Hvad er kultur værd?

Både spillefilm og dokumentarfilm som Janus Metz' prisbelønnede 'Armadillo' har været med til at skabe debat om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. PR-foto: Lars Skree

Debat: Tænk på sidst du så en film. Fik du hjertebanken? Film kan meget ofte mærkes i kroppen og i ens tanker efterfølgende. De gør indtryk. Men hvad er samfundsværdien af en film. Af kultur i det hele taget?

Igennem historien har vi brugt fællesskaber til at lære om hinanden og om os selv: Som individer og som samfund. Dansk film er et godt eksempel på kulturtilbuds betydning heri. TV-dokumentar, spillefilm, serier og YouTube-klip når bredt ud gennem biografer, tv og streaming. Vores påstand er, at film er et af vor tids vigtigste fælles fortolkningsrum.

Spørger man, hvor offentlige udgifter kan beskæres, peger mange desværre på kulturen. Værdien af kulturstøtte er åbenbart ikke tydelig for alle, men er et af kulturens væsentligste bidrag ikke netop at skabe identitet, samhørighed og sammenhængskraft?

Heldigvis er der tegn på, at et nyt sprog om de vigtige bidrag, kunst og kultur giver til vores liv, er under udvikling. Internationale studier kortlægger kunstens og kulturens betydning for demokrati og sammenhængskraft og dokumenterer sammenhænge til fysisk og mental sundhed, uddannelse og økonomi. Forskning herom er dog endnu i sin vorden.

I 2012 blev en dansk kompagnichef tiltalt for at have dræbt afghanske civile, men sagen kom aldrig for retten. Dramaer som Tobias Lindholms ’Krigen’ og ’Armadillo’ af Janus Metz sætter stærke autentiske billeder på følgerne af dansk, militær deltagelse – både på et retsligt og et personligt plan. Dokumentarfilm og -serier som ’Moskeerne bag sløret’ har ligeledes vist, hvor stærkt mediet er til at skabe debat om vigtige samfundsforhold.

Som danskere skal vi ikke være os selv nok, men vi har brug for et særligt perspektiv på at være menneske i Danmark: Hvem vi er, og hvad vi vil. I Danmark støttes film med godt ½ mia. kr. årligt, fordi vi ønsker at fremme kvalitet og indhold i dansk spillefilm og dokumentarfilm. Uden offentlig støtte blev der ikke produceret mange film i Danmark. Samtidig bidrager støtten i væsentlig grad til at styrke både udbredelse af film og sikring af vores fælles kulturarv og historie.

Støtten er kulturelt frem for erhvervsmæssigt begrundet. Det mener vi, den skal blive ved med at være. Dansk film samler os og giver identitet. Støtten skaber også arbejdspladser og produktion, men næppe af en værdi, der – i sig selv – overstiger effekten af, at bruge midlerne andre steder i samfundet.

At opgøre værdien af kunst eller kultur er særdeles vanskelig, og der er kun få konkrete analyser af kunsten og kulturens værdi. På Det Danske Filminstitut har vi sammen med brancherepræsentanter gennemført en dialog om værdien af dansk film. Filmstøttens positive effekter kan sammenfattes således:

  • Film sætter tanker i gang og skaber reflekterende individer med selvforståelse og bedre forståelse af hinanden og det at være borger i Danmark. De skaber tryghed, tillid og fællesskabsfølelse og bidrager til en emotionel, personlig livskvalitet, ligesom casestudier har vist, at kulturel deltagelse positivt påvirker den langsigtede sundhed.
  • Film skaber dannede borgere via oplysning, historieforståelse, opgør med tabuer, kritisk debat og forståelse af vores demokrati og samfundet ved at fortælle historier fra alle samfundslag. Film bidrager til uddannelse og giver engagerede samfundsborgere.
  • Filmstøtte fremmer vækst og beskæftigelse i filmbranchen, som sammen med andre kreative brancher også styrker innovationskraften i samfundet.
  • Film er ambassadører, præsenterer vores kultur for omverdenen og skaber kendskab, samarbejder og økonomi på tværs af politik, grænser, faggrupper og medier.

Årtiers fokus på indvandringens og ulighedens betydning for samfundet har dokumenteret, at et samfunds sammenhængskraft har betydning for den langsigtede økonomiske vækst. Der er behov for større erkendelse af, at kulturen spiller en vigtig rolle heri.Lad os holde fast i, at kunst og kultur har langt bredere værdi end den rene økonomiske vækst. De har værdi i sig selv. Men det er interessant også at undersøge kulturens bidrag til at understøtte samfundets langsigtede udvikling.

Selv med stigende erkendelse af betydningen af sammenhængskraften og tilliden i samfundet generelt tages sådanne parametre helt overvejende for givet i de modeller, som beregner betydningen af politiske beslutninger. Kun sjældent sættes værdi på de positive effekter heraf. Det giver en skævvridning af de politiske prioriteringer.

Der er overvejelser om at styrke viden om kulturøkonomi og studier i kulturens betydning. Det er på høje tid. Vi har brug for et nyt sprog og ikke mindst et nyt faktuelt grundlag. Der udestår en stor opgave med at afkode og begrunde kunst og kultur som en strategisk national ressource. Det er en opgave, som vi på Det Danske Filminstitut med stor fornøjelse deltager i.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.