San Franciscos unge kriminelle får en ekstra chance

06-12-2017
9 min.
De unge kriminelle, der får deres sager behandlet i særdomstolen, skal igennem en screening for bl.a. at fastslå, om de er motiverede for at ændre adfærd. Foto: Lea Suzuki/Ritzau

Først som 25-årig er menneskets hjerne følelsesmæssigt modnet. Derfor eksperimenterer San Francisco med at give 18-25-årige kriminelle tilbud om at møde for en særdomstol, der leder et program for resocialisering gennem terapi og social bistand.

Opmuntringen er ikke til at tage fejl af.

“Du har gjort gode fremskridt. Men du skal passe på med at have for mange bolde i luften. Tag det roligt. Det skal nok lykkes!”

Det er dommer Bruce Chan, der taler. Han er en spinkel mand med sølvgråt hår, og han kigger ud over sine ligeledes spinkle, indfattede briller.

Stedet er en særdomstol i San Francisco for unge voksne, som det hedder. Seancen er et af de ugentlige retsmøder i denne domstol dybt inde i byens mastodontiske retsbygning i South of Market-kvarteret. De unge voksne er lovovertrædere mellem 18 og 25 år.

Bruce Chan, iført sort kappe, præsiderer på sit podie over mødet, og det er BF, han henvender sig til – en ung sort kvinde, som har begået flere tyverier. BF er enlig mor med en mindre søn, og hun ligger i strid med faderen til barnet om forældremyndigheden.

“Jeg ved, at det er en vanskelig situation, du er i,” tilføjer Chan og beder BF om at dukke op igen til næste retsmøde, som er den følgende tirsdag eftermiddag.

En anden kvinde rapporterer, at hun har skaffet sig et rengøringsjob og viser på Bruce Chans opfordring et billede på mobilen af sin nye boss. Også hun får ros.

På retsmødet bliver der gjort status over cirka 40 unge lovovertrædere. Med et par undtagelser er alle sorte eller latinos (af latinamerikansk oprindelse). De fleste har begået tyveri, røveri af mindre grov karakter og/eller har været i klammeri med de sociale myndigheder eller politiet.

Dommer Chan beder hyppigt anklager, forsvarer, den tilsynsførende og personens psykosociale rådgiver om kortfattede vurderinger, når en af de unge er kaldt frem.

Bruce Chan kan også være insisterende. En høj fyr, som har begået røveri, udeblev fra det foregående retsmøde. Han undskylder sig med manglende transportmuligheder. Den går ikke én gang til, fastslår Chan og minder om, at alternativet er fængsel og en plettet straffeattest.

Psykosocialt underudviklede

Særdomstolen for unge voksne i San Francisco blev etableret i 2015 og er et stykke innovation i amerikansk retspleje. En lignende retsinstans findes et par andre steder i landet.

Domstolen er et forsøg på at give unge lovovertrædere et alternativ til fængsel. De unge forpligter sig til at gennemgå et program om resocialisering. Hvis de fuldfører forløbet, bliver den dom om fængsel, som de har hængende over hovedet, annulleret.

Idéen blev fostret af den offentlige anklager i San Francisco, George Gascón, efter et kursus om kriminalret på Harvard University. Han hæftede sig ved ny viden inden for psykologi, der viste, at unges opfattelsesevne ganske vist er på niveau med voksnes, når de fylder 18, men det er først senere, at de modnes med hensyn til psykosocial kapacitet. Pandelappen i hjernen er bestemmende for impulsive handlinger, gruppepres og risikoadfærd, og den er først fuldt udviklet i 25 års-alderen, fremgik det af forskningen.

Så det gav ringe mening at behandle de unge som forhærdede kriminelle i retssystemet, selv om de formelt var blevet myndige voksne, ræsonnerede Gascón og foreslog at oprette en Young Adult Court.

“Vi havde beslægtede aktiviteter og fik nu et grundlag for at gøre tingene anderledes for denne aldersgruppe,” siger Lisa Ligthman, som er chef for alle særdomstole i San Francisco.

“Det er ikke overdrevet at kalde det revolutionært,” mener Lightman.

Overrepræsenteret i statistik

Unge mellem 18 og 25 år udgør en tiendedel af den amerikanske befolkning. Men personer fra denne aldersgruppe bidrager med næsten en tredjedel af alle anholdelser. Sorte og flere andre minoriteter er i overtal blandt de unge anholdte.

Strafferetsdomme til disse unge er ofte begyndelsen på en afsporet tilværelse. 78 procent af de 18-25-årige i USA, som får en fængselsstraf, bliver atter anholdt, og halvdelen kommer atter i fængsel.

“På landsplan er dette omfang af fængslinger ikke holdbart, uanset hvordan man når frem til konklusionen – om man tror på tilgivelse, om man finder det inhumant og måske et udtryk for racemæssig forskelsbehandling, eller man bare synes, at det er alt, alt for dyrt,” siger Bruce Chan.

Chan var tilsynsførende ved San Francisco-domstolenes straffesager og tildelte sig selv hvervet som dommer i domstolen for unge voksne, fordi han gerne “ville udnytte chancen for at deltage i noget konstruktivt.”

“Der er kolossale muligheder for at ændre på ting. Jeg ser det som den sidste og bedste chance for at spore de unge ind på andet, end hvad der ofte ender med en kriminel løbebane,” siger Bruce Chan.

Et andet tankemønster

18-25-årige lovovertrædere skal opfylde en række betingelser for at blive fundet egnet til at blive henvist til særdomstolen for unge voksne. Deres forbrydelse skal være takseret til 3-6 måneders fængsel og må ikke have indebåret personskade, brug af våben, bandeaktivitet, voldtægt eller drab. Det handler altså om en mulighed for at undgå fængsel.

