Elitestudie

Her er 12 ikke nok

14-05-2018
5 min.
I 2017 blev der optaget 177 studerende på International Business. Kvote 1-kravet var et snit på 12,2. Foto: Claus Bech

CBS-studiet International Business har i flere år haft landets absolut højeste adgangskrav og var det første, der krydsede den magiske 12-tals-grænse. Djøfbladet har været på besøg for at følge undervisningen og interviewet en håndfuld studerende om deres oplevelser på studiet.

Når universiteterne i slutningen af juli fortæller, hvor højt karaktersnittet er på deres uddannelser, er det altid nemt at finde CBS-studiet International Business – eller IB, som de studerende selv kalder det. I en årrække har IB nemlig toppet listen over det højeste adgangskrav, og siden 2014 har man skullet have et snit på over 12 for at komme ind via kvote 1.

Djøfbladet tog tidligere på foråret forbi CBS for at finde ud af, hvad det prestigefyldte studie indeholder. Hvordan er undervisningen, og hvad vil de studerende gerne bruge deres uddannelse til? Vi fulgte en forelæsning og talte med fire studerende, der snart er færdig med den bachelorgrad, som de i sin tid skulle bruge et snit på minimum 12,3 for at komme i gang med.

PictureHeader

Æbleplantage på CBS

Apple-logoerne popper op i forelæsningssalen i takt med, at de studerende sætter sig ned og slår skærmene på deres bærbare op. Nogle stykker ejer andre computer-mærker, men æblerne er klart i overtal. Enkelte klarer sig også med kuglepen og papir eller en iPad. De fremmødte går på sidste semester af International Business. Et bachelorstudie på tre år, som ikke så overraskende handler om, hvordan man laver international business. Ni ud af ti i salen fortsætter på en kandidatuddannelse på CBS, og resten studerer videre på andre universiteter i Danmark eller i udlandet.

60 procent af de fremmødte havde et gennemsnit på mindst 12,3, da de blev optaget gennem kvote 1 i 2015. Resten blev optaget gennem kvote 2, hvor de skrev en motiveret ansøgning for at komme ind. De fleste i kvote 2 har dog stadig et snit over 10. Grunden til, at gennemsnittet kan ende over 12, som jo er den højest opnåelige karakter, er, at det er muligt at forhøje sit snit på to måder: Enten ved at læse videre inden for to år efter endt gymnasial uddannelse og/eller ved at tage ekstra højniveaufag.

Gennemsnittet af karakterer givet på selve studiet ligger på omkring 9, så de studerende vænner sig til at score andet end 12-taller, når de først er inde i varmen.

Foto: Claus Bech

PictureHeader

Lyden af myretue

Det kribler og krabler i salen. Undervisningen er i gang. Det minder om lydoptagelser fra en myretue. Den bløde summen kommer ikke fra flittige myreben, men i stedet fra de mange business-fingre, der danser noter på computertasterne. Dagens underviser hedder Nicolai Pogrebnyakov, men han kalder sig bare for Nick. Han underviser i ’International Business Strategy’ og er oprindeligt fra Hviderusland. Hans undervisning foregår på engelsk ligesom resten af undervisningen på studiet.

Cirka en fjerdedel af de studerende kommer fra udlandet. Særligt svenskere, nordmænd, italienere og tyskere har fundet vej til International Business, men der er også nogle få fra Østeuropa, Rusland, Indien og Kina.

Dagens emne er ’Global manufacturing and supply chain management’. Nick underviser ud fra Power Points, som han peger flittigt på med en rød laser. De studerende skriver ned. En gang imellem stiller han spørgsmål ud i salen. Ord som ’distributors’, ’strategy’ og ’retailers’ bliver brugt mere end én gang. Hen imod pausen kribler og krabler det mindre end i begyndelsen af lektionen. Foto: Claus Bech

PictureHeader

Godt at overvåge kunden

Der hænger et diskret Nordea-logo ved siden af nødudgangen nederst i forelæsningssalen. Vi er nemlig i Nordea Auditoriet eller ’SP205’, som CBS’erne kalder det. Underviseren Nick taler meget om, hvor vigtigt det er, at firmaer har så meget information som muligt om produktionen og kundernes behov. Så kan de optimere forretningen.

Han bruger den internationale supermarkedskoncern Tescos klubkort som eksempel. Det minder lidt om det danske Coop-kort. Tescos kort-ordning giver firmaet vigtige informationer om kundernes demografi og handlemønstre. Han fortæller også om små sendere i indkøbskurve, der afslører, hvor kunderne rent fysisk går mest i en butik, og hvor butikken derfor kan kræve lidt ekstra for at placere udvalgte varer. Information er kongen, og en slide om ’Inventory information shared in supply networks’ kører forbi på tavlen.

