Interview

Forfatter: Dansk højrepopulisme er en politisk genistreg, der truer demokratiske værdier

02-01-2019
10 min.

Dansk Folkepartis indflydelse er blevet så omfattende, at partiet end ikke behøver sidde i regering for at få sine idéer gennemført, pointerer forfatter Sasha Polarow-Suransky.

Foto: Claus Bonnerup

Danmark har sin egen afart af højrepopulismen kendetegnet ved en velfærdschauvinisme, der kæmper for velfærdsydelser kun for rigtige danskere. Efterhånden er dansk politik så højredrejet, at basale demokratiske kerneværdier er ved at erodere, siger amerikansk historiker, der har analyseret populismens fremmarch i Europa med fokus på bl.a. Danmark.

Den største trussel mod vores demokrati kommer hverken fra den voksende terrorisme, Islams udbredelse eller de tiltagende flygtningestrømme, sådan som dagens europæiske højrepopulister i stigende grad hævder. Den kommer i virkeligheden fra dem selv, mener den amerikanske historiker og forfatter Sasha Polakow-Suransky.

For ved at spille på frygten for de fremmede har populismen fået kørt angsten for global islamisering så meget ud af proportioner, at hele den politiske arena nu af sig selv indfører både udemokratisk og frihedsberøvende udlændingelovgivning og derfor nu er langsomt i gang med at underminere de værdier, der gør vores samfund frie.

Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor højrepopulismen ifølge Polakow-Suransky har fået sin egen særlige variant, der forener kampen for velfærd og modstanden mod flygtninge og indvandrere i én og samme sag. Og som er ført an af Dansk Folkeparti, der ikke engang behøver at kæmpe for at komme i regering for at få sine idéer gennemført. Indvandrerfjendtlig politik er nemlig blevet den nye norm i Danmark, lyder analysen fra den amerikanske historiker, der bl.a. henviser til, at de etablerede partier selv indfører smykke- og ghettolove og stiller forslag om at udlicitere flygtningeopgaven til fremmede lande.

I sin seneste bog, ’Go Back to Where You Came From’, beskriver han højrepopulismens fremmarch i Europa, og hvordan de europæiske indvandringsfjendtlige partier har forvandlet det politiske landskab. Og han forudser, at de vil fortsætte samme kurs, hvis ikke de andre politiske spillere snart finder modet til de fundamentale ideologiske opgør, der skal redde Vestens demokratiske værdigrundlag.

11. september ændrede alt

Hvor den aktuelle populisme i Europa udspringer af mange forskellige udviklingstendenser, peger Sasha Polakow-Suransky dog på en fælles begivenhed, som blev definerende for alle. Nemlig angrebet på USA 11. september 2001, der kickstartede en uhørt angst for terrorisme, og som højrefløjen siden bevidst har spillet på.

”Den højrepopulistiske bevægelse, som nu vokser i Europa og USA, bygger på forskellige politiske udviklinger, men får sin grundlæggende næring fra samme skræmmebillede: Det billede, der blev skabt efter terrorangrebene den 11. september, som for første gang førte frygten for islamisk vold og terror ind i midten af indvandrerdebatten. For hvor muslimer måske nok før blev betragtet som trusler mod jobs og velfærdsydelser, begyndte de af højreekstreme i hele Vesten efter 11. september pludselig at blive portrætteret som nogle, der alle potentielt var eller kunne blive terrorister og derfor en trussel mod hele den vestlige civilisation. Det budskab virkede og ændrede retorikken totalt i indvandrerdebatten. Og det er stadig det samme narrativ, som højrepopulisterne læner sig op af i dag,” siger Sasha Polakow-Suransky, da Djøfbladet taler med ham i London, hvor han bor.

Skridt for skridt mod mainstream

Hvor hans bog generelt belyser højrepopulismens fænomen i Vesten, herunder også USA, har Polakow-Suransky valgt at fokusere på især fire lande: Danmark, Holland, Frankrig og Tyskland.

Dels fordi han i forskellige perioder selv har boet i de tre første og derfor har et dybere kendskab til den politiske udvikling her. Men også fordi alle fire lande regnes for nogle af de største demokrati-nationer i Europa, hvilket gør det endnu mere interessant at forsøge at forstå og forklare populismens fremmarch netop her.

Når det kommer til den højrepopulistiske bevægelse i Danmark med Dansk Folkeparti i front, er det en særlig faktor, at partiet har været en del af den politiske udvikling længere end søsterpartierne i andre vestlige lande.

