Økonomistyring er strategisk ledelse

20-09-2016
2 min.

Økonomi og fokus på kerneydelsen. Det er en stor del af den overordnede politiske debat og en lige så stor del af styringsdebatten i den offentlige sektor. Og med god grund. For hvis ikke vi har knivskarpt styr på pengene, kan de offentlige arbejdspladser ikke indfri borgernes og politikernes forventninger til opgaveløsningen.

Men økonomi handler om mere end afstemte regnskaber. God økonomistyring er én af forudsæt­ningerne for god ledelse og dermed for kerneforretningens ve og vel – ikke mindst i de mange forandringer og omlægninger, der karakteriserer den offentlige sektor i disse år.

Derfor var Djøf, sammen med Nordisk Administrativt Forbund og Deloitte, for et par uger siden værter for en konference om ledelse og økonomistyring i den offentlige sektor.

For hvis vi sætter tingene på spidsen, så kan selv den bedste leder ikke drive og udvikle sin virksomhed, hvis kassen er tom, eller hvis man ikke har tilstrækkelig ledelsesinformation til at træffe beslutninger. Og i disse år er der i høj grad brug for det ledelsesmæssige råderum, som en strategisk økonomi­styring giver.

For den offentlige sektor er kende­tegnet ved tre trends, der på samme tid er med til gennemgribende at ændre de offentlige institutioner. For det første tages der i mange organisationer interne livtag med en silotænkning, som ikke i tilstrækkelig grad tager højde for helheden set fra en borger eller virksomheds synsvinkel.For det andet ser vi et væld af forandringer mellem organisationerne – tænk bare på den igangværende omplacering af næsten 4.000 stats­lige arbejdspladser. Og endelig er der en trend med fusioner og sammenlægninger, ofte med udgangspunkt i ønsket om at samle forskellige servicefunktioner på tværs af organisationer, fx i forhold til IT, økonomi, HR og andre lignende områder.

Hvis de offentlige virksomheder skal kunne navigere ledelsesmæssigt i disse forskellige forandringsprocesser, kræver det som nævnt en god økonomi­styring. Det kræver så igen, at den økonomiske faglighed hele tiden er bevidst om at række ud til andre dele af kerneforretningen og de andre fagligheder i organisationen.

Derfor vil jeg gerne fremhæve tre områder, hvor vi ud fra et strategisk ledelsesperspektiv bør have fokus på økonomistyringen i de kommende år. Den gode økonomistyring stiller relevant viden og ledelsesinformation til rådighed og kan derfor understøtte de strategiske prioriteringer i organisationen.

Vi skal have fokus på, hvilke kompetencer vi har i økonomifunktionen: Der er brug for bred forretningsforståelse og dermed generalister, der supplerer den tunge regnskabsfaglighed. Og endelig skal topchefen understøtte, at økonomifunktionen har en god dialog med forretningsområderne, så styring fremstår meningsfuld og værdiskabende for alle i organisa­tionen.

God økonomistyring er – sammen med en strategisk brug af digitaliseringens muligheder – alfa og omega for, at de offentlige virksomheder også i årene frem kan levere en god service til borg­erne inden for en økonomisk ramme, der næppe vil vokse eksplosivt.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.