Rustur

CBS-studerende smidt ud for ølstafet

19-12-2019
5 min.
I begyndelsen af december meddelte Copenhagen Business School, at 25 introvejledere var blevet midlertidigt bortvist. De 10 af dem blev straffet for en ølstafet, viser Djøfbladets research. PR-foto: Bjarke MacCarthy/CBS

10 introvejledere fra Copenhagen Business School er blevet midlertidigt bortvist, fordi de arrangerede en ølstafet på introforløbets hyttetur. Djøfbladet har talt med en af dem.

En stor gruppe studerende på Copenhagen Business School (CBS) blev i begyndelsen af december midlertidigt bortvist fra studierne, fordi de har brudt reglerne om alkohol på introforløbet.

CBS ville ikke fortælle mere om de konkrete sager, men det kan Djøfbladet nu. Vi er kommet i kontakt med en af de bortviste studerende og har interviewet ham om forløbet. Han ønsker af hensyn til sit videre uddannelsesforløb at optræde anonymt, og derfor kalder vi ham for Anders.

Anders er blevet midlertidigt bortvist indtil april sammen med ni andre introvejledere. Samtidig blev 15 andre introvejledere midlertidigt bortvist, men det hænger ifølge Djøfbladets oplysninger ikke sammen med Anders' sag.

Klage over ølstafetten

Anders var med til at arrangere introforløbet sammen med ni andre vejledere fra samme studieretning.

En af de planlagte aktiviteter var en hyttetur i august. Et af arrangementerne på hytteturen var en slags ølstafet, og i september resulterede det i en anonym klage til skolen fra en deltager på turen.

Klagen går ifølge den senere afgørelse bl.a. på:

  • At der blev opfordret til overdrevet alkoholindtag – deriblandt stærk alkohol – i sådan et omfang, at der var en forventning om, at deltagerne kastede op.
  • At introvejlederne kom med tilråb.
  • Og at det ikke var tydeligt, at det var frivilligt at deltage.

Det fremgår direkte af CBS' regler for introforløbet, at aktiviteter, der opfordrer til at indtage alkohol, ikke er tilladt. Ølstafetter er nævnt som et eksempel på dette. Derudover fremgår det, at der ikke må være stærk alkohol på introforløbet.

Der må ikke i introforløbet indgå elementer, der forudsætter indtagelse af alkohol eller som opfordrer til indtagelse af alkohol (herunder ’ølstafet’ eller lign.) og alkohol må ikke indtages før kl. 17. Dette gør sig gældende både på CBS’ campus/områder og evt. hyttetur.

Uddrag fra CBS' regler om god etisk adfærd på introkurser

”Vi videreførte stafetten, fordi vi synes, at det var noget af det fede på vores eget introforløb. Vi sørgede for at købe en masse vand og sodavand, og vi har været meget omhyggelige med at sige, at det var frivilligt at deltage. Vi tænkte ikke, at det ville være et problem, når vi tog alle de forholdsregler og ellers var meget opmærksomme,” siger Anders og fortæller, at han så flere af deltagerne drikke vand eller sodavand i forbindelse med aktiviteten.

Anders og de øvrige introvejledere fik mulighed for at læse klagen og kommentere den skriftligt. I hans svar beklagede han og anførte, at han ikke kunne genkende den måde, forløbet blev beskrevet på. Den 6. december fik han så en mail om, at der var kommet en afgørelse: Han var blevet midlertidigt bortvist.

Ifølge afgørelsen, som Djøfbladet har læst, begrundes bortvisningen med, at den planlagte aktivitet ”opfordrede til indtagelse af alkohol, hvilket er i strid med Code of Conduct Intro og De Etiske Regler, ligesom aktiviteten blev gennemført på en sådan måde, herunder med tilråb, at de studerende muligvis følte, at de ikke havde mulighed for at sige fra eller undlade at deltage."

Anders beklager, at stafetten er blevet opfattet, som den gjorde, af CBS og den anonyme studerende.

”Hvis der er en person, der har haft det svært med det, så synes jeg selvfølgelig, at det er utroligt trist. Det har aldrig været hensigten. Vi brugte jo flere uger på at lave et godt introarrangement,” siger han.

Konsekvenserne

Den midlertidige bortvisning betyder, at de 10 introvejledere indtil april er udskrevet fra studiet. De kan ikke få SU, da de i studieperioden ikke længere er studieaktive.