”Væksten i det radikale højre i Danmark er bl.a. speciel, fordi den er foregået langsomt over mange år, og fordi Dansk Folkeparti har været med på den politiske scene i meget lang tid. Hvilket er en afgørende forklaring på, hvorfor partiet i dag er blevet så toneangivende. Man har skridt for skridt formået at bevæge sig fra det ekstreme højre og ind i midten af den politiske debat med holdninger, der i starten ikke engang blev betragtet som stuerene, men i dag er totalt mainstream i dansk politik,” siger Sasha Polakow-Suransky.

I forbindelse med bogen har han brugt et år på at rejse rundt i de fire lande og gennemført 120 forskellige interviews med højrefløjspolitikere, deres modstandere, eksperter, opinionsdannere, aktivister, immigranter og flygtninge. I Danmark bl.a. politikere som Søren Espersen, Kenneth Kristensen Berth og Naser Khader, i Frankrig Marine Le Pen, der er leder af Rassemblement National (tidl. Front National), og i Tyskland AFD-leder Alexander Gauland.

Det er en udvikling, der har fået de etablerede partier til at sælge voldsomt ud af de fundamentale demokratiske værdier og frihedsrettigheder, og det ender med at betyde, at Danmark, inden I ser jer om, kun er et demokrati af navn.

Sasha Polakow-Suransky
Velfærdschauvinisme

Når det danske radikale højre er lykkedes særligt godt, skyldes det ifølge Polakow-Suransky en uhyre bevidst og klar valgstrategi fra Dansk Folkepartis side. Partiet opdagede tidligt et politisk tomrum og gik målrettet efter at udfylde det.

”Den danske højrepopulisme startede ligesom populismen i resten af Vesten med at plædere for en ultraliberal økonomi, et frit marked og lave skatter kombineret med immigrationsmodstand. Men tidligt bevægede den sig så i sin egen retning ved langsomt at gøre velfærdsstaten til en mærkesag ud fra en bevidst strategi om at tiltrække midter- og venstreorienterede kernevælgere,” siger den amerikanske forfatter.

Han er selv efterkommer af tysk-jødiske flygtninge til Sydafrika og sydafrikanske forældre, der igen flygtede fra apartheidstyret i 1970’erne til USA, hvor han er født og opvokset. I 1990’erne tilbragte han et år i Danmark som teenager, hvor han gik på dansk gymnasium og allerede dengang fulgte den voksende danske indvandrerdebat.

”I slutningen af 90’erne – og især efter 11. september, da bekymringen i Danmark over den øgede immigration tog til – begyndte frygten for velfærdsstatens ydelser også at vokse i visse dele af befolkningen. Men det var ikke en frygt, de etablerede partier tog alvorligt, og derfor opstod der et slags politisk vakuum i vælgermarkedet, fordi der var en gruppe, som ingen rigtig talte til, og som Dansk Folkeparti lynhurtigt spottede. De udnyttede den bekymring til at etablere en helt ny politisk platform, der argumenterede for en stærk velfærdsstat, men også for en økonomisk politik, der ikke kunne blive ved med at brødføde alle, især ikke indvandrere. Den strategi ramte plet hos nogle af de klassiske arbejdervælgere, der havde betalt skat hele livet, men havde en stigende bekymring for ikke at få deres del af kagen, fordi samfundsøkonomien blev tiltagende presset. Dermed voksede en helt ny type højrefløjspolitik frem i Danmark, der forenede anti-immigrationstiltag med en stærk velfærdsstat, og som siden er blevet den danske højrepopulismes varemærke,” siger Sasha Polakow-Suransky og fortæller, at den særlige politiske platform inden for forskningen kaldes velfærdschauvinisme, fordi den argumenterer for bevarelsen af en stærk velfærdsstat, men kun for samfundets egne indfødte borgere.

En politisk genistreg

Det er denne politiske platform, som Dansk Folkeparti ifølge forfatteren har formået at udnytte så kløgtigt, at man på to årtier har fået hele det øvrige politiske etablissement til at følge trop og gøre det, der tidligere blev anset som ekstreme højresynspunkter, til mainstream i dansk politik. En udvikling, der ikke er set lige i andre vestlige lande, og som Polakow-Suransky kalder for lidt af en politisk genistreg.

