Brevkasse

Kan vi få betalt ekstra arbejde?

21.5.2019

af

Illustration: Djøf

Illustration: Djøf

Det næste halve år vil et stort projekt kræve, at vi lægger nogle timer ekstra hver eneste uge. Hvilke muligheder er der for at få honoreret indsatsen, spørger to medlemmer med udsigt til overarbejde.

Min chef har spurgt mig og en anden fuldmægtig, om vi vil hjælpe til på et projekt i styrelsen, der kræver ekstra ressourcer. Hun siger, at der mindst bliver tale om fem timers ekstra arbejde om ugen ud over normal arbejdstid i det næste halve år. Hvilke muligheder har vi for at få honoreret den ekstra arbejdsindsats?

’Et par fuldmægtige’

Kære fuldmægtige

Hvor er jeg glad for, at I spørger, inden I har lagt den ekstra arbejdsindsats. Selv om de almindelige regler om betaling for merarbejde selvfølgelig også gælder her, er det nemlig ikke altid lige nemt at nå til enighed, når først man har lagt de mange ekstra timer på arbejdet. Jeg synes derfor, I skal overveje mulighederne for på forhånd at aftale med jeres chef, hvordan den ekstra arbejdsindsats skal honoreres.

I har for det første mulighed for at lave en slags ’resultatlønskontrakt’ med jeres chef. Det fremgår nemlig af overenskomsten, at hvis ledelsen og den ansatte er enige om det, så kan der – hvor det anses for hensigtsmæssigt – på forhånd fastsættes en fast merarbejdsgodtgørelse for et forventet merarbejde i forbindelse med et konkret, afgrænset projekt.

Hvis merarbejdet har været og fortsat forventes at være af regelmæssig karakter, har I også mulighed for at indgå en aftale med jeres chef om at konvertere merarbejdet til et fast månedligt tillæg.

Endelig er der også den mulighed, at I indgår en individuel aftale om plustid med jeres chef. Med en plustidsaftale kan I forhøje den sædvanlige arbejdstid på 37 timer op til 42 timer om ugen mod til gengæld at få mere i løn. Jeres grundløn og eventuelle tillæg forhøjes forholdsmæssigt, mens jeres rådighedstillæg og rådighedsforpligtelse kun gør det, hvis I konkret aftaler det.

I skal lige være opmærksomme på, at en aftale om plustid fortsat kræver, at der er indgået en iværksættelsesaftale i styrelsen – også selv om kravet blev ophævet i forbindelse med OK18. Det er nemlig sådan, at den gamle overenskomst gælder, indtil der er kommet en ny, og på det statslige område lader den desværre vente på sig. Indtil vi får en underskrevet overenskomst for perioden 2018-21, gælder de hidtidige regler om plustid derfor.

Hvis I vil høre mere om fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, er I meget velkomne til at ringe til Rådgivningen på telefon 33 95 97 00 hver dag fra kl. 9.00-16.00. I kan også tage fat i jeres tillidsrepræsentant og få hjælp.

I kan også læse mere om vilkårene for plustid på djoef.dk – og se også vores vejledning om arbejdstid på offentlige arbejdspladser.

/Anja Iben Kepka, chefkonsulent, Djøf

Skriv til brevkassen

Skriv til Djøfs panel af rådgivere, hvis du har spørgsmål om ansættelsesforhold, karrieremuligheder, overenskomster, regler og lovgivning, faglige netværk eller andet, der optager dig i forbindelse med arbejdsliv eller studier.

Vi bringer et udvalg af spørgsmål og svar. De indsendte spørgsmål kan eventuelt blive forkortet eller lettere redigeret.

Send dine spørgsmål til bladet@djoef.dk. Husk også at skrive dit fulde navn og mailadresse til brug for redaktionen og rådgiverne. Hvis du ønsker, at dit spørgsmål i bladet bliver underskrevet med pseudonym i stedet for navn, bedes du gøre opmærksom på det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Job
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Job
HK Danmark
Frist 18. jun. 2023
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet