog i et lignende arrangement, da han begyndte på universitetet, men at det først er nu, at det har fået konsekvenser for arrangørerne. Ifølge Anders er lignende henvendelser tidligere blevet straffet med mildere advarsler, også efter 2016.

”Vi bliver midlertidigt bortvist og bliver også straffet på noget som udveksling, der ligger uden for bortvisningsperioden,” siger han.

Samtidig er han utilfreds med, hvordan CBS har beskrevet sagen i medierne. Hans sag bliver omtalt i sammenhæng med andre sager, der drejer sig om sexistisk sprogbrug. Og han frygter, at det kan få konsekvenser for hans fremtidige karriere.

Svært at få rådgivning

Anders mener, at det har været svært at få rådgivning fra CBS om de konsekvenser, den midlertidige bortvisning får for bl.a. udvekslingsophold og studietiden efter bortvisningsperioden.

”Vi er voksne mennesker. Derfor kan vi ikke regne med, at nogen tager os i hånden og guider os gennem alt det her. Men der mangler helt klart et apparat, der fastsætter, hvad vores rettigheder og muligheder er herfra. Al den information, vi har fået nu, har vi selv måttet samle ind, og vi har haft svært ved at få entydige svar,” siger han.

Djøfbladet har bedt CBS om at forholde sig til Anders’ kritik af mulighederne for at få rådgivning, samt at lignende aktiviteter ikke tidligere har medført samme straf. Det har CBS heller ikke ønsket at svare på og henviser igen til interviewet i Berlingske og til en pressemeddelelse.

Anders gør sig ikke nogen forhåbninger om, at den midlertidige bortvisning bliver omstødt. Men han håber på, at han kan få medhold i en eventuel appelsag til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

Blowjob-lege førte til strammere regler

Copenhagen Business School skærpede reglerne for introturene for nye studerende i 2016. Det skete i kølvandet på, at Djøfbladet kunne afsløre, hvordan en af rusturene i 2015 inkluderede en række grænseoverskridende aktiviteter.

Bl.a. skulle kvindelige studerende simulere oralsex på en banan, de mandlige studerende fik besked på konsekvent at omtale kvinder som "ludere", og rusvejlederne gennemførte forskellige former for stripshows.

Da Djøfbladet konfronterede daværende rektor Per Holten-Andersen med hændelserne, kaldte han dem "langt ud over, hvad nogen skal finde sig i, og også hvad CBS overhovedet kan acceptere."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
Job
Hillerød Business College U/Nord
Job
Vento Energy Support
ANNONCE