Vi skal sammen ruste os til fremtidens arbejdsmarked

11-05-2016
2 min.

Vi skal sammen ruste os til fremtidens arbejdsmarked.

I forrige udgave af djøfbladet var der fokus på efteruddannelse gennem hele arbejdslivet. Heldigvis kommer de fleste djøfere med jævne mellemrum på skolebænken med opbakning fra deres arbejdsgivere. Men vi skal også sørge for at få de sidste ti pct., der får afslag på ønsker om efteruddannelse, med på vognen.

Det gælder jo for alle faggrupper, at man ikke længere kan forvente at køre gennem hele arbejdslivet på den tankfuld viden, som man tankede op via sin uddannelse. Det var en af pointerne, da HK/Stat forleden aflagde besøg på min arbejdsplads, Beredskabsstyrelsen, som led i en kompetenceudviklingskampagne. Jeg fik lov til at deltage og her talte vi også om værdien af løbende opkvalificering, særligt i et arbejdsmarked præget af stigende digitalisering og automatisering. 

Konklusionen fra mødet var tydelig. Livslang læring og kompetenceløft er den eneste måde vi hver især udvikler os selv og vores markedsværdi på. Det er vigtigt for den enkelte, men har også stor betydning for produktiviteten i såvel den offent­lige som den private sektor.

I Offentlige Chefer har vi i vores ­fokusområder frem mod 2018 givet talent­udvikling og kompetenceudvikling den plads, som emnerne fortjener. For vi ser ind i en nær fremtid, hvor den offentlige sektor stiller kontante krav til den enkeltes evne til at håndtere forandring og levere på de politiske mål. Det kræver innovation og nytænkning på tværs af faglighederne. 

Netop derfor var det interessant at læse djøfbladets top-3 over favoritkurser, idet ledelse og organisering var gennemgående efteruddannelsestemaer på tværs af aldersgrupper.

For de kommende års omskiftelige rammebetingelser – teknologiske, organisatoriske, økonomiske – stiller også store krav til cheferne. De skal give medarbejderne muligheden for at skabe resultater i en foranderlig hverdag. Og da ledelse er et fag, er det vigtigt, at cheferne går forrest og afsætter tiden til at skærpe deres faglighed.Der er mange relevante efteruddannelsestilbud på markedet, det kan enhver læse på avisernes karrieresider. Djøf har naturligvis også et bredt udbud til medlemmerne. Men det er værd at have i baghovedet, at ikke al kompetenceudvikling nødvendigvis skal ske i formaliserede uddannelsesforløb. 

Netværk og mentorforløb har lige­ledes stor værdi, og her kommer det faglige fællesskab i Djøf virkelig til sin ret. Vi har så mange gode historier om, hvordan djøferne gerne stiller op for at hjælpe hinanden, hvad enten det er i netværk eller et mentorforløb.

Det er styrken i vores faglige fælles­skab på næsten 90.000 djøfere. En ­styrke, som vi skal bruge til at ruste os til fremtidens krav.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.