”Dansk Folkeparti har med deres særlige valgstrategi fået så godt et greb om en del af de tidligere socialdemokratiske kernevælgere, at man har tvunget Socialdemokratiet mere og mere i en nationalkonservativ retning. I Holland er hele det tidligere politiske centrum nærmest splittet ad, da alle vælgere enten er gået til højre eller til de grønne. Men i Danmark eksisterer partiet stadig som et af de ledende, men har altså betalt den pris, at man skridt for skridt har ladet sig skubbe mod højre for at beholde en lille gruppe vælgere på midten. Den bevægelse har gjort Socialdemokratiet til et fundamentalt andet parti, end det var for 20 år,” siger Sasha Polakow-Suransky, som dermed er fremme ved et af sin analyses hovedbudskaber.

Nemlig at den gradvise højredrejning hos de etablerede politiske partier har sendt hele vores samfund ud på en farlig kurs.

Kun et demokrati af navn

”Den politiske indvandrer- og flygtningedebat i Danmark har bevæget sig så langt mod højre, at den lovgivning, der nu indføres, er godt i gang med at gnave sig ind i de demokratiske kerneværdier, uden at det politiske etablissement rigtig selv bemærker det. Både smykkeloven og ghettoloven er særlove kun rettet mod visse samfundsgrupper og derfor et klart udtryk for forskelsbehandling på baggrund af religion og race. Det er regulær diskrimination, selvom man maskerer det ved eksempelvis at kalde ghettoloven for socialpolitik. For ikke at tale om socialdemokraternes seneste forslag om udlicitering af flygtningeopgaven, som er en lodret overtrædelse af FN’s flygtningekonvention fra 1950,” siger han og argumenterer for, at Socialdemokratiet – hvis gruppeformand også har luftet idéen om en udmeldelse af FN’s Menneskerettighedskonvention – i dag formentlig vil fastholde, at man aldrig har forladt sine kerneværdier, men blot fulgt vælgernes egen bevægelse.

”Men det ikke ændrer på, at det er en udvikling, der har fået de etablerede partier til at sælge voldsomt ud af de fundamentale demokratiske værdier og frihedsrettigheder, og det ender med at betyde, at Danmark, inden I ser jer om, kun er et demokrati af navn,” siger han.

Brug for ideologisk opgør

Sasha Polakow-Suransky tror ikke på, at der findes nemme måder at stoppe den højrepopulistiske udvikling på, men argumenterer alligevel for, at udviklingen kan bremses. Hvis altså de etablerede partier sadler radikalt om.”Det indebærer, at midterpartierne tør træffe et ideologisk valg og holder op med at kæmpe indædt mod de højreekstreme for at tækkes den samme lille vælgergruppe og i stedet beslutter sig for at slås for nogle universelle demokratiske værdier,” siger han.

Polakow-Suransky mener dog, at flere udviklingstendenser i Europa de seneste år har givet anledning til håb.

”Hvis man kigger på Macron i Frankrig og Merkel i Tyskland, kan man ikke sige andet, end at de begge er lykkedes med at gå imod udviklingen og tale det nativistiske højre midt imod uden at tabe. Macron lod sig ikke skræmme af Front National under præsidentvalget, men stod fast på franske værdier som anstændighed og internationale aftaler og vandt på det. Merkels politiske dage er nu godt nok talte, men hendes parti er stadig ved magten, fordi hun fik det politiske etablissement overbevist om, at det var Tysklands internationale ansvar som velhavende nation at åbne grænserne og tage imod de store flygtningestrømme,” siger han og sender på den baggrund en konkret opfordring til de danske midterpartier og socialdemokraterne især.

”Min konklusion er, at der må være evidens for at sige, at det i dag er muligt at kunne tale om de problemer, der nu engang findes med nutidens flygtningestrømme og med integrationen af indvandrere, mens man stadig står fast på de basale demokratiske principper. Det kan og skal kunne lade sig gøre. Men det kræver, at man – og her tænker jeg især på de danske socialdemokrater – beslutter sig for, om man vil vinde det næste valg for enhver pris eller forsøge at vende et farligt værdimæssigt skred og dermed samfundsudviklingen på længere sigt,” siger han. 

