Erhvervsfællesskaber hitter

08-06-2016
5 min.
Med hjælp fra Innovationsnetværket DANSK LYS har den danske virksomhed out-sider a/s leveret solcelledrevne dunhamre med LED-lys til Saudi-Arabien. Fotoet her er dog fra Amager Strandpark. Pressefoto

Nye klynger og netværk spirer frem som aldrig før. For djøfere, der arbejder i de små firmaer, kan erhvervsfællesskaberne desuden bidrage til personlig og faglig udvikling.

Akademikere i ­mindre virksomheder behøver ikke savne ­viden, sparring eller nogen at dele deres ­succeser og ­fiaskoer med i hverdagen. Klynger og netværk kan være svaret på den udfordring.

I disse år har små og ­mellemstore virksomheder inden for bl.a. energi, bioteknologi, IT og fødevarer for ­alvor fået øje på fordelene ved at ­netværke og samarbejde i klynger. Hos Cluster Excellence Denmark, den nationale supportfunktion for 50 af de mest væsentlige klynger og netværk i Danmark, mærker man en voksende interesse.

”Vi ser nye klynger spire frem i en stor mangfoldighed. Klynger og netværk får mere og mere politisk fokus, for det kræver pondus, hvis vi skal ud og adressere en national dagsorden om vækst internationalt inden for eksempelvis klima og fødevarer,” siger ­Bolette van Ingen Bro, direktør for Cluster Excellence Denmark. 

Siden Danmark fik sin første handlingsplan for klynger og netværk i 2013, er det gået stærkt. Kommuner og regioner bruger netværk og ­klynger i deres erhvervsudvikling. Mange netværk begynder nu at samarbejde på tværs, når virksomhederne skal ud internationalt.

God læreplads for akademikere

Blandt de nye klynger er fx ­­Biocluster.dk, Innovationsnetværk Femern Bælt og Syddansk Fødevareklynge. I de ­danske klynger og netværk under ­Cluster ­Excellence Denmarks paraply er antallet af virksomheder nu oppe på cirka 13.000, og to tredjedele af medlemmerne er SMV’er.

Ud over de nationale klynger og netværk findes et hav af lokale erhvervs- og servicenetværk. Et eksempel er Djurs Wind Power, der bruger erfaringerne fra etableringen af Anholt Vindmøllepark til at få gang i et udenlandsk erhvervseventyr.

”For højtuddannede er det en spændende legeplads, fordi man får indsigt i en branche og har mulighed for at komme i kontakt med rigtig mange virksomheder. Det er en god læreplads, også for nyuddannede,” tilføjer Bolette van Ingen Bro.

Klynger som Offshore Energy Danmark i Esbjerg og Marcod i Nordjylland gør nye medarbejdere klar til henholdsvis offshore-sektoren og den maritime branche via forskellige introduktions- og uddannelsesforløb.

Hurtig vej til innovation

Små og mellemstore virksomheder bruger især klynger og netværk til at dele inspiration, få idéer og værk­tøjer og finde samarbejdspartnere, der tilfører værdi. På konferencer og work­shops bliver de opdateret på den nyeste forskning og teknologiske viden. Og de får kompetencer til at skyde genvej til international viden og samarbejde.

Klynge- og netværksaktiviteter ­bidrager med et markant løft til virksomhedernes innovation og dermed vækst, viser en analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Næsten 60 procent af virksomhederne har i høj ­eller nogen grad fået ny relevant viden om markedet og den nyeste teknologi. 44 procent af virksomhederne har ­fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces- eller produktudvikling. Og hos seks ud af ti virksom­heder har det skabt innovation i form af nye produkter eller processer som ­følge af klyngearbejdet. Klynger gavner virksomhedens samarbejde med ­omverdenen, og samarbejdsprojekter med forsknings- og vidensinstitutioner skaber de største effekter, viser erfaringerne.

Accelerator for væksten

Transition Group i Aarhus, der udarbejder og gennemfører strategier ­inden for energieffektivisering for kunder i det offentlige og i industrien, bruger klyngesamarbejdet CLEAN til at byde ind på opgaver, få adgang til værk­tøjer og ressourcer og dele erfaringer med andre i branchen.

”Vi får kolossalt meget ud af det. Det er med til at accelerere vores virksomhed at få adgang til værktøjer og ressourcer. CLEAN overvåger markedet for udbud – det har vi hverken råd eller tid til. Vi investerer mange timer i klyngesamarbejdet, men det gør vi, fordi vi kan se, at det giver god mening,” ­siger direktør og cand.scient.pol. ­Rasmus Martens Jakobsen.

Den lille og forholdsvis ­nystartede virksomhed er lige nu i gang med et ­innovationsprojekt om ­antropologi ­finansieret via CLEAN, der skal ­bane vej for eksport til det tyske marked. Transition Group samarbejder med to virksomheder fra netværket om projektet og har netop ansat en akademiker på fuld tid til det. Det er en lettere måde at tilgå et nyt marked på, oplever virksomheden.

Det personlige møde tæller

Networking er noget af det allervigtigste for GEMBA Innovation A/S, der rådgiver fødevarevirksomheder om inno­vation. Konsulentfirmaet i Hørsholm, der beskæftiger seks medarbejdere, har været medlem af klyngen Danish Food Cluster, siden netværket blev grundlagt for tre år siden.”Danish Food Cluster er det rette forum for os. Der er ingen tvivl om, at det er noget, vi sætter pris på. Vi møder altid potentielle kunder og interessante virksomheder at samarbejde med. Det personlige møde tæller meget,” siger partner og ph.d. Tomas Vedsmand.

GEMBA Innovation bruger klyngens gå hjem-møder til at få viden om bestemte emner og blive opdateret på, hvad der sker i branchen. Det kommer der ofte nye idéer ud af. Virksomheden byder også selv ind med arrangementer og inviterer de øvrige klyngemedlemmer med til aktiviteter via netværkets eventkalender.

Internationalisering på dagsordenen

Hos Cluster Excellence Denmark er det især internationalisering, der vil ­fylde dagsordenen i den kommende tid. Målet er at gøre de danske klynge­organisationer bedre til at ­understøtte medlemmernes internationalisering, så virksomhederne på et strategisk ­niveau kan udpege, hvilke projekter, samarbejds­partnere og markeder det vil ­være mest optimalt at kigge på først. Det skal hjælpe danske virksomheder til hurtigere at opnå kommerciel succes internationalt til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark i fremtiden.

Kommentarer

Søren Thiessen

10.06.2016 kl. 11.44

Ja, og det ville være rart, hvis DJØF kunne lave en bedre organisering af disse netværk, så det ikke kun var de "stærke" akademikere, der har denne mulighed.

Når et DJØF-netværk smuldrer, bør der være en back up - eller tilbud om deltagelse i andet netværk.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.