Flere af introvejlederne bor i studieboliger, som de risikerer at skulle forlade, medmindre de får dispensation til at blive boende. Flere af dem har også studiejob, der kræver, at de er indskrevet på studier. Derfor har de også her måttet bede om dispensationer, hvis de fortsat skal være ansat.

Og så kommer bortvisningerne også til at gå ud over deres muligheder for at tage på udvekslingsophold, når bortvisningsperioden er overstået.

En hård straf

På grund af de mange følgevirkninger, bortvisningen får, mener Anders, at straffen er helt ude af proportioner. Bl.a. i forhold til det grundlag, der ligger bag bortvisningen.

”Det er virkelig ærgerligt, at nogen har haft en negativ oplevelse på hytteturen. Men at én persons anonyme henvendelse får lov at vægte så meget, det virker umiddelbart som et svagt grundlag for en så hård straf,” siger han.

CBS har ikke ønsket at udtale sig yderligere til Djøfbladet om grundlaget for bortvisningerne og henviser til et interview med rektor Nikolaj Malchow-Møller i Berlingske.

Da avisen spurgte Nikolaj Malchow-Møller, om straffen var for hård, lød svaret:

”Jeg vil sige, at vi indførte de her regler i 2016, fordi vi ville have gjort op med den adfærd, der var på introforløbene på daværende tidspunkt. Når man så alligevel konstaterer, at de her meget klare regler åbenlyst ikke bliver overholdt, så synes jeg ikke, det er en hård sanktion.”

Straffen falder først nu

Anders hæfter sig ved, at han selv deltog i et lignende arrangement, da han begyndte på universitetet, men at det først er nu, at det har fået konsekvenser for arrangørerne. Ifølge Anders er lignende henvendelser tidligere blevet straffet med mildere advarsler, også efter 2016.”Vi bliver midlertidigt bortvist og bliver også straffet på noget som udveksling, der ligger uden for bortvisningsperioden,” siger han.

Samtidig er han utilfreds med, hvordan CBS har beskrevet sagen i medierne. Hans sag bliver omtalt i sammenhæng med andre sager, der drejer sig om sexistisk sprogbrug. Og han frygter, at det kan få konsekvenser for hans fremtidige karriere.

Svært at få rådgivning

Anders mener, at det har været svært at få rådgivning fra CBS om de konsekvenser, den midlertidige bortvisning får for bl.a. udvekslingsophold og studietiden efter bortvisningsperioden.

”Vi er voksne mennesker. Derfor kan vi ikke regne med, at nogen tager os i hånden og guider os gennem alt det her. Men der mangler helt klart et apparat, der fastsætter, hvad vores rettigheder og muligheder er herfra. Al den information, vi har fået nu, har vi selv måttet samle ind, og vi har haft svært ved at få entydige svar,” siger han.

Djøfbladet har bedt CBS om at forholde sig til Anders’ kritik af mulighederne for at få rådgivning, samt at lignende aktiviteter ikke tidligere har medført samme straf. Det har CBS heller ikke ønsket at svare på og henviser igen til interviewet i Berlingske og til en pressemeddelelse.

Anders gør sig ikke nogen forhåbninger om, at den midlertidige bortvisning bliver omstødt. Men han håber på, at han kan få medhold i en eventuel appelsag til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

Kommentarer

Brian L

23.12.2019 kl. 09.33

En helt forståelig regel. Find som vejleder i stedet aktiviteter, der samler de nye studerende, hvor fokus ikke er alkoholindtag. Det kan ikke være svært

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Erik F

22.12.2019 kl. 00.09

En helt igennem forståelig reaktion fra en ansvarlig og konsekvent ledelese. Tak fpor det.

Selvfølgelig skal det have meget kontante konsekvenser, når introvejledere ikke lever op til deres ansvar - ellers lærer de ALDRIG, at umoden og uansvarlig adfærd har konsekvenser. Den utålelige drukkultur, som blandt mange unge mennesker er en del af, hører ikke til i seriøst og voksent studiemiljø, og det budskab burde introvejlederne mere end noget andet viderebringe.

1 kommentar
4

Erik F

22.12.2019 kl. 00.19

Nu med rettelser:
En helt igennem forståelig reaktion fra en ansvarlig og konsekvent ledelese. Tak for det.