Fælles for alle er, at de har stort behov for støtte, og der er høj risiko for deres videre færd, hvis de ikke får den støtte. De fleste har været udsat for traumer, heriblandt vold i hjemmet, forsømmelse eller mishandling. Mange kommer fra en lavindkomstfamilie og har måske misbrugsproblemer eller er hjemløse.

Det er et yderligere krav til deltagelse, at de unge viser vilje til at ændre deres adfærd.

Alt dette fastslås ved en screening.

For dem, der kvalificerer sig, varer selve forløbet et til halvandet år, og det består i netop at hjælpe de unge med uddannelse, job og bolig. Begrundelsen er, at de er i en etableringsfase i livet. De får også bistand til at lære gode strategier til at håndtere udfordringer. Et vigtigt redskab her er dialektisk adfærdsterapi, som er en gren af kognitiv terapi og hjælper til at styre følelsesmæssige reaktioner.

“Vi hjælper dem til at tænke på en anden måde om det, der suser gennem deres hjerne. De skal indse, at når de bliver vrede, skal de ikke begynde at slå andre med en kølle. Vi giver dem også kompetencer til at tackle praktiske spørgsmål. Vi håber, at programmet sætter dem i stand til at foretage de rette valg bagefter,” siger Lisa Lightman.

Den sociale og psykologiske bistand foregår løbende, og på de ugentlige retsmøder sikrer dommeren sig, at de unge hver især gør fremskridt med hensyn til arbejde, uddannelse og terapi.

Alle på samme hold

Dommer Bruce Chan er ikke alene om at overvåge den enkeltes udvikling. Også anklager, forsvarer, den tilsynsførende og den psykosociale rådgiver bidrager med observationer og synspunkter.

Denne udveksling foregår hovedsagelig på et formøde ved et par borde, som er skubbet sammen midt i retslokalet. Dommer Chan undskylder, at han ikke er færdig med sin take away-frokost. Det er især sager, hvor det kan være nødvendigt at lave justeringer i forløbet, der bliver taget op.

Det ligner en holdindsats med dommeren som holdleder, og flere fremhæver, at det er vigtigt at fungere som team. Så hvad bliver der af de traditionelle roller i en retssal  –  anklageren, der skal være barsk, for eksempel?

“Jeg er ikke krigerisk, men jeg glemmer ikke min rolle. Jeg ved, hvornår det er nødvendigt at være skrap,” siger Kulvindar Rani Singh, stedfortrædende offentlig anklager.

“De unge skal vise, at de føler sig forpligtet på programmet. Det er ikke en fribillet,” siger Simin Shamji, stedfortrædende offentlig forsvarer.

Hvis det ikke går, som det skal med en af de unge, kan der blive skruet op for terapien og bistanden. Og sker der fortsat ingen fremskridt, ender personen i fængsel.

Hensynet til alle andre

At domstolen for unge voksne ligger i San Francisco, som politisk befinder sig til venstre for midten i det amerikanske politiske spektrum, er med til at forklare, at der er bred accept blandt byens borgere af denne og andre særdomstole, som er for psykisk syge, narkomisbrugere, krigsveteraner og andre.Det mener dommer Bruce Chan.

“Bortset fra de mest alvorlige tilfælde af kriminalitet er de fleste parate til at hjælpe et ungt menneske, der kommer i uføre, til at finde tilbage på ret kurs. Ingen ønsker at låse en 20-årig inde og smide nøglen væk. Men der etableres en balance mellem, hvad anklager og forsvar ønsker ligesom ved en konventionel domstol. På samme måde bliver der også taget hensyn til retsfølelsen og ofrene,” siger Chan.

Han afviser, at der skulle være fare for, at unge, der bliver godkendt til særdomstolen, dermed bliver begunstiget i forhold til andre unge lovovertrædere.

“Der er en bestræbelse på at være mådeholden med straffe over for alle i denne aldersgruppe, og der bliver også lavet en plan om resocialisering for alle, så vidt det er muligt. Deltagerne i domstolen for unge voksne er dem, hvor det er muligt at flytte mest for skatteydernes penge,” siger Bruce Chan.

Stadig ved at finde form

Særdomstolen for unge voksne i San Francisco har været i gang i to år nu, og der er netop blevet lavet en første uafhængig evaluering af effekten.

Det fremgår af rapportens konklusioner, at iværksættelsen af domstolen har været vellykket med henblik på at få hele modellen til at fungere, der har været god efterspørgsel efter ydelser, og sammensætningen af interessenter opleves som ideel.

Det hedder videre, at der fortsat er udfordringer med at sammensmelte forskellige ydelsesmodeller, prioritere de unges behov og træffe skarpe beslutninger om, hvornår man skal slippe både unge, der klarer sig godt, og unge, der ikke rykker sig.

Mileti Afuhaamango synes, at tålmodigheden i visse tilfælde er rigelig. Hun er sagsbehandler hos konsulentfirmaet LCA, der hjælper unge med at skaffe sig et arbejde. Hun siger, at fire af hendes klienter har været i domstolsprogrammet i to år, hvilket er et stykke over den normerede tid.

“Man kunne godt være mere tydelig om, hvad de unge skal opnå hvornår, så de føler mere ansvar,” siger hun.

Lisa Lightman, chefen for særdomstolene, siger om evalueringen, at domstolen stadig er ved at finde sin form.

“Jeg ved fra andre særdomstole, at det tager lang tid at få særdomstole til at fungere optimalt. Vi er tilfredse med, hvor vi er nået til. Omkring 40 procent af de unge deltagere fuldfører forløbet. Det er en anelse under målet på halvdelen, men målet er sat højt,” siger Lisa Lightman. 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.