Kommentarer

Peter Buch

19.01.2019 kl. 01.19

Fraværet af sand, i min definition, borgerlig politisk repræsentation forekommer mig noget af det mest iøjnefaldende siden 1901. Siden Glistrup og følgere gennem en årrække forsøgte deres, indtil nyligt opståede Liberal Alliance og Nye Borgerlige i meget mindre målestok åbenbaredes er der- mig bekendt- ingen af de politiske aktører, der har foreslået blot, eller så meget som en 10% formindskelse af offentlige udgifter til uddannnelse, sundhed og det sociale system emplementeret i en folketingsperiode.
Husk venligst:
Basale demokratiske principper opstod og hævdedes eksistere i slavesamfund som det græske.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jon Eriksen

18.01.2019 kl. 11.08

Du 'glemmer' at skrive, at forfatteren er Open Society Foundations fellow, hvilket fører direkte tilbage til George Soros.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

B. Eriksen

09.01.2019 kl. 17.49

"Velfærdsschauvinisme".
Så må man jo se frem til at manden afgiver og plæderer for DJØF-segmentets privilegier. Måske skulle man begynde i EUs bureaukratiske cirkler og derfra arbejde sig ud til EUs provinser og prokonsuler og deres administration.

Denne idé er helt gratis og til fri afbenyttelse uden hensyn til ophavsret og den slags.


Sasha Polakow-Suransky har arbejdet for George Soros Open Society og hører til på venstrefløjen. Så hans standpunkt skal nok tages med et stort gran salt.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Morten Anker Christensen

07.01.2019 kl. 22.42

Partier kan kun blive valgt hvis nogen stemmer på dem. Djøf'erne er om nogen, skyld i vores politiske deroute! Som højt uddannede har I et særligt ansvar for at holde hovedet koldt og hjertet varmt - også fordi det kan betale sig for hele samfundet. Men I særdeleshed fordi I har en vægtig indflydelse via jeres relativt højt placerede jobs og positioner. Kom i gang djøf'ere!!

1 kommentar
5

Hans J. Brodersen

16.08.2019 kl. 12.14

Jeg er helt enig, det er som Mærsk sagde, "den der har evnen, har også forpligtelsen", retfærdigt eller ikke.

Men når jeg så ser på populismens fremmarch, så kommer jeg voldsomt i tvivl om, hvad vi egentlig er vidne til?

Er det den franske revolution om igen, hvor kongerne og kejserne er den veluddannede elite, der holder sammen på samfundet og demokratiet, men pøblen er på vej med høtyve og skovle og vil have den vippet af pinden.

Eller er det begyndelsen på reaktionen fra Industry 4.0 vi ser i konturer af frustrerede borgerne, der ikke føler nogen tilknytning til det demokratiske system, som tværtimod har svigtet dem, set med deres øjne.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Tonny Nielsen

07.01.2019 kl. 13.23

Et typisk eksempel der bekræfter Sasha Polakow-Suransky's betragtninger, er at Dansk Folkeparti i 2018 stillede et beslutningsforslag om at EU's lovgivning om menneskerettigheder skulle skrives ud af dansk lov! Forslaget blev selvfølgeligt ikke vedtaget, men er en klar indikation af Dansk Folkeparti's forsøg på at misbruge demokratiske rettigheder til at undergrave demokratiet.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jess D. Skov-Nielsen

07.01.2019 kl. 10.14

Der mangler bare een information i artiklen; Dansk Folkeparti har aldrig været, og er stadig ikke et velfærdsparti... de har ikke stemt for ét eneste forslag der skulle forbedre denne, ej heller har de kommet med 'et eneste forslag selv, der skulle forbedre velfærden... de ævler og kævler, og forsøger at manipulere med vælgerne til at tro de er et velfærdsparti, men ind til nu har de kun ageret Venstres forlængede arm i at demontere netop velfærden, bid for bid... og de har gjort det fordi danske vælgere generelt har en politisk IQ lig nul... enten ser de det ikke, eller også er de pisse hamrende ligeglade... enhver der undersøger hvad DF har stemt for siden 2001 vil kunne se det sort på hvidt... hvis man altså GIDER lette røven og bruge hovedet, i stedet for at æde alt i den mikrofonholdende pressse råt hele tiden.

0 kommentarer
18
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Martin Poulsen

06.01.2019 kl. 22.51

Vi må lære, at demokrati ikke er, når et stort flertal af befolkningen bestemmer udviklingen, men kun når et lille elitært mindretal - der lever afskærmet fra masseindvandringens konsekvenser - kan få lov til at råbe op om menneskerettigheder. Og se bare hvor populær Macron er, og på hvor utrolig meget medvind Merkel fik i meningsmålingerne og valgresultateterne, da hun åbnede grænserne.

1 kommentar
18

Jan Erik Torp

07.01.2019 kl. 09.32

... det er jo også derfor Sverige opretholder fuldstændig fri adgang til Sverige

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.