På et tidspunkt spørger Nick de studerende om, hvad forskellen er på et globalt firma og et internationalt firma. Desværre kan vi ikke høre svaret nede fra bagerste række. Foto: Claus Bech

PictureHeader

Djøfbladet kigger med

En studerende viser opskriften på ’lakselasagne med spinatbechamelsauce’ til sidemakkeren, hvorefter hun hurtigt skriver videre på noterne. Det er dog også den eneste overspringshandling, som Djøfbladets udsendte observerer fra bagerste række. Alle koncentrerer sig om undervisningen, og stemningen virker meget seriøs. For en udenforstående giver salen et indtryk af, at folk er kommet for at lære noget. Engang imellem høres et dæmpet host fra en fremmødt, der ikke helt har forladt influenza-sæsonen endnu, men ellers er der ikke megen småsnak eller andet, der forstyrrer. Djøfbladets fotograf, der går rundt langs rækkerne, opdager dog to, der ser en sjov video på Facebook.

Måske skyldes koncentrationen, at undervisningen på IB er delt op i halve semestre. Det betyder, at de studerende har otte fag hvert år, og at de går til eksamen i to fag fire gange om året, så der er altid kort tid til næste eksamen. Det bliver i alt til 18 fag på tre år. 11 af dem afslutter de med en skriftlig eksamen, seks ender med skriftlige hjemmeopgaver og et enkelt fag afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en opgave. Desuden går de også til eksamener under deres obligatoriske udenlandsophold på femte semester. Foto: Claus Bech

PictureHeader

”Lidt nederen af være tilbage i Danmark”

I pausen mellem første og anden lektion småsnakker de studerende på dansk og engelsk. Én fortæller, at han i sidste semester svømmede i samme bassin som den kendte amerikanske guld-svømmer Michael Phelps, og en anden ytrer sig om, at det er lidt nederen at være tilbage i Danmark igen.

De taler om det studieophold i udlandet, som praktisk talt alle IB-studerende tager på i femte semester. Enkelte tager endda af sted i mere end ét semester. I udlandet har de mulighed for selv at vælge deres fag, som dog skal godkendes hjemmefra. På studiet hjemme i Danmark har de ellers ingen valgfag i løbet af de tre år.

Efter pausen ser de en kort film på tavlen om ’Toyota Motor Manufacturing’. Filmen fortæller dem blandt andet om ’Just-In-Time’-metoden, som Toyota bruger til at optimere deres systemer. Inden længe skal de til eksamen – måske i ’Just-In-Time’. Når de har klaret den og den anden eksamen, der også venter, har de bare deres afsluttende opgave tilbage, inden de kan kalde sig selv bachelorer i International Business.

Der findes også en kandidatuddannelse i International Business på CBS, men der er ingen af bachelorerne fra IB, der fortsætter på den, da de to uddannelser ikke hænger sammen, og flere emner går igen på de to.

Foto: Claus Bech

Foto: Claus Bech
Emilie Hellbrandt Fischer

22 år. Blev optaget gennem kvote 1. Har læst et semester i Kina og et semester i Canada.

Hvordan er det at læse International Business?

”Socialt er stemningen helt vildt god. Uden at det skal lyde fordomsfuldt eller hovent, så har vi i vores folkeskole- og gymnasiesystem en tendens til, at der bliver set en lille smule ned på, hvis du kan noget intellektuelt. Så er du nørd og lærerens kæledægge – vi kender hele møllen. Her på IB møder du ligesindede mennesker.”

Alle de andre nørder?

”Ja, alle de andre nørder, måske. Folk er passionerede. Hvis du specialiserer dig inden for et eller andet, så er det ok, at du brænder for noget og har en passion. Det er normen.”

Hvad skal du efter bacheloren?

”Hvis alt går vel, så skal jeg ud på IT-Universitetet i København. Der er en lidt mere skæv approach. Jeg skal læse Digital Innovation & Management.”

Hvordan oplever du, at undervisningen foregår på engelsk?

”For mit vedkommende er det det eneste rigtige at gøre. Vi er et meget lille land. Det er en rigtig stor fordel at være god til engelsk, når det kommer til konkurrence med resten af verden. Engelsk er vi simpelthen nødt til at kunne.”

Møder du fordomme i forhold til jeres høje adgangskrav?

”Generelt møder jeg ikke negative fordomme, men mere en anerkendelse af, at så kan man noget.”

Bliver du udfordret på studiet?

