Ledere overvurderer sig selv

12-08-2016
3 min.
Chefen ser sig selv i et bedre lys, end medarbejderne gør, viser undersøgelse fra Aarhus Universitet. Illustration: Shutterstock

Chefer bedømmer deres egen indsats højere, end deres medarbejdere gør, viser nye tal. Det understreger, hvor svært det er at være leder, siger forsker.

Ledere synes selv, at de klarer lederrollen glimrende. ­Spørger man ledernes egne ansatte, er de ikke nær så ­rundhåndede med rosen – og samtidig er medarbej­derne uenige med hinanden om, hvor godt deres leder klarer sig.

Det fremgår af en artikel, som to forskere fra Aarhus Universitet for nylig har udgivet i tidsskriftet Politica. De har spurgt 541 ledere, i hvor høj grad de selv mener, at de udøver forskellige typer ledelsesadfærd. Konkretiserer de fx en klar vision for organisationens fremtid? Gør de det klart for medarbejderne, hvordan de kan bidrage til at opnå orga­nisationens mål? Roser de personligt medarbejdere, der gør det særlig godt? Sørger de for, at det får konsekvenser for medarbejdere, hvis de vedvarende ikke præsterer, hvad der kræves?

De 541 ledere har godt 8.000 medarbejdere, som har taget stilling til de samme udsagn. Og uanset hvilke typer adfærd man kigger på, vurderer lederne sig selv højere, end deres medarbej­dere gør.

”Det kan du godt tage som et tegn på, at cheferne overvurderer sig selv. Du kan også se sådan på det, at nogle ­medarbejdere ikke opdager den ledelse, der rent faktisk sker,” siger Christian Bøtcher Jacobsen, der er lektor ved ­Institut for Statskundskab i Aarhus og står bag studiet sammen med kollegaen Ulrich Thy Jensen.

Fra intentioner til handling

Undersøgelsen er foretaget i ­forskellige dele af den offentlige sektor – men at ledere vurderer sig selv højere end medarbejderne, er også et velkendt mønster fra studier af private firmaer.

Noget af forklaringen er almindelig menneskelig selvovervurdering. Ligegyldigt hvilken gruppe folk man spørger, hvor godt de selv præsterer, vil de fleste mene, at de selv ligger i den ­bedste halvdel.

Samtidig afspejler ledernes høje karak­terer til sig selv, at de tager afsæt i deres intentioner, forklarer Christian Bøtcher Jacobsen.

”Mange af de ting, vi har undersøgt, vil lederne enormt gerne gøre: ­Være ­tydelige ledere, der udvikler medarbej­derne, er i dialog med dem og driver en vision. Men at få omsat det til handling er en tærskel, man skal henover som leder. Når man kommer ind i en presset hverdag med mange opgaver og brande, der skal slukkes, bliver det pludselig sværere at indfri sine egne ambitioner,” siger han.

Det er afgørende at være tydelig

Artiklen i Politica hedder ’Afhænger ledelse af øjnene, der ser?’ – og svaret er ja. De enkelte ledere bliver vurderet meget forskelligt af deres medarbejdere, der fx kan være helt uenige med hinanden om, hvorvidt lederen udpeger en klar retning eller ej.”Uden at vi kan slå det helt fast ud fra de her resultater, peger de umiddelbart på, at en stor del af bedømmelsen af lederen bor inde i hovedet på den enkelte medarbejder. Medarbejdernes opfattelser knytter sig lige så meget til, hvem medarbejderen selv er, som til, hvad lederen reelt gør,” siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Det vil sige, at fx medarbejdernes personlighedstræk, alder og køn kan farve deres tolkning af chefens handlinger og påvirke, om de opfatter og forstår ledelsesadfærden. Det sætter en tyk streg under en af de helt store opgaver, man har som leder.

”Ledelsesopgaven er altså ikke bare at have intentioner om at lede på en bestemt måde, men at gøre det sådan, at medarbejderne også opfatter det. Medarbejderne rea­gerer nemlig på det, de ser, og ikke nødvendigvis på det, der ­egentlig foregår,” siger Christian Bøtcher ­Jacobsen.

Kommentarer

Dina

12.08.2016 kl. 10.53

Måske var det bedre at spørge ledernes ledere, end blot at spørge medarbejderne.
Enhver leder ved, at der er mange dagsordener, man ikke nødvendigvis kan/skal involvere medarbejderne i, hvorfor disse ikke nødvendigvis kan og skal forstå ledernes handlinger.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Dorthe R. Horup

16.08.2016 kl. 08.38

I forhold til netop at medarbejdere er forskellige individer (personligheder, har forskellige præferencer, forskellige uddannelsesbaggrunde og niveauer mv.) så kan man måske tolke at man som leder skal kommunikere differentieret til hele flokken af medarbejdere - om det så handler om at sætte retning, klare mål, forklare prioriteringer mv.

Det er en stor opgave for en leder at kommunikere og handle differentieret for at få "alle med" - men det er vel i bund og grund det som er pointen i den her tekst!? OG oh yes det er en stor mundfuld for enhver leder, når der i øvrigt er travlt. Men det betaler sig så rigeligt i den anden ende.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lisbet Rüdinger

16.08.2016 kl. 10.17

Det er så vidt jeg ved et alment menneskeligt træk at overvurdere sig selv. Jeg har hørt at det kun er mennesker med depressive tilbøjligheder, der vurderer sig selv realistisk, mens ikke-depressive ligger 20 pct over andres vurdering af dem selv. Det skal tvel il for at kunne stå imod andres kritik og egne fejl.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

James Nielsen

24.08.2016 kl. 14.54

Det skyldes vel også den fordom at ledere skulle være mere engagerede eller dygtige medarbejdere end de folk, der laver arbejdet. Reelt er det jo ofte blot nogle, der har læst "noget med ledelse", der bliver chefer, fordi det interesserer dem.

Samtidig presses medarbejderne til at score lederne højt, fordi der er officielle mål på f.eks. 70 % tilfredshed. Når det gælder ledernes vurdering af medarbejderne er målet derimod pludselig, at gennemsnittet skal være 50 %.

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.