Nej, problemet er snarere, at disruption bliver brugt i flæng og dermed skygger for den reelle udvikling og omstilling af de danske virksomheder og samfundet, der er behov for.

Vi skal i stedet sætte den velprøvede og metodiske forretningsudvikling i højsædet – op mod en fremtid, der er foranderlig og mere digital end i dag. Og nej, det handler ikke om, at vi alle skal lære at kode dagen lang. Vi skal alle ”have kørekort til en bil, men vi skal ikke alle kunne bygge én”, som en klog mand har formuleret det.

Så lad os komme væk fra de hurtige, popsmarte slogans og snuptagsløsninger.

Jeg er overbevist om, at danske topledere og virksomhedsejere vil få et større udbytte og indblik af at ansætte de rigtige folk, herunder djøferne, end af at rejse til Silicon Valley og få en uges ”ud-af-kroppen”-oplevelse fra Singularity University.

For helt ærligt: Virkeligheden er konkret og kompleks, og den er ikke lige sådan at brænde ned hvert syvende år.

I stedet skal vi bygge fremtiden på viden, analyser og innovation – hvilket jo er en del af djøfernes uddannelsesmæssige bagage. For der kommer ganske givet noget ud af regeringens Disruptionråd, men det er i lige så høj grad os rundt om, der skal bidrage med nytænkende løsninger. Mange af os arbejder i de danske virksomheder, som specialister, ledere eller bestyrelsesmedlemmer, og vi mærker hver især forandringerne tage fart.

Derfor er jeg også glad for, at vi i Djøf for få dage siden søsatte et nyt, stort initiativ, hvor vi over det næste halvandet år vil undersøge og påvirke, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud i den private sektor. Det gør vi primært for at stå stærkere i rådgivningen af jer som medlemmer, men også for at Djøf kan inspirere regeringen med helt konkrete forslag og idéer til, hvordan vi indretter arbejdsmarkedet med fokus på vækst og arbejdspladser.

Vi har ikke lagt os endeligt fast på vinklerne endnu, men det er helt sikkert, at det første trin handler om at blive klogere på, hvad udviklingen får af konsekvenser for djøfernes rolle og opgaver. Dernæst skal vi så se på, hvad der skal til af nytænkning og ændringer i det bestående. Men det skal vi nok fortælle meget mere om, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Så stay tuned og byd ind. For sammen og med hinandens viden kan vi selv påvirke fremtidens private sektor.