Selvfølgelig skal det have meget kontante konsekvenser, når introvejledere ikke lever op til deres ansvar - ellers lærer de ALDRIG, at umoden og uansvarlig adfærd har konsekvenser. Den utålelige drukkultur, som mange unge mennesker er en del af, hører ikke til i seriøst og voksent studiemiljø, og det budskab burde introvejlederne mere end noget andet viderebringe.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Søren Sørensen

21.12.2019 kl. 08.35

Check artikel på Berlingske.dk i dag, hvor 6 af de 25 studerende giver udtryk for deres syn på sagen om deres midlertidige bortvisning!

Tror ikke, at vi har hørt det sidste i den sag, der er en kæmpe skandale for CBS, rektor og ikke mindst bestyrelsen!

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Morten Vildbrad Kristiansen

20.12.2019 kl. 19.33

En reaktion fra CBS’ side som er helt ude af proportioner!
Selvfølgeligt skal ingen nogensinde føle sig tvunget til druk - og slet ikke i et intro-forløb.. Men der er altid (mindst) to sider af samme sag, og hvordan én persons negative oplevelse af denne hyttetursaktivitet kan have SÅ alvorlige konsekvenser, er en decideret virkelighedsfjern administrativ vurdering og så politisk korrekt, at det er til at kaste op over. Løser bortvisninger i sidste ende “problemet”? At være vejleder/tutor er et stort socialt ansvar, men også en enorm sjov tjans der sikrer en fed tid sammen med sine studievenner. CBS burde ikke straffe sociale fejl med en straf der går ud over hele ens faglige/økonomiske/professionelle liv! I stedet burde man ‘blot’ sikre, at tutorer som ikke lever op til CBS’ forventninger om et velfungerende intro-forløb ganske enkelt ikke kan blive tutorer fremover! Man behøver ikke smadre deres liv, fordi de i løbet af en rigtig presset tid ikke fik kommunikeret helt tydeligt til alle, at man gerne må drikke vand fremfor øl... CBS må også selv tage noget ansvar og blive bedre til at forebygge lignende situationer i fremtiden gennem bedre tutorvejledning, klarere retningslinjer og målsætninger samt reel kommunikation med dets tutorer både før/under/efter intro-forløbet.
Var selv tutor i år; det er altså hårdt arbejde mange dage i træk med en minimal mængde søvn og masser af ansvar. De nye studerende er konstant belastet af nye indtryk og presset for at “passe ind” sammen med deres nye studiekammerater - det er altså ikke altid, de lige hører alle de informationer, som deres tutorer formidler ud! ... Jeg tror ikke, det er sundt at pakke folk ind i boblepast, men det er altså heller ikke i tutorernes magt at eliminere den danske alkoholkultur fuldstændig i den intro-uge... Man kan simpelthen ikke fjerne gruppepres-elementet helt! Jeg ville ikke turde melde mig som tutor på CBS, hvis det er med den hat på... De kan vist godt vinke farvel til et sundt og sjovt intro-forløb i fremtiden - en skam for alle de nye studerende!

0 kommentarer
18
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Pek Pels

20.12.2019 kl. 16.32

Jeg finder det bemærkelsesværdigt, at de ikke har indhentet en tilladelse fra skolen, før de gør det her, og undrer mig over, hvorfor ingen har bremset dem i at udføre det. Jeg synes det er synd, at deres studie får så brat en afslutning. Det vil jo altid være en 'streg' i studiet som helhed. Selvfølgelig skal man ikke have stærk alkohol på en rus tur, hvor eleverne dårligt nok kender hinanden. På min rustur drak vi KUN øl og sodavand, og vi gik i øvrigt mere op i at få noget ordentligt at spise hver dag i stedet for at gå fuldstændigt i druk. Det hører ikke til i et studiemæssigt forum, og jeg synes det er useriøst.

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

René Uhrenfold

20.12.2019 kl. 16.26

Enig. Det er nemlig to helt forskellige episoder, der medfører samme sag. Den ene markant værre end den anden. Den der bliver omtalt i dette interview er mild, og at den så skal medføre samme straf er helt håbløst. især når den er så slem. Den strækker sig langt over selve bortvisningsperioden, fordi den har så fatale følger.

I øvrigt ødelægger disse straffe det for alle fremtidige årgange, da der ikke vil være flere, som vil være vejledere, når de kan se, at der absolut ingen forståelse er fra CBS' side.

