Mindre firmaer ved for lidt om bæredygtighed

22-09-2016
5 min.

Et forskningsprojekt undersøger, hvordan SMV’er praktiserer bæredygtighed. Når firmaet arbejder aktivt med bæredygtighed, åbner det nye forretningsmuligheder og gavner konkurrenceevnen, fortæller lektor Trine Mønsted Nielsen.

Bæredygtighed er ved at blive et vigtigt parameter i mange brancher. Det giver udfordringer for mindre virksomheder, der sjældent har den fornødne ekspertise.

I øjeblikket bliver 39 små og mellem­store virksomheder fra hele landet klogere på, hvordan de kan arbejde med området. De medvirker i projektet ”Bæredygtighed hos SMV’er”, hvor de får inspiration til at udvikle virksomheden i en mere bæredygtig retning økonomisk, socialt og miljø­mæssigt.

”Små og mellemstore virksomheder bliver mødt med et stigende pres fra omverdenen om at have en bære­dygtig forretning. Kunderne vil have vished for, at materialer og produktionsprocesser er i orden. Det kan også være en drivkraft, at virksomheden sparer ressourcer, genbruger affald osv. Virksomhederne efterlyser mere viden om bæredygtige forretningsmodeller og har brug for at reflektere over deres praksis,” siger projektleder og lektor ved VIA University College Trine Mønsted Nielsen.

Hovedformålet med projektet er at få indsamlet data om, hvordan SMV’er kan arbejde med bæredygtighed. Initiativtagerne til projektet er VIA University College, Industriens Fond, Industrisamarbejdet mellem IAK og Fremstillingsindustrien samt erhvervsnetværket Green Network.

Både nybegyndere og erfarne

Virksomhederne i projektet arbejder med bæredygtighed eller CSR (Corporate Social Responsibility) på vidt forskellige niveauer. For nogle er det helt nyt. Andre har erfaringer med det. Og nogle har allerede tænkt bæredygtighed ind som en integreret del af forretningen.

”Virksomhederne får mulighed for at øge deres kompetenceniveau, så de kan sætte bæredygtighed ind i en ramme, få øje på flere muligheder eller blive bekræftet i, at de er på rette vej. Idéen er, at virksomhederne får bundet deres indsats inden for bæredygtighed sammen i en overordnet strategi, så de får mere udbytte ud af det,” siger Trine Mønsted Nielsen.

En god forretning

2014-rapporten ’The Business Case for Saving the Planet’ fra organisationen Sustainia konkluderer på baggrund af internationale studier, at virksomheder, der arbejder aktivt med bæredygtighed, klarer sig bedre økonomisk. Der er meget tydelige tegn på, at det er med til at åbne for nye forretningsmuligheder. Virksomhederne opnår konkurrencefordele, og det gavner omsætningen. Men det kræver, at der bliver gjort plads til indsatsen.

”Virksomheden skal have et kontinuerligt fokus på det, og medarbejderne skal involveres. Indsatsen kan organiseres i en intern arbejdsgruppe eller som en del af en stabsfunktion. Eller virksomhederne kan udpege en tovholder til det. Man kunne godt forestille sig, at der kunne blive brug for djøfere i den sammenhæng,” siger Trine Mønsted Nielsen, der har arbejdet med at integrere bæredygtighed i virk­somheders forretningsmodeller i en del år.

Netværk og videndeling

Undervejs i projektet, der løber frem til september 2016, mødes virksomhederne til en workshop, et seminar og en afslutningskonference, hvor de får mulighed for at netværke, inspirere hinanden og dele erfaringer. Alle 39 virksomheder har bidraget med fakta og deltaget i interview. Projektets resultater vil blive formidlet gennem projektparternes forskellige kanaler via hjemmesider, undervisning, foredrag og diverse netværk. Og der bliver udarbejdet en rapport med resultater og konklusioner.

”Potentialet er stort, for virksom­heder under 250 ansatte udgør langt hovedparten af virksomhederne i Danmark. Og hidtil har det primært været de største virksomheders arbejde med bæredygtighed, der var viden om,” konkluderer Trine Mønsted Nielsen.


Bæredygtigt babyudstyr:

”Vi skal kommunikere det endnu tydeligere”

For Baby Dan A/S ligger der en kommerciel mulighed i at slå mere på bæredygtighed i virksomhedens kommunikation, lyder vurderingen fra produkt- og marketingchef Camilla Simonsen.

Småbørnsforældre går i stigende grad op i, at det babyudstyr, som de køber, ikke indeholder forbudte stoffer.Baby Dan A/S i Låsby ved Aarhus, der fremstiller sikkerhedsprodukter, tekstiler, møbler og udstyr til børn i alderen 0-5 år, får et stigende antal henvendelser fra både forbrugere og grossister. De vil vide, om produkterne overholder bæredygtige standarder og ikke indeholder kemi ud over det tilladte.

”Interessen for bæredygtighed inden for vores produktkategori stiger, og den er meget forbrugerdrevet. Det ligger der en kommerciel mulighed i, og derfor vil vi blive endnu tydeligere i vores kommunikation om det. Jo mere vi slår på bæredygtighed, desto mere differentierer vi os fra konkurrenterne, der producerer i Kina og ikke kan dokumentere indholdet i deres produkter,” siger produkt- og marketingchef Camilla Simonsen.

Et særligt fokusområde

Baby Dan er en af de 39 danske virksomheder, der deltager i projektet ”Bæredygtighed hos SMV’er”. Virksomheden har stor erfaring med at arbejde med bæredygtighed. At minimere spild og energiforbrug og værne om miljøet har været en naturlig del af værdigrundlaget i mange år.

Baby Dan, der beskæftiger 110 medarbejdere og eksporterer mere end 90 procent af produktionen, får gennemtestet og godkendt sine produkter efter de nyeste europæiske sikkerhedsstandarder i forhold til farlige stoffer. Virksomheden måler alle underleverandører på miljø- og kvalitetsparametre. De skal leve op til virksomhedens Code of Conduct, som sikrer ordentlige arbejdsforhold, dyrevelfærd samt forbud mod tvangs- og børnearbejde. Et produkt fra Baby Dan skal være et trygt og sikkert valg.

”Det vil fortsat være et særligt fokusområde for os i fremtiden. Til efteråret skal vi i gang med at se på mulighederne inden for svanemærkede tekstiler og FSC-certificerede træprodukter,” fortæller Camilla Simonsen.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.