”Jeg bliver udfordret.”

Foto: Claus Bech
Lars Horsbøl Sørensen

22 år. Blev optaget gennem kvote 1. Tog fjerde semester i Hong Kong, arbejdede i Thailand over sommeren og læste i USA på femte semester.

Hvorfor ville du læse International Business?

”Primært fordi snittet er højt, hvilket betyder, at du kommer til at studere med en række stærkt intelligente mennesker. Det gjorde udslaget for mig. Det, at du studerer med nogle, der rent faktisk kan presse dig intellektuelt, gør en kæmpe forskel.”

Og der er du ikke blevet skuffet?

”Nej. Den største værdi ved IB-studiet ligger i de mennesker, du studerer med, og ikke i selve undervisningen. Jeg tror ikke, at undervisningen på IB som sådan er bedre end på de fleste andre studier på CBS.”

Har I karakterræs på studiet?

”Ikke noget, man taler om, men jeg kan ikke udelukke, at der er det.”

Deler I, hvad I får i karakter med de andre?

”Nej. Jeg deler det med min studiekammerat Mikkel, som jeg læser til eksamen sammen med. Jeg vil tro, at folk deler det med 2-5 mennesker, og det er det.”

Er du ambitiøs?

”Det kunne man nok godt forestille sig. Ja.”

Foto: Claus Bech
Bianca Martin

23 år. Flyttede fra Sverige til Danmark for at læse International Business. Blev optaget gennem kvote 2. Tog femte semester i Cape Town i Sydafrika.

Hvorfor valgte du International Business?

”Jeg ville gerne have et internationalt perspektiv på min uddannelse. Før det havde jeg allerede boet et halvt år i udlandet, så jeg havde lidt lyst til at prøve noget, der ikke var hjemme i Sverige, men stadigvæk ikke for langt væk.”

Har du oplevet forskelle på dansk og svensk studiekultur?

“At have studiejob ved siden af universitetsstudierne er forskelligt i forhold til svensk kultur. Ud fra mine erfaringer er det kun få svenske universitetsstuderende, der har studiejobs.”

Har du selv studiejob?

”Ja, hos Abacus Medicine. Vi sælger medicin.”

Har de fleste på studiet studiejobs?

”Det vil jeg mene. Måske 95 procent. Det er også sjovt at prøve det, man lærer i skolen, på sit studiejob ved siden af.”

Bliver du i Danmark efter studiet?

”Jeg vil gerne ud i resten af verden og prøve at arbejde i udlandet på et tidspunkt. Men lige p.t. bliver jeg i Danmark for at læse videre.”

Hvad er dit drømmejob efter studiet?

”Jeg har ikke som sådan et drømmejob, men nærmere en branche, jeg er interesseret i. NGO’er og aspekterne ved ’development economics’ er noget, der fascinerer mig. At arbejde med udfordringer for udviklingslande og med at skabe langsigtede løsninger for dem.”

Foto: Claus Bech
Mikkel Duif

21 år. Blev optaget gennem kvote 1. Arbejdede i Sydafrika sidste sommer og tog femte semester i Hong Kong.

Er der intern konkurrence mellem jer studerende?

”Det er ikke noget, jeg selv oplever. Jeg synes mere, vi har et godt samarbejde. Jeg hører tit, at der er nogen, der føler, der er konkurrence, men jeg tror måske, det handler om måden, man ser det på. At man kan udnytte, at der er rigtig mange, der gerne vil fremad, og som er meget kompetente. At bruge det til at samarbejde i stedet for at se det som en kæmpestor konkurrence.”

Hvad er essensen af studiet?

”Vi får nogle redskaber til at styre forretning i et internationalt perspektiv. Meget kort sagt lærer vi at bruge forskellige tools inden for finansiering, økonomi, kommunikation og kulturaspekter, som vi så kan bruge i et business-perspektiv på tværs af mange lande.”

Hvor vil du læse efter bacheloren?

”Der har jeg overvejet at tage en kandidat i udlandet. Måske her i Europa. Jeg har overvejet Business Analytics eller noget finansiering.”

Hvad vil du, når du er færdig med at studere?

”Lige nu arbejder jeg med consulting, og det synes jeg er ret interessant. Så det tror jeg også, at jeg fortsætter i.”

I Danmark eller i udlandet?

”Det bliver noget med et internationalt perspektiv. Det kan godt være, at det bliver her i Danmark, hvor der er kontor, men så bliver der også mange rejser involveret.”

Er det hårdt med alle eksamenerne og de halve semestre?

”Det kan det være.” 

Kommentér
Del Twitter LinkedIn Facebook

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.