Det ligner næsten at den nye rektor tager de implicerede i denne sag som gidsler fordi han gerne vil lave et statement, som "ny" rektor. Jeg synes, det er absurd, så forkert det her er.

0 kommentarer
11
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Henriette Roth

20.12.2019 kl. 09.55

Godt gået CBS....Hvor er det fedt at læse om, at nogle institutioner træder i karakter, når de unge ikke kan følge de mest simple og i øvrigt indskærpede regler. Handling har konsekvens....og den lektie er nok lige så værdifuld, som den læring de modtager i skolen.
Gode introforløb kan sagtens arrangeres inden for de udstukne rammer. Hvis I har brug for inspiration, så kontakt rus-vejlederne på Roskilde Universitet:)

1 kommentar
15

Søren Sørensen

20.12.2019 kl. 23.07

Kære Henriette, er du klar over, at den information, du udtaler dig på baggrund af, ensidigt er et interview af rektor, der udtaler sig til Berlingske uden først at have hørt og drøftet anklagerne med de involverede studerende. Og vidste du, at Berlingske bringer artiklen uden først at have forsøgt at indhente kommentarer fra de omfattede studerende. Så på baggrund af en telefonisk henvendelse fra en Berlingske journalist indtager rektor umiddelbart rollen som både udøvende og dømmende magt uden nogen form for lovmæssig hjemmel - ikke noget, man normalt oplever i en retsstat. Og med store studiemæssige, økonomiske og ikke mindst sociale konsekvenser for de involverede!

Troede egentlig, at I på RUC var mere kildekritiske overfor 100% ensidige artikler. Men kildekritik er måske ikke noget i går så meget op i dernede i Roskilde?

4 kommentarer
7

Kasper Jensen

20.12.2019 kl. 23.45

Søren Sørensen (Anonym Anonymsen?), hvorfor siger du, at de studerende ikke er blevet hørt af rektor? Der står da i artiklen her hos DJØF-bladet, at “Anders” har haft mulighed for at kommentere klagen?

Hvordan skulle Berlingske i øvrigt have kontaktet de involverede studerende? Ingen uden for CBS ved vel hvem de er. End ikke hvem denne “Anders” er.

1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Søren Sørensen

21.12.2019 kl. 00.15

Den oprindelige artikel i Berlingske, hvor rektor dømmer 25 elever på en henvendelse fra en Berlingske journalist uden st spørge en eneste elev! Endvidere er der i øvrigt tale om 2 vidt forskellige sager, men det bekymrer ikke rektor, for han aner det ikke, men dømmer alle på forhånd! Iøvrigt den samme artikel rektor fortsat henviser til, da denne bedes om at kommentere DJØF artiklen, der tager udgangspunkt i de studerendes syn på sagen! Tror ikke, at vi har set det sidste i disse sager!

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kasper Jensen

21.12.2019 kl. 07.16

SS, betvivler du at “Anders” har haft mulighed for at kommentere forløbet, sådan som der ellers står i DJØF-bladet artiklen? Hvis han har haft den mulighed, så har CBS’s rektor jo ikke “dømt” ham, uden at høre ham først.
Er han derimod ikke blevet spurgt, hvordan han ser sagen/ forløbet, har CBS et stort problem. Men så forstår jeg ikke, hvorfor “Anders” medvirker i en artikel der fortæller, at han rent faktisk er blevet hørt.

Hvad er det du mener med 2 forskellige sager? Ifølge DJØF-bladet har “Anders” været med til, at lave en ølstafet. Det virker han ikke til at afvise i artiklen. Det lyder altså som 1 sag.

2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Søren Sørensen

21.12.2019 kl. 10.15

Kære Kasper, jeg henviser til, da sagen opstod oprindeligt! Ikke efter de studerende var blevet bortvist! Check i øvrigt Berlingske i dag, så du kan se, at det drejer sig om 2 forskellige sager.

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Bjarke Jensen

20.12.2019 kl. 09.26

Fuldstændig vanvittig overreaktion med potentielle store økonomiske og personlige følger. Man kunne i stedet have frataget dem muligheden for at være vejledere fremover, indtil forløbet var blevet undersøgt til bunds. Man bør undersøge muligheden for erstatningskrav mod CBS for evt. økonomiske tab.

0 kommentarer
33
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.